Prikbord nr 770

Duitsland begint een 3e wereldland te worden; niet alleen door de grote verschillen tussen arm en rijk, de fraude en corruptie tot op het hoogste niveau, de geldverspilling door linkse hobby’s en EU-verslaafden, de wetteloosheid in de grote steden, het gebrek aan artsen (vooral op het platteland) en aan woonruimte, evenals de dalende kwaliteit van het rechtssysteem, maar ook door de incompetentie van bestuurders, schoolbesturen en inspecties. Het nieuwste schandaal is de gebrekkige hygiëne op scholen waar voldoende toiletten, schone handdoeken, ontsmettingsmiddelen en wc-papier ontbreken, terwijl wasbakken verstopt (blijven) zitten.

Asielklucht

Een staatssecretaris die orde op zaken moet stellen, zonder kennelijk te weten wat de oorzaak en omvang is van de problemen. In het asieldossier waren het vooral de advocaten die belang hebben bij lange asielprocedures en beroepsmogelijkheden; nu loont het ook voor de gelukszoeker om met zoveel mogelijk leugens en ontbrekende bewijzen de procedure te rekken.

Daarbij is onbegrijpelijk dat een asielaanvraag niet zonder meer wordt afgewezen als de (onderzoeks-)termijn is verstreken zonder dat er duidelijkheid over de aanvraag bestaat. Gronden voor een andere beslissing zijn dan immers (nog) niet voorhanden

Belastingaangifte

Dat de belastingtelefoon overbezet is, valt te begrijpen: vooral gezien de onduidelijkheden in de (terminologie van de) elektronische aangifte.

Dat vragen niet goed worden begrepen en dus niet beantwoord, is echter minder acceptabel; dan maar een brief geschreven. Maar dat er (nieuwe) dubbelzinnige termen worden gebruikt, zonder de mogelijkheid om dergelijke algemene opmerkingen/begripsverwarring voor te leggen aan een Klantenservice, is onbegrijpelijk, omdat mag worden aangenomen dat elke ‘verbeterde’ versie van de aangiftemodule grondig is getest. Want welke kennelijk relevante of vermeende verschillen bestaan er tussen een terrein (met postcode) en een grondstuk (met kadasternummer), tussen de hypotheekschuld en de (resterende?) eigen-woning-schuld, tussen de verkoopdatum en datum uit de verkoop, tussen een voorlopige aanslag en het voorschotbesluit, tussen kosten incl. btw en kosten zonder verdere vermelding, tussen verhuisdatum en leveringsdatum  etc. enz.

Brexit-deal

Minister Blok (BuZa) beweert dat een door de Britten gewenste handelsovereenkomst met de EU niet mogelijk is, ook al bestaat deze reeds met Canada. En voorts vermoedelijk enkele landen met een associatieverdrag, zoals Turkije. De nadelen voor de EU-landen zouden te groot zijn, doch vervolgens spreekt hij zichzelf tegen door de voorwaarden te noemen, waaronder het wel mogelijk is. Namelijk het handhaven van EU-standaards op gebieden die niets met handel te maken hebben dan wel door EU-landen voortdurend worden geschonden, zoals milieu, sociale normen en regels voor staatssteun. Indien Londen zich echter chantabel toont, dan kunnen de Britten in de toekomst nog meer eisen verwachten. Minister Blok doet er verstandig aan geen spreekbuis van Brussel te worden; zijn huidige functie is al te hoog gegrepen.

Incompetentie

Het Europese parlement heeft – net als de VN – het zoveelste bewijs van incompetentie geleverd door zich de les te laten lezen over het milieu. Neen, niet door kritische wetenschappers, maar een gehersenspoelde puber. Doch of dit het kennisniveau heeft verbeterd? Kennelijk heeft de beoogde  ‘staatsgreep’ van Timmermans dit soort infantiele middelen nodig.

Molens

Mevr. K. Lammers is programmadirecteur van energiestrategieën; welke en hoe deskundig? Neen, niet van een transitie naar kernenergie. Kennelijk meent ze vooral windmolens te moeten promoten met het argument dat in het verre verleden de bouw van poldermolens ook niet door iedereen werd gewaardeerd. Hoe weet zij dit; heeft ze daar onderzoek naar gedaan en waarom? Mogelijk bij gebrek aan betere argumenten of uit angst dat een Duitse ‘norm’- 1000 meter van bebouwing – ook hier gaat gelden? Want haar vermeende angst voor de eerste watermolens kan beter worden vergeleken met de domme afkeer van de eerste trein of de mogelijkheden van kernenergie … En dan is het de vraag of de angst voor zoveel dure windmolens niet terecht is, net als voor te veel vliegtuigen en onzinnig geklets.

Ombudsman

De Nationale Ombudsman wil niet minder maar meer geld naar de asielzoekers laten vloeien, waardoor de gelukszoekers onder hen (70 – 90%) worden aangemoedigd om hier langer te blijven, zelfs indien ze een afwijzing kunnen verwachten.  Bovendien zijn ze dan beter in de gelegenheid om in te burgeren zodat er straks weer een pardonregeling moet komen en er vervolgens geld beschikbaar is voor de gezinshereniging en tevens voor het aflossen van hun schuld na betalingen aan mensensmokkelaars. Het is bijna even ondoordacht als het aanbod van gemeentes om minderjarigen op te nemen en het voornemen om ernstig zieke kinderen toe te laten. Want wie bepaalt of en waardoor deze kinderen ‘ernstig’ ziek zijn. Zodra dit een ‘recht’  wordt – via ombudsman,  rechters, de EU of de VN – geldt dit voor een paar miljoen kinderen op de wereld (en de bijbehorende gezinnen).

Parlementaire controle

Hebben er al Kamerleden aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek verzocht naar de extra kosten van het onderwijs, asielprocedures, UWV, belastingdienst, snelheidsborden en tekorten in de zorg? Met name het ontbreken van voldoende personeel zorgt toch voor een overschot aan budget, zelfs bij het CBR, de GGZ en Defensie. Waar is al dat geld gebleven?

Rechters

Nederlandse rechters die zich druk maken over de rechtspraak in Polen zijn een wonderlijk fenomeen. Kennelijk zijn ze niet op de hoogte met de rechtspraak in Duitsland, België, Spanje, Italië, Zweden, Frankrijk en … Nederland. Het aantal dossiers over foute rechters neemt hier nog steeds toe, maar uiteraard wenst deze beroepsgroep geen onafhankelijke ‘staatscontrole’.  Neen, zij controleren juist de staat of zijn zelf medeplichtig aan machtsmisbruik door de overheid!

Vlissingen

De Zeeuwen, inclusief politici met een slecht geheugen,  kunnen beter een toontje lager zingen over de schadevergoeding die het Rijk zou moeten betalen voor het afblazen van de Marinierskazerne. Dit was, meen ik, destijds een CDA-dealtje tussen minister Hillen en Commissaris van de Koningin Peijs. Dezelfde mevrouw Peijs die het schandaal van de fosforfabriek Thermphos in Vlissingen niet aanpakte, waardoor steeds meer mensen ziek werden en de milieumaatregelen inmiddels honderden miljoenen blijken te kosten. Daarvoor moet de belastingbetaler zeer ruim opdraaien, terwijl de schade door het terugdraaien van een foute toezegging slechts 38 miljoen zou zijn. De vlerkachtige opmerking van een D66-politicus, dat het best 2 miljard mag worden, kan alleen worden beantwoord met de vraag Hoeveel daarvan naar de slachtoffers in Vlissingen zal gaan? Iedere andere reactie is zinloos, nog afgezien van een vergelijking met de schaderegeling in Groningen. En Zeeuwen die de voorkeur geven aan een Belgische of zelfs Franse regering zijn slecht geïnformeerd, maar doen ons een groot plezier indien er dan ook in Zeeland meer kerncentrales komen.

Vriendschapsbanden

Zwarte Piet wordt verboden: kennelijk i.v.m. ons koloniale verleden, want met discriminatie heeft het niets te maken. Maar een staatsbezoek aan het dubieuze regiem in Indonesië moet de banden met deze voormalige kolonie juist bevestigen? We hebben daar niets (meer) te zoeken en van ‘vriendschap’ is reeds lang geen sprake meer, net als met China, Rusland, Roemenië, Marokko, Turkije, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika en veel andere dictatoriale dan wel corrupte staten. Intussen heeft de koning zijn excuses aangeboden voor de strijd tegen de terroristen, waarbij tenminste 6.000 – veelal dienstplichtige – militairen en (tien)duizenden Nederlandse en inlandse burgers om het leven kwamen. Een belediging van die slachtoffers en hun nabestaanden, waarbij de koning wederom als pion van Buitenlandse Zaken een merkwaardige rol speelde.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

Je zou eens moeten kijken naar de Goldschmeding Foundation , de Triodos Foundation,Worldconnected, enz. Je kunt daar precies de linkse ideologieën zien, waar de west Europese landen al van doordrongen zijn! Lees en huiver.

Neef Jansen
4 jaren geleden

Op de Duitse TV zie je avond aan avond praatprogramma’s waarin het veel over politiek gaat, en het valt dan op dat er bijna nooit mensen van de AFD in die programma’s zitten, er als ze er toch in zitten, dan worden ze uitgemaakt voor extreem-rechts, fascist en nazi. Vervolgens proberen zij duidelijk te maken dat het hen gaat om het behoud van de moderne cultuur en rechtsstaat in Duitsland, en dan is er altijd wel iemand van Die Linke of Die Grunen die volhardend doorgaat met demoniseren en criminaliseren van die betreffende AFD-er. Het valt ook op dat die AFD-ers nauwelijks gelegenheid krijgen om uit te praten, om een hele zin uit te spreken, en dat er altijd doorheen wordt gepraat, of dat ze worden afgekapt. Het lijkt er op dat die praatprogramma’s een verlengstuk zijn van de Linkse politiek in Duitsland, en dat dat Links er op uit is om van Duitsland een soort islamitisch DDR 2.0 te maken, dat kritiekloos volger is van de EU-sovjetunie 2.0. Ook die massa-import van moslims is als stalinistische schuiven met grote bevolkingsgroepen om het draagvlak van kritiek en opstandigheid jegens deze massamanipulatie zo gering als mogelijk te maken. Het is ook net alsof de industrie kapot moet in Duitsland, en dat het gereduceerd moet worden tot een soort van agrarisch feodaal totalitarisme. De islam levert daar de perfecte ideologie voor, of is in ieder geval perfect voor het ondermijnen van nog aanwezig besef van de waarde van verworvenheden als moderne wetenschap, moderne rechtsstaat en universele mensenrechten.

karton
4 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

@ Neef Jansen.
Beste neef. Helemaal met u eens.
Op de Nederlandse tv zie je dezelfde tendens, hoofdzakelijk links geleuter.
Politici met de beste inzichten, plannen enz, komen nóóit in beeld omdat die heldere plannen en goede ideëen veelal afkomstig zijn van de wéldenkende politici en dát zijn er nu eenmaal niet heel erg veel, ik zou maar twee partijen kunnen noemen met zúlke politici.

karton
4 jaren geleden

Niet alleen Duitsland begint een 3de wereldland te worden, meerdere EU-lidstaten gaan die kant op; zou de EU er iets mee te maken kunnen hebben ?