Volks verlakkerij

Net als in Nederland proberen Merkel c.s. (waaronder haar opvolger als partijvoorzitter van de CDU) wanhopig de juistheid van het Duitse migratiebeleid aan de bevolking te verkopen. Daarvoor gebruiken ze sinds decennia de links en liberaal georiënteerde hondstrouwe media. Die informatiebronnen spiegelen de doorsnee burger al een jaar of 10 voor dat het beleid van de huidige Bondskanselier goed is voor Duitsland en dus goed voor de doorsnee Duitser.

Afb: pixabay

Zo´n medium is Die Welt. Deze nieuwsbron bestempeld als Neue Deutschland 2.0, kopte in januari 2019 op de voorpagina dat het allemaal wel meevalt met de negatieve spin off van de groeiende aanwezigheid van migranten en de invloed van de islam in Duitsland.

Voor die optimistische kijk op migranten en moslims wordt een studie van Ipsos[1] als vertrekpunt genomen en migratie experts van de website www.journalistenwatch.com hebben over drie vaststellingen uit die Ipsos studie hun licht laten schijnen en getoetst aan betrouwbare data die over migratie en moslims op de diverse websites geplaatst zijn. De uitkomst schetst een beeld van de manier waarop de Bondskanselier probeert de doorsnee Duitse burger een rad voor de ogen te draaien.

De context

De uitspraken kunnen het beste beschouwd worden binnen de context waarin de Duitse overheid de migratie plaatst. De Rheinische Post publiceerde op 1 februari 2017 een overheidsdocument waarin te lezen was dat Duitsland in de komende 40 jaar een migranten toevloed van 300.000 per jaar wil genereren om het bevolkingsvolume binnen de Duitse Grenzen tot 2060 op een kleine 83 miljoen te houden. Net als in Nederland wordt in Duitsland een dreigende arbeidschaarste door de snelle vergrijzing van de bevolking als argument gebruikt. Door het teruglopende demografische overschotvolume (geboorte minus overlijden) verwacht de Duitse overheid dat de bevolking progressief zal dalen, waardoor het huidige volume van 82 miljoen in 2060 naar 73 miljoen of in het slechtste scenario naar 68 miljoen zal dalen. Daarom zijn volgens Merkel c.s. gedurende 40 jaar, 300.000 per jaar nodig zijn om het bevolkingsvolume constant op 83 miljoen te houden. Waarom een constant bevolkingsvolume van 83 miljoen als randvoorwaarde door de Duitse overheid wordt gebruikt, is onduidelijk.

In het verlengde van die doelstelling proclameerde Merkel haar Willkommen of Open Deur beleid dat als een magneet werkte op hoofdzakelijk kansarme migranten uit Afrika, Azië en het Midden Oosten. Etnische entiteiten die los van opleidingsniveau en werkervaring qua culturele achtergrond weinig gemeen hebben met de traditionele Duitse cultuur. In de periode 2015-2017 trokken veel islamitische alleenstaande mannelijke migranten met een lage scholing of na een brainstormend verblijf in een van de madrassa´s[2], Duitsland binnen. Een chaotisch rampscenario kondigde zich in de eerste maanden van dat open deur beleid al aan. Wanneer de migrantenstroom in de komende 40 jaar inderdaad hoofdzakelijk moslim gekleurd blijft, zal het aantal moslims van 6 miljoen of bijna 8% in 2016 groeien naar 20 miljoen[3] of 25% in 2060.

De veronderstelling van de Bondsregering dat migranten de openvallende arbeidsplaatsen zullen gaan opvullen, is een mooie wensgedachte en zal dat bij gelijkblijvend beleid ook blijven. Het gros van de huidige migrantenstroom ontbeert het gewenste niveau en maakt bovendien geen haast met de noodzakelijke inburgering. Het lijkt er op dat ze hoofdzakelijk willen genieten van de geneugten die de Duitse uitvoering van een verzorgingstaat hen biedt. Uit een onderzoek van de Frankfurter Allgemeine Zeitung blijkt dat de 30 grootste Duitse ondernemingen tot nu toe slechts 54 migranten als werknemers hebben kunnen begroeten. 50 van hen werken als koerier bij de Deutsche Bundes Post (DBP). Taal, gebrek aan het noodzakelijke opleidingsniveau en een geringe arbeidsparticipatie zijn de grootste hindernissen. Dat is in lijn met de ervaringen van de overkoepelende Duitse Arbeidsinstantie die heeft vastgesteld dat slechts 4% migranten hoger opgeleid zijn.

Gewraakte vaststellingen

 Die Menschen in Deutschland überschätzen einer Umfrage zufolge den Anteil von Migranten und Muslimen hierzulande deutlich. Das geht aus einer am Mittwoch in Hamburg veröffentlichten Analyse des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos zur Wahrnehmung sozialer Realitäten hervor. Der Anteil von Migranten an der Gesamtbevölkerung, der bei 15 Prozent liegt, wird demnach durchschnittlich auf 30 Prozent taxiert”.

De politiek correcte Bundeszentrale für Politische Bildung stelt dat in 2017het migrantenaandeel boven de 20% lag nl. 23,6%. Dat is dus dichter naar de 30% die de doorsnee burger schat dan het cijfer van Ipsos. In feite is de strekking van de tekst dat de doorsnee burger zich door berichtgeving die niet in lijn is met uitspraken van CDU en SPD politici, om de tuin laat leiden. Tussen de regels kan gelezen worden dat die doorsnee burger zijn oren niet naar de AfD moet laten hangen. Omdat diens informatie sterk afwijkt van de berichtgeving van de traditionele politieke partijen in de Bondsregering, brengt die partij volgens de normen van de gevestigde politieke orde structureel nepnieuws.

Weit drastischer ist die Fehleinschätzung demnach bei der Schätzung des Anteils der Muslime. Nach Überzeugung der Befragten ist jeder fünfte Bundesbürger islamischen Glaubens, tatsächlich liegt dieser laut Ipsos aber nur bei vier Prozent”. (…)

Kerstmarkt in Keulen. Afb: Flickr.com

De doorsnee burger schat het aandeel van de moslim gemeenschap in het bevolkingsvolume op 20%. In zijn en haar ogen groeit het moslimaandeel naar het door Merkel gewenste percentage in 2060 van 25% om arbeidspotentieel voor het handhaven van de welvaartstaat, op peil te houden. Ipsos komt echter met 4% op de proppen. Op een Duitse bevolking van rond de 80 miljoen schat Ipsos dat ruim 3 miljoen moslims in Duitsland leven. Volgens www.statista.com leefden in 2009 al ruim 4 miljoen moslims in Duitsland en volgens de cijfers van Ipsos hebben ruim 1 miljoen moslims in de periode 2009-2017, Duitsland verlaten. Gelet op de ruim 1 miljoen moslims (ongeveer 80% van de totale migranten stroom is moslim) die volgens de Centrale Moslim Raad sinds 2015 Duitsland legaal en illegaal zijn binnengetrokken, een sprookje van de eerste orde. Daar zijn de volgers in het kader van de gezinshereniging en de rap stijgende demografische data van moslims nog niet eens meegenomen. Vermoedelijk ligt het volume moslims tussen de 5 en 6 miljoen.

Volgens Ipsos deskundige Robert Grimm zijn er redenen waarom de doorsnee Duitse burger zich zo vergist. Volgens hem moet de oorzaak worden gezocht in de manier waarop “Medien und Politik über das Thema Migration und Islam diskutierten….Die Diskurse sind dabei überwiegend negativ konstruiert, es wird polarisierend und emotional über Kontrolle, Kriminalität und Betrug debattiert – in der menschlichen Wahrnehmung verstärken sich damit soziale Phänomene zu überdimensionalen Problemen mit dringendem politischen Handlungsbedarf“…

Emoties die berichtgeving in de media en uitspraken van politici (bedoeld wordt van de niet-traditionele PC politieke partijen) blijken te kleuren, zijn de belangrijkste redenen dat de doorsnee burger de zaken over migratie en moslims verkeerd beoordeelt. Grimm keert de zaak om. Juist feitenloze emotionele uitspraken door politiek correcte personen kleuren de discussies en debatten in politieke en activistische kringen, om de correctheid van officiële beleidsuitgangspunten van de Bondsregering te onderstrepen.

Structureel bij de beer genomen worden

Uit de bovenstaande drie tekstdelen wordt duidelijk dat in Duitsland net als in Nederland, de doorsnee burger versleten wordt als een notoire domoor die zijn oren laat hangen naar berichtgeving uit verkeerde – de niet PC ondersteunende – media bronnen. Die doorsnee burger die dagelijks wordt geconfronteerd met de negatieve effecten van migratie en islam en daarop zijn terechte kritiek op of zelfs angst voor de groeiende invloed van migranten en moslims baseert, wordt gemarginaliseerd. Volgens Merkel c.s. moeten hij en zij ermee leren leven.

Afb: pixabay

In dit artikel draait het specifiek om migratie en moslims, maar die lijn kan rustig worden doorgetrokken naar onderwerpen als EU en energietransitie. Wat dat laatste onderwerp betreft spreekt een groot aantal kenners al van een mislukte Energiewende. Na decennia wordt slechts een klein deel van de stroombehoefte gedekt door Groene Energie en rust het merendeel van de stroomleveranties nog steeds op Grijze energie-installaties die in leven worden gehouden door kolen, bruinkool, gas en hout. De consument moet dientengevolge dubbel betalen om beide systemen levensvatbaar te houden en dat wordt uitgedrukt in een stijgende energierekening. Geld gezogen uit de beurs van de samenleving zonder een merkbare verbetering van de luchtkwaliteit.

Rutte die zich als een groot bewonderaar van Merkel positioneert, volgt haar ook op het gebied van migratie en energietransitie. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat ook hij en zijn coalitie genoten zich regelmatig bedienen van nepnieuws om hun misleidend beleid op die twee onderwerpen aan de man en vrouw te brengen. De bevestigingen voor die stelling stapelen zich de laatste maanden op. Dat Rutte en andere VVD coryfeeën zich in de maanden voor een verkiezingsronde op het populistische pad begeven om het electoraat naar de mond te praten, is het enige verschil tussen de Duitse en de Nederlandse Merkel.

Beide nationale bevolkingsgroepen worden door zittende politici van de traditionele politieke partijen structureel bij de beer genomen om hun beleid dat volgens die kaste het juiste is voor de doorsnee burger, door te kunnen drukken. Tegen de zin en wens van diezelfde burger.


[1] Ipsos is een wereldwijd marktonderzoekbedrijf. Het wereldwijde hoofdkwartier staat in Parijs.

[2] Koran school. De eerste werd in 1067 in Bagdad gesticht door grootvizier Nizam al-Moelk van het Seltsjoeken Kalifaat. Het doel was een uniformere beleving van de Islam te stimuleren. De meeste hedendaagse madrassa´s omarmen het fundamentalisme.

[3] Het moslim percentage groeit ook door de demografische effecten van al in Duitsland levende moslims. Die toename schatten officiële instanties op een ruime 70.000 per jaar. Dat betekent dat bij een constante aanwas in 2060 ruim 2.5 miljoen Home Grown moslims het Duitse bevolkingsvolume zal aanvullen.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
SouthernComfort
5 jaren geleden

De Efteling staat al te trappelen om het sprookje in zijn repertoire op te nemen…
Men wil dus werknemers die vergrijzen en toch al deels werkloos waren omdat hun banen vervallen vanwege de automatisering vervangen door perfide migranten die een kwaadaardige ideologie aanhangen, zich voortplanten als incestueuze konijnen en volledig ongeschikt zijn om überhaupt te werken?

Hier wordt een andere agenda nagestreefd, en wel een agenda van volksvervanging, een agenda van destructieve islamisering. Volksverlakkerij is nog zeer behoudend en keurig uitgedrukt.