Impeachment koorts

De Amerikaanse Democraten hebben sinds de jaren ’70 de mond vol van ‘impeachment’, culminerend in hun haast komische, maar gevaarlijke, constipatie sinds 2016. Vandaag hangen zij weer in de gordijnen omdat Trump, met de vrijgave van het transcript van een omstreden gesprek met president Zelensky van de Oekraïne, een enorme ‘faux pas’ van Obama’s ex-vice president Biden publiek heeft gemaakt inzake door hem gefaciliteerde corruptie van zijn zoon Hunter in Kiev (èn in Peking).

Een nogal povertjes opgedroogde Nancy Pelosi… Afb: Flickr.com

Dat schandaal hadden zij juist tijdens de Democratische voorverkiezingen zo graag onder het kleed willen vegen, maar er bestaan honderden documenten die strijden met Joe Biden’s ontkenning van het verhaal over zijn duistere rol in het ontslag van de openbare aanklager Viktor Shokin in Kiev – die zoontje Hunter op de hielen zat – door zijn toedoen. Sterker nog, Biden heeft er zelfs over opgeschept voor de TV camera! Met name Biden’s dubieuze verhaal dat Shokin corrupt zou zijn, zou daartoe de motivatie zijn, niet het evidente feit dat Shokin het bedrijf Burisma onderzocht dat zijn zoon Hunter op onverklaarbare wijze inhuurde à raison van US $ 50.000 per maand, ruim een half miljoen Euro salaris voor een onervaren snotneus per jaar! Hunter was een onervaren jongeling die net kwam kijken en het niet zo nauw neemt, getuige het feit dat hij uit de US Navy Reserve is geschopt wegens cocaïne gebruik.

De reporter van ‘The Hill’, John Solomon, meldt dat honderden documenten -vele van het Amerikaanse juridische team dat het Oekraïense Burisma Holding, het bedrijf in kwestie, hielp – het verontrustende perspectief bieden dat nu zal blijken hoe U.S.-ambtenaren instrumenteel zijn geweest in het verminderen van de wettelijke druk op Burisma en het blokkeren van het onderzoek van de Oekraïense aanklagers om Hunter Biden te horen in2016. Daags na het ontslag van Shokin beschreef een memo van de Oekraïense regering dat er een top-level ontmoeting plaatsvond tussen Burisma’s Amerikaanse vertegenwoordigers en Oekraïense regeringsvertegenwoordigers om verontschuldigingen aan te bieden voor het verspreiden van valse informatie door Amerikaanse ambtenaren en publieke figuren (wie anders dan de, als altijd, domme Joe Biden die zijn rol al voor de camera’s had bekend).

Waarom bood het bedrijf die excuses aan, na het ontslag van Shokin, aan de Oekraïense regering? Solomon weet zelfs te melden dat Burisma’s Amerikaanse poot aanbood om Oekraïense aanklagers te introduceren bij de Amerikaanse regering ‘om het weer goed te maken’, aldus een intern memo van de regering in Kiev en interne memo’s van de juridische afdeling van Burisma in de USA! Biden voelde de bui kennelijk toen al hangen, maar met zijn beginnende dementie is hij dat kennelijk vergeten.

Dat roept enkele pijnlijke vragen op: ten eerste waarom refereerde Burisma’s Amerikaanse team aan Biden’s beweringen als ‘valse informatie’? Ten tweede, als Shokin’s ontslag niets te maken had met Burisma, waarom zouden Burisma’s Amerikaanse lawyers dan de opvolger van Shokin enkele uren na diens ontslag benaderen om een urgente ontmoeting in Kiev voor te stellen om deze affaire te bespreken? Solomon gaat verder met de mededeling dat Shokin voor een Europese rechtbank een beëdigde, gezworen verklaring aflegde dat hij ontslagen was omdat Joe Biden ontevreden was met het onderzoek naar Burisma. Shokin meldde: ‘De waarheid is dat ik ontslagen werd omdat ik een breed onderzoek leidde naar Burisma en Biden’s zoon Hunter, die lid was van de raad van bestuur. Bij diverse gelegenheden vroeg president Porosjenko mij om naar de Burisma zaak te kijken en het dossier mogelijkerwijze te sluiten. Ik weigerde dat”.

Het lijkt erop dat een onderzoek naar het louche Biden duo zal omkomen in de bewijslast en daar zijn de mala fide Democraten als de dood voor, dus doen zij waar zij goed in zijn: de aandacht afleiden met véél lawaai, héél véél lawaai en wat is beter dan Trump de schuld te geven?

Maar deze hardleerse intriganten zijn al eerder met het Mueller dossier grandioos onderuit gegaan terwijl de bewijzen van hun kwade trouw bij de benoeming van opperrechter Brett Kavanaugh zich ook al lang opstapelen. Helaas, de verleiding is onweerstaanbaar voor deze charlatans.

Wat nu pikant wordt is het feit dat ook deze stok om de hond te slaan – het obligate lawaai over het beruchte gesprek van Trump met zijn Oekraïense collega Zelensky- zeer wel volledig door de Democraten georkestreerd kan zijn, net zoals het door de DNC en Hillary Clinton betaalde ‘Steele dossier’ en de valse aanklachten tegen opperrechter Brett Kavanaugh! Het vermoeden bestaat dat de klacht van de onbekende – maar naar reeds bekend zeer linkse – ‘whistleblower’ door een advocaat is opgesteld. Waarom dit vermoeden?

In de rechtspraak is een verklaring van iemand die zich als getuige opwerpt, maar zelf geen getuige was van een strafbaar feit en derhalve zijn/haar wijsheid ontleent aan ‘horen zeggen’, onacceptabel, een rechtsbeginsel dat in beschaafde landen algemeen geldt. Wat wil het toeval?

De ‘whistleblower’ begint zijn/haar verklaring met ‘I have no knowledge of the events I’m depicting here, and I’m basing this on conversations I had with colleagues of mine, and I think they’re trustworthy’. Dat roept zonder meer de vraag op: ‘ do you know if they heard it correctly?’ Antwoord: I don’t know because I don’t have firsthand knowledge’…. Voilà, daar komt de foeilelijke Democratische aap weer eens uit de mouw!

Ten eerste alle voormelde documentatie over de Bidens en ten tweede deze standaard, volledig herkenbaar juridische, preambule wijzen er sterk op dat het boerenbedrog niet helemaal lekker loopt en de Democraten dus gedwongen zijn om nog meer lawaai te maken dan gebruikelijk. Dus ‘pencil neck’ Adam Schiff, de rabiate Trump-hater en voorzitter van het House Intelligence Committee, schroomde niet om zijn volledig fictieve versie van het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky te presenteren aan het Amerikaanse publiek. Deze patente leugenaar is zo door haat verblind dat hij niet schroomt om tot het niveau van de goot af te dalen, daar opereren de Democraten al jarenlang.

Nu proberen zij alvast te impliceren dat ondanks de letterlijk ontlastende transcriptie van Trump’s telefoongesprek, hij feitelijk weldegelijk in troebel water aan het vissen zou zijn. Quod non!

Deze goedkope vlieger gaat niet op omdat Bill Clinton al in 1999/2000 een verdrag heeft ondertekend met de Oekraïne dat solide juridische grond biedt aan Trump voor zijn beroep op Zelensky om ‘nog eens naar het reilen en zeilen van de familie Biden in Kiev te willen kijken’. Dit verdrag garandeert wederzijdse juridische bijstand in strafzaken, zelfs samenwerking tussen beide regeringen om getuigenverklaringen en/of getuigen beschikbaar te stellen. Sterker nog, deze bijstand kan ook in civiele zaken en zelfs bij verdachtmakingen worden ingeroepen!

Kortom er is een uiterst solide juridische onderbouwing voor Trump’s verzoek aan Zelensky om eens naar de manipulaties der corrupte Biden’s te kijken in een door een Democratische president getekend internationaal verdrag, dat boven iedere nationale wetgeving en/of jurisprudentie uitgaat! Daar hadden straathonden als Schiff, Nadler en Pelosi niet op gerekend!

Tot slot het eeuwige gejammer op de Democratische agenda over ‘impeachment’. Om te beginnen is dit geen alledaags instrument voor partijdige dwazen als Schiff, maar een zwaar grondwettelijk instrument dat in extreme situaties gehanteerd kan worden, reden waarom er slechts twee presidenten in de geschiedenis middels een ‘impeachment’ zijn verwijderd. Daarom is het ontbreken van feiten, waar de Democraten van nature allergisch voor zijn, hier zo essentiëel want het gaat slechts om ‘wat zij vinden’, dus zelfs deze greep naar een dermate zwaar grondwettelijk instrument is in hun hysterie aanvaardbaar.

De Amerikaanse grondwet geeft the House of Representatives de unieke macht om met een simpele meerderheid artikelen voor ‘impeachment’ goed te keuren. De Constitution geeft aan dat in geval van – uit het Engelse recht overgenomen – “High Crimes and Misdemeanors” zo’n impeachment gerechtvaardigd is. In de Engelse ‘common law’ was een definitie ontstaan van die “High Crimes and Misdemeanors” in de zin van nauw gedefiniëerd wangedrag dat ertoe noopt om een president te verwijderen voor de volgende verkiezingen. De Senaat heeft het exclusieve recht om als rechters leden van ‘the House’ te horen als aanklagers of, zoals hier gaat gebeuren, de zaak meteen te seponeren. Dit alles geschiedt onder de leiding van de Chief Justice als het om de president gaat.

De feitelijke situatie is dat in de polls van de afgelopen week de neiging tot goedkeuring van een impeachment dankzij de hysterische pers toenam, maar wat weten Amerikanen eigenlijk van impeachment, om maar niet te spreken van de hier vermelde feiten? Zodra het bekend gaat worden wat het door mij hier gerefereerde verdrag met de Oekraïne zegt over de wederzijdse juridische bijstand, gaan de Democraten voor de zoveelste keer keihard ‘op hun bek’ en de polls de andere kant op.

Wat andere polls naar Trump’s persoonlijke populariteit aantonen is dat de kiezers er meer dan genoeg van schijnen te krijgen na bijna drie jaren van gejammer over ‘impeachment’, waarop Trump speculeert om bij de komende verkiezingen de buit binnen te halen.

Zijn gemiddelde populariteit kruipt, ondanks het feit dat de demente pers al drie jaren non stop ruim 90% van hun tijd eraan besteedt om hem te demoniseren, naar de belangrijke 50% benchmark, terwijl zijn actuele populariteit sinds een week van 50% naar 53% is gestegen. Het is onbegrijpelijk hoe hij in zijn eentje de kruistocht tegen de perverse communistische subversie volhoudt.

Dat zal wel aan zijn slechte karakter liggen, maar het is te hopen dat hij het nog vijf jaar volhoudt om de greep naar de macht der linkse dorpsidioten te neutraliseren.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties