De tussel van Brussel

In het artikel “De Klusser van Brussel” staat uitgebreid beschreven waar de talenten van Juncker 2.0 daadwerkelijk liggen. Het kunnen schatten van toekomstige ontwikkelingen is daar niet een van. Vanzelfsprekend is deze leuke Limburger het daar niet mee eens; de visionair in Brussel vindt heel wat en dat is zonder te (onder) zoeken al een hele prestatie. Dat mag, maar is natuurlijk niet zo slim.

Frans Timmermans. Afb: Flickr.

Dat Limburgse narcisme heeft geresulteerd in het verketteren van populisme, het warm omarmen van globalisme en het leggen van een onjuiste relatie tussen globalisme en patriottisme, het toejuichen van massamigratie en diversiteit, het onterecht schetsen van een bloeirijke toekomst voor de doorsnee Oekraïense burger, het als dom betitelen van mensen die niet op zijn wankele treintje springen, het matsen van een PvdA vriendje en dientengevolge het Mali debacle voor de Nederlandse Krijgsmacht.

Als je niet gebonden bent aan de voorkeuren van een electoraat, niet democratische gekozen behoeft te worden, dan is het vinden van een goede waaier voldoende om lang mee te komen. Als het goed gaat kun je aan het einde proberen om winnend over de meet te gaan en als het verkeerd gaat kun je altijd met de vinger wijzen naar anderen. Dat is de positie waarin Timmermans verkeert. Daarom kan hij ongestraft vanaf de kansel de meest baarlijke onzin naar het volk boeren. Eerlijk is eerlijk dat doet ons Frenske met verve. Bovendien kan hij door de positie die hij bekleedt diverse politici in de lidstaten onder druk zetten om mee te gaan in de gedachtegang van deze kleine Napoleon. Af en toe en de laatste paar jaar regelmatig glijdt Frenske verschrikkelijk uit de bocht en zoals het een sporter past, wijt hij dat aan het gladde wegdek, het gedrang in het peloton of het slechte advies van het management. Hoewel hij regelmatig anderen de maat wenst te nemen, begrijpt hij nog steeds niet dat je verantwoording moet afleggen voor de eigen daden en woorden.

Een paar dagen geleden tierde Frenske vanaf de PvdA kansel ” (over Trump) hoe dom kun je zijn”, omdat de Amerikaanse president een andere benadering van de kracht en waarde van de Europese Unie heeft dan hij. En vanuit zijn globalistische visie tierde hij verder “ hij heeft dezelfde agenda als de Russische president: wij worden er beter van als de Europeanen zwak en verdeeld zijn. Ik geloof niet in dat soort tegenstelling”. Frenske trekt de uitspraak handig uit de context en dat doet hij regelmatig. Wat heeft de Amerikaanse president een half jaar geleden (juli 2018!) gezegd in een interview voor CBS ““Ik respecteer de leiders van die landen. Maar op handelsvlak profiteren ze echt van ons en vele van die landen zitten in de NAVO en ze betaalden hun rekeningen niet”. Wanneer die uitspraak wordt getoetst aan de praktijk dan is daar zeker wat de Defensie budgetten en de 2% BBP norm betreft geen speld tussen te krijgen. En mocht het deel over de handelsverhoudingen onjuist zijn dan is het handig als je niet feitenvrij zes maanden later daarop reageert, maar kom je met harde bewijzen aan draven. Me dunkt tijd genoeg om die te vinden. Frenske kan dat niet en dus denkt hij vanuit zijn geborneerde visie met dit soort uitspraken te komen. Kijk mij nu eens flink zijn. Lekker iemand uitfoeteren die in twee jaar meer gepresteerd heeft voor zijn land dan een narcistische politicus die zich op de borst klopt al decennia in de politiek te zitten en maar magertjes iets voor zijn land op tafel heeft gebracht.

Diversiteit bijvoorbeeld. Het codewoord voor de multiculturele samenleving waarin de oorspronkelijke cultuur, met al haar normen en waarden, wordt opgeslokt en vervangen dreigt te worden door een combinatie van culturen die hier nooit wat te zoeken hadden. Diversiteit waarin het vermijden dat iemand zich gepikeerd, beschadigd voelt belangrijker is dan getoetst worden aan de kwaliteitsnorm. Diversiteit de basis voor omvolking. Het resultaat? Te vaak komt niet de juiste man of vrouw op de juiste plaats. Vooral in gesloten organisaties als de politiek, defensie, politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht. Allemaal regelkringen waar het nepotisme de regel is en het selecteren van de juiste kwaliteit de vervelende uitzondering. Het resultaat kan de doorsnee Nederlander dagelijks zien. Incompetente politici die bezig zijn met het nastreven van hun hobby´s en niet het welzijn van de doorsnee Nederlander als hoogste prioriteit op hun lijstje hebben staan. Defensie leiding die veel belooft, maar weinig concreets uit de handen laat rollen; uitzendingen waar militairen dood, gewond en getraumatiseerd van terugkomen en jaren of zelfs helemaal niet meer normaal in de maatschappij kunnen functioneren. Politie gestuurd door een leiding die zijn oren net als bij Defensie naar de politiek laat hangen, waar lekken van gevoelige informatie, fraude en omkoperij geen uitzonderingen meer zijn en die gelet op de infiltraties door de onderwereld de doorsnee Nederlander zijn onveilige gevoel niet kan wegnemen[1]. Een justitieel apparaat dat op een voor de normaal denkende Nederlander, rechtszaken op een onbegrijpelijke manier afhandelt. Diversiteit, een zegen voor de categorieën die zich doorlopend gekwetst voelen, maar niet de kwaliteit naar het gewenste niveau opstuwt.

“Diversiteit moet omarmd worden, want het is net een potje roerei”, zo sprak Limburgse Frans tijdens het EU Fundamental Rights Colloquium in 2015. Daarin laat de commissaris weten dat in sommige delen van Europa het multiculturalisme als een bedreiging wordt gezien, maar dat dit juist een uitdaging is. Volgens hem wordt elke stukje aarde multicultureel en daarmee moeten we het doen. Politici die denken dat er samenlevingen zijn met één cultuur zijn volgens Timmermans slecht geïnformeerd. Gelukkig zijn er op de wereld regio´s waar etnische entiteiten leven die nog niet door de moderniteit in hun oorspronkelijkheid zijn beschadigd. Dat zal ook in de toekomst het geval zijn en die opmerking schiet daardoor aan het doel voorbij. Diversiteit: volkerenmoord op Europeanen.

Door zijn uitspraken over globalisme, nationalisme en patriottisme ontdekt men hoe krom Frenske wil denken om zijn punt te scoren. Globalisme is naast diversiteit een tweede sprookje dat hij aan de Europese samenlevingen probeert te vertellen. “Het is niet nationalisme, maar patriottisme. Nationalisten zijn onpatriottisch Een patriot is een Europeaan en een Europeaan is een patriot” was een van zijn gevleugelde uitspraken over dat onderwerp en trots keek hij de zaal in zich afvragend waar dat donderende applaus bleef. Waarom sprong het volk niet op om hem te zalven als de nieuwe verlosser? Waarschijnlijk, omdat ze het een domme uitspraak vonden. Zou dat de reden kunnen zijn, Frenske? En hij legde voor het domme volk uit hoe het een (patriottisme) in het ander (globalisme) past: “een echte patriot is trots op zijn natie en wil dat die natie sterk en vreedzaam gebaseerd is op waarden. Een patriot weet dat daarvoor eenheid, openheid, samenwerking, debat en solidariteit belangrijk zijn”, klinkt het.

Wanneer hij de moeite had genomen om de uitleg van beide termen naast elkaar te leggen en niet zijn eigen onderbuikgevoelens had gevolgd, dan had hij kunnen vaststellen dat patriottisme vaderlands liefde is, een gevoel van trots voor (aspecten van ) het land van herkomst. Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als sociaal-culturele eenheid. De eerste wordt gestuurd door de emotie; de tweede door de ratio. Beide termen hebben betrekking op een politieke entiteit die men staat of land van herkomst noemt. Voor geïntegreerde migranten betekent het dat zij patriottisme kunnen voelen en niet nationalistische hoeven te zijn. Voor allochtonen kan het betekenen dat zij wel nationalistisch en niet patriottistisch kunnen zijn. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het gros van de linkse Gutmensch. Dat Europa geen land is en het geen verenigd volk bezit, is voor Timmermans blijkbaar niet belangrijk Onduidelijk is wat Frenske onder de Europeaan verstaat. Een Europeaan kan geen patriot zijn, omdat Europa geen staat noch een land van herkomst is. Bovendien is het kul om te stellen dat nationalisten per definitie niet patriottistisch zijn. Misschien toch maar eerst de definities goed lezen en interpreteren en niet op het onderbuik gevoel afgaan.

Behalve de gepassioneerde omarming van diversiteit en globalisme heeft Timmermans zich ook onderscheiden door feitenvrije uitspraken over de rol van Fethullah Gülen in de coupepoging in Turkije, het percentage migranten dat uit economische gronden naar Europa trekt en het verwijt dat de Hongaarse president Orban zich met antisemitisme bezig zou houden. Dat laatste verwijt in relatie met Orbans beschuldiging dat Soros een Amerikaanse speculant zou zijn. Bij die beschuldiging komt de selectieve manier van antisemitisme weer eens hinderlijk aan de oppervlakte. Wel Orban, maar niet extreemlinks of extreemrechts, geen woord over het antisemitisme door moslims in West-Europa of de Jodenhaat in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De rol van Gülen in de coupe poging verwoordde hij als volgt “op basis van Amerikaans onderzoek zijn er almaar meer indicaties dat die beweging wel degelijk een rol heeft gespeeld”. Later verbeterde hij zichzelf. Ineens baseerde hij zijn beschuldiging niet meer op een Amerikaans onderzoek (die was er niet) en sprak over “sommige mensen in die beweging”.

Het is opmerkelijk dat een redelijk intelligente man als Timmermans zich regelmatig te buiten gaat aan feitenvrije uitspraken en demagogie[2]. Aan de andere kant bevestigt het zijn narcistische instelling waarin arrogantie en betweterigheid de speerpunten zijn. Ja, meneer Timmermans hoe dom kun je zijn.


[1] Zie artikelen “De politie is je beste vriend” en “Die pet past mij niet

[2]  De manier om de luisteraar van een onwaarheid te overtuigen door een beroep te doen op het “gezond verstand” en de “logica” van een persoon. Demagogie is niets anders dan leugens vertellen.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties