Weten jongeren iets af van de historie van de 20e eeuw?

Helaas, wellicht op een enkeling na, géén bal. Wat is het gevolg van hun onwetendheid? De hen onbekende hippie generatie der ’60-er jaren wist – als ‘patres intellectuales’ van het hedendaagse ‘millennial’ fenomeen – de gevolgen van hun grenzeloze lamlendigheid tijdig af te wentelen op hun medeburgers onder het motto ‘leve de democratie’. Geen wonder dat het voor hen beladen begrip ‘verantwoordelijkheid’ niet in hun vocabulaire staat, noch in die van hun ideologische nazaten.

Den Uyl, Paul Witteman en Wim Kok. Afb: Flickr.

Hun genetisch ingebakken faalangst maakte socialistische regeringen van Joop den Uyl en de parasieten van ‘Nieuw Links’ mogelijk, want die hoefden dat willige kiesvee slechts ‘van de wieg tot het graf’ te vrijwaren voor iedere vorm van eigen verantwoordelijkheid èn Joop c.s. konden heerlijk potverteren op de Groningse gasbel…. De symptomen zijn bekend: ‘Geef ons gratis medische zorg, gratis drugs, gratis onderwijs, gratis huisvesting, gegarandeerd minimuminkomen’; kortom, ‘geef ons Big Brother’s beloofde luilekkerland’. Dàt was ‘gefundenes Fressen’ voor de socialistische politiek die alleen maar hoefde te beloven wat deze parasieten op hun verlanglijstje zetten om hun stemmen binnen te halen en zich zo comfortabel op het pluche te nestelen.

De weerloze middenklasse werd fiscaal leeggezogen in die linkse morele corruptie en hun terreur schiep de funeste condities waarin onze verwende millennials zijn opgevoed… Arthur van Amerongen schreef al eerder: ‘de PvdA is net een gemene geslachtsziekte die je nooit meer kwijtraakt’ en het activistje Timmermans is momenteel het lelijke gezicht van die kliek.

De schade van dat salon-socialisme is niet te becijferen, want in die ideologie was sinds de koude oorlog een kwaadaardige, communistische component geslopen die ertoe leidde dat Drees sr. de PvdA de rug toekeerde omdat die partij steeds meer zijn eigen kiezers verloochende in een van haat vervuld, ideologisch verval waarin iedereen plots ‘rechten’ bleek te hebben. ‘Rechten van de mens’ uit het Marxistische rovershol der United Nations waarmee zij ook vandaag nog proberen om ons via hun ‘Marrakesh akkoord’ met een voor Europa fatale Afrikaanse invasie op te schepen omdat hun thuislanden door hun eigen corrupte Afrikaanse dictators worden leeggestolen.

Daarom is er geen geld voor investeringen in lokale bedrijven die werkgelegenheid creëren; daarom is er geen geld voor infrastructuur om de groei van die economie te faciliteren. Daarom willen die dictatoren zo graag multinationals binnenhalen, want die kunnen makkelijk gedwongen worden om dikke ‘kickbacks’ af te schuiven naar hun privé rekeningen. Ex president Josef Kabilda van Kongo heeft wèl een luxe jacht van € 50 miljoen, maar dat wordt niet gebruikt om al zijn landgenoten terug te varen… Ondertussen komen onscrupuleuze agitatoren als Timmermans en Merkel met het zieke concept om die Afrikanen bij scheepsladingen binnen te halen, want Coudenhove Kalergi leeft!

Dat is het paard achter de wagen spannen, want met al het weggegooide geld aan ontwikkelingshulp werd slechts goede sier gemaakt door partijen als de CPN, PvdA en D’66, de ideologisch gevaarlijke sekte die één van de grootste profiteurs is in dat politieke landschap met G.L. Verplichtingen en verantwoordelijkheden? Gekke Henkie!

De spijt die onze – gedurende al die lange jaren met open ogen slapende – samenleving nu heeft van onze toegeeflijkheid leidt keer op keer tot de vermoeide vergelijking van het socialisme, dat deze non-valeurs nu overal propageren, met het kapitalisme. Maar is dat correct?

In die vergelijking verliest het socialisme q.q., maar in feite is socialisme slechts een excuus voor alle parasieten om zich ten koste van de medeburger te verrijken en, voor de zekerheid, de grote domme massa te onderwerpen zodat zij hun greep op andermans beurs via de stembus kunnen behouden. Vandaar de fixatie der linkse struikrovers op verstikkende, massale overheden en hoge belastingen; dat is de essentie van hun socialisme.

Hoe kon dit gebeuren? Socialisme werkt door de grote massa dom te houden, door ons onderwijs te infiltreren, steeds verder naar links te manipuleren en uiteindelijk de geschiedenis te herschrijven voor een generatie zonder enig historisch perspectief.

Daar ligt de oplossing voor dit probleem dat onze westerse wereld bedreigt: geef beter, objectief onderwijs en objectieve informatie aan de jeugd, die al van kleins af aan geconditioneerd wordt om dat niet te horen. Dat vereist de doorbreking van een vicieuze cirkel aan de universiteiten en in de pers en radio/TV. De PVV-er Bosma probeert al jaren, met verve, een bres te schieten in het Hilversumse bolwerk dat ons belazert met onze eigen centen waar wij bijstaan, maar dat betoog is aan obstinate dovemansoren gericht op het opportunistische Binnenhof. Slechts de kiezer kan daar een draai aan geven, of het nu om de 1e Kamer, E.P. of 2e Kamer gaat, hij/zij moet de moeite nemen om zijn/haar eigen toekomst uit handen der socialistische bloedzuigers terug te pakken.

Hoe onverantwoordelijk die politiek is zien wij dezer dagen wéér in links Washington, dat de ideologische motor is voor onze eigen salonsocialisten van D’66, GL en PvdA die er niet voor terugschrikken om hun greep naar de macht te bestendigen middels de creatie van – zelfbedachte – steeds nieuwe ‘maatschappelijke problemen’ die zij vervolgens ook zelf mogen gaan oplossen, waarmee zij elke dag een stapje verder komen in hun politieke ‘landjepik’. Wat zo verdorven is aan hun ‘permanente revolutie’ is dat zij niet terugschrikken om, al sinds Stalin en Mao, miljoenen volwassenen en kinderen in het ongeluk te storten om hun doel te bereiken.

Daarom verdedigen zij ieder zelfgecreëerd maatschappelijk probleem te vuur en te zwaard tegen rationele contra-argumenten van ‘andersdenkenden’, die worden weggezet middels gestandaardiseerde ‘hatemessages’ als ‘science deniers’, ‘climate deniers’, ‘racisten’, ‘nazis etc., waarbij ik al meermaals aandacht heb gegeven aan het Freudiaanse begrip van ’projectie’ waaraan zij zich schuldig maken.

Het ergste wat zich daar nu bij voordoet is de recente transgender manie, waarbij in de USA al kleine kinderen aan de ouderlijke macht onttrokken kunnen worden om vervolgens aan zware groei-belemmerende hormonenkuren onderworpen te worden en gedwongen geslachtsveranderende operaties kunnen ondergaan zonder dat de ouders daar ook maar iets tegen kunnen ondernemen! Een paradijs voor de Nazi arts Mengele zou men denken, maar nee, dit wordt mogelijk anno 2019 door de ‘Equality wetgeving’ die de Democraten onder leiding van de onscrupuleuze Nancy Pelosi in Washington op stapel hebben staan en die ongetwijfeld binnenkort ook wel weer door het al even onscrupuleuze D’66 zal worden overgenomen. Pelosi’s immorele ‘Equality Act’ probeert allerlei soorten van bescherming te dupliceren voor reeds door de Civil Rights Act (1964) beschermde karakteristieken als ras, sekse en nationaliteit. Kennelijk moeten al die beschermde categorieën nog eens een extra etiket opgeplakt krijgen van – voor Democraten relevante – sexuele oriëntering en vooral imaginaire gender identiteit.

Daar zit hem de kneep, want van al deze SJW ongein worden vrouwen de dupe en al helemaal gelovige mensen. Wetgeving daterend uit de tijd van Bill Clinton verhindert de regering om inbreuk te maken op godsdienstvrijheid, maar nu kunnen kerken, synagogen en moskeeën bijvoorbeeld niet langer gelovigen in dienst nemen naar eigen bevind. Vrouwen en meisjes moeten nu volgens deze Democratische wet niet alleen transgender concurrenten tolereren in vrouwensport, maar ook moeten zij met deze gluiperds onder de douche want ander treedt Big Brother op! Protest van de dames wordt namelijk keihard strafbaar gesteld omdat het zelfbenoemde genderneutrale slag – een soort seksloze biggen die zich als vrouw wensen te identificeren – als laatste Marxistische trouvaille gekoesterd moet worden en boven beide natuurlijke geslachten gaat.

Bovendien worden artsen voor de rechter gesleept als zij weigeren mee te werken aan het ‘ombouwen’ van minderjarige kinderen, ook als de ouders daar geen toestemming toe geven! Op lagere scholen zal onderwezen worden dat seks geen biologische werkelijkheid is maar iets volstrekt subjectiefs, hoe iemand dat zelf ‘ervaart’…. In Ohio is een 17 jarig meisje door linkse fanatici in een ‘gender clinic’ aangeraden van geslacht te veranderen en toen haar ouders zich daartegen verzetten werden zij door een al even onverantwoordelijke Democratische rechter uit de ouderlijke macht gezet!

“Radeloze
ouders”

Duizenden radeloze ouders door het hele land hebben nu hun hoop erop gevestigd dat Donald Trump de gewetenloze Democratische leider Nancy Pelosi met haar verknipte wet in vlammen zal afschieten zodra deze in het Congres wordt gepresenteerd. Maar het feit dat Democratische rechters het wagen om ouders de wettelijke macht over hun eigen kinderen te ontzeggen op aanraden van SJW fanatici die zelfs hun eigen kliniek hebben opgericht om een slaatje te slaan uit deze trieste hersenspinsels geeft toch aan hoe ontzettend verknipt de SJW kliek is.

Nancy Pelosi. Afb: Flickr.

In de twee en een half jaar van Trump’s presidentschap hebben de Democraten nog niet één constructief wetsvoorstel gelanceerd maar zij zijn er slechts op uit om Trump het regeren onmogelijk te maken en hebben zelfs met het frauduleuze Steele Dossier een door Hillary Clinton gefinancierde coup d’état voorbereid, waarover het laatste woord nog niet gesproken is. Integendeel, het onderzoek naar het linkse gechicaneer komt nu pas goed op gang. Trump heeft daarentegen de economie op ongekende wijze aangezwengeld, China, Noord Korea en Iran aangepakt en is, ondanks de dagelijkse sabotage der Democraten, doende de volksverhuizing uit Centraal Amerika – die door Soros wordt gefinancierd – in te dammen terwijl de Democraten hun uiterste best doen om een crisis te veroorzaken en in stand te houden. Daarbij pretenderen zij ook nog eens dat er sprake is van ‘een constitutionele crisis’ omdat de Minister van Justitie William Barr weigert om, op hun insistentie, de wet met voeten te treden inzake verboden volledige publicatie van het Mueller rapport dat sowieso al aantoont dat hun farce van door henzelf bedachte ‘collusion met de Russen’ uit de lucht gegrepen is. Zij kunnen het zo gek niet bedenken, of het wordt tegen Trump gebruikt, want zij haten de man met héél hun kleine hartjes, deels omdat hij het zo goed doet en deels omdat dat juist zo slecht reflecteert op henzelf, omdat zij zelfs niet in staat zijn om een president zonder enige militaire of politieke ervaring te doen ontsporen.

Wat ook speelt is het snobisme van de linkse kliek uit Manhattan, de Gold Coast van New-England, de schier communistische élite van Hollywood en de rest van de West Kust. Veel Republikeinen, zoals wijlen ‘never-Trumper’ John Cain, hebben ook uit misplaatst superioriteitsgevoel gepoogd Trump de voet dwars te zetten, maar deze heeft de gehele Republikeinse Partij naar zijn hand gezet, dus met die fratsen is het praktisch afgelopen want hun herverkiezing zonder Trump kunnen zij inmiddels wel vergeten. Trump mag een bully zijn, maar komt binnenwandelen en annuleert het akkoord van Parijs, de Iran deal, verhuist de US Ambassade naar Jerusalem en vertelt de NATO dat hun contributie nu eenmaal op 2% is gefixeerd en of zij s.v.p. snel willen bijstorten.

Trump is ook ècht doende om meer zeggenschap naar de burgers te brengen en, zoals eveneens beloofd, de ‘swamp’ droog te leggen, hetgeen binnenkort spectaculaire proporties gaat aannemen als de ex-FBI baas, de ex-CIA baas, de ex-National Security baas, de ex-Minister van Justitie etc. stuk voor stuk tegen het licht gehouden worden voor hun deelname aan de poging tot staatsgreep van de ‘Deep State’, waarbij de vraag is of Obama de dans ontspringt.

De hamvraag is hoe dat verder moet na Trump’s presidentschap, maar de kans dat hij herverkiezing wint lijkt steeds waarschijnlijker omdat de Democraten zo doordraaien in hun collectieve hysterie dat de middenklasse er de buik vol van krijgt en dat juist in de zes staten die cruciaal zullen zijn voor Trump’s herverkiezing. Wat zij op hun beurt verwachten is een kandidaat die bereid is om voor hen te knokken en dat doet Trump met hart en ziel. Ook het racisme, waaraan Obama zich op zo’n schandelijke manier heeft schuldig gemaakt, kan Trump niet verweten worden.

Het Democratisch Socialistische monster is sinds Obama hen de vrije hand gaf, verder gedenderd in een éénrichting straat waarin geen plaats is voor de gematigde Democraten, laat staan voor Republikeinen, terwijl de steun die Trump in 2016 kreeg zich wéér lijkt op te bouwen omdat hij boter bij de vis geeft en zijn beloftes houdt. Ook aan de Mexicaanse grens, ondanks de schandalige sabotage der Democraten onder leiding van de immorele Nancy Pelosi, die beetje bij beetje de realiteit beginnen te erkennen na de klap van het Mueller rapport.

De, met Trump vergeleken, aderverkalkte Joe Biden is de koploper op links – bij gebrek aan enige kwaliteit der andere Democratische pretendenten naar de troon – maar mist Trump’s vitaliteit en moet de Democratische Socialisten met fluwelen handschoentjes aanpakken inzake hun onzin zoals de New Green Deal, ‘herstelbetaling’ voor racisme en slavernij, doet er niet toe aan wie, dodelijke vermogens belasting en stemrecht voor 16 jarigen. In de ‘swing states’ hangt Biden zich daarmee een strop om de nek, temeer dankzij hun gebazel over democratisch socialisme waarvoor rechtgeaarde Amerikanen allergisch zijn.

Ook de Amerikaanse generatie die zich Democratische Socialisten noemt weet niet eens wat socialisme is, net zoals de Nederlandse millennials, dankzij hun uiterst gebrekkige educatie en hun gebrek aan openheid voor een rationele discussie over, en conform, democratische normen en waarden. Praktische aspecten van een samenleving interesseren hen niet, omdat zij er geen benul van hebben dat er genoeg brandstof en energie moet zijn voor een economie, hoe voedselvoorziening op peil blijft, hoe veiligheid wordt gegarandeerd, hoe financiële zekerheid van een solide ‘bedrijfsvoering’ van het land eruit ziet en hoe de nationale onafhankelijkheid gevrijwaard wordt voor aanslagen daarop door de marxisten der diverse internationale organisaties zoals de United Nations, een probleem dat wij in de EU ook maar al te goed kennen met de terreur der ongekozen Brusselse ambtenaren van Juncker en Timmermans.

Socialisme is voor hen slechts een ideologisch mantra zonder enige begrip van achterliggende waarden, noch enige kennis van de bloederige historie van hun socialisme in de 20e eeuw of vandaag de dag in een verpauperd en geterroriseerd Venezuela. Hoeveel van die millennials met hun omvloerste ogen na een stukje Obama plagiaat van Klaver, geregisseerd door de Communistische Partij Nederland, hebben überhaupt een idee waar Venezuela ligt, hoeveel miljoenen mensen daar honger lijden, op straat door iedere willekeurige fascist kunnen worden vermoord zonder vorm van proces, en welke moorddadige rol socialisten en communisten als (Fidel en) Raul Castro en Poetin daarin spelen?

Al die oeverloze domheid, haat en ellende is klakkeloos overgenomen door salonsocialisten als D’66, GL en PvdA. Op deze pagina’s is al vaker de indoctrinatie aangesneden door linkse onderwijzers op school en in de universiteiten speelt onwetenschappelijke ideologie een instrumentele rol. Verrassend zijn de welhaast feodale toestanden in onze universiteiten waar geïndoctrineerde linkse studenten slaafs achter hun communistische ‘puppetmasters’ aanlopen zonder enige eigen intellectuele inbreng, welhaast in een feodale servitude zonder dat zij zich dat beseffen….

Dàt zijn de millennials die door Big Brother monomaan geconditioneerd zijn om op te komen voor alle ‘slachtoffers’ in de wereld door hen angstvallig onwetend te houden over de voorgeschiedenis van hun socialisme. Deze jongelui hebben geen idee hoe de wereld in elkaar steekt maar willen per se dat die wereld naar hen luistert in hun jeugdige onwetendheid en ideologische overmoed.

Zij zullen slechts het licht zien als ‘de grote zwijgende massa’ eerst hun allesoverheersende Big Brother in Brussel wegstemt. Daar is dus een taak voor Eurosceptici weggelegd; in Frankrijk, Italië en Engeland worden zij wellicht de grootsten, in Nederland is F.v.D. ook kansrijk. De bal ligt bij u!


.

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
4 jaren geleden

Ik schreef over gebrek aan ‘verantwoordelijkheid’ der linkse activisten.

Zie hier hoe levensgevaarlijk D’66 is: Vandaag blijkt uit een summier bericht van de Algemene Rekenkamer dat Sigrid Kaag de treurige lef heeft gehad om voor ‘klimaathulp aan ontwikkelingslanden’ de draconische som van € 578 miljoen ‘weg te pissen’.

Let wel: € 578.000.000 volkomen weggegooid geld -voor een onbewezen linkse idée-fixe- aan bananenlanden landen die zich doodlachen om alle klimaathysterie, zodat al dat geld nu op privé-rekeningen in Cyprus staat.

Is het mogelijk dat één spuug-onverantwoordelijke dwaas als Sigrid Kaag dat zou mogen doen terwijl onze eigen ouderen letterlijk omkomen door een gebrek aan fatsoenlijke zorg?!

Waar is die ellendige, incompetente 2e Kamer? Laat Thierry Baudet dat dezer dagen eens aan Rutte voorleggen om te zien hoe die dit alles weer recht kletst…