Het einde der dorpsgekken.

Waarom schuimbekken ‘Democratische Socialisten’ zo tegen Trump? Omdat hun dagen geteld zijn vanaf de dag waarop hij herkozen wordt; het is ‘alles of niets’. Donald Trump’s herverkiezing is van enorm belang voor alle democratieën omdat hij de enige is die, in tientallen jaren, de guts heeft om op alle fronten – politiek, sociaal, economisch en cultureel – Obama’s levenswerk, ‘de fundamentele transformatie van de USA’ (naar links), ongedaan te maken.

Afb: http://army.mil

Alle Republikeinse presidenten sinds Reagan leken ontmoedigd te berusten in de politiek correcte tsunami en ook wij lijden onder de nefaste uitstraling van Obama’s subversieve praktijken naar west Europa. Nederland zit opgescheept met copycats van de SJW radicalen, die zich nu voorbereiden op moeilijke tijden als Trump nog eens vier jaar ‘de grote schoonmaak’ voortzet. Zijn oorlog op alle fronten tegen de ‘progressieve’ cultuur begint hen pijn te doen, hetgeen zich manifesteert in hun desperate pogingen om een impeachment voor elkaar te krijgen. Obama’s crypto-communistische basis is er, maar Trump dreigt de koppen van de hydra eraf te hakken.

Het risico dat dat hen in het verkiezingsjaar de kop kost maakt deel uit van Trump’s strategie in een culturele oorlog zonder weerga. Als u zich realiseert hoe de linkse terreur zich, ook in Nederland, verspreidt van het funeste en failliete Parijse klimaat akkoord tot de Amsterdamse dorpsgek die wiskunde gaat dekoloniseren, dan vermenigvuldigt u dat met een factor drie of vier om een idee te krijgen hoe erg het dagelijks bestaan in de USA hieronder lijdt. Amerikanen worden gek van de dagelijkse haatcampagnes van linkse media op de kabel-TV. Relaties onder collegae, familie en vrienden worden kapotgemaakt door de hersenloze, giftige polarisatie der politiek correcte ‘hate messengers’. Zij haatten Trump zozeer dat in 2016 en begin 2017 de ‘deep state’ samenzweerders in de FBI, CIA en het Ministerie van Justitie eerst de Trump campagne en vervolgens, in hun overmoed, de transitie van zijn regering probeerden te saboteren en uiteindelijk zelfs zijn presidentschap.

Inmiddels zijn de voormalige nummers één en twee van de FBI aangeklaagd voor hun misdadige rol in die verraderlijke poging tot een staatsgreep en meer verraders uit de ‘deep state’ gaan volgen, maar de Democraten gaan desperaat verder met hun pogingen tot Trump’s impeachment en hun loze ‘onderzoeken’ naar Trump, zijn vrienden, familie en bedrijven. Zij zijn desperaat omdat hun lucratieve bestaan in het postmoderne, progressieve wereldje bedreigd wordt en een volgende ambtstermijn van Trump zeker niet zal overleven. Trump schept er een satanisch genoegen in om de huidige Democratische kandidaten steeds verder naar links te doen afdwalen in hun ‘struggle for political life’ omdat de gematigde Democraten te laf zijn om die extremistische dorpsgekken aan te pakken. Zelfs dat laten zij aan Trump over, maar die laat die boel liever uit elkaar knallen.

Inhoud en substantie zijn anathema in die radicale, van haat vervulde SJW wereld. Serieuze onderwerpen spelen geen rol in de huidige debatten der Democratische kandidaten die er slechts naar streven om zich zo extreem mogelijk te positioneren terwijl Trump’s economie zoemt, de werkgelegenheid op een record niveau blijft, ook voor de traditioneel slechter bediende zwarte bevolking die om de 4 jaren door de Democraten voor de gek werd gehouden en vervolgens kon barsten, terwijl China’s mercantilisme hard wordt aangepakt na tientallen jaren van ongebreideld parasiteren.

Radicale saboteurs worden hoorndol van Trump’s onberekenbare stijl, zijn aanvallen op ‘the swamp’ en zijn doelgerichte en succesvolle inspanningen om Obama’s ‘fundamental transformation’ van het land terug te draaien. De bewaking van de grenzen, de tarieven oorlog tegen Peking’s diefstal van intellectuele eigendom en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit brandhaarden schokken beide kampen. Hij ontslaat zijn top medewerkers naar believen, maar de kiezers – inclusief zwarte en latino minderheden – voelen weldegelijk dat er meer geld in hun portemonnaie vloeit dan tijdens Obama’s destructieve activisme. Het nationaal inkomen groeit en de inflatie blijft laag, terwijl de Dow Jones goed boert.

De linkse élite heeft weinig op met nationalisme en landsgrenzen, terwijl patriotisme als minderwaardig wordt gezien en het is geen toeval dat deze discipelen van Obama de politiek-correcte EU als een transnationaal voorbeeld zien. Daarom zijn de media ook zo partijdig, want ook hun ‘progressieve’ toekomst staat op het spel. In Nederland speelt hetzelfde, maar uiteraard met vertraging, want de D’66 en GL dorpsidioten nemen hun praktijken naadloos over met ‘onze historische schuld’ en de eis om oude gebouwen en standbeelden van historische figuren te slopen, herstelbetalingen voor slavernij, identiteits-politiek, herverdeling van inkomen en ongelimiteerde immigratie. Ook de flauwe kul over het klimaat hebben de communisten van GL en de salonsocialisten van D’66 hier binnengehaald, terwijl het akkoord van Parijs niet meer is dan ‘virtue-signaling’ en het falende akkoord met Teheran spreekt natuurlijk voor zich dezer dagen.

Vanuit hun collectivistische kuddedenken krijgen deze SJW-‘groupies’ overal een pasklare ‘mening’ van Big Brother aangereikt, zodat zij vooral niet zelf hoeven na te denken – sterker nog, dat is verboden – in hun seculiere religie, waarin ‘gelovigen’ zich koesteren in de warmte van een ignorant collectief dat zich slaafs laat dicteren wie zij zijn en bij welke tribale, identitaire groep zij eigenlijk hoorden. Ieder rationeel ‘andersdenkend’ weerwoord, zelfs als dat door feiten en cijfers onderbouwd is, stuit op het hen ingeprente standaard verweer over Adolf Hitler en fascisme, zonder enig besef dat Hitler de grootste socialist van Europa was, zij het in concurrentie met Stalin. Twee proto-fascisten voor wie een mensenleven niet telde, maar onze leeghoofdige dorpsidioten van GL en D’66 aarzelen niet, in hun onbegrip, om iedere ‘andersdenkende’ in een reflex met Adolf Hitler te vergelijken, omdat zij niet het minste historisch besef hebben van diens ‘nationaal socialisme’ en al evenmin van de hedendaagse geschiedenis. Zelfs feitelijk foutieve ‘meningen’ over de recente geschiedenis – bijvoorbeeld van Duitsland, zonder enige kennis van de recente parlementaire geschiedenis van de Bundestag – worden niet door eigen kennis gestaafd maar des te luider geventileerd. Het gaat er om wie het meeste lawaai maakt.

Door hun dagelijkse ‘brainwashing’ in Big Brother’s ‘newspeak’ hebben de dorpsidioten grote moeite met het begrip van hun moers taal, waarin zij zich al evenmin concies kunnen uitdrukken terwijl woorden van meer dan drie lettergrepen verwerpelijk zijn. Anakoloeten zijn hun handelsmerk, hetgeen hen niet belet om, zonder verificatie van feiten, meningen van ‘andersdenkenden’ te kritiseren. Zij zijn altijd herkenbaar omdat zij terugvallen op hun standaard babbel uit het SJW-handboek-soldaat, uiteraard weer met de obligate refertes aan Hitler en nazisme. Puur Freudiaanse projectie! Ook is ordinair racisme hen niet vreemd: het aantal keren dat zulke dorpsgekken refereren aan Wilders’ Aziatische voorouders, geeft slechts blijk van hun ingebakken racisme en xenofobie.

Het infameuze rapport van Special counsel Robert Mueller bleek een farce en werd door diens zwakke optreden in het Congres verder ontkracht. De gefrustreerde radicalen in de Democratische partij slepen de hele partij naar de afgrond en de kandidaten die momenteel meedoen aan de debatten begrijpen dat maar al te goed, maar zien met lede ogen hoe Trump hun ‘progressieve’ project ondermijnt met zijn éénmans kruistocht. Als dit scenario zich zo verder ontwikkelt tot de verkiezingen van november 2020, dan worden zij afgeslacht en kan de Democratische partij weer braaf terug naar het midden. Hetzelfde geldt ook voor de dorpsgekken van GL, D’66 en PvdA.

Mooie perspectieven….


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
4 jaren geleden

Wie zich tegenwoordig wil oriënteren wat betreft bijvoorbeeld humane, sociaal rechtvaardige en innovatieve cultuur, die kan daarvoor heel goed terecht bij cultuurvergelijkend onderzoek waarvan de uitkomst te vinden is in bijvoorbeeld de Human Development Index, de Social Progress Index, de Freedom of Press Index, de Innovation Index, de Quality of Life Index, enzovoort. Wie zich evenwel afvraagt wie tegenwoordig de grootste krachten van afbraak zijn zijn wat betreft de culturen die het zo goed doen in deze indexen, die komt terecht bij heel wat politieke partijen die je aantreft in het linkse spectrum in juist die culturen. De import van miljoenen analfabete economische vluchtelingen uit Afrika, de import van de hyper-intolerante, totalitaristische en zwaar gewelddadige islam, plus de enorme kosten van de niet-bestaande antropogene klimaatverandering, het lijkt puur te zijn bedacht voor de snelle afbraak van cultuur, van speciaal onze moderne Westerse cultuur. Het is ook om deze reden dat zovele mensen in onderzoeken in juist die culturen steeds weer aangeven dat het met hen persoonlijk best goed gaat maar dat zij vrezen dat hun cultuur in een neerwaartse spiraal verkeert, dus naar beneden in die indexen, richting de schurkenstaten. En het is ook om deze reden dat er Trump is, en Brexit, en AFD, PVV, FVD, Gele Hesjes, Pegida, enzovoort. Maar men wil er niet van weten. Men is er blind en doof voor. Oostindisch doof.

Lord Landslide
4 jaren geleden

Maar een dorpsgek die zich opwerpt als beschermheer van berber, boeman en bosjesneger zal toch niet zo inconsequent en leip zijn dat hij in zijn afkeer voor Wilders wijst op diens Aziatische afkomst?

Oh, wacht…