Timmermans debiteert kul

Frans Timmermans heeft van de islam ongeveer net zoveel verstand als een GroenLinkser van hard werken. Desondanks weet hij te verklaren dat de “islam al tweeduizend jaar bij Europa hoort”, naar aanleiding van een dienovereenkomstige vraag in een Tv-debat met Manfred Weber voor de Duitse NPO (ZDF). Naar blijkt heeft ‘Frenske’ dus ook bij geschiedenis weer niet op zitten letten, omdat de islam pas rond het begin van de 7e eeuw is ontstaan, maar daar zit nog een ander aspect aan vast. Ik zal in deze bijdrage proberen om op een simpele manier uit te leggen waarom Timmermans door de spindoctors is ingefluisterd die (afgesproken) vraag aldus te beantwoorden.

Afb: screenshot Youtube

De stichter van de beweging die wij de islam zijn gaan noemen, Mohammed, is afkomstig uit Mekka. In die stad groeit hij op en tegen het jaar 612 AD presenteert hij zich daar als profeet. Aanvankelijk houdt de analfabete profeet zich bezig met verhalen die hij van de Joden heeft opgevangen en die afkomstig zijn uit de Thora. Laten we zeggen: ‘ons’ Oude Testament. Mohammed echter, stelde dat de Joden en Christenen het Woord van God hadden vervormd tot wat henzelf het beste uitkwam en dat hij, Mohammed, als enige de juiste versie in de aanbieding had. Het povere van die claim is natuurlijk de achtergrond dat Mohammed niet kon lezen of schrijven, laat staan dat hij de Thora of Bijbel kon hebben bestudeerd. Zijn -vermeende- kennis kwam van ‘horen zeggen’. Dat zal de Joden toendertijd in Mekka ook zijn opgevallen en zij vonden het daarom maar flauwekul. Mohammed zal echter -mogelijk daarom- claimen, die berichten te hebben ontvangen van God via de aartsengel Gabriël in de grot Hira, nabij Mekka. Dat is ook geen overtuigend argument maar we moeten het ermee doen.

Plunderend gezelschap

Tien jaar later, in 622, vertrekt hij bij gebrek aan voldoende succes naar het verderop gelegen Medina. Vanuit die stad is hij tien jaar lang succesvol actief als krijgsheer. Voor een krijgsheer valt er aan een woestijn weinig eer te behalen. Nu en dan een karavaan overvallen zoals de moslims vanuit Medina plachten te doen, is strategisch misschien nuttig want het levert respect op bij de stadsbewoners die op die karavaan zaten te wachten, maar het zet materieel, qua buit, weinig zoden aan de dijk. Na de dood van Mohammed in 632, richtten de islamitische legers zich daarom met name op de wereld buiten het Arabische schiereiland. Ze veroverden daar steden zoals Damascus, Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië, Koefa, Basra, Bagdad, Cairo, Qayrouan, Cordoba, Constantinopel. Die steden en hun bewoners waren een bron van rijkdom voor hun moslimse meesters. De overwonnen inwoners van die steden konden geplunderd worden, als slaaf worden verkocht, of, beter nog, worden uitgezogen als belastingslaaf (Arabisch: dhimmie).

Wanneer Frans Timmermans nu stelt dat ‘de islam al tweeduizend jaar bij Europa hoort’, dan verwijst hij dus expliciet naar de heikele claim van Mohammed, als zou die als enige de juiste versie van ons Oude Testament hebben verkondigd. Dat is immers het enige boek in dergelijke sferen die aan die datering voldoet. Laten we maar aannemen dat Timmermans, in zijn zoektocht naar electoraat als ‘Spitzenkandidat!’ heeft willen proberen om de moslims aan zijn zijde te krijgen met hulp van zijn spindoctors. Wat overigens voor verstandige mensen meteen ook de definitieve reden zou moeten zijn om nooit meer op die man te stemmen, want over het gevalletje islam is natuurlijk nog wel iets meer te vertellen;

Iberisch schiereiland

In hun veroveringstochten bereiken de islamitische krijgsheren vanuit Noord-Afrika ook de Spaanse kust. Op 29 april van het jaar 711 al, stak de islamitische krijgsheer Tarik Ibn Zajid met een leger van 7000 manschappen de Straat van Gibraltar over en versloeg daar een paar honderd Germaanse Visigoten bij het riviertje Guadalete in Andalusië, Spanje. Van hieruit werd de opmars naar het Noorden voortgezet en pas bij Portier in Frankrijk, in het jaar 732, kon die opmars tot staan worden gebracht door Karel Martel, de grootvader van de latere Karel de Grote. Het kan absoluut geen kwaad om de latere ‘kruistochten’ (vanaf ongeveer 1096 AD), die ons Westerlingen door moslims meer dan eens kwalijk worden genomen, in precies dat daglicht te zien: die kruistochten kwamen niet uit de lucht vallen, maar waren vanuit strategisch perspectief een late, maar wel vrij logische reacties op deze moslimse veroveringsdrang.

De Arabische krijgslieden die een stad op het West- of Oost-Romeinse rijk veroverden, keken overigens hun ogen uit bij het zien van de vele voorbeelden van vernuft die ze in zo’n stad of gebied aantroffen. Er waren boeken, rechtbanken. er werd stof en leer geverfd, parfum gemaakt, er bleken zelfs slotenmakers te zijn en landmeters, architecten, scheepswerven, chirurgijnen, paardendokters en apothekers. Het was duidelijk dat die Grieks/Romeinse/Christelijke beschaving langs de Middellandse zee een enorme voorsprong had op die van de islamitische Arabische legers, behalve militair en strategisch. Nog steeds beroemen de Arabieren zich op hun ‘hoge cultuur’, met de bedoeling zo te ‘bewijzen’ dat op het gebied van de wetenschap en het vernuft de Arabieren hun partij in de wereldgeschiedenis volwaardig hebben meegeblazen, wat tot op de dag van vandaag natuurlijk niet zo is. Het was ontfutseld aan de door hen onderworpen volkeren. Alles waarvan ze door militaire expansie echter eigenaar waren geworden, wordt overigens nog steeds aan het nageslacht gepresenteerd als voorbeeld van vroege islamitische en Arabische cultuur. Toen na vier-vijf eeuwen de oorspronkelijke bewoners van de veroverde gebieden zelf meestal ook -gedwongen- tot de islam waren overgegaan, was het echter ook afgelopen met de bloei en groei van die ‘levendige en rijke cultuur’. De moslims hadden wel, tot op zekere hoogte, belangstelling voor de voortbrengselen van die cultuur, maar het eigenlijke handwerk lieten ze toch liever over aan de volkeren die ze in hun nieuwe imperium hadden aangetroffen.

Moslims zijn door hun doctrine niet in staat gebleken op welke wijze dan ook, een bijdrage te leveren aan vrede en welvaart. Zie slechts de Levant, de ‘Palestijnse’ gebieden en verbaas u over de onkunde, de onwil, de slordigheid, de agressie en het onbedwingbare verlangen om wetenschapsontwikkeling ondergeschikt te maken aan hun Schrift.

Beleg van Wenen

De aanvallen van de moslims op het ‘Avondland’ bleven ook na de kruistochten doorgaan. Het islamitische stokje werd overgenomen door de Ottomanen, die vanuit het huidige Turkije Europa bleven bestoken. De islamitische veroveringen van de Balkan en een deel van de rest van Oost-Europa vormt een belangrijk hoofdstuk in de Europese geschiedenis. Rond 1345 staken zij bij de Dardanellen over naar Zuidelijk-Europa. Langzaam maar zeker rukten de Ottomanen verder in Europa op. Onder sultan Murat I veroverden zij gebieden in Bulgarije en Servië, waarmee ze een sterke aanwezigheid in Europa kregen. Sofia werd in 1385 veroverd, Thessaloniki in 1387, later werd ook Albanië veroverd. In de vijftiende eeuw werden meer gebieden, onder andere in Servië, veroverd. In 1453 viel de Byzantijnse (katholieke) hoofdstad Constantinopel. Dit werd de nieuwe hoofdstad van het Ottomaanse Rijk: Istanboel. Sultan Mehmet II maakte uitdrukkelijk aanspraak op de titel van keizer (Kayser-i Rum caesar) en zag Rome als de ultieme bekroning op zijn carrière.

Een -latere- tussenstap voor die uiteindelijke verovering van Rome, werd het beleg van Wenen. Het Beleg van Wenen van 1683 was een poging door het -islamitische- Ottomaanse Rijk om de hoofdstad Wenen van het aartshertogdom Oostenrijk in te nemen, die toentertijd ook de residentie was van keizer Leopold I van het Heilige Roomse Rijk en de zetel van de Habsburgse monarchie. Het beleg begon op 14 juli 1683 en eindigde op 11 september 1683 toen de belegeringsmacht verslagen werd door een bevrijdingsleger onder leiding van de Poolse koning Jan (de derde) Sobieski. Het beleg van Wenen was een duidelijk keerpunt in de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk. De Europese grenzen ervan werden daarna, in 1699, verlegd naar de Karpaten en later zouden de moslims geleidelijk nog weer verder teruggedrongen worden. In de loop van de achttiende en negentiende eeuw zouden uiteindelijk de Oekraïne, de Krim en het grootste deel van de Balkan worden heroverd op de moslims totdat het Ottomaanse rijk in 1923 helemaal ten onder ging. Omdat de Osmanen een islamitisch bolwerk waren, betekende dit dat ook de invloed van de islam in de jaren daarna afnam. De aanval op Wenen vormt tegenwoordig formeel dan ook een laatste poging tot veroveringen van het Avondland door die godsdienst.

Dat gelooft kennelijk ook de naïeve Frans Timmermans.

Al Qaradawi

In 1998 echter, laat de spiritueel leider van de moslimbroederschap, Al Qaradawi, een opmerkelijk en alarmerend boek het levenslicht zien: ‘Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase’. Al Qaradawi, door de huidige burgemeester van Arnhem al eens omschreven als een ‘belangrijk islamitisch geleerde’ beschrijft hierin de methode waarmee het Avondland alsnog veroverd kan worden. Naar zijn mening zou het goed zijn (in 1998 dus!) om zoveel mogelijk islamieten naar het Westen te dirigeren, onder ontheffing van hun islamitische plichten. Zij mogen in die situatie best alcohol schenken als ober of het gebed overslaan om bij de argeloze Westerlingen geen alarmbellen te laten afgaan. Het beste is volgens hem om uiteindelijk via deelname in het bestuur ( Marcouch, Aboutaleb) en de oprichting van stichtingen (integratie industrie), verenigingen en organisaties (DENK) in het Westen, de islamitische bevolking door de toegezonden imams terug te laten keren in de moskeeën, waar zij ‘heropgevoed’ worden en gereinigd van de eerdere ontheffingen van de islamitische plichten. De islamitische baarmoeder doet de rest…

Wat Timmermans en zijn vrienden in de EU weigeren te begrijpen, is dat de datum van ‘Nine-Eleven’ in 2001 helemaal niet toevallig is in het licht van het oorlogszuchtige boekje van Al-Qaradawi in 1998. De grondtroepen van Allah onder de toenmalige leiding van Osama bin Laden, scoorden toen een belangrijk bericht naar de islamieten in het Westen met de kaping van een viertal vliegtuigen, waarvan vervolgens twee tegen het World Trade Center in New York en een derde tegen het Pentagon aanvlogen in de USA. Dat bericht hield in dat ‘het Avondland’ hoe dan ook veroverd moet worden en dat zij, de moslims buiten het Arabisch schiereiland, daarin een rol -kunnen- spelen op een wijze die Al-Qaradawi aanprees. De daders waren namelijk al geruime tijd woonachtig in het Westen en konden evengoed die ‘vriendelijke buren’ van iedereen zijn. Die sluwe methodiek, eigen aan de methoden en technieken die het grote islamitische voorbeeld Mohammed ten beste gaf vanaf 622 AD in Medina, ontgaat iedereen die meent dat er wel zaken is te doen met moslims.

De bedoelingen van de islam zijn duidelijk: kijk op straat, in de winkels, de wijken, de krant, de AZC’s… Het is geen toeval, het is een plan. De omhoog gevallen ‘nuttige idioten’ in de EU of waar dan ook, willen het opnieuw niet zien, met name voor eigen gewin, terwijl we van de 20e eeuw nog maar zo kort geleden afscheid hebben genomen. De Chamberlains staan al weer klaar en verkwanselen alles waarvoor de gewone burger staat, terwijl in Neurenberg is afgesproken dat de wil van de burgers weer wet zou zijn.

En dat zal, hoe dan ook, toch gebeuren. Vroeg of laat zal ook Timmermans dat merken. In Brussel, Straatsburg, of wellicht toch weer Neurenberg? Kijk niet gek op van dat laatste.

Hieronder overigens de hele uitzending van de Duitse NPO. Kies uw kandidaten voor het beklaagdenbankje in ‘Neurenberg-vervolg’.

https://www.youtube.com/watch?v=W9pGWVMEjCQ

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties