Alle koppen in het zand voor de hybride oorlog

Dagelijks zien wij, vlak onder onze neus, hoe onze samenleving onder vuur ligt, maar realiseren wij ons veel te weinig het ‘wie is wie’ in de hybride oorlog waarin wij verwikkeld zijn. Voor een groot deel is dat te wijten aan een 5e colonne in de westerse wereld die op meesterlijke wijze wordt gemanipuleerd door een vijand die zich uiterst bekwaam in rookgordijnen verschuilt.

Afb: John F, Williams, US-Navy.

Zijn wij ècht ziende blind? Kijk dan maar eens waar Iran mee bezig is. Het land zit in het hoekje waar de klappen vallen, maar heeft erom gevraagd omdat het overmoedig werd in veertig jaren van terreur. De moorddadige ayatollahs zijn uit op ordinaire politieke en economische macht, vertaald in hun buitenlandse bankrekeningen die uitpuilen van de buit. Via de opportune legitimatie van hun nietsontziende ‘religie’ houden zij de grote massa in hun greep terwijl dissidenten ervaren wat een beesten de Revolutionaire Garde zijn als de bewakers van een criminele theocratie. Na de ontvoering van vierhonderd gijzelaars in de Amerikaanse ambassade was de slappeling Jimmy Carter niet in staat een vuist te maken en bij zijn poging tot herverkiezing werd hij door professionele Iraanse desinformatie beentje gelicht in de publieke opinie en kon weer pinda’s gaan verbouwen.

Bij die eerste succesvolle subversie van de Amerikaanse democratie door een brutale outsider heeft bijna niemand stil gestaan en opeenvolgende presidenten hebben zich hier niet aan gebrand. Intussen slachtten Iran en Iraq elkaar af in een langdurig bloedbad, totdat Obama de deur opende voor de huidige culminatie van al het kwaad dat de ayatollahs in zich hebben – een giftige, bodemloze put. Zij willen coûte que coûte de regio onder hun hiel te brengen ten koste van Saudi Arabië met zowel hun eigen terreur (tot recente moordpartijen in Nederland toe) en gesponsorde terreur van hun stromannen van Hamas, Hezbollah en de Hutis.

Het weinig scrupuleuze Europa heeft tientallen jaren, ziende blind, slechts geprobeerd om een commercieel slaatje te slaan uit de relatie met Teheran en vorige week moest egotripper Macron de wereld laten weten ‘dat hij een uur lang telefonisch gesproken had met de Iraanse president’ (kennelijk om Trump in te peperen dat Frankrijk ècht meetelt, net als Charles de Gaulle dat vroeger dacht).

Op dit moment is Iran door Trump in de hoek gezet en de effectieve Amerikaanse sancties zijn met name ook persoonlijk gericht op de kleptomane ayatollahs, die in de laatste weken uit pure frustratie 6 olietankers zwaar hebben beschadigd en een oliepijplijn in Saudi lieten bombarderen door hun Jemenitische stromannen – om niet zelf de rekening daarvoor gepresenteerd te krijgen. Die streken halen zij uit omdat zij ‘de grote satan‘ niet rechtstreeks durven te confronteren, maar hoewel het lijkt of zij alleen maar proberen hoe ver zij kunnen gaan zit er weldegelijk een doordachte strategie achter. Wie heeft die bedacht? Die strategie is een blauwdruk van de Russische ‘grijze zone’ tactiek die in de oorlog in de Oekraïne werd gebruikt, een tactiek die niet langer bouwt op economische en militaire macht of diplomatieke ‘savoir vivre’, maar op desinformatie om de publieke opinie te plooien in een hybride oorlogsvoering. Zo kunnen landen als Iran en Rusland veel meer schade aanrichten dan waartoe zij te vuur en te zwaard, op de ouderwetse wijze in staat zijn.

Iran’s aanvallen op de olietankers lijken op het hybride oorlog concept dat de Russen in de Oekraïne voerden door de realiteit (‘de groene mannetjes’) op de grond te verdoezelen en daarmee te voorkomen dat het westen zijn belangen verdedigt terwijl onze veiligheid en democratische samenleving dramatisch ondermijnd worden. De druk wordt sluw op ons gelegd om het initiatief te nemen tot een gewapend conflict, maar Trump is daar vooralsnog niet in gestonken. Er ontstaat een ‘grijze zone’ waarin de USA nog nèt niet toeslaat en ondertussen wordt de publieke opinie handig bespeeld zodat het Congres in Washington gaat proberen om wetgeving te introduceren waarmee het Trump onmogelijk wordt gemaakt om Iran een dik verdiend pak rammel te geven.

Ook China is daar hard mee bezig omdat het zelf niet kwetsbaar is voor dit soort hybride oorlogvoering dankzij een keihard optredende communistische partij. Waar China weldegelijk heel kwetsbaar blijkt, evenals Rusland en Iran, is als de westerse wereld het economische wapen in de strijd gooit met sancties, maar in het geval van Iran loopt Europa’s trieste duo Merkel & Macron zich dan het vuur uit de sloffen om Trump dwars te zitten. Feit is dat de Chinese economie in lange jaren niet zo op een houtje heeft zitten bijten als nu, dankzij Trump’s harde aanpak en dat is het enige dat deze hard-line communisten begrijpen, hetgeen ook voor Poetin en de ayatollahs opgaat.

Volgens Admiraal Jeffrey Czerewko, ‘deputy director for global operations at the Joint Staff’ van het Pentagon mikt Rusland op een strategie waarin: “Future confrontations between major powers may most often occur below the level of armed conflict. In this environment, economic competition, influence campaigns, paramilitary actions, cyber intrusions, and political warfare will likely become more prevalent.”

In de Oekraïne heeft Rusland zowel klassieke oorlogvoering – zelfs tot en met het neerschieten van de MH-17 vlucht – als hybride oorlogvoering in de praktijk gebracht, maar als er één ding zeker is, dan is het wel dat Europa weliswaar meedoet met sancties tegen Rusland, maar door linkse ideologie verblind totaal geen oog heeft voor de chicanes van Iran of China omdat zij niet door de propaganda-component van die hybride oorlog (willen) prikken, zodat de ratten in Teheran zich ook nog eens voor ‘slachtoffers’ kunnen uitgeven. Trump zegt dat hij geen oorlog wenst en de ayatollahs ook, maar zij gaan onverdroten door met hun provocaties waardoor het risico op een open oorlog dagelijks toeneemt. Na het neerschieten van een Amerikaanse drone heeft de USA een cyber aanval ingezet waarvan wij helaas nauwelijks iets afweten, maar vorige week probeerde de Revolutionaire Garde een Britse tanker te hijacken; gelukkig was de Britse Marine snel ter plekke. Het wachten is op de volgende provocatie.

In 2014 werd Poetin afgestraft met sancties van de EU voor zijn agressie jegens de Oekraïne, waarna de relatie op de bodem van de put belandde en de Russen overgingen tot cyberaanvallen en een stortvloed van propaganda, een blitzkrieg van hybride oorlogvoering tegen de democratische wereldorde.

Dat was met een Jeltsin nooit gebeurd die, toen hij het stokje overgaf aan de KGB-beul Poetin, tegen hem zei: ‘ zorg goed voor Rusland’. Jeltsin’s bedoeling was om een democratischer Rusland het licht te doen zien, maar één der slachtoffers van Poetin – de inmiddels vrijgekomen en ontsnapte Mikhaïl Khodorkovski – maakt duidelijk dat de paranoïde Poetin alleen maar in samenzweringen tegen Rusland kan denken en slechts goed voor zichzelf zorgt ten koste van het arm en achterlijk houden van het Russische volk. Poetin komt daar nog steeds mee weg omdat het Pentagon e.e.a. weliswaar doorkreeg maar de politieke correctheid van Obama heeft zelfs het Pentagon in zijn greep gekregen, laat staan dat onze linkse EU en het duo Macron & Merkel daar iets van begrijpt, laat staan wil begrijpen. Het westerse democratische bestel is in feite in een – voor de agressoren fundamentele – oorlog gesleurd maar geeft zich daar niet eens, of nauwelijks, rekenschap van want de politiek correcte politiek laat zich de kaas volledig van het brood eten, zoals Obama afdoende heeft aangetoond.

In wat de Russen omschrijven als ‘deep battle’ proberen zij chaos en verwarring te stichten in het westen en als wij kijken naar de puinhoop die hun communistische collaborateurs sinds Obama er in Washington van gemaakt hebben is dat aardig gelukt. Ook bij ons doet de criminele Duyvendak met zijn Nieuwe Communistische Partij Nederland, bijgenaamd Groen Links, daar niet voor onder met alle ellende die hij veroorzaakt met de klimaat hysterie, daarin geholpen door D’66, PvdA en een stel decadente VVD-ers als Rutte en Nijpels!

Ziet niemand hoe wij worden gemanipuleerd door die communisten en hun westerse handlangers? Mobiele telefoon netwerken, sociale media netwerken, commerciële software en het verrotte journalisme zijn stuk voor stuk tot wapens gesmeed in het arsenaal van Rusland en China, daarin gevolgd door Iran. Volgens hetStockholm International Peace Research Institute ’ is Rusland militair geen partij voor de USA: het budget van het Pentagon bedroeg US $ 649 miljard in 2018 terwijl het failliete Rusland in dat jaar tot $ 61miljard kwam. (Rusland’s economie is de helft van California en kleiner dan die van het failliete Italië, ter wijl er nog steeds rond een miljard Dollar per jaar in Poetin’s zak verdwijnt ). Dus Rusland doet het goedkoop met een ‘poor man’s war’, want Poetin begrijpt dat, zelfs als hij al zijn gestolen miljarden teruggeeft aan de staatskas, zijn militairen altijd vele straatlengtes achterlopen

Het internet en de sociale media zijn z’n redding om Amerikanen en Europeanen tegen elkaar op te zetten, daarbij fantastisch geholpen door Obama die alleen al de rassenrelaties in de USA heeft teruggezet naar een niveau van voor Martin Luther King. Poetin komt overal mee weg omdat de westerse politiek correcte politici zich per definitie moeten afvragen ‘of hij het wel gedaan heeft’, zoals in het geval van de MH-17 slachting waarvan op 19 juni internationale onderzoekers drie Russen en een Oekraïner in staat van beschuldiging stelden. Voor wie de aanklacht niet gelezen heeft: de BUK raketbatterij was afkomstig van de Russische 53e luchtverdedigingsbrigade en werd daags na de moordpartij schielijk naar Rusland teruggereden. Poetin: “ There is no evidence of Russia’s blame for the downing of MH17. Russia has its own explanation of the crash of MH17, but no one is listening to us.”

Nadat Trump in 2015 het nucleaire ‘akkoord’, dat zelfs niet door Teheran was ondertekend, had opgezegd zijn er in toenemende mate sancties ingesteld die de Iraanse economie op de knieën hebben gebracht. In reactie heeft Iran ‘de grijze zone’ aanmerkelijk uitgebreid, o.a. door de slappe EU zestig dagen te geven om een goed woordje voor hen te doen bij Trump, maar het is duidelijk dat Merkel & Macron slechts een rol in de marge spelen op dit wereldtoneel. Rusland verscheept bakken vol wapens naar Iran, inclusief SAM raketten èn helpt Iran bij de bouw van nucleaire reactoren, dus veel meer bewijzen hebben wij niet nodig: Rusland is Iran’s partner in de info-oorlog om de USA als de wereldwijde agressor af te schilderen, daarbij trouw geholpen door de westerse 5e colonne.

Dat die hybride oorlog toch niet volledig werkt blijkt uit het feit dat Rusland in de Oekraïne inmiddels 13.000 doden op zijn geweten heeft in een open oorlog en Poetin gaat gestaag verder met het clandestien uitmoorden van Oekraïens veiligheidspersoneel en leidende tegenstanders, terwijl het met drones wapendepots opblaast omdat de hybride oorlog toch niet perfect functioneert.

Wat Rusland doet is ons vermoorden met onze eigen ‘publieke opinie’, het bespelen van de politiek correcte 5e colonne en hun ignorante volgers die met groot succes onze jeugd vergiftigen zonder dat het in Den Haag bij iemand opkomt om ons onderwijs te beschermen tegen die indoctrinatie. Integendeel, ene heer Slob maakt er zelfs een punt van om ons meer islamitisch onderwijs door de strot te duwen. Verraderlijke politici van D’66, GL en PvdA vormen de Achillespees van onze samenleving en de flexibele Russen kunnen hun subversie daaraan op maat aanpassen. Hoe meer polarisatie zij veroorzaken, des te makkelijker wordt hun taak, reden waarom zij een Obama eeuwig dankbaar zullen zijn voor de voortrekkersrol die hij daarin gespeeld heeft. Onze maatschappij is praktisch kansloos om zich te verdedigen en steeds meer gangster-staten adopteren die slinkse ‘grijze zone’ tactiek tegen ons om het risico van een militaire afstraffing tot nul te reduceren, want zij weten dat de linkse politici aan hun kant staan op hun ‘holier than thou’ morele voetstuk.

Het wordt nodig dat er een westerse reactie komt waarin wordt gedefinieerd tot hoever deze subversie wordt getolereerd en wanneer militaire interventie gerechtvaardigd is. De hybride oorlogvoering maakt ook vergissingen zoals het neerhalen van een Amerikaanse drone door Iran of de Russische misrekening dat de Oekraïne niet van zich af zou bijten in 2014 in de Donbas. Poetin riskeert een (nucleaire) oorlog met zijn chicanes in de Donbas met zijn onbetrouwbare lokale ‘vrijheidsstrijders’ en Iran riskeert een regionale oorlog wanneer het zich blijft verschuilen achter stromannen als Hezbollah en de Hutis. Daar heeft Trump in ieder geval al een duidelijke streep in het zand getrokken en – in tegenstelling tot de laffe Obama met zijn ‘red line’ voor Assad – zal een directe aanval door één van Iran’s stromannen tot een keiharde afstraffing leiden omdat Iran nu eenmaal voor 99,9 % zo’n hybride agressie voorbereidt maar te laf is om zelf de trekker over te halen.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties