Prikbord nr 771 (extra editie)

De zoveelste deskundige die op tv met getallen strooide: nu ging het om het aantal doden bij een grootschalige besmetting. Waarop die 1% was gebaseerd, werd niet duidelijk, maar angstaanjagend is het wel. Want juist als het waar zou zijn – doch wie kan dit nu al bewijzen – dan zou de 60% benodigde immuniteit onder de bevolking overeenkomen met 10 miljoen besmettingsgevallen en 100.000 doden. Juist dit moet worden voorkomen door tijd te rekken en zo snel mogelijk een vaccin te testen en te produceren. En wie meent dat het ‘maar’ getallen zijn en de maatregelen niet serieus neemt, kan zich schuldig maken aan medeplichtigheid bij overlijden.

Corona-verwijten

Terwijl hier (te?) veel deskundigen tegenstrijdige opvattingen hebben over de Corona-bestrijding en er reeds verwijten worden gemaakt aan de regering, neemt Trump maatregelen tegen de Schengen-landen, die inderdaad overdreven lijken. Doch inmiddels hebben meerdere landen dit voorbeeld gevolgd.

Toch is het merkwaardig dat er in Den Haag juist om nog ingrijpender maatregelen wordt gevraagd, waarbij simpele zaken – die ook bij een normaal griepvirus van belang zijn – veelal worden vergeten. De verwijten van Trump aan de EU zijn kennelijk gebaseerd op de redenering, dat het virus ‘ergens’ vandaan moet komen en alternatieve EU-maatregelen achterwege bleven. Zoals temperatuurmeting bij het boarden, verstrekken van effectieve mondkapjes, ontsmetting van vliegtuigstoelen, vliegen met minder dan 100 passagiers e.d.

Want in de meeste supermarkten is het nog geen gewoonte om de broodjestangen, pinautomaten en weegschalen te ontsmetten en zelfs in ziekenhuizen werd tot voor kort weinig aandacht besteed aan de liftknopjes, trapleuningen en toiletdeuren. Al die zichzelf profilerende commentatoren, politici en vermeende deskundigen zouden zich eens moeten afvragen waarom in China wel een noodhospitaal binnen 2 weken uit de grond kan worden gestampt en een complete stad geïsoleerd zonder dat er allerlei (ongegronde) verwijten door de media worden ‘uitgemolken’ en deskundigen tegen elkaar uitgespeeld.

Doorgedraaid

Terwijl supermarktmedewerkers, tankstations en apotheken honderden mensen langs hun kassa’s krijgen, zijn zelfbedieningsrestaurants en hamburgerketens gesloten. Het probleem is kennelijk dat de tafeltjes te dicht bij elkaar staan(?); alsof daar geen oplossing voor te vinden is. Juist aangepast gedrag in de ‘normale’ dagelijkse activiteiten leert mensen om automatisch risico’s te mijden. Want wat te denken van de zorgmanager die een zieke medewerkster gewoon sommeert om op haar werk te verschijnen of een grote winkel die tot 100 mensen toelaat waar plek is voor max. 50, maar wel keurig de boodschappenmandjes ontsmet. Het schandaal van overvolle treinen is veel ernstiger dan volle stranden en bospaden. En de grote bank die de telefonische klantenservice nagenoeg sluit, meent kennelijk dat het virus uit een computer komt.

Duits medicijn

Duitse bronnen beweren dat er een succesvol Duits onderzoek bestaat naar een vaccin tegen dan wel ter voorkoming van de Corona-griep. Tevens klagen ze dat Trump over dit medicijn zou willen beschikken voor uitsluitend de Amerikanen. Doch de Duitse regering wenst naar verluidt in te grijpen door het betrokken Duitse bedrijf te nationaliseren. En dan; krijgen dan alle landen de ‘formule’ van dit vaccin om de wereldwijde ellende te bestrijden? Of is de beschuldiging aan Trump slechts een maskering van de Duitse ‘Alleingang’? Want er is een groot verschil tussen een onderzoek dat mede door de staat (en bevolking) wordt gefinancierd – door hoge prijzen te accepteren als een medicijn in productie komt – en het ‘reserveren’ van alleen een productiebedrijf om in de nationale behoefte te voorzien.

Franse furie

Het feit dat de economie van Italië en Spanje wordt getroffen door de Corona-crisis is niet uniek en treft ook de landen die garant (moeten) staan voor de ECB-tekorten. Het vlerkachtige gedrag van de Italiaanse premier toont slechts aan hoe men daar werkelijk denkt over andere EU-landen.

Inmiddels probeert ook Macron de vermeende ‘schuld’ van de financiële problemen – door de terechte blokkering van het EU-noodfonds – bij de noordelijke landen te leggen en heeft een staatssecretaris op pad gestuurd om de Italiaanse verwijten te ondersteunen Daarbij zouden de noordelijke landen alleen ‘solidair’ (willen) zijn in economisch goede tijden en verder geen belang hebben bij de EU. Het is echter precies omgekeerd: Italië, Spanje (en ook Frankrijk!) zijn slechts EU-aanhangers als de miljarden naar hun kant vloeien en met name Frankrijk kan vrezen dat bij een noodzakelijke herverdeling van de EU-subsidies er (tientallen) miljarden moeten worden ingeleverd. Het beste is dan ook de boze dame rechtsom-keert naar Parijs terug te sturen.

Gevaarlijk EU-plan

Brussel is naar verluidt met het voorstel gekomen om gelukszoekers te betalen voor terugkeer naar hun land van herkomst. Hoe vaak die 2000 euro dan worden uitbetaald aan een gezin stond er niet bij, maar het gevaar van dit plan is de doelgroep. Indien dit ook mensen betreft, die zich nog niet in EU-gebied bevinden, dan suggereert Brussel hiermee toch een bepaalde verantwoordelijkheid. Bovendien moeten die ‘vrijwilligers’ worden geregistreerd om misbruik te voorkomen, maar hoe doe je dit met mensen zonder papieren? En eenmaal geregistreerd door een EU-land, kan betrokkene niet meer worden geweigerd(?)  Of is dit juist de geheime bedoeling van het voorstel…

Griekse toestanden

Nadat eerst de Grieken bepaalden waar de EU-miljarden naar toe moesten, volgen nu de Spaanse en Italiaanse politici dat voorbeeld. Premier Conte is zelfs boos dat Nederland niet wenst deel te nemen aan de wisseltruc met waardeloze staatsobligaties (zgn. eurobonds) of een graai laat doen uit het EU-noodfonds. En ook in Spanje is de corruptie dermate groot dat voor Griekse toestanden moet worden gevreesd.

Nationaal belang

Journalisten die menen dat de Amerikaanse regering niets te zeggen heeft over Amerikaanse producten waar toevallig Philips op staat, onderschatten de invloed van het nationaal belang. In het geval van in de VS geproduceerde beademingsapparatuur heeft nagenoeg de hele wereld een belang, maar bepaalt de Trump-regering dat het nationale belang voorrang heeft. De grondstoffen komen immers uit de VS of worden via havens en wegen vervoerd, de arbeiders en fabriek zijn Amerikaans, de kredieten wellicht ook, de kwaliteitseisen zijn gebaseed op Amerikaanse wetten en de verbruikte energie komt van Amerikaanse centrales. Import en export worden al decennia lang (mede) bepaald door regeringen en dan zou de VS nu geen beslissingsrecht hebben? Wie dan wel; de internationale aandeelhouders?

Ook het nationale belang van Italië leidt tot vreemde discussies: over de miljarden van het Europese noodfonds, over Chinese arbeiders die in kledingindustrie van Noord-Italië werken/werkten, over de Chinese (medische) hulp die als ‘menslievender’ wordt gepresenteerd dan de houding van EU-landen, over vergelijkbare hulp uit Rusland en Cuba voor EU-landen die in het verleden altijd het nationale (financiële) belang voorrang hebben gegeven en andere landen verantwoordelijk stelden voor hun problemen. Intussen ontbreken zelfs in Nederland apparatuur, testkits, testvloeistoffen, mondkapjes en gezond verstand. En ook daar zijn de aandeelhouders van Philips niet verantwoordelijk voor.

Oorlog

Als de strijd tegen de Corona-besmetting  ‘oorlog’ is, dan mag worden verwacht dat de regering ook bijzondere wetten toepast. Want klappen voor de ‘helden’ en vervolgens nalaten om Roche aan te pakken, valt onder het tolereren van oorlogsmisdaden. Zonder iedereen gratis over fabrieksgeheimen te laten beschikken, had Roche immers in ieder land meteen een licensie kunnen verkopen voor de productie van essentiële testvloeistoffen. Dit had zelfs betaald kunnen worden uit innovatiefondsen waarmee nu onder meer elektrische speeltjes voor de Amsterdamse brandweer worden gefinancierd. Peperduur, maar het leidt de aandacht af van de (financiële) machtsstrijd binnen diezelfde brandweer. En ook  in ontbrekende ontsmettingsmiddelen voor de politiebusjes en arrestantenwagens  kan worden voorzien. Die zijn zeker zo belangrijk als spuitbusjes voor de Tweede Kamer.

Opgeschort: voorgoed?

Bij het opschorten van allerlei evenementen, cultuuractiviteiten en (vakantie)reizen komt de vraag op: heeft een samenleving dit straks nog echt nodig? Die Olympische spelen, die (tien)duizenden gesubsidieerde/gesponsorde beroepssporters, die geldverslindende – deels corrupte – organisaties, die muziekfestivals, die vliegvakanties in verre landen, die onzinnige tv-programma’s, die milieumaffia, die EU-dictatuur, die open grenzen (ook voor criminelen), die overheidsbureaucratie, die verspillingen en fraude met ontwikkelingshulp, die falende regeringen met hun absurde staatsschulden en die valse solidariteit ten gunste van de financiële maffia? De vraag stellen, is hem beantwoorden: neen, dus, en het is te hopen dat een vliegticket vele malen duurder gaat worden en de ECB eindelijk eens verantwoording gaat afleggen.

Politiek gewin

De verwijten aan Wilders en Baudet zijn tamelijk merkwaardig, want ze vragen vooral om maatregelen die in andere landen al bestaan. Bovendien is er helemaal geen sprake van enig politiek gewin, indien de huidige beperkte maatregelen wel effectief blijken te zijn. Of hebben de tegenstanders van Wilders en Baudet daar zelf weinig vertrouwen in?

Strijdige informatie

Het zijn niet alleen de jongeren die niet goed (kunnen) omgaan met de strijdige informatie, bijv. over hun lagere gevoeligheid voor het Corona-virus. Wat te denken van de stelling dat de bevolking uiteindelijk voor 60% immuun moet worden; dan is verdere besmetting juist noodzakelijk, ook in de categorie die dan een tijdelijk en beperkt gevaar voor hun omgeving zal zijn. Dat in Duitsland de 1% overlijdensgevallen nog lang niet wordt bereikt, kan ook te maken hebben met de taak/bevoegdheid van huisartsen om te testen. Voorts geeft de overheid strijdige signalen af over het benodigde aantal ic-bedden, over scholen openblijven en dan toch sluiten om politieke redenen, over mondkapjes die wel/niet effectief zijn, over de maatregelen/controles op Schiphol, over ‘bijstand’ voor zzp-ers zonder controle(?) etc. Minister Hoekstra weet niet of hij de miljarden aan Air France moet sturen of aan de KLM. Ik mag toch hopen dat ze bedoeld zijn voor de salarissen van het KLM-personeel en niet om de aandeelhouders te pleasen? En de supermarkten gaan in de fout door wel/niet mondkapjes en handschoenen, wel/niet kassaschermen en door de belangrijkste adviesregel te vergeten: ga geen boodschappen doen als u zich niet lekker voelt! Tot slot: niet alleen het gedrag van pubers is merkwaardig (vergelijkbaar met onveilig vrijen); ook volwassenen blijken soms het gezond verstand te missen.

Verschillen

Het is triest als een bewindspersoon door (te) hard werken fysiek onderuit gaat, maar dit moet niet worden overdreven. De staat en haar advocaten hebben zich in het verleden weinig aangetrokken van de ondernemers die psychisch en fysiek te gronde werden gericht, soms met zelfmoord tot gevolg. Inmiddels hebben onze bewindspersonen veel uit te leggen, onder meer het zeer geringe aantal ic-bedden (naar verluidt 1.400) in vergelijking met Duitsland dat ongeveer 5 keer zoveel inwoners heeft, doch bijna 28.000 ic-plaatsen. Inderdaad, ook in Duitsland is de gezondheidszorg duur en voor vele ouderen onbetaalbaar, maar dergelijke vergelijkingen hadden veel eerder gemaakt kunnen (en moeten) worden om tot een zinnige verklaring te komen. Dan waren de huidige noodmaatregelen voorbereid en hadden er wellicht leegstaande ziekenhuizen ‘in reserve’ kunnen worden gehouden.

Virologen

Onder onze (staats)wetenschappers blijken niet alleen opvallend veel economen te zitten, maar ook een aantal virologen en microbiologen. Hun voorstellen om het Corona-virus te bestrijden hebben uiteraard niets met economische overwegingen te maken; in tegenstelling tot de insinuaties van journalisten en politici over de eerste regeringsmaatregelen. Doch merkwaardig is wel dat diezelfde hygiënevoorstellen ook van toepassing zijn tegen de ‘gewone’ griep, terwijl het jaarlijkse aantal doden in de kwetsbare ouderengroep – ondanks de griepprik – nauwelijks afneemt.

Wat is er aan de hand, want dat het nu alleen een antwoord geven is op de publieke roep om ‘informatie’ (geruststelling), is niet erg geloofwaardig? En de  gekozen optie om het virus zijn werk te laten doen, teneinde gecontroleerd ‘groepsimmuniteit’ te bereiken, is kennelijk een noodoplossing bij gebrek aan inentingsmogelijkheden. De moderne samenleving is kwetsbaarder dan velen hebben voorzien en de paniek in het ‘verwende’ deel van de bevolking – gewend aan zekerheden en de inzet door anderen – is dan ook onnodig groot. Ze hadden een les kunnen trekken uit de – wel voorspelde – economische crisis die werd gevolgd door de milieucrisis, de immigratiecrisis en straks de financiële crisis. Halfzachte belangenpolitiek heeft daar echter geen antwoord op.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties