Op naar tien jaar Rutte, maar wie heeft de regie?

Hans Wiegel schiet het VVD wanbeleid – “veel te veel water in de wijn” – vlammend af, dus laten wij eens de politieke realiteit na (bijna) 10 jaren Rutte de revue doen passeren en proberen om ons te onttrekken aan de stellige indruk dat dit “prachtige land” per se naar de donder moet.

Min. Pres. Rutte. Afb: Pixabay

Om te beginnen zijn wij opgescheept met de communistische United Nations en hun ‘partner in crime’, de salon socialistische Europese Unie, belichaamd in de drogredenaties van het akkoord ‘Parijs’ over CO² en nutteloze onbetaalbare targets daaraan verbonden en het boerenbedrog van ‘Marrakesh’. Rutte en zijn linkse vriendjes omarmen dit boerenbedrog enthousiast en kritiekloos.

Het puur ideologische akkoord van Parijs wordt door 95% der ondertekenaars gesaboteerd, maar Nederland pleegt daar rituele zelfmoord voor. De kosten zijn onbetaalbaar maar is er ergens een professioneel plan voor energievoorziening op de (middel-)lange termijn gebaseerd op de exponentieel groeiende vraag naar elektriciteit, teneinde een rampzalige ‘Energiewende’ zoals Merkel in Duitsland heeft veroorzaakt, te voorkomen? Ho maar!

  • De dagelijkse werkelijkheid toont dat er in Nederland slecht, politiek geïnfiltreerd, onderbetaald onderwijs is, met een groeiend lerarentekort.
  • De woningmarkt kent al meer dan een halve eeuw “bewuste” woningnood zodat alle parasieten hun zakken kunnen vullen, maar nu wordt zelfs de bouw kapot gemaakt met het stikstof/PFAS boerenbedrog.
  • In de zorg heeft Rutte alles kapot bezuinigd zonder dat daar iets voor terugkomt – terwijl de staatskas goed gevuld is en er volkomen onnodig op de staatsschuld wordt afgelost – reden waarom de medewerkers, met hun lage salarissen, de werkdruk niet meer aankunnen terwijl het ziekteverzekeraars kartel de bevolking uitknijpt, daarbij geholpen door de farmaceutische maffia en het Haagse Kartel.
  • De landbouw/veeteelt zit in hetzelfde verdomhoekje als de bouw.
  • Het immigratiebeleid is dankzij Rutte’s secondant Harbers (VVD) compleet verziekt met het akkoord van Marrakesh, zodat iedereen hier binnenkomt en gratis huisvesting, geld en zorg krijgt.
  • De politie is onderbezet en bang voor hun eigen schaduw als het gaat Marokkanen, mede omdat volstrekte idioten van G.L. nu zelfs kritiek op de Islam strafbaar willen stellen!
  • De justitie is al sinds de jaren ’60 geïnfiltreerd door PvdA activisten, sindsdien bijgestaan door D’66, dus politiek partijdig.
  • De ministeries op niveau van de centrale overheid en de lagere overheden tot en met de gemeenteraden zijn politiek correct, moreel corrupt en politiek partijdig.
  • De defensie is failliet en de ministers hebben ruime ervaring met tikcursussen bij Schoevers of in de een of andere gemeenteraad, maar zijn niet in staat of bereid om voor hun eigen departement op te komen: kop beneden het maaiveld en wachten tot de gong gaat voor de volgende ronde van het Haagse baantjes-circuit…

Ik heb vast nog de helft vergeten bij deze opsomming, maar laten wij nu alleen eens kijken naar de rampzalige situatie in de energievoorziening, die anno 2019 al tekort schiet dankzij de incompetentie van Rutte en zijn linkse vriendjes. Op 19 november kwamen bijna alle mogelijkheden voor nieuwe duurzame energie ter tafel tijdens de themadag ‘Ingenieurs in Energietransitie’ van het Technisch Weekblad, waarvan u het volledige, zeer lezenswaardige relaas in DEZE link kunt lezen

Enkele punten hieruit: De techniek voorziet in een heel scala aan alternatieven voor fossiele bronnen. Duidelijk is wel dat we elke optie moeten inzetten om de torenhoge doelen van het Klimaatakkoord te halen. Maar hóe we de energietransitie in een strategie en een plan van aanpak gieten, welke stappen we gaan zetten richting 2050 en of de markt dit moet regelen dan wel de overheid? “Ad Louter, directeur van Urenco en voorzitter van Nucleair Nederland, verdedigde met verve en met veel cijfers de stelling dat we álle opties voor opwekking van CO2-vrije energie moeten inzetten om de gevreesde mondiale opwarming van meer dan twee graden te voorkomen. Zijn belangrijkste conclusie spoort geheel met een (véél) eerdere uitlating van Rutte: ‘Als je in Nederland alle opties voor opwekking van CO2-vrije energie moet inzetten, is kernenergie onmisbaar’.

Ik citeer enkele capita selecta uit het betreffende artikel in “Technische Wetenschappen” (zie bovenstaande link). Let u vooral op de omineuze, schandalige slotpassage!


In zijn pleidooi voor een gelijk speelveld en een waardering voor nucleaire stroomopwekking als back up tijdens donkere en windstille dagen, stipte Louter ook nog eens aan dat biomassa per jaar een subsidie ontvangt van 362 miljoen euro, zonnepanelen 83 miljoen en windturbines 597 miljoen (bron: RVO). En nucleair: nul euro. Terwijl in zijn visie betrouwbaarheid en beschikbaarheid (leveringszekerheid) een groot goed zijn, een kwaliteit waarin we moeten investeren.

En dan is er nog het grote verschil bij wind en zon in opgesteld vermogen en werkelijke productie. Er staat nu 8592 MW aan ‘zon’ en ‘wind’ in Nederland maar die pv-panelen en windturbines produceerden vorig jaar niet meer dan 1601 MW, een magere capaciteitsfactor van 19 procent.

Louter liet de zaal het lijstje zien van de vijf kolencentrales die we nu hebben draaien. Weliswaar staan die op de nominatie tussen nu en 2030 gesloten te worden, te beginnen met de Amsterdamse Hemwegcentrale van Vattenfall volgend jaar, maar tot het zover is staat er nog 3030 MW aan ‘kolen-capaciteit’. (In 2024 moeten we hier 600 MW van aftrekken, want dan gaat de Amercentrale van kolen naar biomassa.) Terwijl we nú al de mogelijkheid hebben om de CO2-emissie van kolen te halveren, stelde Louter. Door de zes moderne maar nauwelijks benutte gascentrales in Nederland volop in gebruik te nemen. En direct met kolen te stoppen.

Tot slot kon Louter het niet nalaten om in het kader van “evalueren langs dezelfde meetlat” een plaatje te laten zien dat zijn communicatieadviseur eigenlijk had willen weglaten: het aantal dodelijke slachtoffers per energiebron en per terrawatt-uur. Tegenover de 36 bij olie en 161 bij kolen staat 0,04 bij nucleair. Met alleen elektronen gaan we het niet redden, we blijven moleculen nodig hebben’

Eveline Buter, manager bij Witteveen+Bos en ambassadeur energietransitie bij NLingenieurs, concludeerde als laatste spreker in Utrecht nog eens dat de techniek niet het probleem is, maar wel de grote puzzel hoe het allemaal te organiseren. Zij benoemde de ingenieurs van Nederland als ontwerpers van de energietransitie.

Maar een vragensteller in de zaal wierp toch nog op: “Wie is nu eigenlijk de regisseur van de transitie, waar is het grote Energieplan voor Nederland?” “Ik heb die vraag ook wel eens gesteld bij Economische Zaken”, aldus deze ingenieur. “Toen was het antwoord: die afdeling is opgeheven! We, ingenieurs en betrokken burgers, worden allemaal opgeroepen om met energieoplossingen te komen, maar we missen centrale coördinatie en visie.”

Niemand heeft de regie! Is dat niet de schandalige essentie van tien jaren Rutte?


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

**De ministeries op niveau van de centrale overheid en de lagere overheden tot en met de gemeenteraden zijn politiek correct, moreel corrupt en politiek partijdig. ** Aldus de heer Dunki.

De bovenstaande is in feite voldoende, én de bewijzen zijn zeker voorhanden, om dit kabinet een ruime opmerking te geven dat het moet……….. opzouten….!!!
Immers: Het is ook bewezen dat Mark Rutte een absolute Pathologische leugenaar is al- dus de gehele bevolking een oor aan naait.
Daarnaast is het onbegrijpelijk dat de VVD nog zoveel kiezers aantrekt.
We zien dan ook hoe mentaal zwak velen zijn en het gezegde: ” Pecunia non O’let. ( geld stinkt niet) aanbidden én……… geen enkel interesse heeft/hebben in politieke confrontatie wat er mis gaat.
Immers: Als de politiek corrupt is én het blijkt aan te wijzen ook WIE dat zijn, dan is iedere stem op die persoon(en) een stem van een “onvolwassen” persoon, dewelke slechts het geld belangrijk vindt als ook de onleefbaarheid en maatschappelijke ontwrichting, gewoon accepteren.
Mr. Gudo van Moerkom, ex directeur van de ANWB zei eens:” Als het om geld, gaat worden alle principes vloeibaar”. Een zeer krachtig statement en ook de waarheid én zwakte van velen aan de dag legt. Het is een symptoom van ” zich niet verantwoordelijk te voelen voor wat dan ook.”
Mijn statement is dan ook:” De domheid is de kurk waarop de politiek drijft”.
Iedere dag is het merkbaar dat het huidige kabinet er een puinhoop van maakt en alleen Brussel, Europese Unie, en de multinationals interessant vindt: het kapitaal van monopolisten.
Het hysterie rond ” het klimaat” en de Stikstof perikelen” is een verzonnen probleem.
Maar…. wat we NIET moeten vergeten ….. zijn de managers ,die protocol op protocol produceren om het plaats in de maatschappij te bestendigen.
Dat in ziekenhuizen het management er een ware ravage hebben veroorzaakt , door ziekenhuizen als een bedrijf te zien en de artsen én verpleegkundigen slechts de werknemers zijn, is abject te noemen. Dat ” het ziekenhuis- personeel” depressief wordt en dat de onwerkbaarheid inmiddels een feit is, want regeldruk en werkdruk”, laat hen absoluut koud.
Ik heb een kort artikeltje uit de krant van zeker tien jaar geleden, waarin staat dat “,managers” over LIJKEN gaan………. en Mark Rutte is gewoon een misleider, met een vilein karakter, én manager. Prof dr Jaap van Dyun, Telegraaf columnist, schreef toch ook al dat Mark Rutte zijn “houdbaarheidsdatum gepasseerd is”.
De onderstaande zin van de heer Dunki is alweer juist:
**Niemand heeft de regie! Is dat niet de schandalige essentie van tien jaren Rutte? **

Oh, ja de regie “der waanzin” door incompetentie, de chaos, is ruim voorhanden…… !!!