Is Rotterdam het enige islamitische broeinest in Nederland?

De Moslimbroederschap heeft de aanval al bijna een eeuw geleden vol ingezet en de islam is inderdaad slechts een totalitaire ideologie die dankzij de opkomst van de wahhabi’s in Saoedi-Arabië met hun ‘pure leer’ op genadeloze wijze streeft naar globale suprematie.

Islam
Afb: wikipedia.

Een totalitaire politieke ideologie met een religieus vernisje kan niet pretenderen dat zij in Nederland het (morele) recht zouden hebben op godsdienstvrijheid, want zelf vermoorden zij iedere andersdenkende, inclusief ‘goddeloze’ sjiitische moslims. Qatars en Saoedi’s sharia heeft in de laatste decennia ruim vier miljard dollar geïnvesteerd in het ondermijnen van de westerse en Aziatische samenlevingen waar de sharia naar suprematie streeft. Stuitend dat aan de rechtenfaculteit te Leiden zelfs een stoel voor een subversieve Nederlandse hoogleraar bekostigd wordt, want er is een subtiel verschil tussen de academische vrijheid van meningsuiting en subversieve hand- en spandiensten aan die dubieuze broodheren.

De zelfhaat van de nihilistische salonsocialisten kent geen grenzen en die van moslims tegen de westerse beschaving evenmin. Als zij de eigen koran überhaupt kunnen lezen, worden zij bedolven onder een 25-tal expliciete geboden om ongelovigen te vermoorden of in slavernij te drijven, terwijl iedere vorm van respect of naastenliefde de islam vreemd is, te beginnen met de vrouwen die slechts als “objecten” fungeren, homoseksuelen die klakkeloos gedood (moeten) worden, ongelovigen die in slavernij mogen worden gedreven anno 2018, etc. De islam is een vergaarbak van fascistische intolerantie, discriminatie en bot geweld.

De manipulatieve stelling dat de islam niets van doen heeft met islamitisch geweld, maar slechts een vorm van misbruik van die religie zou zijn door enkelingen, is feitelijk onjuist en getuigt van de demagogische vooringenomenheid waaraan Timmermans, Donner, Jetten, Klaver en Asscher zich schuldig maken met hun leeghoofdig beroep op ‘onze morele superioriteit’, waar fanate moslims ons zo graag voor onthoofden.

Deze politiek-correcte nitwits missen iedere “grounding” en ik verwijs naar het interview met de 85-jarige jezuïet Henri Boulad die stelt: “Islam is an openended declaration of war to the western world”; daarin rollen de harde argumenten van iemand, die 85 jaar met de islam geleefd heeft, achter elkaar op tafel.

In de Neue Zürcher Zeitung van medio 2017 staat een leerzaam interview met de Egyptische schrijver Hamed Abdel-Samad, voormalig moslim-extremist, maar nu seculier geworden. Hij keert zich ondubbelzinnig tegen het ignorante excuus dat islamitisch geweld en de islam niets met elkaar van doen hebben in een interview op 23.03.2017 met de N.Z.Z., waaruit hierna enkele citaten van Abdel-Samad.

‘Er is geen sprake van misbruik, maar gewoon gebruik van de religie die ernaar schreeuwt om gebruikt te worden voor geweld, dat een expliciet onderdeel is van die religie met 25 bevelen in de koran tot het doden van ongelovigen, waar God de dood en ook bloed wil zien’ (Mohammed was een bloeddorstige ‘warlord’ die pretendeerde een profeet te zijn).

‘Die koran is voor de ‘gelovigen’ een uitdrukkelijke opdracht tot geweld, een boek met ongelooflijke invloed omdat het laatste directe woord van God zou zijn voor de mensheid, met daarin een politieke opdracht, een juridisch manifest, een grondwet die voorschrijft hoe mensen moeten leven’ (let wel, dit zijn voorschriften uit de 7e eeuw, afkomstig van een primitieve, gewelddadige ‘warlord’, met ideeën uit het stenen tijdperk, die vandaag in de wahhabi’s en IS zijn 21e -eeuwse evenbeeld ziet. Dus als God daar voor de laatste maal sprak is dit voor zijn veelal zéér primitieve gelovigen een opdracht die met geweld wordt uitgevoerd).

Deze Egyptische auteur Hamed Abdel Samad (Caïro, 1972) was lid van de moordlustige Moslimbroederschap, die naar Duitsland is geëmigreerd en getransformeerd tot één der meest uitgesproken critici van de islam en het islamisme: ‘De opdracht om Gods woord in daden om te zetten is niet door moderne islamisten uitgevonden. Dat staat in de koran, dat heeft Mohammed zo in de praktijk gebracht en dat doen nu zijn navolgers en dat belemmert iedere vorm van vrijheid in de moslimlanden’ (Abdel Samad wijt zijn conversie aan zijn individualisme en intellectuele nieuwsgierigheid, twee eigenschappen die haaks staan op de – vaak met terreur afgedwongen – islamitische kuddegeest).

‘Religie in het algemeen, maar in het bijzonder de islam neigt ertoe zich in het privébestaan der mensen binnen te dringen. Als men die inbreuk geen halt toeroept, is de volgende stap pure onderdrukking; waar de islam de hoofdrol speelt in de wetgeving (lees: sharia ) verandert ieder land in een openluchtgevangenis’. ‘De koran vervloekt ‘ongelovigen’ en schrijft hun onderdrukking voor: de opdeling van de wereld in de koran is er altijd één tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ geweest’.

‘De islam gaat er van uit dat moslims een ‘verheven groep’ zijn, die vèr boven de mensheid staat (over racisme en discriminatie gesproken…). Dat staat zo in de koran: ‘ Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensheid is voortgebracht. Wij moeten het Westen overwinnen, zodat wij Gods opdracht vervullen’ (sic!)

‘De consequentie voor onze samenleving: hier begint het fascisme, de vervloeking en demonisering der ‘ongelovigen’, waarbij hun bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Wanneer ‘ongelovigen’ als smerig of als varkens of apen gelden, zoals letterlijk in de koran staat, dan is het moeilijk voor een ‘gelovige’ om normaal met deze ‘ongelovigen’ om te gaan’ (inburgering van de eerste generatie faalt in ons Nederlandse politiek-correcte schrikbewind en onaangepaste volgende generaties vallen terug op deze ‘bijbelse waarheid’, ook al hebben zij nog nooit een koran gezien…).

‘Het islamisme is een consequente vertaling van wat er in de Koran staat en die houding tegenover ‘ongelovigen’ en geweld – dat is de vertaling van de politieke opdracht van de islam, die met deze opdracht is geboren. Dit is de ‘geboorteafwijking’ van de islam, de mix van geloof, politiek, economie en wetgeving zit in de genen van de koran’ (lees: de sharia).

‘Een islamitische hervorming is uitgesloten – volgens Hamed Abdel-Samad – want hervorming zou betekenen ‘dat wij ons openstellen’ voor het Westen en van hen zouden leren. Maar vanuit islamitisch perspectief zou dat gelijkstaan aan overgave. Zij moeten zegevieren over het Westen om Gods opdracht te vervullen en bij gebreke daarvan door vrede of goede samenwerking wordt Gods plan niet gerealiseerd ’.

Kortom, islamisme is met ‘Marrakesh’ en het klimaat een gepolitiseerd, links wapen in de strijd der verblinde Gutmenschen tegen de westerse democratieën. Hopelijk maakt Rotterdam hier héél korte metten mee!

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
5 jaren geleden

“Is Rotterdam het enige islamitische broeinest in Nederland?”
Om op deze prangende vraag boven het artikel terug te komen, kunnen we stellen :

Vanuit een aantal steden in Nederland zijn in het recente verleden ISIS-aanhangers naar Syrië en Irak gegaan.
Men kan derhalve gerust aannemen, dat ook deze steden, waar deze lieden vandaan kwamen, islamitische broeinesten waren en waarschijnlijk nog zijn.
Daar komt nog eens bij dat zowel in België als in Duitsland er ook heel veel van dat soort locaties bestaan. Denk bijvoorbeeld aan Verviers, Luik en Brussel in België.
Daarbij kunnen we er gerust van uitgaan, dat er zeer intensieve contacten in grensoverschrijdend verkeer plaatsvinden. Kortom, dit fenomeen is iets om zeer bezorgd over te zijn.

Benedict Broere
5 jaren geleden
Antwoord aan  Peter

U hebt daar helemaal gelijk in. Er ontwikkelt zich in Europa een uitgebreide infrastructuur van jihad (streven naar demografische groei en politieke macht, activiteiten van bekering of anders uitbuiting en moord) tegen de moderne open samenlevingen van Europa. De islam steekt doctrinair zo in elkaar dat er in moslimgemeenschappen altijd een belangrijke minderheid zal zijn die daadwerkelijk die jihad uitvoert, waarbij de overige moslims deze jihad ondersteunen en naar de buitenwereld de schijn van vreedzaamheid ophouden. Ook worden moslims met hersenspoeling en terreur gedwongen de islam te gehoorzamen en mee te werken aan die jihad. Het betreft hier een mechanisme dat heel efficient elke cultuur kan slopen, al neemt het soms enkele eeuwen. Een groot deel van de Westerse cultuur lijkt om allerlei redenen nauwelijks in staat de islam te overleven. Culturen kunnen zeer wel zelfmoord plegen – zo legt ons uit de historicus Jared Diamond in zijn boek ‘Ondergang’.

Benedict Broere
5 jaren geleden

Ik volg Hamed Abdel-Samad al jaren. Hij moet rond de klok beschermd worden tegen islamitische moordenaars en ook wordt hij (voorspelbaar) door de Linkse Kerk van Duitsland weggezet als extreemrechts. Maar in zijn vele boeken, lezingen en interviews geeft hij op een heel redelijke en beschaafde wijze weer wat de islam eigenlijk is: een ideologie die zeer vijandig staat jegens alle kernwaarden van de Westerse cultuur. Mensenrechten, moderne rechtsstaat, het idee van een open samenleving (Popper), wetenschap, muziek, vrije kunstbeoefening, enzovoort, bij de islam staat het allemaal op het lijstje om afgeschaft te worden en te worden vervangen door indoctrinatie, uitbuiting, slavernij, wrede straffen en eindeloze stompzinnigheid en diepe achterlijkheid. Andere auteurs zijn wat explicieter in hun oordeel over de islam. “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304. “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 30. “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71. Politici die het gevaar van de islam negeren en doen alsof het een soort protestantisme is dat eenvoudig is te integreren, moeten beseffen dat toekomstige Europeanen hen zullen zien als criminelen die een genocide geïnitieerd hebben met het importeren van de islam in hun eigen samenleving en cultuur. Deze mensen zullen vervloekt worden tot in alle eeuwigheid, voor hun wegkijken, hun relativeren, hun demoniseren van islamcritici, hun volhardend niet willen waarnemen van het gevaar dat als een grote roze olifant in de kamer staat te toeteren.