Vragen rond FvD

Binnen de jongste partij die ons politieke stelsel rijk is – Forum voor Democratie – , rommelt het al geruime tijd en evenals in de geschiedenis met en van LPF en PVV, is het voor de Publieke Omroepen weer smullen geblazen. Dat is prima: in een goed functionerende democratie is openheid over politiek en bestuurders van groot gewicht, maar als de door de zittende regering stevig gesubsidieerde omroep industrie eenzijdige berichten de wereld in slingert, dan is het oppassen geblazen.

Afb: wikimedia

In 2018 ontstonden de eerste schermutselingen in de partij, toen verschillende partijleden het vertrek van bestuurslid Otten eisten na hem dictatoriaal gedrag te hebben verweten. Politiek leider Baudet wees de voorstellen van die leden resoluut af. Tussen de namen van de toenmalige opstandelingen valt één naam op: oud VVD senator Robert De Haze Winkelman die eind 2017 werd aangezocht als adviseur van het partijbestuur. Het ligt voor de hand dat Otten bedacht was – juist met het oog op de stormachtige groei die de partij doormaakte – op oneigenlijke interventies door andere partijen, in dit geval regeringspartij VVD. Hoe het ook zij: de rust keerde na de interventie door partijleider Baudet spoedig terug.

Ergens in april 2019 trok de voormalig werknemer van Lehman-Brothers Henk Otten zich terug uit het bestuur. Dat was na een conflict over een bedrag van 25.000 euro dat Otten zonder overleg met anderen, uit de partijkas naar de rekening van zijn eigen adviesbedrijf had overgemaakt. Dit voorval was aanleiding voor het partijbestuur om Otten op te roepen zich als bestuurslid terug te trekken en tenminste het gewraakte bedrag terug te storten. Otten bleef intussen wel de nieuwskolommen vullen met verwijten aan het adres van partijleider Baudet, die hij narcisme verweet en die geen tegenspraak zou dulden.

Inmiddels is de kwestie dus geëscaleerd en na een brief van Otten heeft de FvD een verklaring op haar website gezet. Naar blijkt zijn veel meer merkwaardige betalingen aan de orde geweest en heeft de controlerende accountant een ‘verklaring met beperkingen’ afgegeven als oordeel over de door Otten gevoerde boekhouding. Of die eenzijdige beschuldigingen – omtrent merkwaardige transacties – van de leiding van FvD aan het adres van Otten overeind zullen kunnen blijven, is vrijwel niet te controleren. Feit is wel dat de accountant iets dwars zit aan de boekhouding: weliswaar lijkt het vermogen verklaarbaar uit de boeken, maar nu ook weer niet zodanig dat die ook tot op de cent nauwkeurig is vast te stellen. Want, zo schrijft de accountant:

“De vereniging heeft diverse kosten gemaakt in 2018 waarvan een deugdelijke onderbouwing middels facturen of kasbonnen ontbreekt. Het niet kunnen vaststellen van deze rechtmatige besteding kan mogelijke gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie uit hoofde van de Wet Financiering Politieke Partijen. Tevens is geconstateerd dat er geen deugdelijke kasadministratie in 2018 heeft plaatsgevonden. Hiervoor geldt dat daardoor zowel ontvangsten als kosten niet zijn verantwoord in de staat van baten en lasten over 2018.”  

Daar staat dus gewoon dat er geen deugdelijke boekhouding is gevoerd en daarvoor was klaarblijkelijk Otten wel aangesteld of stelde hij zichzelf beschikbaar: Otten deed de boekhouding. En als nu de accountant vindt dat Otten dat niet geheel correct heeft gedaan, dan is het niet moeilijk om in te zien dat hier sprake is van in ieder geval een vertrouwensbreuk. Inmiddels is wel vast te stellen dat de berichtgeving vanuit een bepaald politiek perspectief plaatsvindt: wie tegen Baudet en diens maatschappelijk-politieke visie is, kiest partij voor Otten en past de berichtgeving daarop aan. In die berichtgeving wordt eveneens moeiteloos verondersteld dat de kwestie “de partij enorme schade toebrengt” en stelt zich vragen waar zelfs de accountant niet op gekomen is.

Wanneer het inderdaad zo is dat contant geld, bijeengebracht via de collectebussen op congressen en andere bijeenkomsten, over geheel 2018 niet in de boekhouding voorkomen, dan is de vraag waar die centjes zijn gebleven nog het meest interessant.

Raar eigenlijk, dat nu juist die vraag in de media nog niet is gesteld…


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties