Wordt decadent-liberale hysterie langzamerhand “gewoon”?

‘Authentieke liberalen’ zijn individualistisch, bewaren afstand van de kudde-instincten van de staat maar respecteren, als goede conservatieven, het positieve in de maatschappij en nemen daar verantwoordelijkheid voor. Daartegenover ontspoort de ‘decadent-liberale’ ideologie in collectivistische wensdroompjes van hun totalitaire staat. Zij noemen zich ‘progressief’ in hun ideologische keurslijf maar zijn uiterst ‘regressief’ in hun Marxistische éénrichting straat.

Afb: wikimedia

Terwijl zij de mond vol hebben van onderdrukking van minderheden en racisme hebben zij geen idee wat een enorme antisemieten en racisten Karl Marx en zijn medeplichtige Friedrich Engels in feite waren. Linkse semi-intellectuelen leven per definitie in dromenland en zullen altijd de warrige ideeën van socialisme en communisme blijven adoreren omdat zij zo volstrekt wereldvreemd zijn. Slechts zij kunnen de lege woorden van die zieke ideologieën zo makkelijk scheiden van de meer dan honderd miljoen doden die in naam van die besmettelijke ziekten zijn gevallen. Voilà de linkse paradox: ‘sie haben es einfach nicht gewusst’….

‘Progressief’ wordt slechts gebruikt als palliatief voor hun drang naar totale zelfdestructie in de aanname van Marx ‘dat vervolgens het arbeidersparadijs uit de as zal herrijzen…’ Deze zogenaamd ‘progressieven’ blijken uit een kersvers onderzoek van de ‘Heritage Foundation’ slechts te denken in abstracte, collectivistische termen en tonen daarbij niet de minste empathie met degenen voor wie zij het pretenderen op te nemen. Of het nu gaat om favoriete ‘minderheden’ als negers of immigranten, ‘progressieven’ zien hen slechts in hun beperkte denkraampje van ‘identiteit’ en komen niet verder dan zo’n groep als zielig of hulpbehoevend te kwalificeren. U zult een linkse politicus of activist echter nooit individuele, positieve kwaliteiten van zo’n ‘slachtoffer’ horen prijzen als ‘een competente man of vrouw’, die ‘initiatief toont’ of ‘succesvol is’. Slechts de collectieve ‘identiteit’ dient hun politieke agenda; zij voelen – volgens dit onderzoek – geen jota sympathie voor hen.

Ik heb dit al eerder betoogd voor andere door ‘links’ gemanipuleerde ‘hulpbehoevende’ groepen die eerst door hen ‘gekaapt’ worden om vervolgens – vaak tegen wil en dank – deze activisten als hun kampioenen te zien acteren door hen als ‘slachtoffers’ te misbruiken voor het creëren van ‘maatschappelijke problemen’. Dit geldt voor homofielen (het COC is al jaren in activistische handen), voor recentere #meToo slachtoffers (in handen van het linkse feminisme), incompatibele Islamieten en zelfs voor het klimaat-drama (dat ‘off limits’ wordt gebracht voor ‘andersdenkenden’) met de treurige standaard riedel van ‘xenofobie, islamofobie, nazisme, vrouwenhaters, science-denier, hatespeech’, etc.

In die dogmatische context van hun kudde-denken is ook de academische wereld geannexeerd door professionele activisten die het niveau van het onderwijs jaar in jaar uit verloederen zodat er steeds meer ‘simpletons’ in academia verzeild raakten om vervolgens als ‘millennials’ weer eruit te rollen, gewillige, gelobotomiseerde robots die zich nog slechts in Orwell’s hersendode ‘newspeak’ kunnen uiten. Kijkt u maar eens naar D’66 en GL in de 2e Kamer- debatten met ‘hoog opgeleiden’ als Klaver en het nieuwe kloontje Jette.

Conservatieven konden tientallen jaren hun schouders ophalen, wijzend op hun succesvolle, superieure positionering in de èchte wereld. Maar al die linkse losers blijven hangen in makkelijke jobs in het onderwijs – gegarandeerde jobs waarin zij nooit meer tegen het licht gehouden worden – en vergiftigen van daar opeenvolgende jongere generaties. Het gevaar daarvan manifesteert zich ook al in de 2e Kamer, waar aanmatigende politici zichzelf als ‘hoogopgeleid’ zien. In de Amerikaanse Senaat is een typisch voorbeeld daarvan de Senator Mazie Hirono uit Hawaï, die serieus verkondigde ‘dat Democraten zo slecht relateren aan hun kiezers omdat zij zo enorm veel weten’. Als je de dame in kwestie vervolgens eens waardeert op haar politieke inbreng in de Senaat blijkt zij niet anders dan een zeventigjarige ‘flower power’ activiste in een net mantelpakje te zijn waar nog steeds politiek-correct geluid uitkomt, maar die op het verkeerde moment uit een tijdmachine is gestapt.

De pretentie en zelfdelusie bij Amerikaanse Democraten na 8 jaren Obama is schrikwekkend, maar D’66 en GL zijn hun volmaakte ideologische evenknie. In Amsterdam liet een collectie schrikbarende ‘non-valeurs’ aan de UvA bij het bezoek van de conservatieve gast-spreker Jordan Peterson zien tot welke ondermaatsheid zij in staat zijn. Deze lieden zijn niet anders dan kloons van het communistische rapaille aan de Amerikaanse colleges en universiteiten, die momenteel door de Secretary of Education Betsy DeVos worden aangepakt, maar zij heeft helaas maar één leven terwijl honderdduizenden parasieten colleges en universiteiten besturen en de kwaliteit van het onderwijs devalueren. Marxisme heeft in de funeste Obama jaren een volledige comeback gemaakt en is ver voorbij de ivoren torens doorgedrongen om het nationale debat te vergiftigen en de Democratische partij steeds verder naar extremistisch links te duwen, zoals Rutte de VVD tot een ‘D’66-accent’ maakte terwijl kritiekloze VVD- kiezers hun verloederende partij trouw blijven.

Het valse, salon-socialistische, maatschappelijke bewustzijn en sociale constructionisme strijken neer als aasgieren op het blanke canvas der makkelijk te manipuleren aankomende scholieren en studenten. Dit resulteert in de USA in decadent-liberale waanzin zoals hervorming van het strafrecht en afschaffing van het gevangeniswezen, verdere politisering van het onderwijs, de eis tot afschaffing der grenzen en het openen van het land voor stromen van ‘ongeregelde horden’. Let wel, deze geestelijk gehandicapten hebben allen stemrecht, dàt is onze democratie!

Dat valse maatschappelijke bewustzijn manifesteert zich in het aanmatigende idee dat linkse academici beter kunnen nadenken voor de klassenbelangen der simpele zielen die zij bespelen met hun communistische indoctrinatie. Elitaire decadente liberalen schreeuwen van de daken dat ‘Jan met de Pet’ zich heeft laten misleiden bij het stemmen, of dat nu op Ronald Reagan was of op Donald Trump. Zij streven ernaar om het beslissingsproces uit handen van ‘Jan met de Pet’ te nemen en te centraliseren in handen van Big Brother, te weten de door de ‘deep state’ geïnfiltreerde bureaucratie, kortom een gigantische stap op weg naar hun fascisme dat ook glashard pretendeert dat ouders hun eigen kinderen niet kunnen (en daarom binnenkort niet mogen) opvoeden omdat deze linkse élite dat véél beter kan. Dat is hun democratie!

Dat is wat wij vandaag niet alleen zien aan de verziekte UvA, maar alom in den lande, resulterend in een politiek makkelijk te manipuleren golf van naïeve GL en D’66 kiezertjes die nooit een alternatief te zien krijgen voor deze ‘seculiere religie’ van het salon-socialisme. Laten wij ons niet vergissen in het teruglopende aantal Kamerzetels van D’66 want dat verschuift naar GL terwijl het gaat om hun levensgevaarlijke infiltratie over de gehele maatschappelijke bandbreedte, variërend van lagere scholieren die gewetenloos worden meegetroond naar een moskee en daar gedwongen worden te knielen, tot O.M. en rechters die in het Wilders proces onze vrijheid van meningsuiting aantasten en een Ollongren die het nog eens dunnetjes overdoet met de afschaffing van het referendum en nu de aantasting van de vrijheid van meningsuiting op het internet….. Dit alles uiteraard met volledige instemming van de opportunistische windvaan Rutte.

Een ‘vrije-markt’ economie of een ‘authentiek-liberale’ economie geloven niet in zo’n giftige seculiere godsdienstwaanzin, maar appreciëren het individualistische, onafhankelijke denken zonder de verstikkende druk van Big Brother die momenteel met de handen in het haar zit dankzij het opkomende ‘populisme’ dat hun arrogantie en minachting voor de kiezers zat is.

Het radicale sociale constructionisme is gebaseerd op het enige – voor hen – vaststaande feit dat luidt dat slechts relativiteit een vaststaand feit is en niets of niemand wordt gerespecteerd. Proleterigheid is hun credo, de (grond-)wet is slechts een beletsel voor hun hondsbrutale ondermijning van de rechtsstaat, zoals een incompetente Halsema goochelt met de (niet-) naleving van de boerka-wet in Amsterdam. Het is niet aan haar om te melden wat zij van een wet vindt, punt uit! Zij zou ter plekke ontslagen moeten worden, maar de minister van buitenlandse zaken is al net zo’n subversieve minkukel die de ‘republiek Amsterdam’ wilde uitroepen omdat zij dergelijke onzin had gehoord bij haar ontspoorde geestverwanten in California. Zo probeert ook een Rutte tersluiks een ‘compact’ van Marrakesh te tekenen en dat vervolgens als internationaal verdrag hier via de achterdeur binnen te loodsen zonder dat de kiezer, en dus de wetgever, er ooit aan te pas is gekomen! Was er maar een referendum….

Dit soort ‘regressief linkse manipulatie’ vindt nu bijvoorbeeld in ons onderwijs plaats, op elk niveau en in alle faculteiten, niet slechts bij de diverse verdwaasde faculteiten der ‘-logen’. Niemand is meer gevrijwaard van gender-idiotie of etnische bias, alles wordt gepolitiseerd op elke straathoek en niemands privacy wordt meer gerespecteerd. Zelfs de Bètawetenschappen, zoals de klimaatstudies, vallen in handen van wie de grootste bek heeft. Empirische feiten worden onder het kleed geveegd of vervalst. Wie het waagt ‘anders te denken’ wordt brodeloos gemaakt door een hysterische linkse lynch-mob en ook het politieke debat wordt geusurpeerd door deze quasi-fascistische elementen waarbij feiten er niet meer toe doen maar slechts hun primitieve meningen tellen.

Als het bedrijfsleven aan de ‘klimaattafel’ op rationele argumenten gebaseerd op de rem trapt zal een ignorante Yasser Feras om het hardst roepen dat zij dan niet langer mogen meedoen, want hij wil slechts zijn zin doordrijven en een groot deel van de bevolking op nog meer, onbetaalbare energiekosten jagen dan nu al het geval is, voor een idée fixe… Hoe is het toch mogelijk dat een Rutte dit idiote stokpaardje in handen heeft gegeven van een verblinde activist als Samson die juist de authentieke, arme leden van zijn eigen partij het financiële mes op de keel zet samen met de zakkenvullers van de lucratieve klimaat-lobby? Alle linkse theorieën over het klimaat zijn gebaseerd op valse argumenten, dus wie zoekt er nog naar ‘fake-news’?

Tot slot het blanke canvas dat zo snel mogelijk – door interventie in en subversie van het onderwijs – moet worden besmeurd met egalitaire Marxistische manipulatie. Brain washing in plaats van een academische training, ontwikkeling der onafhankelijke denkende geesten moet naarstig voorkomen worden middels de regressieve repressie van Big Brother. Het blanke canvas moet ook de verschillen leren ontkennen tussen groepen, ontstaan door een natuurlijke selectie van geslacht, ras of intelligentie en opvoeding. Wetten zijn er om discriminatie tegen te gaan en mensen gelijke kansen te bieden, maar de decadent-liberalen gillen bij elke nuancering in de toepassing van die wet over ‘bewijs op voorhand’ van ingebakken ‘blank vooroordeel’ dat radicale interventie van hun fascistische staat vereist, bijvoorbeeld met quota – zoals door D’66 een maand geleden voorgesteld om competente blanke kandidaten voor vacatures bij de overheid weg te discrimineren ten gunste van kleurlingen – verplichte ‘sensitivitytrainingen’ en niet te vergeten grote boetes. Rationele argumenten doen er niet meer toe, want in hun beperkte denkraampjes moet iedere andersdenkende eraan geloven.

De meest extreme waan van de dag waartoe dit leidt is het idee van de ‘Democratic Socialists’ in de USA – voorlopers van het ideologische riool van D’66 en GL – de groeiende extreme linkervleugel van de Democratische Partij, om de grenzen open te stellen en gevangenissen en politie af te schaffen. Geloof het of niet, dit soort minkukels heeft stemrecht en komt nu in het House of Representatives in Washington binnen, bij ons zijn Klaver en Jette er ook al.

Conservatieven moeten met lede ogen toezien hoe, zowel in de USA als in Nederland, het onderwijs in handen valt van politieke correctheid. Sterker nog, het gaat om een hypocriete moralistische benadering van de politiek die het onmogelijk maakt om fatsoenlijke menselijke relaties te respecteren. Deze ‘regressieve, decadente liberalen’ kunnen het woord ‘coherent’ niet spellen maar maken, ter compensatie, dermate veel kabaal dat de conservatieven die tot nu toe slechts volstonden met naar de ‘echte wereld’ te verwijzen, merken dat deze hysterie daar nu ook al reële gevolgen krijgt. Het populisme heeft dit gelukkig al wat langer door….

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Maurits Campert
5 jaren geleden

Dank Ronald!

Benedict Broere
5 jaren geleden

Maar de gemiddelde linkse goedmens ziet armoede, uitbuiting en verval van natuur… en stemt Groen Links. Die simpelheid wordt dan gemanipuleerd door extremisten die de ene mensvijandige na de andere wereldvreemde illusie bedenken. Die dan massaal worden uitgedragen via politiek en media en onderwijs. Waardoor de gemiddelde linkse goedmens aan de goede kant van de geschiedenis denkt te staan, met de massale import van een ideologie van roof en moord, en met draconische maatregelen ter bestrijding van een ‘CO2-broekaseffect’ dat reeds lang door wetenschappelijk onderzoek weerlegd is als zijnde niet-bestaand.

r dunki
5 jaren geleden

… minister van ‘buitenlandse zaken’ is uiteraard ‘binnenlandse zaken’