De ondergang van Nederland

Een handvol Nederlanders gestraft met een groter respect voor hun eigen bestaan en een sterker overlevingsinstinct, zal het niet eens zijn met de veranderingen die plaatsgrijpen, en in protest gaan, om echter dadelijk door de meerderheid te worden onderdrukt, uitgestoten en als racisten gebrandmerkt.

De moslims zullen op deze gegarandeerde reactie van de Nederlanders rekenen en, door er optimaal gebruik van te maken, de Nederlanders treffen als lepra en ze hun hand vinger voor vinger afnemen. Na de eeuwwisseling, zo tegen 2010, zullen de bommen uitgetikt zijn en klaar voor de grote klap. Maar anderzijds zullen ook ondergrondse bewegingen en benden van Nederlanders zijn ontstaan door de repressieve, frustrerende situatie. In die fase zal het de meeste Nederlanders duidelijk zijn geworden hoe fout het is geweest om vriendelijk te zijn voor de verkeerde mensen.

Maar omdat het internationale imago en het openbaar fatsoen nog altijd de voorrang zullen krijgen boven de openbare veiligheid, zullen de Nederlanders doorgaan de problemen voor zich uit te schuiven of onder het tapijt te vegen, bij gebrek aan lef om ze onder ogen te zien. In plaats daarvan zullen ze de dialoog gaande houden, in de hoop de moslim alsnog te bekeren, en de een zal de ander larmoyante verwijten maken omdat die niet genoeg heeft gedaan of de moslims niet genoeg heeft geaccepteerd. En druk bezig hun hele geestelijke bagage uit te pakken op zoek naar de laatste bruikbare rechtvaardiging, zullen ze niet de glimlach zien op de gezichten van de moslims die de overijverige pias gadeslaan. Terwijl dit alles gaande is in Nederland, zullen de moslimleiders elders, die zich van de ontwikkelingen op de hoogte hebben gehouden, zich concentreren op de plannen voor de langere termijn.

En of een land als Iran op dat ogenblik maar gedeeltelijk aan de opstand meehelpt, zal voor de moslim nauwelijks van belang zijn. Gesterkt door hun hogere posities in politiek en ambtenarij, die ze eerst niet hadden, en gesteund door hun bondgenoten in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk, zullen de moslims een netwerk van onderlinge loyaliteit kunnen opbouwen, en zo het totale bestel kunnen ondermijnen. Is dat eenmaal gebeurd, dan zullen de moslims beseffen dat ze de onderdrukking en de verstikking van het holle Nederlandse liefdesstreven niet langer in stand hoeven helpen houden of hoeven te tolereren. In het jaar 2020 zal de eerste fase van de ondergang zijn voltooid. De Nederlandse antropologische cultuur zal teloor zijn gegaan. Voortaan zullen de Nederlanders, als een lichaam zonder ziel, jaar na jaar voortleven in rouw en spijt om het verlies van wat in eeuwen was opgebouwd, en om de klok die van geen terugdraaien weet. Vele jaren en vele tranen later zal de toestand alleen nog maar zijn verslechterd. Tot op een dag het grote incident plaatsgrijpt. Een incident waarbij twee rivaliserende grondbeginselen van twee rivaliserende culturen frontaal op elkaar botsen. Dan zullen de moslims voor het eerst uit alle macht terugslaan. Mannen, vrouwen en kinderen zullen als één man de straat opgaan, niet zoals onlangs tegen Rushdie, maar honderdvoudig versterkt en in honderdvoudige woede.

En al zullen op dat ogenblik de Nederlanders voor hun eigen grondbeginsel vechten, de moslims zullen met hun barbaarse methoden niet alleen de Nederlanders opnieuw verrassen, maar ook dwars door hun softe, fatsoenlijke defensief heen slaan. (In een treffen tussen een hele kudde schapen en een roedeltje wolven staat de verliezer bij voorbaat vast. ) Het zal inmiddels duidelijk zijn wat de koran bedoelt met: ‘Wanneer gij lieden [gelovigen -MR] dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op die nekken en wanneer gij onder hen een slachting hebt aangericht, bind hen dan in boeien.’ (Sura 47,4) En dan pas zullen de Nederlanders eindelijk erkennen dat ze, door de moslims in Nederland binnen te laten, alleen maar de verschrikkingen uit vreemde landen naar hun eigen grondgebied hebben overgeplant. Dus nu, als nooit tevoren, zullen ze allemaal gaan stemmen op een partij die een ‘definitieve oplossing’ van het probleem voorstaat. Maar omdat ze niet langer de overgrote meerderheid vormen, want de moslims stemmen op hun eigen partij, waarvan het goed gecamoufleerde prototype al bestaat, zal daar niets van terechtkomen.

UIT: De ondergang van Nederland, (1990) Mohammed Rasoel.

Van deze schrijver verscheen inmiddels een nieuw boek, ‘Melkkoe èn zondebok’.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
5 jaren geleden

Dat de redactie zéér verontrustend is, ter zake de aan de hand zijnde geografisch progressieve acties van moslims in de gehele wereld, doet mij deugd: de verontrusting is op goede gronden gebaseerd. De geschetste tendens is in geheel Europa waar te nemen.
En dan te bedenken, als Drs Geert Wilders een speech houdt in de Tweede Kamer der Staten Generaal, de aanwezige leden van het kabinet gewoon de zaal verlaten en de linkse meute volgt. Dat betekent: dat hetgeen wat Wilders betoogt óf niet wordt begrepen óf gewoon wordt afgewezen en dus geen erkenning krijgt. Deze uiterst verontrustende attitude van “deze regering” vind ik zo ziekelijk, dat ook ik geen andere mogelijk heb om via de mail zo veel mogelijk mensen te bereiken die ook vinden dat DEZE REGERING MOET OPSTAPPEN. Ik heb begrepen, ik heb de indruk, dat de Leden van dit kabinet een andere doelstelling hebben dan zij willen toegeven. In ieder geval blijkt dat NIET wordt begrepen dat er geen “reciprociteit” is bij moslims ten aanzien van Nederland.
Het gelijkheidsideaal van LINKS is zo mentaal ziek, dat op die houding er een stempel van psychastenie kan worden geplaatst.
Immers: GELIJKHEID BESTAAT NIET. Zo zijn er meer ontkenningen van de werkelijkheid, en…….. dat is nu uiterst verontrustend. De volgende zin van de redactie schetst de realiteit:”

**En al zullen op dat ogenblik de Nederlanders voor hun eigen grondbeginsel vechten, de moslims zullen met hun barbaarse methoden niet alleen de Nederlanders opnieuw verrassen, maar ook dwars door hun softe, fatsoenlijke defensief heen slaan. (In een treffen tussen een hele kudde schapen en een roedel wolven staat de verliezer bij voorbaat vast. ) .****

Onze machteloosheid is zeer frustrerend. Dat er nu ook al weer wapens bij de politie zijn ingeleverd……… is ongelooflijk naïef. Dat verontrust mij mateloos.

Benedict Broere
5 jaren geleden

Minstens zo gevaarlijk als de islam lijkt mij de in de huidige politiek heersende WEIGERING om het gevaar van de islam te onderkennen en om dienovereenkomstig maatregelen te treffen ter voorkoming van een catastrofe. Ik heb hier een lezing van prof David Suurland die uitlegt dat het islamitische jihadisme een gevaarlijk totalitarisme is. Van mij mogen alle politici van de Eerste en de Tweede Kamer gedwongen worden, plus de ambtenaren van de betreffende ministeries, op straffe van laten we zeggen inhouding van een maandsalaris, deze lezing te bekijken. Ik denk dat het enkel de politici van PVV en FVD geen verrassing zal geven. https://www.youtube.com/watch?v=_GP_Wn32dIU