Opwarming van de Aarde? Niet in de USA!

Op de website EJBron.nl werd ik gewezen op het bewuste artikel op de website van Heartland. Uit metingen gedurende een decennium hebben 114 meetstations verspreid over 48 staten geen opwarming geconstateerd. Dat is een heel ander bericht dan het gebruikelijke doemscenario van politici en activisten.

De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) startte die weerstations die het US Climate Reference Network (USCRN) vormen, in januari 2005 om de temperatuurschommelingen op Amerikaanse bodem te kunnen observeren en daarmee conclusies te trekken over klimaatveranderingen in continentaal USA. Bewust zijn die weerstations buiten de grote steden gehouden om niet te worden beïnvloed door het Urban Heat effect dat een van de belangrijkste oorzaken is voor het ontstaan van microklimaten (die per stad en locatie kunnen divergeren).

Omdat het gros van de meetinstrumenten voor de ontplooiing van de USCRN in of in de omgeving van de grote steden was ontplooid, werd herhaaldelijk gediscussieerd over de zuiverheid van gemeten temperaturen. Uit ervaringsdata bleek het verschil tussen de bebouwde locatie en de omgeving te worden veroorzaakt door de absorptie van het zonlicht door donkere materialen (asfalt, beton), de relatief lage windsnelheden, minder verdamping, minder bomen en door mensen gebruikte energie uitstotende en deponerende bronnen (woningverwarming, verkeer, industrie, airco etc.). Een temperatuurverschil dat kan oplopen naar 4 graden en kan resulteren in een hogere energie consumptie, een hogere emissie en depositie van CO2 en NHx, een onaangenamer leefklimaat voor mens, dier en planten en een lagere drinkwater kwaliteit.

Door die zelf aangebrachte vervuiling trokken Amerikaanse wetenschappers verwarrende en ook nog tegengestelde beweringen over temperatuur en diens effecten voor klimaat en milieu. Klimaatcriticasters en klimaatdoemdenkers konden die temperatuurmetingen in eigen voordeel interpreteren en de doorsnee burger werd er niet wijzer van.  Wat en wie had het gelijk nu aan zijn zijde? Bij ht onderzoek naar de opwarming van de aarde wordt door de meeste kenners het effect van de hitte-eilanden niet meegenomen, waarschijnlijk omdat die de argumentatie doet verzwakken. Wanneer dat effect wel wordt ingesleuteld, blijkt de opwarmingstrend in de periode 1980-2002 met 50% naar beneden bijgesteld te moeten worden. Die ontdekking heeft het gepaste wantrouwen in de juistheid van United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) klimaatmodellen vergroot. In de USA is die vervuiling door de USCRN metingen getemperd en uit de gevoegde grafiek blijkt dat in het achterliggende decennium er geen opwarming op Amerikaanse bodem kan worden vastgesteld en de temperatuur in de USA zelfs licht is gedaald.

Hoe is dat nu mogelijk zal een weldenkend burger stellen? Geen opwarming in de USA en niet in Europa? Worden we dan echt bij de neus genomen?

De ruwe data van vandaag verschillen amper van de ruwe data in de jaren ´30 van de vorige eeuw. Ondanks de groei van steden, industrieën, bevolkingsvolume en krimp van groen en wateroppervlakten kan in de USA geen temperatuurverhoging worden vastgesteld. De opwarming die politici en activisten decennia hebben geclaimd is het gevolg van het corrigeren naar de wens toe door o.m. het effect van hitte-eilanden op de temperatuur uit te sluiten en vervolgens een subjectieve op onderbuikgevoelens stoelende amper wetenschappelijke benadering op voorliggende bruto temperatuur data los te laten.

De redenering is dan: “meer mensen, grotere steden, meer asfalt, meer beton, warmere woningen, meer industrie, meer energie consumptie, meer verkeer” dus moet de temperatuur hoger geworden zijn en is sprake van opwarming van de aarde in continentaal  USA.  De ruwe data onderbouwen die onderbuikgevoelens helaas niet en ze corresponderen met temperatuurmetingen door NOAA satellieten. Die satellietenmetingen presenteren een grillig verloop met drie pieken in 1996 en 2016 en een oplopende tendens in 2019. Uit die grafiek blijkt dat de temperatuur sinds 2005 slechts 0.15 graden is gestegen en dat is een stuk minder dan de wetenschappers van de IPCC voorspellen in hun laatste Assessment Reports. Opnieuw een voorbeeld dat voorspellingen bijna nooit realiteit worden en afhankelijk van de politieke boodschap worden gemanipuleerd. 

Vanzelfsprekend zullen klimaatdoemdenkers in de politieke en activistische sfeer wijzen op metingen door grondstations die een hogere temperatuurgroei aantonen, maar net als de pre-USCRN meetstations zijn de data van die stations gecorrumpeerd door politieke voorkeuren en plaatsingslocatie. In ieder geval hebben Amerikaanse politici die de noodzaak van de Green New Deal bepleiten nu een geweldig probleem. Hoewel het moeilijk is om de kosten van die GND nauwkeurig vast te stellen, bevestigen de metingen van de NOAA grond –en satelliet meetstations dat het weggegooid geld is, dat beter kan worden besteed aan een betrouwbaar de globe omspannende combinatie van grond en satelliet stations die door onafhankelijke wetenschappers worden beheerd en bestuurd.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

Een “portret” van de mentaal zieke Greta Thunberg, prijkt boven het artikel. En… ik wil het nog wel eens schrijven, dat héél veel mensen niet in staat zijn na te denken én/of rationeel hun verhaal kunnen vertellen met ARGUMENTEN. Dat de 114 meetstations geen opwarming van de aarde hebben vastgesteld, had ik zeker wel verwacht. Wat we wel zien en horen is dat El Gore in Amerika zeer dramatisch en uiterst vilein de waanzin over het klimaat heeft verteld, waarbij hij, volgens de nieuwszenders, $ 100.000.000,- heeft geïncasseerd. Dat een wetenschapper als Prof dr. Begeman, nadrukkelijk ons meldt , dat er van een “klimaatcrisis” geen sprake is én dat de hysterie, bij onder die minst intellectueel bedeelde groep, daarbij slechts hun emotie laten gelden , waarbij de argumenten op een goede gronden, volledig ontbreekt. Dat zijn de feiten.
We moeten goed begrijpen dat, veel mensen gewoon fantaseren en aan een vorm van pseudohallucinatie ( men is zich bewust van een waanvoorstelling) lijden of een geheugenstoornis hebben. Iedereen merkt toch ook dat Mark Rutte een “pseudoloog” i( leugenaar) s. Zijn leugencghtigheid is pathologisch ( ziekelijk) van aard. Dat de heer “Batman” gewoon de feiten aanhaalt en de grafieken laat zien, is de enige weg om een zeer omstreden beslissing, ter zake het klimaat, te ontmaskeren. Zo, hoort het.
Maar nu komt het: deze beargumentering van Batman wordt NIET BEGREPEN en is vaak in tegenstelling van wat “men er van denkt”. Dat **Sta-Pa** gelukkig publicisten aantrekt die zeer “feit getrouw” zijn, is het lezen van die artikelen ook waardig.
Dr. Lyle Rossiters, psychiater en publisist, schrijft in zijn boek ” The Liberal Mind” dat links een psychologische storing heeft, omdat hun markante uitspraken en IRRATIONELE overtuiging niet in overeenstmming zijn met de “waarheid”.
Wie herinnert zich nog de uitspraken van Cicilia Malmström, toen Europees Commissaris
van immigratie, **dat immigratie een verrijking voor Europa is**. Het blijkt de grootste nonsens en gewoon fantasie.
En, Judith Sargentini, Europees Parlement, zei:”** Er is geen greintje bewijs voor de stelling, dat IS strijders op vluchtelingenbootjes naar Europa komen, Is hysterie ,**schrijft ze. Ook haar melding is pure fantasie:” De *IS*- strijders zijn er wel degelijk en nu blijkt dat immigratie een zéér groot probleem is.
Immers: Ook de fatasie, dat de biomassa, de houtkorrels, niet in overeenstemming is met de doelstelling om minder CO2 te bewerkstelligen, is een voorbeel van pure “kletskoek”. Het artikel van de heer Dunki, ” **Op naar tien jaar Rutte, maar wie heeft de regie?”** was weer eens klasse. Het “semie-intellectualisme” is een plaag een enorme plaag zelfs…………en dit kabinet heeft niets anders dan incomptente leden. Dat Mario Draghii, ook als economm, er in Europa een puinhoop van heeft gemaakt, omdat zijn FANTASIE op hol is geslagen door te denken dat bij het opokopen van “geldpapieren, ( obligaties) en de schulden van het bedrijfsleven in de Zuidelijke landen aan de ECB over te dragen, de economie in Europa zal worden versterkt, zodat Europa nu, en dus ook Nederland, zit opgescheept met schulden die we niet willen. De politiek van de zogenaamde “Financiële verruiming, heeft NIET gewerkt. Mijn oude woordentolk heeft een “schat” aan informatie van uiteenzettungen en de “semantiek” ( leer der betekenis van woorden) is de huidige generatie kennelijk vreemd……… en fantaseert er dus maar op los. Wijlen Prof. dr. Bob Smalhout, schreef in zijn column van 15 juli 2000, ( Telegraaf) dat ongeveer tweeënhalf miljoen landgenoten aan een psychologische storing lijden. Nu ,met de ongecontroleerde immigratie zullen het er, zeker in deze tijd, véél meer zijn.