Kinderbijslag: een achterhaalde nutteloze geldstroom

Eén van de kenmerken van het huidige sociale stelsel in Nederland, dat steeds zwaarder als een molensteen om de nek van de Nederlandse belastingplichtigen hangt, is het in toenemende mate zinloos rondpompen van al even zinloze geldstromen, die steeds kleiner worden omdat er uit die geldstromen ook personeel betaald moet worden dat zich daarmee bezighoudt.

Afb: Publicdomainpictures.net

Een meer dan uitstekend voorbeeld daarvan is kinderbijslag. Nadat de wegbereiding daarvoor door de katholieken en sociaal-democraten had plaatsgevonden gedurende het dieptepunt in de economische recessie van de jaren ‘30, werd deze in juni 1940 door de Duitse bezetter ingevoerd. De toelage voor het krijgen van kinderen paste dan ook uitstekend in de Duitse bevolkingspolitiek; in Duitsland zelf konden moeders zelfs een onderscheiding krijgen naarmate zij meer kinderen kregen.[i] Het ligt voor de hand om te bedenken dat het hier vooral om kanonnenvoer ging. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd het systeem dan ook opnieuw onder de loep genomen en werd uiteindelijk in 1962 de Algemene Kinderbijslagwet ingevoerd, die tot op de dag van vandaag met enige aanpassingen van kracht is.

De Algemene Kinderbijslagwet is bedoeld als een verplichte volksverzekering, waarvoor echter geen premie hoeft te worden betaald, die fungeert als tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud indien men een huishouden met kinderen heeft. Het pas veel later ingevoerde kindgebonden budget staat hier nog los van. Omdat er geen premie wordt betaald voor deze volksverzekering, zoals bij AOW wel het geval is, wordt de kinderbijslag gefinancierd uit de algemene middelen. En precies dáár begint de schoen te wringen: de Nederlandse belastingbetalers brengen gezamenlijk het geld op voor de kinderbijslag, ongeacht of zij zelf nu wel of geen kinderen hebben. Degenen die wèl kinderen hebben, betalen dus eerst belasting om het daarna ten dele weer terug te krijgen, kortom: een nutteloze geldstroom en overbodige bureaucratie. Dat kan veel simpeler en veel goedkoper.

De vraag is of zo’n in de volksmond verkapte ‘fokpremie’, ingevoerd in de tijd dat Nederland nog geen 9 miljoen inwoners telde, in dit land met inmiddels ruim 17 miljoen inwoners nog wel van deze tijd is. Ik ben van mening van niet. Het feit dat er een toeslag in het leven is geroepen om te kunnen voorzien in het levensonderhoud indien men een huishouden met kinderen te onderhouden heeft, betekent namelijk niets meer en niets minder dat de kosten van het levensonderhoud simpelweg te hoog zijn. De steeds verder toenemende lastendruk is daar in mijn optiek voor een aanmerkelijk deel mede debet aan. Enkele dagen geleden zijn immers net onder meer de energiebelastingen en de BTW op primaire levensbehoeften omhoog gegaan. Voor een huishouden met een laag – of middeninkomen wordt het aantoonbaar steeds moeilijker om de eindjes nog langer aan elkaar te knopen.

In plaats van de BTW voor primaire levensbehoeften van 6 naar 9% te verhogen, was het naar mijn mening dan ook veel beter geweest om deze juist omlaag te brengen of zelfs volledig af te schaffen, teneinde de kosten van het levensonderhoud voor iederéén draaglijker te maken, en niet alleen voor huishoudens met kinderen. Dat is immers veel socialer en dat zou onze vrienden aan de linkerzijde van het politieke spectrum toch moeten aanspreken. De kinderbijslagwet zou dientengevolge kunnen worden afgeschaft, met als bijkomend voordeel dat er dan ook geen export van kinderbijslag meer plaatsvindt naar het buitenland[ii], en dat de eveneens door de belastingbetalers gefinancierde ambtenaren die zich hiermee bezig houden iets anders kunnen gaan doen.

Ik zie een win-winsituatie, waarbij het mes aan meer dan twee kanten snijdt.


[i] Het zgn. Mutterkreuz

[ii] U kunt zich vast nog wel de commotie van enige jaren geleden herinneren over de export van Nederlandse kinderbijslag naar o.m. Marokko en Turkije

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
H de Vries
3 jaren geleden

De vraag is vooral: waarom wil je kinderen? Waarom vind je dat je er drie op de wereld moet zetten en niet eentje? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Er is een hele rij fokpremies, van kinderbijslag tot kinderopvang en kindgebonden budget en wat dacht je van 3 door de basisverzekering betaalde IVF- behandelingen omdat je eigenlijk geen kinderen kan krijgen (het leven is maakbaar) à 4500 euro? Dat, terwijl er veel te veel mensen in dit land wonen, er amper woningen zijn en werk is. Maar, men bpijft kinderen krijgen inclusief Henk en Ingrid, en inclusief de tweede leg. En dat gaat dan allemaal met de auto naar ballet en sportclub en er moet op vakantie gegaan worden met het vliegtuig of auto. Deze mensen nemen niet de verantwoordelijkheid om duurzaam te leven. Sterker nog: zij nemen een grote hoeveelheid van de CO2 uitstoot op zich gelijk aan 36 transatlantische vluchten per jaar. Maar dat zal hun een wordt zijn, kinderen krijgen is per definitie egoistisch: niemand zit er op te wachten op jouw kinderen. Het systeem is niet eerlijk, niet sociaal en niet van deze tijd. Mensen die bewust geen kinderen krijgen horen een CO2 compensatie te krijgen!

SouthernComfort
5 jaren geleden

Compleet idioot om in een overbevolkt land zoals Nederland Kinderbijslag toe te kennen. Geld, wat ook nog eens onevenredig vaak bij ingestroomde volken terecht komt, volken die een Europese oorsprong ontberen en niet zelden een ons vijandige religie (eigenlijk ideologie) aanhangen.

Het is dus maar deels een kwestie van rondpompen; in feite komen de betaalde premies van Henk en Ingrid bij Fatimah en Ahmed terecht. Volksvervanging via de Kinderbijslag, het autochtone volk betaalt mee aan cultuur-verloedering en de eigen ondergang.

Natuurlijk heeft de Kinderbijslag ook een aanzuigende werking: vreemdelingen kunnen zich op onze kosten voortplanten.

Morgenochtend om negen uur afschaffen, die Kinderbijslag. We zijn de moslima’s die op onze kosten gevulde en aangeschafte kinderwagens voortduwen met nieuwe kindsoldaatjes van Allah spuugzat.

Peter
5 jaren geleden

Stop eerst eens met die 100.000 ´migranten´, die jaarlijks ons land binnenvallen.
Stuur ze meteen weer terug.
Ieder jaar moet er een complete stad bijgebouwd worden in Nederland. Dit om die zogenaamd azielige ´asielzoekers´ en hun familie-aanhang te kunnen opvangen.
Onze eigen mensen mogen ondertussen 10 jaar of langer op een wachtlijst om een woning te bemachtigen. Terwijl het asielvolk, de ´statushouders´, meteen een woning toegewezen krijgen, tezamen met een inrichtingsbonus van tienduizend pleuri. Hoe gek wil je het hebben ?
Het is een enorme geldverspilling op allerlei gebieden, zoals hier treffend aangetoond, met de kinderbijslag.
Echter, ondertussen begint ook de leefbaarheid van ons land behoorlijk in de knoop te geraken door deze ongebreidelde en ongewenste aangroei van onze bevolking.
Het wordt tijd dat we ons eens gaan afvragen, of de zogenaamde ´naastenliefde´ ten opzichte van de verre ´migrant´ nog wel opgebracht moet worden ?
Immers, hierdoor maken we op termijn ons land onleefbaar en reduceren we onszelf uiteindelijk tot een minderheid.

Frans
5 jaren geleden

Eerst wordt de belastingdruk zo hoog opgevoerd, en de beschikbaarheid van betaalbare woningen zo verlaagd, dat het gemiddelde Nederlandse koppel, na eerst 10+ jaar op een woning te hebben moet wachten, wel met zijn tweeën moet werken om de rekeningen betaald te krijgen. En tegen de tijd dat de financiële druk dan, dankzij het met de leeftijd meegroeiende salaris, en de relatief goedkoper wordende hypotheek, eindelijk afneem en het krijgen van kinderen een verantwoorde optie wordt, is de vrouw aan de overgang toe.
Vervolgens ga je dan onder het valse motto “Nederlanders willen geen kinderen” hele horden als konijnen fokkende en volslagen achterlijke parasieten importeren, zodat zowel de Europese beschaving als het hoog ontwikkelde Europese ras dat deze beschaving opgebouwd heeft, met zekerheid vernietigd en vervangen gaat worden, precies zoals Richard von Coudenhove Kalergi het ooit gepland heeft.
Dat alles met het nogal voor de hand liggende doel om op de al doende ontstane vruchtbare bodem van armoede, ellende, en geïmporteerde achterlijkheid, de nieuwe socialistische EU heilstaat te kunnen bouwen natuurlijk.
Die “fokpremie” voor al die nieuwe levenslang aan het uitkeringsinfuus hangende getinte EU burgers past dus prima in de linkse plannen.
Maar dat “socialisme” niks met sociaal zijn van doen heeft was mij eigenlijk heel lang geleden al wel duidelijk geworden.