Bosbranden

Volgens de NASA zijn er sinds 2003 een kwart minder bosbranden en de reden wordt door klimaatactivisten en in hun spoor de slaafs volgende politici zonder enige kennis van zaken, buiten de publiciteit gehouden. Waarom? Omdat die het bereiken van door het klimaatkartel voorgestelde oplossingen kunnen doorkruisen.

In 2019 werden Californië en Australië geteisterd door grote bijna oncontroleerbare bosbranden waardoor flora en fauna ernstig bedreigd werden. Bosbranden waarvoor volgens het klimaatkartel, de door de mens veroorzaakte klimaatverandering de oorzaak is. De vraag of het wel zo is, is in Californië en Australië door experts beantwoord. Mensen die kunnen bogen op kennis en ervaring die zij decennia lang hebben opgebouwd, maar hun adviezen werden niet gehoord. Zij werden overstemd door klimaatdrammers en liberale media, die van mening dat zij alleen de wijsheid in pacht hebben en alles aangrijpen om hun oplossingen uit te dragen. Zelfs als wordt bewezen dat die een contraproductief effect hebben.

Californië

In het eerste haf jaar stonden de media bol van berichten en artikelen over de bosbranden in Californië, die zoals gebruikelijk werden aangewakkerd door de Diablo winden in Noord – en de Sint Anna winden in Zuid- Californië. Bosbranden die regelmatig ontstaan aan het einde van de herfst. De oorzaken verschuiven echter. De grote bosbranden in de omgeving van Kincaid in Sonoma County bij San Francisco zijn net als de Camp en Thomas Fires in 2017 niet veroorzaakt door een smeulende sigaret of de uitlaat van een auto, maar door gebroken elektriciteitsleidingen en/of hun dragers. De op de grond gevallen bekabeling veroorzaakte brand in de aanpalende bossen en onderbegroeiing en de maatregel om de stroomtoevoer te stoppen resulteerde in langer durende stroomuitval.

Politiek en energie leveranciers wijzen naar elkaar als de schuldig voor die oorzaak. De uitspraak die Newsom de Goeverneur, op 22 oktober 2019 deed, schetst dat spanningsveld helder: ““This is not, from my perspective, a climate change story as much as it is a story about greed and mismanagement over the course of decades…It’s [about] neglect and a desire to protect not public safety but profits”. Een typisch politieke tekst om de oorzaak van stroomuitval en bosbranden niet te verbinden met de effecten van zijn klimaatbeleid, maar de schuld daarvan in de zakken van de grootste Californische energieleverancier Pacific Gas & Electric (PG&E) te schuiven

Het is duidelijk dat het gebrek aan investeringen en exploitatie aan de basis van stroomuitval en bosbrand liggen, maar de vraag die vervolgens luidt is: hoe komt dat PG&E in gebreke is gebleven? Komt dat door wanbeleid en het gebrek aan adequate maatregelen of komt dat door het gebrek aan financiën om het voorliggende energiebeleid om te zetten in effectieve maatregelen om bosbranden en stroomuitval te voorkomen? Voor een onderzoek naar de schuldvraag vormt het Renewable Energy Mandate (REM) het gewenste vertrekpunt. Immers de REM eist dat stroomleveranciers 33% van hun stroom dekken met wind en zon in 2020, 50% in 2030 en 100% in 2045. Een nuchter denkend mens beseft dat dit onhaalbare doelen zijn. Niet de politici in Californië en daarom moet worden getwijfeld aan hun realiteitzin.

De consequentie van het in de overdrive zetten van de energietransitie is het verleggen van prioriteiten van onderhoud en verbetering, van de bestaande verouderde energie infrastructuur naar de overgang van fossiel naar wind en zon energie. Het effect? Veroudering van het bovengrondse (door het schuiven van aardplaten) transportsysteem, kans op breuken en uitval van bekabeling en in het verlengde bosbranden door het niet boomvrij kunnen maken van de omgeving van het transportsysteem. Het klimaatbeleid resulteert in Californië in onveiligheid en ongemakken van de samenleving. Andere speerpunten hebben in de achterliggende jaren het grootste deel van het budget opgeëist.

Afgevaardigde Tom McClintock heeft jarenlang geroepen dat het decennia lange gebrek aan doeltreffend en doelmatig milieubeleid, tijdrovende en geldverslindende rechtszaken van en door klimaat en milieu activisten en het gebrek aan adequaat beheer van staats – en federale bosgebieden oorzaken zijn dat Californië vol ligt met dood hout en stervende bomen die snel vlam kunnen vatten. Gezien de REM, financiële problemen van diverse energieleveranciers, de groeiende uitruil van bos versus bebouwing en infra, de noodzakelijke uitbreiding van het energiestelsel en het nog steeds niet aangetrokken onderhoud aan bosgebieden en energietransport stelsel, zullen bosbranden en stroomuitval ook in de komende jaren aan de orde zijn. Als de eisen van de REM niet worden bijgesteld, is de oplossing van deze problematiek nog ver weg.

De schuldvraag kan gezien de bovenstaande teksten niet alleen bij energieleveranciers gelegd moet worden; beleidsbepalers in Sacramento zijn net zo schuldig, sterker meer schuld hebben aan de rampen die Californië de afgelopen jaren teisteren.

Australië

Status op 24 december 2019.

De nevenstaande kaart geeft een overzicht van de branden in Australië. Regio´s die gevoelig zijn door wind, lange, droge, hete zomers en uiterst brandgevoelig vegetatie van eucalyptus- en acaciabomen.

Eén van de eigenaardigste eigenschappen is dat droge bladeren en takken van de eucalyptus niet vergaan. Ze verrotten niet, ze stapelen zich op. Als het verdroogt, zoals elke zomer gebeurt, houd je één ding over: brandstof. Hoe meer, hoe intenser het vuur. Aboriginals hadden al de gewoonte stukken bos preventief te blakeren in koele maanden, opdat de hoeveelheid ’brandstof’ beperkt bleef en het vuur tijdens droge zomers niet uit de hand liep. De Aboriginals hebben door de eeuwen bevestigd dat de Australische flora en fauna goed berekend zijn op regelmatige, beperkte brandjes.

Tussen 1950 en 2000 deden parkmanagers en individuele min of meergeïsoleerde Australiërs exact hetzelfde. Het roer ging om rond de eeuwwisseling. De natuurorganisatie WWF Australia, waarschuwde in 2003 dat preventieve branden, zouden leiden tot verlies van ’soorten, gemeenschappen en ecosystemen. Klimaatactivisten kregen steevast meer invloed op het beheer van bos- en natuurgebieden. Veel bossen zijn nu gesloten voor publiek en het preventief branden is vrijwel gestopt. Met één belangrijk effect: onze bossen liggen boordevol licht ontvlambaar materiaal. Een Australiër die in 2004 als preventieve maatregel tegen bosbranden ongeveer 250 bomen rond zijn huis had gekapt, kreeg een boete van $ 100.000 (€60.000) aan zijn broek. Toen in 2009 grote bosbranden in de regio woedden, was zijn woning de enige die niet in de as werd gelegd. Bleek de boete een prima investering te zijn geweest.

De combinatie hitte, droogte en harde wind is genoeg voor een ontvlambare cocktail en het idee dat klimaatverandering deze branden veroorzaakt, gaat mank op twee punten. De zogenaamde kenners gaan voorbij aan de ophoping van brandbaar natuurlijk materiaal en het aanwijzen van klimaat als oorzaak biedt geen oplossing voor de actuele dreiging.

Gemeenschappelijke kenmerken

De combinatie aanhoudende hitte, harde wind en ophoping van brandbaar materiaal is de eerste gemeenschappelijke factor van de branden in Californië en Australië De tweede gemeenschappelijke factor is de invloed van klimaat activisten waardoor geen geld resp. instemming is voor het noodzakelijke onderhoud van bosgebieden om m.n. ophoping van natuurlijk materiaal te voorkomen en kleine preventief werkende bosbranden uit te voeren. Ook in Californië hebben brandexperts geadviseerd om kleine gecontroleerde preventief werkende bosbranden uit te voeren.

In Californië is de invloed van de mens nadrukkelijker een oorzaak van bosbranden dan in Australië. Doordat steeds meer bosgebieden verdwijnen en plaats maken voor bebouwing en infrastructuur breidt de bovengrondse stroomvoorzieninginfrastructuur bestaande uit bekabeling, dragers en stroomverdeelpunten zich ook spectaculair uit. In het verlengde groeit het gevaar van grotere, geïsoleerde en over een groot gebied gespreide branden als het onderhoud aan de stroomvoorzieningstructuur niet of nauwelijks wordt doorgevoerd.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties