De frontale aanval op de medische wetenschap

Na de gestage ondermijning van het instituut van het huwelijk als één der hoekstenen van onze westerse maatschappij, gaat de Amerikaanse politiek correcte wereld nu voorop in hun aanval op het andere instituut, het gezin. De essentie van deze ‘progressieve’ agressie is dat ouders de macht over hun minderjarige kinderen kunnen verliezen aan ‘Big Brother’, die vervolgens vrij spel krijgt om deze kinderen als proefkonijnen in doodzieke genetische experimenten te misbruiken! De SS arts Josef Mengele zat 75 jaar geleden op hun golflengte!

Josef Mengele. Afb: wikimedia-commons – public-domain. Fotograaf onbekend.

Dit gaat onder leiding van de – vermoedelijk reeds aan een beginnende vorm van Alzheimer leidende – ‘’speaker of the House’ Nanci Pelosi, een wereldvreemde, steenrijk getrouwde en over het paard getilde salonsocialist die nu een wet introduceert waardoor ouders de macht over hun minderjarige kinderen kunnen verliezen aan linkse quasi-Nazi’s als zij niet toegeven aan hun hersenspinsels inzake ‘het vermeende geslacht’ van hun eigen kind….

Pelosi’s ‘Equality Act’ mikt erop de misdadige ‘gender transition’ door te drammen voor het geval minderjarige kinderen door activisten zijn wijsgemaakt dat zij ‘in het seksueel verkeerde jasje ‘steken’. Immorele ‘progressieven’ schrikken er niet voor terug om kinderen eerst deze liederlijke onzin wijs te maken om hen vervolgens aan de ouderlijke macht te onttrekken voor levensgevaarlijke hormonenkuren en sex-operaties. Josef Mengele is gereïncarneerd!

Medische experts van het ‘Department of Health and Human Services’ stellen duidelijk dat de risico’s voor dit soort kwakzalverij huizenhoog zijn, zonder enige positieve resultaten te onderkennen.

Desondanks stelt – net als in de klimaat hysterie- de ‘World Professional Association for Transgender Health’ zonder enig bewijs dat hun procedures veilig zijn, terwijl de zelfmoordpercentages onder hun ‘behandelde’ slachtoffers op liefst 20 x het landelijke percentage liggen, ook in Europa!

Dit nieuwste, doodzieke ‘progressieve’ idee wordt op deze onwetenschappelijke en immorele wijze omgezet in ‘ordinaire handel’. In 2017 constateerde Dr. Michelle Cretella – ‘executive director’ van ‘the American College of Pediatricians’, de nationale vereniging van Amerikaanse kinderartsen en andere professionals uit de gezondheidszorg die zich wijden aan de gezondheid en het welzijn van kinderen – dat er enkele tientallen ‘gender clinics’ waren. Twee jaar later zijn het er vele honderden die een slaatje willen slaan uit deze linkse hysterie.

Op 3 juli 2017 verscheen in ‘the Daily Signal’ een noodkreet hierover van de hand van de kinderarts Dr.Michelle Cretella, samen met duizenden kinderartsen over onbeschaamd salon socialistisch kindermisbruik, dat u hier in zijn totaliteit terugvindt:

Deze wetenschappelijke, empirische kennis ligt vrij beschikbaar te wachten op lezing door de politiek correcte kliek, die dat steevast weigert in hun ideologische idée fixe, met een politiek fossiel als de 78 jarige Nancy Pelosi voorop. Let goed op wanneer D’66 en GL met deze immorele en levensgevaarlijke, rechtstreeks uit Orwell’s ‘1984’ afkomstige ongein komen aandragen. Op de stereotiepe neomarxistische manier waarop de mensheid ‘racisme, xenofobie, homohaat, etc.’ werd aangepraat, worden nu artsen als Dr.Cretella en duizenden in haar landelijke specialistenvereniging georganiseerde kinderartsen monddood gemaakt door intimidatie, terwijl de manier waarop de collaborerende rechterlijke macht kindermisbruik definieert wordt gewetenloos opgerekt. Vorig jaar ontnam een rechter in Ohio een ouderpaar de ouderlijke macht over hun minderjarige dochter omdat zij weigerden haar ‘te helpen’ bij haar ‘transitie’ naar het mannelijke geslacht met een levensgevaarlijke, wetenschappelijk nooit geteste, testosteron kuur omdat de kwakzalvers van ‘the Cincinnati Children’s gender clinic’ deze kuur hadden aanbevolen voor ‘gender dysphoria’ (dat is de conditie waarin een kind terecht komt nadat het voortdurend op school door linkse agitatie wordt wijsgemaakt dat het eigenlijk een sekseloos biggetje is en blijft tenzij het ‘gered’ wordt door deze kwakzalvers.)

Hoewel de ouders wilden praten met een kinderpsycholoog werd door de al even zieke linkse officier van justitie bepaald dat ZIJ zich schuldig maakten aan kindermishandeling en verwaarlozing, waarbij de kliniek hun wangedrag gelijkstelde aan het onthouden van behandeling aan zware astma- of kankerpatiënten! Hebt u wel eens Kafka gelezen?

Nu gaat dus Nancy Pelosi een wetsvoorstel indienen waardoor Dr.Cretella en haar duizenden landelijke collegae kinderartsen gedoemd zijn om hun mond te houden, sterker nog, de medische professie wordt gekneveld door Big Brother en elke arts die niet meewerkt aan deze hysterie, riskeert ontzetting uit zijn beroepsgroep.

Kortom, zoals bij de ‘islamofobie’ en de klimaat-waanzin worden bonafide, rationele wetenschappers monddood gemaakt en riskeren volledig geruïneerd te worden via de rechterlijke macht als zij niet toegeven aan deze rabiate en immorele activisten. Deze politisering van medische behandeling voor imaginaire ‘gender dysphoria’ kan ook leiden tot veroordeling van ouders die niet meewerken aan sterilisatie van hun kinderen als ‘artsen’ aanbevelen dat 11 jarigen ‘puberteits-blockers’ gaan innemen, dat 16 jarigen zogenaamde ‘cross-sex hormonen’ innemen en dat 18 jarigen rampzalige‘sex-reassignment’ operaties ondergaan. ‘Progressieven’ leuteren veel over ‘Nazis’, maar met dit soort gewetenloze praktijken horen scharen zij zich volledig bij de SS arts Josef Mengele!

In het artikel ‘2019’ schreef ik enkele dagen geleden al dat ‘het klimaat’ slechts een gepolitiseerd wapen is voor de extreem linkse kliek die helemaal niets geeft om de aarde en het klimaat, maar slechts wereldwijde hegemonie zoekt. Nu wil ‘links’ ook coûte que coûte de medische wereld domineren en schrikt daarbij niet terug voor de meest immorele middelen. Katholieke ziekenhuizen worden voor de rechter gesleept wegens discriminatie omdat zij niet meedoen aan deze vertoning, maar als de rechterlijke macht en de (linkse) politiek samenspannen duurt het jaren voor deze criminelen door de Supreme Court tot de orde worden geroepen en de schade is wéér niet te overzien. Net als de klimaat-puinhoop in Nederland van de kneuzen als Rutte, Nijpels, Wiebes met aanhang Klaver en Jette. Het is toch te triest voor woorden dat het lot van een land kan afhangen van zo’n stel minkukels?

De ‘American Psychological Association’s manual of mental disorders’ classificeert ‘gender dysphoria’ als ‘een geestesziekte’. Onderzoek toont aan dat 75 % tot 95% der kinderen met de hen aangeprate ‘gender dysphoria’, die desondanks door hun puberteit komen zonder deze noodlottige ‘behandelingen’, nadien volkomen gelukkig zijn met het geslacht van hun geboorte. Maar elk slachtoffer der linkse manipulatie is er één teveel!

Maar ook dit wordt genegeerd door de ‘transgender movement’, die ongestoord kinderen kan behandelen met niet goedgekeurde medicijnen die leiden tot broosheid en breuk van botten, achteruitgang van cognitieve capaciteiten en onvruchtbaarheid. Dr. Michelle Cretella, executive director of the American College of Pediatricians, omschrijft dit als grootscheepse, ‘geinstutionaliseerde kindermishandeling’.

Transgender activisten hebben al geprobeerd om artsen die hun patiënten voor deze gevaren hebben gewaarschuwd, tot zwijgen te brengen. ‘The Human Rights Campaign’- een leidende LGBT groep – heeft een volledige webpagina geplaatst om Dr. Paul McHugh, de vorige leidende psychiater van het eminente ‘Johns Hopkins University Hospital’ die een einde maakte aan ‘sex-reassignment’ operaties, in diskrediet te brengen omdat hij stelde dat de operaties slechts meewerkten aan het instandhouden van geestesziekten. Zoals ik al zei, zulke naïeve LGBT minderheden zijn slechts bruikbare politieke wapens voor ‘progressieven’.

‘Big Brother’ wil ouders hun kinderen afpakken zoals het ‘Cincinnati Children’s Hospital’s Transgender Health Clinic’, dat ouders weert bij interviews met hun eigen kinderen, teneinde hun ideologie ongestoord aan die minderjarigen op te kunnen leggen. Geen wonder dat deze lucratieve kliniek stelt dat 100% der patiënten “appropriate candidates for continued gender treatment” zijn. Zelfs voornoemde onzalige rechter in Ohio vond dat erg onwaarschijnlijk, maar speelde uiteindelijk toch mee. Ook in Zweden ligt het zelfmoordpercentage onder deze geesteszieken op 19 x het landelijk gemiddelde, dus dat is geen toeval!

Dr. Stephen B. Levine, professor van psychiatrie aan ‘Case Western Reserve University School of Medicine’, stelt de pertinente vraag: Zijn kinderen in staat om te begrijpen hoe hormonen hun levens veranderen en hen de kans ontnemen om zelf kinderen te krijgen?

Dat is een ethisch probleem waar salon socialisten uiteraard geen probleem mee hebben.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hans
5 jaren geleden

Net als in Nederland zoals gesteld in mijn commentaar op http://sta-pal.nl/2019/01/het-haagse-zoet-smaakt-ranzig/ wordt ook de VS (en eigenlijk alle westerse landen) geleid door (goed)gelovige domoren.