2019 – het jaar waarin de politiek zich zelf de nek omdraait.

Ruim zes decennia kon een schier ‘Bijbelse plaag’ als een olievlek over de wereld uitvloeien. Wij ‘zaten erbij en keken ernaar’ hoe onze christelijke normen en waarden, soevereiniteit, nationale identiteit, historie, maatschappelijke instituten als gezin en huwelijk gewetenloos ondermijnd werden, hoe onze overheid, onderwijs, defensie, rechterlijke macht, kerk, politie en zelfs de privésector in subversieve handen vielen, hoe onze vrijheid van meningsuiting wordt ondermijnd op het internet en het totaal verknipte ‘links’ zelfs probeert mannelijke en vrouwelijke identiteit af te schaffen, liefst al beginnend bij kleine kinderen.

Afb: Pxhere

Dit kwaadaardige offensief is het vervolg op de uitmoording der ‘bourgeoisie’ in naam van het Sovjet Socialisme van Marx en Lenin tot en met Mao. Deze ‘reprise’ is zo succesvol dat het de vraag oproept of er anno 2019 nog iets overblijft voor de decadent-liberale daders om zich alsnog aan te vergrijpen? Jazeker, puur fascistisch geweld onder de vlag van Antifa, dezer dagen weer in Bremen waar Frank Magnitz, een AfD prominent, letterlijk bijna dood werd geslagen, en laten wij de definitieve doodssteek voor het verloederde instituut van onze politiek niet vergeten!

In Nederland is pijnlijk duidelijk wie, uit ordinair eigenbelang, daar immorele hand- en spandiensten aan verleent. De aartsvader van het opportunisme bruuskeert miljoenen kiezers door ons ‘prachtige land’ ongevraagd uit te leveren aan de UN-klimaat-nachtmerrie en aan de greep naar de macht van de EU ambtenarij. Maatschappelijk zwakkeren, die tegensputteren omdat zij tussen de wal en het schip vallen, zet hij arrogant buitenspel als ‘slechte populisten’. Geen ‘cordon sanitaire’ is ‘ons zonnekoninkje’ teveel om zijn ego te strelen. Dankzij zijn verraderlijke rol in de afschaffing van het referendum valt het hem des te makkelijker om de zo bedreigende Parijse en Marrakesh-samenzweringen van UN secretaris Antonio Guterres – ex-president van de socialistische internationale – van ganser harte te omhelzen in plaats van deze intrigant op de punt van de schoen te trakteren….‘Wàt wil Rutte er toch kinderlijk graag bij horen’.

Wordt Nederland weer ‘een prachtland’ als hij eindelijk zijn egocentrische ambities realiseert en zijn biezen pakt? Onwaarschijnlijk, want wij zitten dan nog generaties lang met de onbeschrijflijke ellende die wordt aangericht dankzij Rutte’s onvoorwaardelijke – door de kiezer nog nooit geautoriseerde – mandaat aan clowns die nog nooit een fatsoenlijke vak hebben geleerd, te weten de Al Gore-kloon Nijpels en diens ideologisch verstarde maatje Samson. Het duurt tientallen jaren voor wij onze inadequate energievoorziening hersteld hebben en al die windmolens weer onttakeld zijn.

Hopelijk dat de bedrogen kiezers wakker worden voor zij compleet geknipt en geschoren zijn door Rutte en diens Raspoetin Ollongren met haar achterbakse, totalitaire trekjes…. ‘Gilettes jaunes’ in Frankrijk blijven, met recht, woedend op de dwaas Macron – Rutte’s zelfbekende ‘belangrijkste partner’ in de klimaat-nachtmerrie – maar passen niet in het oerslome Nederland. Maar vraag de louche Ollongren toch maar eens waarom de door haar bedrogen D’66 fractieleden in de Gemeente Raad van het Groningse Haren massaal uit D’66 zijn opgestapt en hoe zij het verlies van hun eigen referendum ervaren? Wat te denken van het trieste gebrek aan niveau van Ollongren’s ‘partner in crime’, de oliedomme Van Engelshoven die tot haar eigen verbazing minister is, maar zelfs haar elementaire ‘job-description’ niet begrijpt door zich q.q. te bemoeien met ‘de Nashville verklaring’ en andere trivia onder het motto: ‘Uw vrijheid van meningsuiting…? Slechts over mijn lijk!’

Is Nederland is een schijndemocratie waarin een élite de melk kan ‘afromen’ dankzij de apathie der kiezers? Een bevestigend antwoord op die retorische vraag komt naar voren uit het feit dat die Haagse charlatans ons land niet alleen hebben uitgeleverd aan de activistische ambtenarij in Brussel, maar al evenzeer aan de UN en hun toeleveranciers zakkenvullers der ‘alternatieve energie’. Zo hebben zij het milieu – te land en ter zee – al grondig verpest met duizenden, aantoonbaar inefficiënte, windmolens en zonnepanelen. Dit alles uiteraard in hun ziekelijke strijd tegen het Marxistische ‘vijandbeeld’, de door hen zo gehate ‘bourgeoisie’. Natuurlijk op kosten van die slachtoffers, want geen offer is D’66 te groot voor hun idée fixe, vooral niet als het door hun slachtoffers wordt gebracht!

Hun boerenbedrog is evident maar hun onvergeeflijkste blunder – die onherroepelijk betekent dat, noch op korte noch op lange termijn, deze ‘idée-fixe’ ook maar in de verste verte in de gestaag groeiende globale energiebehoefte zal kunnen voorzien – wordt weer eens genegeerd in onze ignorante pers, ‘als Nederland maar van het gas afgaat’….

‘Fantasten die nog nooit één serieus vak hebben geleerd’ – laat staan enige vorm van strategische analyse en planning of de implementatie daarvan beheersen – krijgen het hier voor het zeggen zonder mandaat der kiezers! Zij ontberen iedere rationele toekomstvisie, want hun horizon ligt niet verder dan hun volgende, maanden durende en ‘welverdiende’ vakantie. Kortom, de zaak loopt niet alleen in financieel, zoals nu al het geval, maar ook in logistiek en technologisch opzicht krakend vast, want rationeel wetenschappelijk onderzoek naar de enige schone èn betaalbare ( nucleaire ) technologie, zoals Thorium, wordt principieel gesaboteerd door irrationele activisten. Niet voor niets zit Duitsland, na de arbitraire sluiting der schone kerncentrales door Angela Merkel, met huizenhoge importrekeningen voor fossiele brandstoffen en daarmee juist met een véél hogere CO² uitstoot dan voorheen. (Zie: ‘Bijna onbetaalbaar?’ van Charlef Brantz dd. 28.12 jl.)

Navrant is dat, in het natuurlijke ritme der historisch opeenvolgende klimaat-cycli, al een sterke afkoeling van de atmosfeer is ingezet sinds begin 2016 ( zie: De afkoeling van de atmosfeer, zonder dat het een cent kost….’dd. 26.12 jl. ) Zodra een onvermijdelijk volgende ijstijd aanbreekt weten zij niet eens wat de nieuwste ‘ramp van de dag’ moet zijn uit hun destructieve arsenaal aan ‘politiek bruikbare, imaginaire maatschappelijk problemen’. Desnoods verzinnen zij weer een nieuw ‘maatschappelijk probleem’ om de zaak te verzieken, want daar gaat het om: Het klimaat kan hen ècht helemaal niets schelen!

Klimaat-alarmisme is nu eenmaal niets anders dan een gepolitiseerd wapen in handen der decadent-liberalen die daarmee hun ideologische weg naar Utopia plaveien. Wij moeten uiteraard goed voor hun smerige middelen oppassen, maar laten wij ons vooral blijven realiseren dat hun doel niet de redding van de aarde is, maar de onvoorwaardelijke hegemonie van hun socialistische Utopia. Het klimaat kan op elk willekeurig moment vervangen worden door een ander ideologisch ‘breekijzer’ om dagelijkse controverses te garanderen: Voilà, wij zijn weer terug bij Trotski’s beproefde ‘permanente revolutie’!

Wie keert het tij? Het probleem van rationele, individualistisch denkende conservatieve liberalen is dat zij veelal te individualistisch zijn om zich te hullen in het verstikkende gewaad der collectiviteit. Hun enige rationele wapen om dit corrupte ‘kartel’ weg te vagen is de stembus, dus in dat opzicht verdient Thierry Baudet alle lof voor zijn inspanningen, want andere politici in het ‘kartel’ ontbreekt het aan een moreel kompas. Zij hebben geen binding met de toekomst van ons land en belijden dat weliswaar met de mond, maar in hun opportunisme creëren zij slechts ‘passanten’, ZZP-ers die voor een lucratieve klus – met voor het leven door het ‘kartel’ gegarandeerde werkgelegenheid, uiteraard alleen ‘bij bewezen karakterloos stemgedrag’ – mogen figureren als Kamerleden. Zij dwingen die Kamerleden om hun strikte partijbelangen te dienen in een onwettig regeerakkoord dat de Grondwet saboteert en de fractieleden zo verhindert naar eer en geweten hun stem uit te brengen.

Welke eisen kunnen wij nog stellen aan politici zonder eer of geweten, opportunisten zonder integer moreel kompas?

Ter illustratie van dat gebrek aan integriteit moge het lot dienen van de FvD-gemeenteraads-kandidaat Ramautarsing in Amsterdam die objectieve, correcte feiten debiteerde over wetenschappelijk onderzoek naar menselijke intelligentie. Meteen stonden hypocriete marxisten over ‘racisme’ te moraliseren met hun valse mantra – onvermijdelijk als je niets substantiëlers in huis hebt – maar wat te denken van het feit dat een gepatenteerde slappeling als Buma zich ‘spontaan’ in die rij der politiek correcte kneuzen aansloot? Van zulke gratuite moralistische paniek zakt je broek toch af?

Ter verdere illustratie van de diagnose van dit politieke ziektebeeld dient het schokkende feit dat GL, als ‘modieuze partij voor zweverige millennials’, wordt geleid door onscrupuleuze, ‘hardline’ communisten, waaronder de met RaRa bij de terroristische bomaanslag op ex- staatssecretaris Kosto betrokken veroordeelde crimineel Duyvendak!

Let wel, een veroordeelde crimineel die, ondanks zijn strafblad, zijn GL-marionetje Klaver mag blijven manipuleren van het principeloze en karakterloze ‘kartel’…. Heeft die verloederde politiek nog enig normbesef of zelfrespect?

Binnenkort worden naïeve ‘millennials’ de dominante groepering in ons demografische landschap. Dat ziet er zorgelijk uit, want zo’n ‘geharde crimineel’ in het Marxistische G.L. typeert hun morele degeneratie en totale gebrek aan democratische gehalte, hetgeen zonder scrupules wordt geaccepteerd door Rutte. GL’s transparante sabotage van de eerste formatiepoging van een nieuw kabinet was in feite al een greep naar de macht. Is er dan nog veel meer nodig om onze politiek te vergiftigen?

Die verloedering wordt gefaciliteerd door naïeve kiezers die zich nog steeds niet bewust lijken hoe hun eigen Rutte hen – inmiddels ‘nolens volens’ ter linkerzijde beland- in de uitverkoop zet terwijl zij, uit pure geestelijke luiheid, op hem blijven stemmen, ‘want mijn vader en moeder hebben ook altijd op de VVD gestemd’. Ja ja, maar denk eens na brave burgers: destijds was een politiek correcte Rutte kansloos, met een héél grote schop die VVD uit gebonjourd… Heeft ‘ons soort mensen’ geen onderscheidend vermogen?

Ik schrijf het tot vervelens toe, maar dit is bij uitstek hèt concept van Trotski’s ‘permanente revolutie’, dus leest u vooral eens George Orwell’s ‘1984’, want de zwijgende massa ‘zit erbij en kijkt ernaar’, turend naar Ollongren’s ‘NOS-fake-news’.

Het is vroeg om voorspellingen te maken, maar als Baudet het enige tegenwicht is tegen de linkse terreur en kritiekloze collaboratie daarmee door het zieke ‘kartel’, wordt het penibel.

Dus brengt uw stem nu eens wèl uit in maart en blokkeert u deze ‘Bijbelse Plaag’ via de 1e Kamer, want 2019 ziet er duister uit dankzij een regeerakkoord dat slechts dient ter meerdere glorie van het narcistische zonnekoninkje Mark III, die onze politiek vergiftigt.

Moge hij héél snèl emigreren naar zijn perfide soortgenoten in het Brusselse reservaat….


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties