Boerenprotest is hard nodig

Dat Nederland nog open en groen is, hebben wij te danken aan de hardwerkende boerensector. Volgens PvdA-voorman Joop den Uyl moesten volgens goed socialistisch principe “de woeste gronden worden geïndustrialiseerd”. Lenin had daar ook verstand van. Premier Wim Kok, ook PvdA, bekeek het Groene Hart vanuit de trein en oordeelde dat het niet de moeite waard was.

Afb: public domain

Ruimte genoeg voor duizenden woningen voor migranten. De PvdA-burgemeester van Woerden, Victor Molkenboer, vindt dat ook nog. Honderden woningen voor migranten, want hij is een goed mens en wie wil dat niet? Ik ben graag een goed mens en pas er voor op me tegen de edelachtbare heilsgedachten te verzetten. Maar in mij zegt een stemmetje: ‘Waar zijn die PvdA-jongens als de ziekenhuizen worden gesloten, de politieposten verdwijnen, de samenleving (zie Amsterdam) kraakt in haar voegen door dat wensdenken?’ De afgelopen vijf jaren zijn zo’n 50.000 woningen verstrekt aan meer dan 100.000 migranten. Vreemd dat dit niet mede genoemd wordt als oorzaak van het woningtekort en het stikstofprobleem. Wie betaalt eigenlijk die linkse Sinterklazen?

Nederland is groot geworden door handel, dus door mobiliteit van lucht- en scheepvaart, door de chemische en technische industrie, door de agrarische sector. Volgens de Yuppenpartijen D66 en GroenLinks, bevolkt door Amsterdamse pretstudenten die zich vooral druk maken over de Gouden Eeuw, kan dat allemaal wel weg. En het ergste is dat de VVD de hardwerkende Nederlanders in de kou laat staan.

Mat Herben

Waarom hebben de boeren gelijk? In de afgelopen twintig jaar is door een grote krachtsinspanning de uitstoot van stikstofverbindingen niet gestegen maar gehalveerd, alle regeringen hebben natuurgebieden aangewezen. Er is kortom hard en goed gewerkt en nu krijg je stank voor dank. Het besluit van de Raad van State om alle stikstofuitstoot aan banden te leggen, had op gronden van redelijkheid en billijkheid nooit mogen worden genomen. De consequentie is dat we nu geen nieuwe natuurgebieden meer kunnen aanleggen, zoals de Oostvaardersplassen, omdat deze als een koekoeksjong alle omringende activiteiten eruit werken.

Als de regering doorgaat het redelijke midden eruit te werken, moet zij niet opkijken als in 2021 een electorale aardverschuiving plaatsvindt.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

Ik ben bang, dat er zeker GEEN “electorale aardverschuiving” zal plaats vinden in 2021, ook al zullen de lonen en uitkeringen stijgen.
Waarom ik zo denk ?: Hierom…….!!!

De angst bij de “overheid” is zo groot, en diep,
Dat camera’s, hen zullen behouden voor “Het volk”, maar dan in het geniep,
Maar de waarheid wordt “desnoods” gewoon vermoord,
Met een touw, dat aan de overheid toebehoord,
Door demonisering en verguizing van een naar waarheid sprekende man, ( Daar weet de heer Herben alles, als geen ander, van: zijn uiterst droevige ervaring ter zake Pim Fortuyn)

Bang, o zó bang is de overheid voor het volk, en deze te zullen bestrijden wáár het kan.
En daarom praten zij, en kletsen de reinste nonsens, en drogreden, met een enorme drang.
Dat wordt begrepen, ondanks de leugens en bedrog, voor **hun** behoud,
Door het onvolwassen volk, dat slechts van het “ panem et circenses”, houdt. ( Brood en spelen)

Als laatste redmiddel hoopt de “overheid”, met een vals beleid en zieke politieke recepturen,.
Het volk slechts door tralies te kunnen laten gluren.
Want ook Wilders, is een gevaar voor de gemeenschap, zo praten zij,
Maar hun kletskoek is zeer apocrief én als een pan aangebrande brij.
De advocaten, met hun ruime en schone geest, hopen nog iets juridisch aan te harken,
Maar, worden ook juridisch afgemaakt ,”als een varken”.

De manipulatie van het “electoraat” is inmiddels een gewoonte geworden waarbij de NPO de taak heeft continu, ons te melden hoe fijn en hoe goed – de zielige mensen, ter linker zijde van het politieke spectrum, wel zijn. En……. het ” Klimaat” is de nieuwe religie” waarbij zelfs kinderen voor het politieke karretje worden gespannen. Het is om er ziek van te worden. Wat etrbij de VN is gebeurt, de toespraak van het aan autisme lijdende kind, Greta Thunberg, tart alle fatsoen, redelijkheid en overschrijdt alle minimale mentale normen van waardigheid. De meedogenloosheid bij links is schrikbarend.
Immers: dat de P.v.d.A zich aan herstellen is, is een symptoom dat velen zeer vergeetachtig zijn en de oude gewoonten weer uit de kast halen.
Ik hoop dat de heer Mat Herben gelijk krijgt………… het zou werkelijk een zegen zijn.
De Idée fixe, is een geliefd politiek wapen in samenstelling met leugens en drogreden om de VVD het CDA en D-66 in het zadel te houden. En…… de VVD is naar links verschoven om de macht. Wijlen Prof dr. Bob Smalhout schreef in zijn boek, ” Na ons de Zondvloed” dat de “onbenullen aan de macht zijn”. Een electorale aardverschuiving? Ik moet het nog zien.

Lex Daalman
4 jaren geleden

Een electorale verschuiving? Wordt dat niet eens tijd? De onzinnigheid regeert momenteel. Dus wat mij betreft kan een verschuiving niet nsel genoeg plaats vinden

Lord Landslide
4 jaren geleden

Mooie column, vooral die ‘aardverschuiving’ sprak mij wel aan.