Waarom sociale rechtvaardigheid achteruit loopt.

En daar hebben wij het gevreesde ‘Klimaat Akkoord’! Het immorele, volstrekt contraproductieve SJW-project waar een lafhartige crypto-D’66-er als Rutte – die letterlijk alles over had voor zijn zieke ambitie om maar te kunnen blijven regeren, met wie dan ook – aan de basis stond in morbide samenwerking met de Communistische Partij Nederland van G.L. en de gevaarlijke SJW-kliek van D’66. Het is onthutsend te zien hoe de kiezer hier een enorm oor aangenaaid krijgt door een stel immorele opportunisten van de Grachtengordel.

Afb: Pixabay

Je vraagt je wel vaker af waarom ‘progressieven’ niet in de gaten lijken te hebben dat hun ‘heilige morele gelijk’ slechts resulteert in permanente achteruitgang op alle maatschappelijk relevante fronten. Het onthutsende antwoord op bovenstaande vraag is dat het hen geen ros kan schelen; het gaat slechts om macht, die zich vertaalt in wurgende belastingdruk en ziekelijke bemoeizucht die u bijvoorbeeld dicteert hoeveel vlees u nog mag eten en hoe u politiek correct denkt!

Dit is het laatste, typische voorbeeld van hun immorele SJW-chicanes, die een heel groot deel van de arme bevolking van ons landje volledig naar de donder kunnen gaan helpen omdat het complot op louche wijze naarstig buiten de verkiezingsagenda is gehouden. Het kent dus niet voor niets nauwelijks maatschappelijk draagvlak en, voorzover dat er ooit geweest is loopt het drastisch terug.

Dit schandaal staat uiteraard niet op zich in de Haagse politiek dus het is goed voor de kiezer om zijn ‘decadent-liberale’ vijand te kennen: Op 11.08.2018 schreef ik in: ‘Klassiek-liberale’ democratie vs. ‘decadent-liberale’ dictatuur al over de degeneratie van het zelfstandige, liberale denken tot ‘progressief’, decadent-liberaal kuddegedrag waarin een cultuur van intelligent debatteren op een absoluut dieptepunt is aangeland dankzij een verloederde pers en idem NPO die iedere individuele, rationele kritiek op dit dwaze SJW project verzwijgen danwel hysterisch attaqueren.

Het zal moeilijk zijn om uit die vicieuze cirkel te geraken nu wij, tegelijkertijd, wéér zien hoe malafide ‘decadent liberalen’ met akela Ollongren aan het hoofd ieder intelligente debat, en daarmee de vrijheid van meningsuiting, volledig trachten te wurgen door eerst het referendum de nek om te draaien om vervolgens te proberen wijziging van de Grondwet te vergemakkelijken, het lidmaatschap van de EU daarin te metselen en de zaak verder te flessen door aan 16 jarige slachtoffers van hun ‘brainwashing’ stemrecht te geven. Wie trekt er eens aan de bel? De aartslaffe Rutte zeker niet!

Het internet, waar iedere nitwit een mening pretendeert te ventileren, is een machtig wapen voor ‘decadent-liberalen’ omdat zij die armzalige cultuur met de verloederde pers en NPO controleren. ‘Progressieve hyper-individualisten’ zijn daarin een ‘contradictio in terminis’, zij vallen terug in collectivistisch ‘stam-denken’ en smeden daartoe een homogeen, ‘progressief’ collectief waardoor iedere afvallige of andersdenkende op primitieve wijze gesloopt wordt als hij/zij tornt aan dat ongenuanceerde ‘stam-denken’ inzake geslacht, huidskleur, klimaat of etniciteit. Zodra zo’n links ‘kuddedier’ wordt klemgezet grijpt het naar de reddingsboei van de stereotiepe ‘boze, heteroseksuele blanke man’ en waant zich daarmee veilig.

Ik kan mij de tijd nog herinneren dat de mening van vrouwen, ook in ‘progressieve kringen’, met een korrel zout werd genomen door individuele vrouwen meteen in een niet al te serieus te nemen groep te plaatsen (‘vrouwenpraatjes’, Libelle lezeressen etc…’ Het beproefde Marxistische recept van het stereotyperen van het individu als lid van een groep deed toen ook al opgeld) .

Wij moeten weliswaar oppassen om niet terstond alle ‘progressieven’ net zo ‘rücksichtlos’ weg te zetten als zij dat zelf doen met ‘andersdenkenden’, maar collectiviteit is nu eenmaal hun zelfgekozen kenmerk en lekker makkelijk te manipuleren door twee sinistere ‘puppetmasters’ op de achtergrond. De crimineel Duyvendak van G.L. – de nieuwe Communistische Partij Nederland – en de Marxistische charlatan Ollongren van D’66 die samen hun twee onschuldig uitziende marionetten in de 2e Kamer aansturen waarmee juist onze jeugd geïndoctrineerd wordt met ongenuanceerd dogma en ‘idée fixe’ over het klimaat waarmee zij ‘andersdenkenden’ monddood maken.
Dat is het begin van alle onrecht en geweld waarvoor intolerante partijen als PvdA, GL en D’66 de ideologische stokken om de hond te slaan aanreiken, waarbij het ‘argument’ van de heteroseksuele blanke man met straatlengten wint. Doet dat niet denken aan de hersenloze PvdA stakker Marcel van Dam die Pim Fortuyn, na een kansloos verloren TV debat, voor ‘minderwaardig mens’ uitmaakte met zijn beperkte brein?

‘Grote passen, snel thuis’ is van toepassing op deze simpelen van geest, maar uiteraard ook op liederlijke onzin die extreem rechtse stakkers of religieuze fanaten als de Sharia debiteren. Laten wij nooit vergeten dat Hitlers Nazi’s zich ook voor ‘progressief’ verkochten in hun strijd tegen ‘reactionaire krachten’ en daarmee iedere discussie overbodig, zelfs levensgevaarlijk, maakten. Het doel heiligt de middelen, zoals de fijnbesnaarde Herman Goering voor W.O.II zei: ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’… Ik schiet liever een paar keer mis, maar ik schiet tenminste’. Onze ‘progressieven’ verkeren dus in bijzonder fraai gezelschap en het is geen wonder dat zij, in die verderfelijke geest, niet met kritiek kunnen omgaan maar die al gauw als verraad kenschetsen. Hoewel (constructieve) kritiek uiteraard nooit in de weg kan staan aan vooruitgang, kan ‘progressie’ gauw stranden zodra starre ideologen als Duyvendak en Ollongren zich er mee inlaten, want alleen al in de recente geschiedenis van de ‘vooruitgang’ ontbraken veel te vaak de ‘checks & balances’ zoals de Amerikaanse Constitutie die kent of onze ‘scheiding der machten’, veelal door de ergerlijk zwakke instelling van onze pro-forma controlerende 2e Kamer, waarvan onze decadente linkse élite nu probeert te profiteren met het klimaatakkoord èn voornoemde acties van D’66 om onze democratie in de uitverkoop te doen.

Ook ons christendom ging beestachtig tekeer na hun zegetochten, of dat nu de Kruistochten danwel predikers als Willibrord en Bonifacius op weg naar Friesland betrof, moskeeën en andere heidense tempels gingen eraan, zelfs filosofische werken uit de Griekse oudheid moesten eraan geloven. In de 15e eeuw wist de Dominicaan Girolamo Savonarola in Florence in zijn fanatieke strijd tegen de corrupte clerus en zijn roep om Christelijke vernieuwing zelfs seculiere kunst en cultuur te verwoesten ( leest u vooral het hierop geïnspireerde ‘the bonfire of the vanities’ ) omdat ook seculiere ‘andersdenkenden’ eraan moesten geloven. De katholieke drammers uit de Renaissance en die van de linkse kerk anno nu lijken sprekend op elkaar en konden hun gang gaan omdat zij zich de apostelen der ‘onafwendbare vooruitgang’ waanden die exclusief toegang tot de waarheid genoten! Zij zijn allemaal even potsierlijk, intolerant èn gevaarlijk….

Die sociaal-revolutionaire puristen moesten destijds zelfs de zegeningen van het Romeinse Rijk de grond in boren, hetgeen treffend geïllustreerd werd in de – inmiddels ook al historische – Monty Python-film ‘the Life of Brian’ waarin ‘de ondergrondse’ een aanslag op Pontius Pilatus voorbereidt en bij een volksverzameling roept de leider retorisch uit: ‘wat hebben die Romeinen eigenlijk ooit voor ons gedaan…?’ Na een aanvankelijke stilte komen de antwoorden op gang: ‘ het aquaduct’ zegt nummer één, waarop de rest volgt met: ‘sanitaire inrichtingen, mooie wegen, medische verzorging, scholen, wijn, publieke baden, iedere vrouw kan ’s avonds ongestoord over straat lopen, vrede’. Reactie van de toenmalige Wijnand Duyvendak: ‘koppen dicht! Dat moet allemaal onder het kleed geveegd worden want anders hebben wij geen vijand meer’.

Dàt is nu ten voeten uit de ‘progressie’ van GL en D’66! Een lege huls als Alexander Penthouse heeft slechts kunnen gedijen door voortdurend tegen Wilders aan te schoppen, bij gebrek aan constructieve denkbeelden. Die ‘progressie’ wordt niet spontaan gevoeld maar van bovenaf opgelegd, geïnspireerd op Karl Marx en erdoor gedramd met de hulp van activistische pers en marionetjes als Klaver en Jette, maar hun permanente agitatie maakt mensen murw en doet hen inslapen voor het gevaar.

Maar of je nu van de hond of de kat gebeten wordt, de ene godsdienst is de andere niet want op de Zuil van Trajanus in Rome staat de apostel Petrus in plaats van keizer Trajanus als representant van de keizerlijk-papistische omslag die ‘bottom-up’ vanuit de massa der gelovigen opkwam als een allegorie voor de dialectiek daarvan. Dat was een ‘vooruitgang’, die vervolgens al snel ‘top down’ met de doodstraf werd afgedwongen in geval van heresie door een razendsnel opgekomen, intolerante meerderheid die zich in het Vaticaan vestigde en niet aarzelde om zèlf hun opportune crises te veroorzaken waarmee zij hun macht konden consolideren. Puur goedkoop opportunisme en zo probeert Ollongren ook voortdurend met haar gelieg en bedrieg typisch ‘maatschappelijke problemen’ te creëren (het klimaat of haar ‘nepnieuws’) met de bedoeling die te misbruiken voor haar Marxistische greep naar de macht.

Eén van de meest naïeve voorstellingen is de Marxistische ‘sociale gerechtigheid’ waarmee de Social Justice ons probeert murw te slaan, een volstrekt infantiel concept waaraan überhaupt geen invulling gegeven wordt, maar de schoonmaakster zal er ongetwijfeld van onder de indruk zijn. Vooruitgang past prima in het klassiek liberale, conservatieve gedachtengoed dat er echter voor terugschrikt om ‘verandering omwille van de verandering’, laat staan Marxistisch nihilisme voor vooruitgang aan te zien. Dat duidt niet op stagnatie maar veeleer op gezond verstand en een nuttig stuk levenservaring dat het goede niet q.q. overboord gooit als het zich eenmaal bewezen heeft. Gezond verstand, zelfstandig ordelijk denken, goede afweging en objectieve gerechtigheid zijn meer waard dan impulsieve ideologische overmoed die resulteert in geborneerde ‘social justice’.

Diegenen die zichzelf als een onbetwiste voorhoede van ‘historische ontwikkeling’ presenteren die alleen zij zèlf en Karl Marx definiëren en controleren, moeten niet denken dat zij ook maar enige vooruitgang representeren met alle gebreken aan intelligentie en logica van hun denkraampjes. Maar die eigen vooroordelen en intellectuele tekortkomingen van de SJW dienen veilig buiten beschouwing te blijven, dus zij moeten voortdurend ‘progressiever dan progressief’ zijn. In goed Nederlands vertaald moet ‘de progressieve smaak van de dag’ bepalen welk ‘onoplosbaar maatschappelijk probleem’ de boventoon voert – variërend van ijsbergen met pinguïns maar zonder ijsberen tot gender-neutrale seksloze biggen of de illusoire opwarming – maar dat is geen vooruitgang doch slechts drammerig nihilisme dat anderen de vrijheid ontzegt om daarover een eigen mening te vormen op grond van intelligente, kritische afweging. Serieuze vooruitgang gaat ècht niet over één nacht ijs zoals Rutte, Nijpels, Samson en de hele zieke kliek nu in het verborgene hebben gedaan.

Daarom is het zo kwalijk van een lafbek als Rutte dat hij dit Klimaat Akkoord steeds achter de coulissen heeft gekoesterd om geen slapende honden wakker te maken tot het te laat was voor iedereen. Rutte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan het typisch linkse ontzeggen van die vrijheid om eigen lots-beslissingen te nemen aan ‘andersdenkenden’ wier premier hij ook is! Rutte’s laffe collaboratie geeft de SJW de kans om een pijnlijke confrontatie met de eigen grote gebreken te vermijden. Zij kunnen het zich niet permitteren om open te staan voor de gebreken in hun eigen ‘argumentatie’, reden waarom zij zich permanent verschuilen in de veilige collectiviteit van hun ‘regressieve’ kudde die iedere intelligente vorm van ware vooruitgang per definitie verhindert.

Wie het goed samenvatte was George Orwell: “Progress is not an illusion; it happens, but it is slow and invariably disappointing.” Inderdaad, één grote teleurstelling!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties