Twee keer zoveel dodelijke slachtoffers, zes maal zoveel zelfmoordaanslagen.

Dezer dagen geeft de Neue Zürcher Zeitung een toelichting op de wijze waarop islamitische terreur een nieuwe brutaliteit en bestialiteit heeft gecreëerd in de wereld en hoe nietsontziend hun ‘religie van de vrede’ in feite is.

Islamitisch lesmateriaal… Afb: Flickr.

Terwijl het Europese Hof van Justitie oordeelt dat Hamas – volkomen terecht en logisch – op de Europese lijst van terreurorganisaties moet blijven staan, ligt het communistische Groen Links in bed bij datzelfde Hamas! Geloof het of niet, maar deze weerzinwekkende terreurbeweging putte zich afgelopen week uit in lofprijzingen aan de communistische kliek van G.L. wegens hun recente steun in hun partijcongres voor de wereldwijd actieve antisemieten van BDS.

De Hamas vertegenwoordiger in Nederland, Amin Abou Rashed die via al Aqsa een verlengstuk van Hamas is, raakte niet moe van zijn liefdesverklaringen voor Yasser Klaver c.s. Dat antisemitische partijen als GL en D’66 op dergelijke onbeschaamde wijze hun gang durven te gaan overschrijdt alle gangbare democratische- en fatsoensnormen, maar is bovendien een verraderlijke miskenning van de moorddadige intenties van de Sharia, waarmee zij op alle mogelijke manieren collaboreren. Het wachten is op een grote aanslag.

De N.Z.Z. constateert dat Islamitische aanslagen zich kenmerken door veel meer doden en gewonden dan ‘andere’ terreurdaden en vraagt zich af waarom de Islamieten zo dodelijk en onscrupuleus zijn.

Een analyse van 26.000 aanslagen sinds 1970 toont dat Islamitische terreur het dubbele aantal doden veroorzaakt van ‘andere’ aanslagen. Uit onderzoek van alle beschikbare data en gesprekken met een half dozijn experts, komt naar voren hoe Islamitische terreur functioneert, welke motieven spelen en – let op, waarde collaborateurs van G.L. en D’66! – wat de gevaren zijn voor (West-)Europa.

Peter Neumann, terrorisme-onderzoeker aan het King’s College in London, ziet een metamorfose van ‘oud terrorisme’ naar ‘nieuw terrorisme’. Zijn collega Marc Sageman verklaart: “ Islamisten gaat het niet om het doden van specifieke personen, maar om zoveel mogelijk doden, kost wat kost, met alle middelen en tegen iedere prijs” (vandaar zelfs het gebruik van auto’s).

Waar onze linkse partijen en hun ongegeneerde handlangers in het O.M. erop uit zijn om zelfs Nederlandse militairen, die het wagen om onder oorlogscondities terug te schieten, te veroordelen voor eventuele ‘collateral damage’ onder burgers, zijn die burgers juist het hoofddoel der Islamieten.

Op veertig aanslagen komt bij niet-Islamitische terreur slechts één zelfmoordaanslag voor, maar bij de Islamieten ligt dat aantal zes maal zo hoog dankzij een mix van religie en nationalisme.

Religieuze terreur is, door de eeuwen heen, de meest radicale die slechts onderscheidt tussen goed en kwaad, gelovigen en ongelovigen. De primitieve profeet nam zelf aan 27 bekeringen (lees: slachtingen) deel en had de schrik er zo in zitten dat binnen 10 jaar liefst honderdduizend nieuwe aanhangers zich bij hem aansloten. In de 18e eeuw pakte Mohammed ibn Abd al-Wahhab het stokje over en preekte voor een terugkeer naar een Islam uit het ‘goede oude’ stenen tijdperk, ‘al-Salaf al-Salihin’.

De daaruit voortgekomen Salafisten treffen wij nu overal in Nederland aan, waar zij werden beschermd door een minister als Asscher en vandaag de dag door de hele linkse kliek, in hun waanvoorstelling dat dit iets met godsdienst te maken zou hebben en daarmee godsdienstvrijheid. Loze linkse semantiek om pure moordenaars toe te laten en zelfs te subsidiëren! Ook nationalisme is een belangrijke drijfveer voor blind geweld, zoals wij zagen bij de Tamil Tigers of de Taliban die dachten in termen van bescherming van hun land.

Het Islamisme vindt in de ondergang van het Osmaanse Rijk, na het einde van W.O.I en de opdeling van het laatste Kalifaat, een dergelijke stok om de hond te slaan. Zie ook de Taliban in Afghanistan en I.S. als voorbeelden voor dit primitieve zwart/wit denken, waarbij het internet een gevaarlijke rol speelt in de ontwikkeling en instandhouding van ‘chatgroepen’ die specialiseren in brainwashing en rekrutering van nieuwe sociopaten.

Het voortbestaan van I.S. is daarnaast gegarandeerd door een uiterst actief netwerk van haatpredikers van Al Quaeda in heel Nederland. Onze Haagse politiek put kennelijk inspiratie om niets aan de Sharia te doen uit het feit dat aanslagen in Europa en de USA plaatsvonden waarbij gemiddeld meer dan 50 doden vielen, terwijl bij vrijwel alle aanslagen elders meer dan 100 doden elders plaatsvonden. Islamitische aanslagen richten zich inderdaad primair op sub-Shara, het nabije- en midden oosten, maar wij staan ongetwijfeld op de Islamitische verlanglijst en landen met grote(re) moslim bevolkingen als Engeland en Frankrijk weten daar inmiddels van mee te praten.

De opkomst van Al Quaeda was te danken aan de afkeer van de Wahhabi Osama Bin Laden tegen zijn eigen Saudi koningshuis, maar ook aan zijn wens om Afghanistan te bevrijden van de Russen. Later verschoof zijn focus ook naar de USA, voornamelijk door de interventie met operatie ‘Desert Storm’, waarbij ongelovige geallieerde militairen gestationeerd waren op de heilige grond van Saudi.

Hoewel de Koran feitelijk oproept om burgers buiten schot te laten, sloegen de stoppen door bij 09/11, onder het motto dat ook westerse burgers schuld zouden hebben aan het feit dat de Islam een dermate achterlijke ideologie is dat de gehele Islamitische wereld in armoede en ignorantie leeft.

Taliban en Boko Haram zijn meer op nationale leest geschoeid en denken niet of nauwelijks in termen van globale dominantie zoals de Sharia, maar bieden wel onderdak aan extreme IS vluchtelingen

Hamas, tenslotte, is een levensgevaarlijke stroman van de Sjiitische Ayatollahs in Teheran die het op Israël gemunt hebben – desnoods met kernwapens – die daartoe duizenden raketten van Iran heeft gekregen, terwijl Iran niet alleen terroristen subsidieert met de miljarden die zij van Obama hebben gekregen, maar ook een troepenmacht aan de grenzen van Israël probeert te positioneren.

In die context ziet een naïeve Sigrid Kaag niet in dat wij geen cent meer naar de funeste Palestijnse bewegingen moeten overmaken, en de gevaarlijke activisten van G.L. en D’66 zouden zich eens

moeten realiseren hoezeer zij met hun antisemitische houding de deur wagenwijd openzetten voor een bende Islamitische moordenaars en rovers die hier met hun hulp niet alleen tientallen moskeeën konden neerzetten, maar ook een landelijk subversief netwerk dat slechts het doel cultiveert om de Sharia zo snel mogelijk ook in Nederland te vestigen. Erdogan maakt er via de landverraders van Denk en Diyanet ook al dankbaar gebruik van…

De N.Z.Z. waarschuwt met name tegen Hamas, als variant op eerder genoemde terreurgroepen, wiens Jihad voornamelijk Israël als doelwit ziet en ‘het Zionistische gebouw’ wil doen instorten ten gunste van een Palestijnse staat. Laten wij vooral niet vergeten dat van alle honderden miljoenen die de EU en daarnaast het naïeve Nederland bij monde van Sigrid Kaag aan deze moordenaars geven, geen cent ten goede komt aan de straatarm gehouden bevolking, die slechts een instrument is in het arsenaal van de intens corrupte kliek van Hamas en al Fatah, die zich persoonlijk onmetelijk verrijkt in hun haatcampagne tegen Israël.

Dat deze terroristen volop morele- en financiële steun krijgen van enkele onscrupuleuze snotneuzen en antisemieten als Klaver en Jette met hun hersenloze aanhang is weerzinwekkend.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
4 jaren geleden

Ik denk eerlijk gezegd niet dat Kaag naïef is, volgens mij is ze zich zeer wel bewust van hetgeen waar ze mee bezig is.
Ze ligt al haar halve leven letterlijk met een Palestijns Fatah kopstuk in bed, heeft vier palestijntjes op de wereld gezet. Yasser Arafat vormde onderdeel van haar vriendenkring, er schijnt zelfs een foto van hem in huize Kaag aan de muur te hangen. Ze heeft jaren lang als UN medewerkster antisemitisme gepromoot, en steunt tegenwoordig Palestijnse terroristen bewegingen met Nederlands belastinggeld.
Landverraadster, en op grote schaal mede schuldig aan internationaal terrorisme.
Kaag is rijp voor een tribunaal, Neurenberg stijl, inclusief de strafmaat.