De vijand van mijn vijand blijft mijn vijand

Wat communisten en islamieten gemeen hebben is hun streven naar de ‘Untergang des Abendlandes’, die hoog op Angela Merkel’s agenda figureert. Hoe desperaat zij daarin is schetste Charlef Brantz al op 19 jl.in ‘Volks verlakkerij’. Wat als zij – en haar blinde discipel Rutte – nog meer incompatibele, subversieve hordes gaan binnenloodsen?

Bondskanselier Merkel. Afb: Wikimedia

Het linkse argument van ‘mededogen met vluchtelingen’ en hun hele mensenrechten circus valt nu door de mand en wordt op onceremoniële wijze overboord gezet: Merkel’s actuele ‘rechtvaardiging’ van haar hersenschim pretendeert dat Duitsland zowel het absolute BNP anno 2018 als graadmeter voor de welvaart, als een arbitraire bevolkingsgrootte à 83 miljoen moet handhaven, dit afgezet tegen de vergrijzing en resulterende ‘krimp’.

Van economie en statistiek begrijpt zij niets, dit boerenbedrog komt uit haar ideologische koker. Het Duitse BNP is, onder andere, een functie van de omvang van de beroepsbevolking, maar minstens zo belangrijk is ‘made in Germany’ als mondiaal kwaliteitsmerk, dat met haar invasie der ongeletterden een kort leven beschoren is. In haar ideologische verblinding wordt de Duitse levensstandaard binnen de kortste keren weggevaagd tot het derdewereld niveau van haar Islamitische hordes, die uiteraard nooit de krimp in de beroepsbevolking kunnen compenseren met alleen maar hun simplistische numerieke sterkte. Die is hun énige kracht èn – geheel conform Coudenhove Kalergy’ concept – de grootste bedreiging voor Europa. Hun nu reeds vrijwel onbetaalbare parasiteren op, respectievelijk weinig constructieve deelname aan, het arbeidsproces strandt op het niet zo subtiele verschil tussen kwaliteit en kwantiteit.

Merkel’s ‘handhaving van het absolute niveau’ van het BNP is irrelevant, want bij een vergrijzende en krimpende bevolking kan het BNP heel goed een corresponderende krimp vertonen terwijl de welstand per hoofd van die bevolking toch op peil kan blijven. Bij minder monden is er ook minder koek nodig om te verdelen, tenzij Merkel nieuwe, improductieve hordes uitnodigt aan tafel voor de ene gratis maaltijd na de andere. Zolang de productiviteit per hoofd van de bevolking maar constant blijft, of wellicht toeneemt dankzij nieuwe productietechnologie, is er geen man over boord. Merkel’s ‘argument’ is slechts een ideologische smoes om de sluizen voor de heidense hordes wéér volledig open te zetten.

Deze harde communist leert het nooit – Rutte evenmin – want zodra de miljoenen Islamitische potverteerders zich gaan vermeerderen trekt bruintje het niet meer! Dat is hèt recept voor de ‘Untergang des Abendlandes’: Duitsland moet terug naar het niveau van de binnenvallende ‘heidense horden’. De kille lokstem van Coudenhove Kalergy roept: Eén keer ‘wir schaffen das’ was niet genoeg, de westerse samenleving moet ‘kaput’ volgens Merkel’s wet van Meden en Perzen. Daartoe wil zij de Europese bevolking gaan verwateren en verloederen naar een derde wereld niveau zodat wij allen ‘gelijk’ worden. Zij beseft zéér wel wat voor ramp zij over haar land afroept in naam van Coudenhove Kalergy’s “duizend jaren duisternis”!

Haar favoriete instrument daartoe zijn de primitieve Islamitische hordes. Dat uit die regio voor Europa niets goeds te verwachten valt is al eeuwen zonneklaar. Merkel’s salon socialistische migratie-idèe-fixe stinkt hemelhoog want het middeleeuwse midden oosten staat slechts garant voor veel meer ellende. Onze politiek correcte kliek wil niet zien dat de situatie daar in het laatste decennium zelfs dramatisch is verslechterd, hetgeen ik hier wil illustreren.

. Tijdens de Arabische lente zag de westerse wereld kans om de ‘Arabische roep om democratie’ verkeerd te interpreteren door alleen maar vanuit onze eigen optiek naar een middeleeuwse wereld van ’Hoekse en Kabeljauwse Twisten’ te kijken.

Tunesië leek het schoolvoorbeeld van een kinderlijke, linkse droom waarin van de ene dag op de andere de dictatuur van de Islam en een wrede élite vervangen leek te worden door de ware religie van het globalistische salonsocialisme. Dan zouden, in de context van de linkse globalisering, alle Arabieren ‘aan ons gelijk worden’ zoals dat hoort in het Utopische feestje van de mensenrechten brigade.

. Vandaag de dag is het imago van Tunesië, dat onze politiek en media in stand houden, volkomen vals: het toerisme als vrijwel enige bron van inkomsten is de nek omgedraaid dankzij Islamitische aanslagen, de armoede en werkeloosheid zijn groter dan ooit, het zelfmoordpercentage onder de veelal ongeletterde, kansloze jeugd idem.

. De Islam staat, niet alleen in Tunesië, aan iedere modernisering in de weg en heeft niet de minste interesse in hun lot, dus wat hen rest is een desperate tocht naar Europa, waarna zij meestal weer gedeporteerd worden naar hun thuisland, dat weer stevig onder de knoet zit van de oude dictatuur. Een ‘shithole’ vol radeloze, kansloze jongeren die dankzij corrupte leiders en de intolerante, middeleeuwse Islam kansloos zijn en blijven.

. Een ander voorbeeld van Merkel’s fata morgana is Egypte, dat door Obama werd uitgeleverd aan de Moslim Broederschap die daar enkele jaren te vuur en te zwaard mocht huishouden onder ‘ongelovigen’, o.a. met moorddadige vervolging van Koptische christenen als hun variant op Obama’s concept van democratie. De mensen leden honger dankzij de Islam.

Kort daarna werd de situatie ‘gecorrigeerd’ door dezelfde oude machthebbers die het land weer in een ijzeren greep houden.

. In Saudi Arabië, één van de twee grootste spelers in het Midden-Oosten, wordt een publicitaire wortel voorgehouden aan het onderdrukte vrouwvolk en daarmee aan de naïeve buitenwereld, maar in essentie blijft het net zo’n geborneerd middeleeuws ‘shithole’ als altijd, waarbij de moord op Khashoggi illustratief is en de fascistische Sharia compromisloos naar wereldhegemonie streeft, ook bij u om de hoek in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam….

. De andere regionale macht, Saudi’s aartsvijand, Iran is in handen van de kleptocratie der ayatollahs die eveneens naar regionale hegemonie streven en tientallen, dankzij Obama verkregen, miljarden spenderen aan het exporteren van terrorisme, waarvan wij afgelopen jaar zelfs in Nederland getuigen werden middels enkele ongestrafte moordaanslagen.

. In Iran zijn miljoenen seculiere, opstandige jongeren die verlangen naar een democratische omwenteling en een leven zonder de bekrompen Islamitische tirannie, hetgeen een zegen zou zijn voor de regio en de wereld, maar wie geeft daar invulling aan? De salonsocialist Merkel steunt de ayatollahs juist tégen de grote boze wolf Trump, zo ook Timmermans & Kaag…

. Kortom, het Midden-Oosten is en blijft een broeinest van politieke onrust, waarbij vriend en vijand slechts van elkaar te onderscheiden zijn voor de lokale spelers, maar de westelijke wereld lijkt nog steeds niet in staat om de van daaruit groeiende bedreiging te onderkennen, als wij dat al willen…. Merkel zeer zeker niet…

. Hoe wil zij ons bestaan daarmee ‘verrijken’? Olie is essentieel voor Europa, maar verder moeten wij die ontplofbare regio mijden als het even kan. Tijdens en na de koude oorlog heeft het westen vaak een elementaire fout gemaakt door uit te gaan van het simplistische adagium ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’. Dat zagen wij maar al te vaak, zoals in Libië na de dood van Khadaffi of in Iraq na de dood van Sadam Hussein, waar slechts het ‘smoelenboek’ van de Baath partij veranderde maar de ‘gelovigen’ elkaar de koppen bleven inslaan omdat dat al eeuwen ‘bon-ton’ is.

Wij zien het ook met het Haagse Toyota dealership op het Binnenhof en hun moordlustige ‘vrienden’ in Syrië en wij worden dagelijks geconfronteerd met onze relatie met Saudi Arabië, één der grootste sponsors van hun subversieve Sharia in Nederland en één der onruststokers in het midden oosten samen met Iran.

Aanhoudende civiele onrust in Iran kan duiden op een ommekeer, maar hoe lang laat die nog op zich wachten? Mensen zijn hardleers en zo lijkt in Iran de Volksmujahedin e Khalq (MEK) onze nieuwste dubieuze partner, ons opgedrongen tegen wil en dank, als ‘democratisch’ alternatief voor de ayatollahs. De MEK wordt momenteel voorgezeten door Maryam Rajavi en kent een turbulente geschiedenis van bloedvergieten en een uiterst contradictoire, Marxistische ideologie. Zij zijn sterk polariserend en hebben prominente critici maar ook even prominente sympathisanten waaronder Trump’s adviseur John Bolton, Mike Pompeo en Rudy Giuliani. De laatste stelde kort geleden dat de ayatollahs en de moellahs weg moeten ten gunste van de ‘democratische’ MEK onder leiding van de prepotente Maryam Rajavi, die zich laat aanspreken als “gekozen president”. Trump is gematigder en mikt op concessies in het nucleaire programma via de sancties i.p.v. regime-verandering coûte que coûte, zoals voornoemd drietal beoogt.

De MEK is van origine een extreem links-Islamitische stadsguerrilla, gesticht in 1965, die tegen de Sjah ageerde onder invloed van het Marxisme. De mannen van het eerste uur werden door de Savak afgeslacht, maar onder de inmiddels overleden Massud Rajavi streed de MEK verder en werd instrumenteel in de revolutie van 1979. Maar al in 1980 botsten zij met Khomeini, hetgeen ontaardde in een letterlijke strijd op leven en dood waarbij duizenden MEK leden sneuvelden. Tijdens de oorlog met Irak steunden zij Saddam Hussein, hetgeen hen tot op de dag van vandaag ieder spoortje van sympathie in het land heeft gekost; zij worden vergeleken met Al Quaeda.

Wat niemand schijnt te zien is dat er ook nog een democratische oppositie is in Iran, die totaal geen boodschap heeft aan de communistische MEK en het ongetwijfeld zeer zwaar te verduren krijgt mocht de MEK – die in Iran eigenlijk totaal geen steun geniet – ooit aan het bewind komen, juist door hun twijfelachtige ideologie en structuur, reden waarom zij iedere legitimiteit ontberen om het land ooit te gaan leiden.

Vooral in Frankrijk en Italië vindt de MEK (morele) steun omdat zij de scheiding van geloof en staat verkondigen, maar wat die sympathisanten vergeten is dat het om een Marxistische staat gaat…. De goed gefinancierde MEK heeft ook alle kans om zich te profileren in het buitenland met een effectieve lobby bij diverse parlementen, terwijl straatarme, democratisch gezinde elementen in Iran de kop onder het maaiveld moeten houden.

Om de kers op de bedrieglijke politieke taart te zetten flirt de MEK ook met mensenrechten en democratie, maar zelfs het topje van die ijsberg laat al een fascistisch getinte sekte zien met de persoonsverheerlijking van de aanmatigende Maryam Rajavi.

Human Rights Watch documenteerde in 2005 hoe leden die MEK de rug toekeerden massief onder druk werden gezet, gevangen werden genomen en zelfs gefolterd. De reactie van MEK hierop was niet inhoudelijk, maar ontaardde in verwijten over ‘leugencampagens’ van de westerse pers die partij zou kiezen voor de Iraanse geheime dienst. Niet erg bemoedigend als deze lieden het voor het zeggen krijgen indien de ayatollahs ooit ruim baan maken….

Tot slot is het goed te weten dat MEK-sympathisanten als Giuliani – volgens de Washington Post – voor een ‘pro-MEK-speech’ een slordige US $ 50.000 toucheerden, en andere media melden ook dat de MEK zo probeert onze vriendschap te kopen. Met zulke ‘vrienden’ hebben wij natuurlijk geen vijanden meer nodig….

Merkel’s gepolitiseerde Islam heeft al vaste voet in Afghanistan en Pakistan en kan zich als een olievlek uitbreiden nu zij, heel behulpzaam, de weg naar Europa opent voor deze van haat jegens ons vervulde bende…. Eerst kwamen zij via de achterdeur, maar nu via de voordeur, want niemand in Duitsland trekt de bek open, maar wie dat wèl doet is racist, xenofoob en islamofoob!

Moraal van dit verhaal: De linkse smoes over mededogen en ‘hulp aan vluchtelingen’ is niet meer nodig. De communist Merkel heeft zichzelf ontmaskerd. Hoe willen zij en Rutte aannemelijk maken dat zo’n incompatibele, heidense horde Europa iets goeds te bieden heeft? Dit duo heeft een gouden toekomst in Brussel om de ondergang van Europa te realiseren.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties