Boris is omnipotent.

De EU lijkt te denken dat er na “de Brexit verkiezing” nog eens jarenlange onderhandelingen komen over een vrijhandelsverdrag met de UK en dat er een zak goud staat aan het eind van de regenboog.

Boris Johnson. Afb: Flickr

Dat kan heel anders uitpakken voor deze kwaadaardige globalisten nu zij niemand meer kunnen chanteren; Boris is de man van de dag. Sinds Margaret Thatcher heeft geen Tory zoveel macht gehad en het Britse Parlement heeft plots vleugels gekregen. ‘The Lower House’ heeft vrijdag toegestemd met 358 tegen 234 stemmen in Johnson’s aangepaste Brexit voorstel, de oppositie liet slechts pro forma hun obligate gejammer horen maar er waren veel lege oppositie banken te zien.

Boris stapt, zoals beloofd, per 31 januari as. uit de EU; Brussel komt – als belangrijkste gevolg van de aanpassing in de nieuwe wetgeving – voor het fait accompli te staan dat na 31 december 2020 de onderhandelingstermijn niet verlengd wordt!

Dat roept de vraag op of het een harde Brexit wordt of een harde Brexit, inmiddels de wensdroom van miljoenen Europeanen die het salon socialistische juk van Brussel volkomen zat zijn. Er werd niet meer gestemd over details van het vermoeide Brexit verdrag van Thatcher, maar rechtstreeks over de implementatie ervan in het Britse recht, een procedure die medio januari al wordt afgerond en naar het ‘House of Lords’ gaat. Omdat dit een integraal onderdeel is van het recente verkiezingsprogramma, krijgt die collectie linkse inteelt daar bitter weinig over te zeggen, een hamerstuk. Relevant is de nieuwe bepaling dat ministers kunnen decreteren welke EU verordeningen, die alsnog in het Britse recht worden geïntroduceerd, voortaan door een lagere rechter kunnen worden aangevochten en niet alleen door de hoogste rechter; een zegen in de strijd tegen Big Brother.

Johnson laat zich de handen niet meer op de rug binden door Brussel. Kortom, zo weinig mogelijk verplichtingen. Konden wij dat in Nederland ook maar meemaken en de handen met Engeland en andere freetrade landen ineen slaan om het pestilente salon socialistisch juk van ons af te werpen!

Er zit een zeker risico in dat de beide partijen in december concluderen dat er noch een handels- noch een veilgheidsakkoord resulteert, maar dat is alleen maar in het voordeel van de Engelsen. Voor wat betreft de handel kunnen zij namelijk, letterlijk, volgende week al op Trump terugvallen en binnen de kortste keren toetreden tot diens wereldwijde vrijhandelszone in statu nascendi.

V.w.b. de veiligheid is Brussel juist altijd al een groot risico geweest omdat de achterbakse mensensmokkelaars van Frontex alleen maar zoveel mogelijk migranten illegaal binnenbrengen, met potentieel gevaarlijke jihadi’s daartussen die volgens Sargentini en Timmermans niet eens bestaan…

Wie heeft Brussel überhaupt nodig? Dat geldt ook voor Nederland, maar er zijn nog te weinig Haagse politici die het verkapte D’66-orakel Rutte daarop tegenspreken; Nexit blijft mogelijk!

In Johnson’s voorstel viel één essentieel artikel weg dat stipuleerde dat het Britse Parlement “meepraatte” bij de EU onderhandelingen en dat was precies de brutale inbreuk die er in het verleden is gemaakt op de exclusieve bevoegdheid van de regering om internationale verdragen te onderhandelen. Dat is een prima inperking van de globalistische dwangneurose om de scheiding der machten te ondermijnen, zoals hier door onze naïeve Hoge Raad werd gedaan in het treurige Urgenda arrest dat de deur wijd opent voor allerlei nitwits om de executieve macht in de wielen te rijden.

Ook werd de concessie van Theresa May achterhaald waarmee zij uit wanhoop toegaf aan de werknemersrechten conform het EU sociale pact, als een lollypop voor de Remainers (die rechten worden trouwens elders weer gerespecteerd en zelfs versterkt). Ook in het asielrecht komen wijzigingen, maar essentieel is dat de onderhandelingstermijn met Brussel definitief afloopt op 31.12.2020 zonder mogelijke verlenging!

Dat er wat kortstondige logistieke hobbels op de weg zullen komen bij een hard Brexit, zoals de globalist Rutte zo graag aangaf, is een tijdelijk ongemak. Maar de op Big Brother heroverde soevereiniteit, het baas zijn over eigen grenzen en wetgeving, geen protectionistische, socialistische EU handelspraktijken – in feite pure tariefmuren, geen bemoeizieke, corrupte Brusselse ambtenaren die zich tot in de kleinste details met het reilen en zeilen van een land bemoeien, kortom een einde aan het nefaste globalisme zullen een verademing voor de Engelse democratie zijn. Wat moeten wij domme, zelfingenomen, in slaap gesuste Nederlanders hier diep in ons hart jaloers op zijn…


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

21 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
4 jaren geleden

Geachte Heer de Haard,

Dank dat u voor mij een uitzondering maakt in uw reactie, maar uw argument gaat nog steeds niet over feiten waaraan ik relateer, maar het provocatieve karakter van mijn betoog, mijn ‘afschuwelijke toon’ waarvan een andere lezer al repte.

StaPal draagt inderdaad beginselen uit waar iedere weldenkende Nederlander achter zou kunnen staan. Maar als wij als land systematisch uitgekleed worden door een salonsocialistische EU, een collectie ongekozen intriganten onder leiding van een manipulatieve dronkenlap, met goedvinden van ‘suffe Nederlanders’ die geen moeite hebben met het perverse concubinaat (4 lettergrepen!) van Rutte met de communistische partij Nederland en zijn ware geestverwanten in D’66, dan probeer ik het beestje voor het in slaap gesuste ‘ons soort mensen’ bij de naam te noemen.

Dat Boris zijn persoonlijke fouten heeft is geen nieuws maar hij maakt een eind aan een periode van globalistische subversie waartegen de Engelse kiezer stelling nam om te voorkomen dat Engeland verder afglijdt naar de status van een wingewest van de EU, hetgeen u kennelijk ziet als een ‘corrupt derdewereld land’.

Er is in het globalistische handboek soldaat een vaste strategie uitgestippeld om naar globale hegemonie toe te werken, waarvan wij in de vorige eeuw de rampzalige gevolgen hebben aanschouwd die door GL’s Rosenmöller nog steeds hardop bewonderd worden. Als dat allemaal niet lukt is de obligate laatste poging altijd ‘ maar wij komen er samen wel uit…’ en anders probeert u een wig te drijven tussen StaPal en ondergetekende, hetgeen eveneens conform het salonsocialistische handboek is. Een beetje goedkoop, nietwaar?

Die Gordiaanse knoop is inmiddels zo dik dat er maar één oplossing was: Brexit.
De Engelse kiezer had een punt bereikt waarop hij zei ‘genoeg’, en dat heb ik weergegeven in mijn relaas, maar dat maakt mij geen hersenloze supporter van Boris zoals u pretendeert.

Ik onderschrijf weldegelijk de argumenten die tot de Brexit leidden en die u en diverse andere reageerders kennelijk niet welgevallig zijn, maar die u op deze pagina’s ook niet probeert te weerleggen. Dat u dan ‘ad hominem’ te werk gaat door e.e.a. te (dis)kwalificeren als ‘hersenloos’ en ’weinig verheffende bewoordingen’ is uw wijze van – weinig inhoudelijk en ‘off topic’ – ‘discussiëren’, maar het is een begin.

Wellicht dat ik ook eens mijn rigide standpunten nuanceer als u ook inhoudelijker probeert te discussiëren in plaats van het opgeheven vingertje over mijn toon en ‘dikdoenerij’ door woorden van meer dan een paar lettergrepen te gebruiken. Het is slechts mijn bedoeling om ‘iets los te maken’ bij suffe Nederlanders, dus komt u nog eens terug in de toekomst.

C. de Haard
4 jaren geleden

Beste Ronald Dunki,

Mag ik om te beginnen opmerken dat ik onder mijn echte naam schrijf en aanneem dat Ronald Dunki ook uw echte naam is, dus niets anoniem.
Eigenlijk meng ik mij helemaal niet in discussies met personen die hun meningen op een wijze uiten zoals u dat doet, maar u boft dat ik voor u een uitzondering maak.
Lees ik op uw website de punten waar Sta-pal zich actief voor in wil zetten, dan zou iedere Nederlander hier achter moeten staan. Ze zijn noch links, noch rechts.
Echter, de wijze waarop u hier als een bijna blinde fundamentalist meent vorm aan te moeten geven is op zijn zachtst gezegd stuitend. Provoceren en choqueren, daar kikt u kennelijk op.
Nergens, maar dan ook nergens is er maar een spoortje positiviteit te bespeuren. U doet het voorkomen alsof wij in de EU en in Nederland in het bijzonder in een corrupt derdewereldland leven, terwijl we toch een van de welvarendste landen ter wereld zijn. Jazeker, er is genoeg aan te merken op het functioneren van de EU en onze parlementaire democratie, maar in plaats van samen de schouders eronder te zetten voor verbetering, promoot u afbraak in weinig verheffende bewoordingen.
U beklaagt zich dat de reacties weinig of helemaal niet relateren aan uw artikel.
Dat is niet verwonderlijk. Uw standpunten zijn dermate rigide en uw artikel dusdanig opgesteld, dat ervaring mij geleerd heeft dat in discussies u geen millimeter van uw meningen af zult wijken.
Volledig zinloos dus.
Zeker, iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening, maar de manier waarop u die verwoordt en personen beschimpt, en u bent daarin helaas niet de enige want social media is daar zo’n prachtig platform voor, gaat alle fatsoensnormen te buiten. Als ik het goed gezien heb, hebt u een titel voor uw naam en dan verwacht ik ook dat uw taalgebruik daarmee op beschaafd niveau in overeenstemming is. Natuurlijk: pestilente salon socialistisch juk, vrijhandelszone in statu nascendi, nefaste globalisme en nog zowat kreten klinken indrukwekkend, maar zijn niets anders dan dikdoenerij en uiting van zelfgenoegzaamheid.
Ik concludeer dat iedereen die niet uw kennelijke niveau van opleiding en kennis bezit en zeker niet uw standpunten deelt, een minkukel is.
En uw adoratie voor Boris Johnson? Waarschijnlijk heeft u nog nooit een studie gemaakt van deze opportunistische carrièrepoliticus. En Engeland beter af zonder de EU? Bestudeert u maar eens de ontwikkeling van het land na de Tweede Wereldoorlog en in welke deplorabele staat zij zich uiteindelijk genoodzaakt zag zich in 1973 bij de EEG en later dus de EU aan te sluiten. Met het vertrek uit de EU vervalt zij in haar oude fouten.
Het absolute, respectloze dieptepunt is wel dat u uw medelandgenoten domme, zelfingenomen, in slaap gesuste personen vindt. Ronduit verwerpelijk.
Ik heb de heer Mat Herben altijd een redelijk persoon gevonden, maar ik vraag mij ernstig af of ik die mening niet moet herzien, nu hij als hoofdredacteur uw schrijfsels in deze vorm kennelijk goedkeurt.
We beginnen aan een nieuw jaar. Misschien een goed voornemen voor u om voortaan zaken met een minder vooringenomen standpunt, waar u mij zo van beschuldigd, te bekijken. Niet alles is zwart/wit en alles heeft op zijn minst twee kanten.
Ik meng mij verder niet meer in de discussie. Op mogelijke reacties uwerzijds op mijn stukje zal ik dan ook niet reageren. Zonde van mijn tijd.
Ik wens u voor de toekomst veel wijsheid met nuanceringen toe.

Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord aan  C. de Haard

C. de Haard, zelden een dermate arrogante reactie van een persoon op de WELdenkende sites gelezen. Na 3 x lezen constateerde ik definitief dat u in zon lap text geen enkel, maar dan ook geen enkel inhoudelijk argument heeft vermeld. U bent overduidelijk een volgeling van beroepsleugenaar rutte, die al in zijn JOVD tijd eerlijk zei het communisme OOK te omarmen.
Enkeltje Damascus voor u om daar de om hulp schreeuwende burgerij te helpen met opbouw in een zone alweer een jaar volledig oorlogsvrij is?

stukatotherescue
4 jaren geleden

Opvallend veel reacties van mensen die het niet door hebben. Dat stemt hoopvol, want normaliter zullen ze na het lezen van de waarheid betreffende site in de ban doen en in de hoek ‘neo-nazi’s’ stoppen. Beste mensen, wordt wakker en lees meer op deze en andere sites (jdreport, xandernieuws, fenixx, azijnpisser, martin vrijland, cultuur onder vuur etc etc) die niet beïnvloed zijn door het establishment van de media.

Henk Albarda
4 jaren geleden

Prima verhaal over Boris Johnson. Ik moet wel vreselijk lachen om de reacties hier die Ronald Dunki en Boris Johnson volledig inhoudsloos kritiseren. Al die reacties geven duidelijk aan klakkeloos achter hun grote leiders beroepsleugenaar rutte en zijn maatjes klaver en ollongren aan tejigen.

r dunki
4 jaren geleden

Als auteur van bovenstaand relaas valt het mij op hoe weinig, of zelfs helemaal niet, de omstreden reacties relateren aan mijn artikel. Wat ik zie is een tentoonstelling van onwetendheid, een gebrek aan affiniteit met empirische gegevens en aan historische en economische feiten.

De reageerders mogen uiteraard een andere mening toegedaan zijn, maar wij delen de feiten dus houd op om ‘off-topic’ te argumenteren tegen dingen die ik noch geschreven noch geimpliceerd heb!

Blijf vooral uw vooringenomen standpunten herhalen en gooi iedere vorm van respect en beschaving – zoals ‘een ongelooflijk hersenloos stuk’ – in uw reactie’s overboord, want uiteindelijk bent u toch anoniem!

r dunki
4 jaren geleden

Zoveel slechte verliezers?

Accepteer gewoon dat Boris de bal loepzuiver in de bovenhoek heeft geknald!

Dit is pas het begin…

C. de Haard
4 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Wat een ongelofelijk hersenloos stuk. Dit kan niemand serieus nemen.

Beheerder
4 jaren geleden

Het ziet er naar uit dat we een horde aan boord hebben die zich in opdracht van de kartelpartijen bezighouden met het afwaarderen en smoren van onwelgevallige geluiden. Dat is erg Russisch en achterhaald dames en heren: vooral niet doen.
@ Gert: conform de Britse en democratische regels hebben de Britse kiezers gekozen voor een Brexit. Meerdere landen hebben zich meermaals uitgesproken tegen de EU, maar die oordelen werden listig (democratisch?) weggewerkt.
@Peet Sheepens: wat zijn uw argumenten? U heeft erg veel jeuk, drinkt waarschijnlijk teveel en luistert teveel naar uw partij.
@Daampie: Er was een meerderheid van de Britten voor een Brexit en de conservatieven hebben een overweldigende meerderheid in het Britse parlement. Dat heeft in Nederland het FvD in de 1e Kamer, terwijl ze in de provincies werden geweerd. Wilt u spreken over een mate van democratie? Ga ergens anders spelen en val ons niet lastig.
@Ruud: Nee, de PvdA heeft zich onmogelijk gemaakt door deelname aan achtereenvolgende kabinetten. Uw voorlieden houden zich slechts bezig met het afzegenen van hun persoonlijke rijkdom. U bent bedonderd waar u bijstond, maar ziet het nog steeds niet. Dat lijkt me ernstig.
@Allen. Het zou u sieren u niet te verschuilen achter gefingeerde namen en emailadressen. Daar zijn we hier niet zo van. Je bent een kerel… of je bent het niet.

Peet Scheepens
4 jaren geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Beste Ton Nijhof,
Wat komt u met een ongehoord domme reactie.
Uw uitspraak dat een aantal van de reacties afkomstig is van mensen die zich in de discussie mengden ‘in opdracht van de – u kennelijk onwelgevallige kartelpartijen’ slaat gewoon nergens op.
Een beetje paranoïde ook.
Of jeukt u misschien ook wat anders?
Hecht u aan samenleving waarin een vrije en open discussie.tussen allerlei mensen met uiteenlopende meningen uiteindelijk een op basis van verstandig tot stand gekomen politieke compromissen de koers bepaalt of bent u meer gecharmeerd van een samenleving met mensen die er een gelijkluidende opinie op nahouden?
Dat laatste is behoorlijk eng hoor!
Vaak zie je dan als uitkomst dat de mensen dezelfde bruine hemden gaan dragen en samen in ganzenpas langs hun ‘Boris Johnson’ gaan paraderen.

En over ‘listig democratisch wegwerken’ gesproken, dat sluit ik wat de EU betreft zeker niet catrgorisch uit (want ook daar zitten sluwe vossen tussen die de regels van het eerlijk en open democratisch spel wel eens aan hun laars willen lappen wanneer hen dat beter uitkomt), maar Boris Johnson en zijn Torrie-partij is wat dat betreft zeker ook niet van alle smetten vrij.
Om maar één voorbeeld te noemen: Waarom werd het parlementaire onderzoeksrapport naar de mogelijke buitenlandse (lees Russische!; ja, inderdaad dat land waar u die – m.i. terechte – waarschuwing over internet-trollen afgaf!) inmenging in de Brexit-verkiezingen niet conform de gebruikelijke procedure tijdig (en dus vóór de verkiezingen van 12 december) openbaar gemaakt?

Uw commentaar op mijn eerste reactie laat ik voor wat ie is, want die is absoluut niet inhoudelijk, alleen maar machteloos gefoeter.
Én u wordt door mij op uw wenken bediend met deze meer van mijn kant van argumenten voorziene reactie!

En wat uw reactie op @Daampie betreft:
Groot Brittannië en Nederland hebben – dat moet u toch ook weten – behoorlijk van elkaar verschillende kiesstelsels.
Mijn oordeel over de gang van zaken in Groot-Brittannië komt aardig overeen met die van @Daampie, maar dat neemt niet weg dat ik de uitkomst van de Britse verkiezingen gewoon heb te accepteren.
En zo heeft u op uw beurt de uitkomst van de coalitie-onderhandelingen in de verschillende provincies te respecteren.
Dus u moet @Daampie niet zo wegsturen.
Dat is in een democratische uitwisseling van argumenten en opinies alleen maar onbehoorlijk.
Of denkt u dat onze wereld er echt beter van wordt wanneer we als (op enig moment) sterkste partij alle mensen met een afwijkende mening naar elders sturen zodat ze u niet meer in de weg kunnen lopen? Ik hoop dat u dat laatste niet echt meent, want de geschiedenis kent tal van vergelijkbare voorbeelden (Nazi-Duitsland met z’n Endlösung en de Sovjet unie metz’n Stalinistische ‘zuiveringen’ en Goelag archipel) waar de wereld niet echt mooier van is geworden en ontelbaar veel mensen door haat en willemeur het leven lieten.

En @Ruud – die alleen maar zijn voorkeur voor een andere politieke club uitspreekt – krijgt het verwijt dat de voorlieden van zijn politieke beweging zakkenvullers zijn!
Alsof het fenomeen ‘zakkenvullen’ wijdverspreid en ook nog eens uitsluitend in de kringen van de partij van @Ruud voorkomt!
Nou, ik kan u verzekeren, dat Boris Johnson c.s. ook niet vrijuit gaan.
Werd Boris niet daags na de verkiezingen van afgelopen 12 december gespot op een door een in Londen woonachtige van origine Russische (ex KGB nota bene) schatrijke oligarch gegeven party? Hij kwam daar echt niet langs om het oud-papier op te halen (om met de verkoop daarvan de partijkas te spekken)!
Nee, daar op dat feestje worden hele andere zaken gedaan.

En wat u als laatste stelt is – in ieder geval wat mijn persoon betreft – volstrekt bezijden de waarheid, want ik heb mij in deze discussie gemengd onder mijn eigen naam.

Tot slot, ik blijf mij echt afvrsgen wat u zo jeukt?
Vanwaar die uitsluiting en afwijzing van andersdenkenden?
Werd u vroeger soms gepest op het schoolplein?
Of heeft iemand u ooit op uw ziel getrapt?

Ruud
4 jaren geleden

De PvdA wordt de grootste partij.
En dat is maar goed ook.

Crissy
4 jaren geleden
Antwoord aan  Ruud

Nee, dat is helemaal niet goed. In het vorige kabinet zaten er allemaal PvdA bewindslieden op die ministeries waar nu zoveel ellende is. Zorg: Martin van Rijn, bejaardenhuizen gesloopt!
onderwijs:Jet Bussemaker, erger kan het niet worden!
landbouw: Van Dam, de boeren konden stikken. Hij had er niets mee.
sociale zaken: Lodewijk Asscher ( de vreselijke uitkeringenfabriek) ,
gemeenten met hun financiele wanbeleid: binnenlandse zaken :Ronald Plasterk.
buitenlandse zaken: Koenders met zijn dwang voor missies ( bijv.Mali)
Ook VVDers maakten fouten, maar ik heb bovenstaande figuren nooit bij de omroepen gezien. Mooi weer mensen, maar puinhopen achterlaten. Na ons de zondvloed!
De VVDers werden wél ter verantwoording geroepen. Dit moeten we dus nooit meer hebben.

4 jaren geleden
Antwoord aan  Ruud

Als de P.v.d.A, de grootste partij zal worden, zullen ze, samen met Groen links en D-66, Nederland naar de afgrond helpen. Waarom? Omdat de linkse partijen ,de rechts liberale partijen haten én alle immigranten zielige mensen vinden. Nederland is nu al OVERVOL.
Daarnaast zullen nog meer immigranten het gehele sociale stelsel te gronde richten omdat de meeste immigranten een bijstanduitkering krijgen. Artikel 1 van de Grondwet is dan ook onwerkbaar en desastreus voor Nederland.
En…….gelijkheid BESTAAT NIET. Immers: wie niet voor het behoud is, blijkt een mentaal ziek persoon te zien die niet begrijpt dat behoud NOODZAAK is. En…….. behoud betekent continuïteit. De natuur geeft het voorbeeld. .

Peet Scheepens
4 jaren geleden

Wat heeft uw artikel een akelige toon!
En wat wordt iedereen die andere opvattingen over de BREXIT heeft dan u en Boris Johnson c.s. toch alleen maar – zonder een enkele nuancering – hartgrondig gehekeld.
Ik heb echt met u te doen.
Heel verschrikkelijk.
U moet echt iets anders heel erg jeuken!

Daampie
4 jaren geleden
Antwoord aan  Peet Scheepens

Ongeacht de laatste verkiezingen. Er was geen absolute meerderheid voor een Brexit. Het districten stelsel werkt in het voordeel voor rechts. Net als bij de verkiezing van die clown in de usa. ook daar was de meerderheid voor Clinton. Per saldo zijn dit voor mij ook geen democratien. Is het bij ons fantastisch? Niet altijd. Maar door ons meer partijen systeem. Worden partijen verkocht samen te werken. In het VK bestaat overigens niet eens een echte grondwet…..

Gert
4 jaren geleden

Over welke Engelse democratie hebben we hier precies? Toch niet die van een referendum waarin 48,3 procent zich uitspraak voor de EU, of die waarin leugenaar Johnson niet op tv durft te debatteren, die waarin een democraten gekozen parlement een keer of 6 de voorstellen van May een Johnson afwees, en hopelijk vooral niet die van zakkenvuller Rhees-Mog

Rafi
4 jaren geleden
Antwoord aan  Gert

We hebben het hier volgens mij over een huidige democratische stand van zaken nadat er democratisch tot nieuwe verkiezingen werd besloten door datzelfde parlement dat een keer of 6 de voorstellen van May en Johnson afwees. Over een Engelse democratie dus die getrouwelijker de huidige mening van het volk weerspiegelt.

Arie
4 jaren geleden

Hier klopt iets niet:
Dat roept de vraag op of het een harde Brexit wordt of een harde Brexit, inmiddels

r dunki
4 jaren geleden
Antwoord aan  Arie

Een stijlfiguurtje : het wordt dus sowieso een harde Brexit

4 jaren geleden

**Wie heeft Brussel überhaupt nodig? Dat geldt ook voor Nederland, maar er zijn nog te weinig Haagse politici die het verkapte D’66-orakel Rutte daarop tegenspreken; Nexit blijft mogelijk!** Aldus de heer Dunki.

Wie de `liefdesverklaring` aan het *Verenigd Koninkrijk* van Frans Timmermans heeft aangehoord of gelezen, zal zich achter oren krabben van verbazing. Immers: Timmermans sprak als een bezorgde vader en wenst dat het VK ooit weer in armen van de Europese Unie zal vallen.
De zieke attitude van Frans Timmermans spreekt alweer boekdelen. Dat Timmermans nog niet begrijpt dat Boris Johnson een enorme winst bij de laatste verkiezingen heeft behaald en daarbij zijn mandaat heeft ontvangen, is kennelijk voor Timmermans onverwerkbaar! Boris heeft de Europese Unie niet meer nodig…… en……een nexit zou ik toejuichen. Want, zoals het nu politiek is gesitueerd , is het onhoudbaar geworden.
En…….. Mark Rutte CS zijn hollend DOL geworden. Het woord soevereiniteit kent de VVD niet meer……….de VVD loopt achter de rokken van D-66 en Groen links aan. De Nederlander is niet in slaap gesust………. neen, het fatalisme, de machteloosheid door het politiek correcte denken en handelen van de P.v.d.A., D-66 en Groen Links, met het Openbaar ministerie als zwaard van Damocles, uit angst voor vervolging is de oorzaak dat “het zelfstandige denken heeft aangetast.” Het vileine en indoctrinerende spel van de NPO was de brainwashing.

r dunki
4 jaren geleden

Correctie op Alinea 4 – 3e regel: hier betrapte een attente lezer mij op de verwisseling van Margaret Thatcher en Theresa May in : …’ het vermoeide Brexit verdrag van Thatcher…’
Dank Victor.