Met de billen bloot op ramkoers

Hij verscheen weer op de voorpagina´s van kranten en op serieuze websites. Mark had weer eens een te grote broek aangetrokken en fulmineerde in de camera´s. Voor het armpjes drukken met zijn virtuele tegenstander had hij de mouwen opgerold en het bovenste knoopje losgemaakt. Want zijn gespierde torso en armen als telefoonkabels moesten wel even getoond worden om die tegenstander eens op zijn plaats te zetten. Majestueuze teksten rolden pathetisch uit zijn mond.

Die tegenstander was volgens zijn spindokters: “niets meer dan een fröbelende zolderkamergeleerde die louter rare verzinsels en bizarre ideeën erop na zou houden en daardoor de veiligheid en stabiliteit van Nederland in gevaar zou brengen en de mensen voor wie hij zegt op te komen keihard in de steek zou laten”. Deze koene woorden liggen in het verlengde van de tekst die onze Minister-president na de jaarwisseling in januari 2019 uit het raam van het torentje de wereld in stuurde: “…ik wil de oud- en nieuw raddraaiers het liefst zelf in elkaar slaan”. Typische Rutte humor. Lekker stoer doen achter gesloten deuren, wetende dat hij met zijn fysiek nog geen hond zonder ongelukken zou kunnen uitlaten.

Of de politieke leider van FvD nu wel of niet een fröbelende zolderkamergeleerde is, moet gezien de emotionele lading buiten de discussie gehouden worden. Relevanter zijn de verwijten: rare verzinsel, in gevaar brengen van de veiligheid en het teleurstellen van een deel van het electoraat

Verzinsels!

Over verzinsels gesproken. De voormalige geschiedenis leraar wil maar al te graag het verleden laten rusten door voortdurend te benadrukken zich te concentreren op de toekomst. Hoe vaak heeft Nederland niet moeten horen dat het met de firma Nederland prima gaat: de uitgaven van de overheid zijn weliswaar met 25% gegroeid (van ca. € 240 naar ca. €300 miljard), maar ook het BBP is met 25% gegroeid (van €650 naar € 800 miljard) en het in 2012 geconstateerd tekort van €20 miljard is in acht jaar Rutte omgebogen naar een overschot van € 10 miljard. Een verbetering van €30 miljard. De vraag is wel of dat overschot het resultaat is van een spaarzaam beleid van drie regeringen Rutte? Volgens kenners moet die met “nee” beantwoord worden, omdat meer (belasting) geld uit de zakken van de doorsnee belastingbetaler is gezogen. Heeft hij niet samen met Dijsselbloem de schade van €135 miljard die het redden van banken de staat heeft gekost, zes jaar lang meedogenloos afgewenteld op de burger?

Binnen die context zijn Rutte teksten in de trant van “iedere werkende Nederlander gaat er € 1000 op vooruit”, “na het Zuur komt het Zoet” en “iedere Nederlander gaat er netto 1,5% op vooruit” pas echte verzinsels. Die netto verbetering van 1,5% is een verdraaiing van de realiteit en in die realiteit moet de Minister-president die verbetering afzetten tegen de verhoging van de lage BTW, verhoging van de afvalstoffenbelasting; stijgende kosten voor kinderopvang, ziektekostenverzekering en medicijnen, energietransitie, de veronderstelde kosten voor het energie neutraal maken van woningen, de subsidiering voor de aanschaf van een elektrisch platform en de uitbreiding van diensten ten faveure van dat platform. Het prima overgangsrapport van de firma Nederland heeft helaas geen euro meer in de beurs van de doorsnee burger gebracht. Tijdens de 2015 troonrede liet Rutte, Koning Willem Alexander zelfs liegen over de status van ouderen. Geen woord over de forse groei van het gebruik van nationale voedselbanken. Geen woord over de 1 miljoen Nederlanders die onder de armoedegrens leven.

Over de veronderstelde kosten die de uitvoering van het Parijse Klimaat akkoord en de afspraken van Katowici genereren, probeerde de Minister-president na een stevig gesprek tussen de coalitie partners het volk met de volgende tekst gerust te stellen; “de klimaatdoelen blijven overeind, maar of ze allemaal letterlijk zullen worden uitgevoerd is niet zeker…in ieder geval moet de burger niet te veel gaan betalen”. Let op de verbinding betalen en niet te veel. Hij wist donders goed dat pogingen om de extra kosten waarmee de doorsnee eigenhuisbezitter rekening moet houden en de kosten die woningcorporaties aan de huurder zullen doorberekenen, in schoonheid zouden sterven en de uitkomsten die er kwamen onbetrouwbaar zouden zijn. Sterker nog, door de vaagheid van de voorgestelde klimaat maatregelen zijn erkende en betrouwbare instanties nog steeds niet in staat om die door de burger en bedrijven te dragen kosten, helder te maken. Wel is gebleken dat door de overheid gesubsidieerde instanties berekeningen al te graag naar de gewenste politieke uitkomst corrigeren. Een ding is de afgelopen maanden wel duidelijk geworden: de burger moet en zal betalen voor de door de regering Rutte III gewenste energietransitie en Rutte stelt zelf vast wat hij te veel vindt. Een uitspraak met een zorgelijke strekking.

Sinds een paar jaar afficheert de Minister-president zich ook als de enige echte goede populist in Nederland en omstreken. Weer een Rutte verzinsel. Wanneer we gaan inventariseren wat de goede populist de Nederlandse samenleving in de loop van zijn regeerperioden allemaal heeft beloofd en niet heeft waargemaakt, dan vraag ik me af wat voor goeds in dat begrip goed populisme zit. Zetten we alle verzinsels, een ander woord voor belofte, op een rij dan is het resultaat werkelijk ontmoedigend. Die strekken zich uit van inkrimping van het ambtenarenapparaat (nee) via het onaangetast laten van de hypotheek rente (nee), lastenverlichting (nee), vermindering afdrachten aan Brussel (nee), van der Graaf definitief achter de tralies (nee), geen geld naar Griekenland (nee), onderste steen boven middels het MH-17 onderzoek (nee), geen Brussel bemoeienissen Nederlandse pensioenpot (nee), stroomlijnen migratie en terugzenden van hen die geen recht op asiel hebben (nee) tot respectering uitslag Oekraïne referendum (nee). Tjonge, wat heeft onze goede populist de Nederlandse samenleving veel goeds gebracht. Verzinsels, dat wel.

Veiligheid?

Dat iemand die in staat is gebleken het binnenlandse veiligheidsapparaat en defensie zodanig uit te kleden dat de een (krijgsmacht) zijn grondwettelijke taken niet meer kan uitvoeren en de ander (politie) een tandeloos, ineffectief instrument is geworden dat wordt uitgelachen door de kleine en grote crimineel. Dat die man met veel aplomb een politieke tegenhanger meent te moeten verwijten dat die door verzinsels en ideeën de veiligheid en stabiliteit van Nederland in gevaar zou brengen is ongehoord. Een grotere gotspe bestaat vermoedelijk niet.

Wat te denken van zijn uitermate tolerante migratie beleid? Geheel in lijn met zijn uitspraak “we zijn allemaal migranten” waarbij hij vermoedelijk zijn eigen afkomst als maatstaf gebruikt, past Nederland gezien de jaarlijkse aanwas van meer dan 40.000, een ruimhartig migratiebeleid toe. Ruim 300.000 nieuwlanders zijn Nederland in die acht jaar Rutte binnengestroomd. Onder hen teruggekeerde Jihadisten die getypeerd als verward persoon links en rechts wat blanke mensen aan het mes mogen rijgen. Vermoedelijk vindt de man het ook een goed idee om kinderen en partners van Jihadisten uit vluchtelingenkampen terug te halen. We moeten wel alle alternatieven aangrijpen om het Justitiële apparaat en de krijgsmacht aan het werk te houden. Hoezo, een ander brengt de veiligheid en stabiliteit van Nederland in gevaar.

En……teleurstellen van het electoraat

Rutte slaat met zijn kanttekening dat de leider van de FvD zijn electoraat in de steek zou laten, de plank volkomen mis. Als er iemand is die zijn eigen electoraat heeft laten zakken dan is het deze Minister-president wel. Dank zij het voortdurend afwentelen van overheidskosten op de doorsnee belastingbetaler en de tolerante en coulante houding t.o.v. de nieuwlander die resulteert in een groeiende druk op de sociale voorzieningen, verarmt een deel van zijn electoraat. Bovendien stelt hij zijn electoraat teleur doordat herhaaldelijk wordt bevestigd dat zijn VVD een drijvende kracht is in het lobby – en banen circuit.

Ook zijn opstelling t.o.v. het Turkije van Erdogan heeft de handen van zijn electoraat niet op elkaar gebracht. Rutte vindt in navolging van de Duitse Bondskanselier dat Turkije een rechtstaat is op het niveau van West-Europese democratieën. Blijkbaar wil hij ontkennen of negeren dat een groot deel van de media gebukt gaat onder een sterke censuur; andersdenkenden zonder vorm van proces jaren achter de tralies verdwijnen en verkiezingsresultaten die Erdogan niet bevallen m.b.v. maffia machinaties ten gunste van de AKP partij aangepast worden of door hem nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Rutte stelt zijn electoraat ook teleur door te accepteren dat Erdogan zijn invloed in Nederland wil opschroeven m.b.v. indoctrinatie op Turks georiënteerde moslim weekend scholen en beïnvloeding van politici met een Turkse achtergrond op alle politieke niveaus.

,

De zwavelgeur van corruptie, fraude die kleeft aan liberale politici in de EU die namens de VVD zitten in de  EU parlementsfractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), is een doorn in het oog van het VVD electoraat. Dit samenwerkingsverband heeft sinds 2014 € 425.000 geaccepteerd van grote bedrijven zoals Google, Microsoft en Bayer om haar jaarlijkse conferenties op een door de EU verboden wijze te betalen.

Wie van de twee stelt zijn electoraat nu teleur?

Slechte toespraak schrijver

Er kunnen nogal wat gaten geschoten worden in de teksten die een liberale toespraak schrijver voor Rutte heeft opgesteld. Verzinsels, een wankele veiligheid voor de Nederlandse samenleving en het teleurstellen van het eigen electoraat zijn m.i. niet de onderwerpen om op ramkoers te gaan met de leider van de FvD. Als het niet op video zou staan, kon die tekst net zo goed op onze Mark slaan. Sterker nog, die teksten schetsen de Mark Rutte die Nederland de laatste acht jaar door en door heeft leren kennen. Mark zou Mark niet zijn als hij het hiermee eens zou zijn. Een advies, Minister-president: de man of vrouw die deze korte toespraak in elkaar geknutseld heeft zou ik eens driftig toespreken of beter nog op staande voet ontslaan.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties