Het mannetje in de maan

Na het onbeschaamde episteltje van Rutte kan Nederland de hoop laten varen dat het met de inzichten van de Minister-president nog eens goed komt. Een groot aantal columnisten en artikelbedenkers heeft inmiddels zijn gal gespuwd over de inhoud van het broze vaasje briefje en gelet op zijn laatste optreden bij Pauw hebben die kritische commentaren en kanttekeningen geen enkel effect op zijn denken en doen gehad[1].

Bundeskanzler Merkel en premier Rutte. Afb: Flickr.

Het tekent wellicht de grenzeloze arrogantie van de man. Je kunt ook zeggen dat hij sociaal autistisch is en het woord empathie uit zijn vocabulaire heeft geschrapt. Of is het wellicht toch zo dat hij ziende blind is. In het artikel “Foute Grappen” gaf ik hem de bijnaam inlegvel Rutte en bij de volgers van stapal is het wel duidelijk waarom. Het volk de indruk geven dat geluisterd wordt en dat middels een inlegvel tot uitdrukking brengen. Een inlegvel zonder enige politieke waarde, laat staan politieke kracht, omdat de man niet uit de pas van Brussel, Berlijn en Parijs wil lopen om zijn zorgvuldig netwerken niet door derden te laten frustreren.

Frank van Beetz constateerde dat betonrot zich verspreidt over de samenleving; een vaststelling die hij al zes jaar geleden had kunnen trekken. Tjeenk Willink noemde dat bij de presentatie van zijn boek “Groter denken, Kleiner Doen” het uithollen van de democratische rechtsorde en waarschuwde dat door ontkerkelijking en ontzuiling die rechtsorde het enige overgebleven gemeenschappelijke fundament is. Tjeenk Willink noemt ook een aantal oorzaken, dat heeft geleid tot die uitholling, maar noemt merkwaardig genoeg niet de gepassioneerde inspanningen om hijgerig en zonder omkijken overheidstaken naar Brussel over te dragen. Dictaten uit Brussel die herhaaldelijk tegen de wensen van de bevolking ingaan, worden slaafs en soms dociel binnen de Nederlandse samenleving doorgevoerd. Die twee inspanningen veroorzaken de uitholling van de nationale soevereiniteit. O, ja dat inlegvel, dat moet verduidelijken dat het politieke kartel in Den Haag gewicht geeft aan de mening van de bevolking. Jammer dat het inlegvel niet is vastgeniet en bij het openen van het document ongezien in de prullenbak fladdert.

Afb: via Brantz.

Een bloemlezing

Rutte vatte de huidige toestand van Nederland samen in zijn broze vaasje uitspraak en had blijkbaar niet door (hoewel ik me dat niet kan voorstellen) dat hij daarmee de uitspraken van Tjeenk Willink en Frank Beetz onderschreef. Een broze vaas, een beeld waarmee hij het wegglijden schetst van de welvaartsstaat resp. verzorgingsstaat Nederland en het failliet accentueert van zijn beleid voor Nederland. Wanneer we het lijstje afgaan wat er voor verkiezingen allemaal door hem is beloofd en tijdens de twee en een half regeringsperioden geen inhoud aan is gegeven, begrijpt het gros dat de man uitermate slecht beleid voor de eigen samenleving in elkaar geknutseld heeft. Dan past het niet om de bevolking die de eigen toekomst uitermate donker inziet door de gevolgen van instortende instituties, energietransitie, onbeheersbare migratie, gluiperige islamisering, groeiende belastingdruk, afkalvende kwaliteit van het onderwijs, steeds hogere afdrachten aan Brussel en de bestaande pensioen onzekerheid, te betitelen als schreeuwers aan de zijlijn die zich niet verantwoordelijk voelt er met elkaar iets moois van te maken. Mensen die alleen met zichzelf bezig zijn. Wanneer hij met die uitspraak ook of vooral doelt op de gele hesjes en hij een week geleden uitsprak dat hun pijn ook zijn pijn is, dan is hij een van die schreeuwers aan de zijlijn die alleen met zich zelf bezig is. Gelet op de manier waarop hij regelmatig de Nederlandse samenleving de rug toekeert en zich herhaaldelijk meldt in het EU huis in Brussel, klopt die vergelijking als een bus.

Neem het gegoochel met de energielasten waarmee de bijna acht miljoen huishoudens in de komende 30 jaar geconfronteerd zullen worden. De bedragen die gepaard gaan met het energiezuinig maken van woningen variëren afhankelijk van instantie en belang tussen de €15.000 (Urgenda, Milieudefensie met comfortverlies) en €50.000 (aannemers, installatie branche met comfort winst) per huishouden. In totaal zullen de lasten van die energietransitie ruim € 160 miljard[2] gaan bedragen als wordt uitgegaan van € 20.000 per huishouden[3]. Die €20.000 kan niet door alle huishoudens uit de eigen beurs opgebracht worden en een lening om die kosten te dekken, zal het gevolg zijn. Het effect is dat een groot aantal huishoudens (vooral de middenklasse) een extra kostenpost door de strot geduwd krijgt en het besteedbare inkomen krimpt. Herhaaldelijk wordt ook door diverse instanties gegoocheld met de verwachte besparingen en nooit wordt daarbij duidelijk gemaakt dat een deel van die vermoedelijke besparingen gebruikt moet worden voor het hogere wooncomfort, hogere kosten van het netbeheer en de energievoorziening in termen van valnetopties, infrastructuur en transitie. Omdat de energietransitie met veel dwang gepaard gaat, de energielasten onevenredig verdeeld zijn[4], kan die vastlopen op grote maatschappelijke weerstand met alle politieke risico´s van dien.

Natuurlijk zal de Minister-president benadrukken dat het met de firma Nederland uitermate goed gaat en vermoedelijk is hij daarvan ook overtuigd. Alleen de werknemers van die firma merken dat niet aan de hoogte van het bedrag dat aan het einde van de maand op de rekening wordt gestort noch wat met dat bedrag na aftrek van de groeiende vaste lasten gedaan kan worden[5]. Als het zo goed gaat, waarom staat Nederland wat de consumptie ontwikkeling in het laatste decennium betreft onderaan de lijst van EU lidstaten met een negatieve groei. Ook blijkt dat Nederlandse huishoudens in die tien jaar ongeveer 6% aan koopkracht hebben ingeboet. Het gaat goed met Nederland, maar de leden van de samenlevingen hollen daarentegen achteruit? Als dat zo doorgaat glijdt ook Nederland net als Frankrijk en Duitsland af naar een tweedeling van de samenleving. Uit de groeiende weerstand van de samenleving blijkt dat er niemand in Den Haag rondloopt die ijs kan verkopen aan pinguïns op de Zuid Pool of aan de ijsberen op de Noordpool.

Rutte is de verpersoonlijking van de menselijke neiging om vormen te herkennen, te benoemen, te interpreteren en betekenis te geven. Wat hij in de maan ziet verschilt wezenlijk van het beeld van de samenleving.


[1] Zie o.m. de artikelen van Letty Verburg en Freek Verbeetz op opiniez.com en Nausicaa Marbe in de Telegraaf.

[2] Investeringskosten voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit, voor de aanleg en bouw van CO2-vrije warmtebronnen, en voor de netwerken die de stroom en de warmte moeten vervoeren, zijn daarbij niet meegenomen. .

[3] Zie website www.forstrom-inzichtinenergie.com  

[4] Ernst & Young onderzocht in 2017 voor Essent in hoeverre die stelling juist is en kwam met de conclusie dat bedrijven €1,8 miljard minder dan ze aan CO2-schade veroorzaken en huishoudens €2,8 miljard méér betalen dan ze ‘veroorzaken’. De bestaande energiebelasting – die samen met de Opslag Duurzame Energie 40% van de energierekening vormt – leidt tot een onrechtvaardige verdeling van de lasten. De milieubeweging en de FNV stapten om die reden op 20 december uit de onderhandelingen van het Klimaatakkoord. Een eerlijke kostenverdeling tussen burgers, overheid en bedrijfsleven is en blijft voorlopig hét grote twistpunt bij het door de Tweede Kamer geaccepteerde Klimaat­akkoord.

[5] De eerste berekeningen wijzen op een stijging van 10% per huishouden van driepersonen o.m. door de stijging van de ziektekosten verzekering (+10%), energieheffingen (+24% inb. btw), energie tarieven (+31% inb. btw), autoverzekering (+10%), woonverzekeringen (opstal, inboedel, aansprakelijkheid, +6%) en gemeente belastingen zoals huurwaardeforfait, reinigingslasten e.d.,

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Alex Baas
5 jaren geleden

Scherp.

Wim
5 jaren geleden

Politici die zeggen zich ervoor in te zullen zetten de lasten van de energietransitie ‘eerlijker’ te verdelen, zijn of dom of doen aan kwaadwillige misleiding.
Hoe anders verdelen?
De industrie zal altijd de lasten doorrekenen bij de afnemer. Dat betekent dat de Nederlandse consument als eindgebruiker betaalt. Niet denkbeeldig dat vanwege de concurrentiepositie, industrieën hun de productie verplaatsen naar landen waar minder strenge regels gelden. Dat betekent ontslag, waarvan weer de consument/werknemer de dupe is.
Tenslotte zal de verdeling van de lasten tussen inkomensgroepen ertoe leiden dat de laagste inkomensgroepen er niet op achteruit gaan (maar ook niet vooruit) en dat de midden- en hogere inkomens veel meer gaan betalen. Vooral de middeninkomens zulleb dat in de portemonnee merken… Een links feestje inclusief nivellering.

5 jaren geleden

In “Dossier”, lees ik dat een “elektrische” auto “dodelijk is”, ook als deze stilstaat. En, wie betaalt de ” groene rekening” van die “elektrische auto”?
Dus als de “elektrische auto” dodelijk is. ook als hij stilstaat, dan is de “elektrische auto gevaarlijker dan de benzine of diesel-auto.
De schijnbare “groene technologie” past dus exact is de strategie van de ruimdenkende politicus die het volk gewoon willen belazeren. Immers: de Lithium- ion- accu van een elektrische auto bevat tientallen grondstoffen. die niet onuitputtelijk zijn: Lithium, kobalt,, de zeldzame aard- metalen, nikkel,grafiet. Dat de huidige mijnbouw vandaag duurzamer is dan vroeger is “wishful thinking”.
De conflicten in de regio van mijnbouw zijn dus geboren. Het wordt gewoon uitbuiting en wantoestanden.Maar, ja……… voor de westerse “politiek theorieën” is dat duurzame en alternatieve industrie.
Uit de “Paradise Papers” bleek dat de mijngigant “Glencore” , die bijna een derde van de wereldvoorraad kobalt produceert, voor miljoenen aan belastingen ontdook.
En. de gevaarlijkste vervuiling ontstaat door zeldzame aard- metalen te delven waarbij radioactieve elementen uranium en thorium voorkomen.In China is die vervuiling an ook rampzalig….. maar ja……… de elektrische auto is in de ogen van de westerse politici duurzaam…….. en dat is dus puur bedrog. De energie-transitie moet er komen, aldus Mark Rutte CS, maar wat ze niet melden is dat bij studies is aangetoond en alles meerekent, MEER CO2 uitstoot is dan een kleinere conventionele auto.
Wat gebeurd er dan met het geld dat de huishoudens via de belastingheffingen moeten opbrengen………. dat gaat naar de politici, de zogenaamde milieu- organisaties en multinationals? Immers: Partijvoorzitter van de VVD, KLaas Dijkhof, zei toch ook nadrukkelijk, dat de energie- heffing niet automatisch leidt naar een beter klimaat……. en zo is. en Hans Wiegel, een VVD icoon, denkt dat de :”gele hesjes” massaal de straat op gaan.

Dan mag een eerlijke kostenverdeling tussen burgers, overheid en bedrijfsleven is en blijft voorlopig hét grote twistpunt bij het door de Tweede Kamer geaccepteerde Klimaat­akkoord.

Wat ik meen…….. dat we niet alleen op een verschrikkelijke manier worden belazerd maar dat er nimmer wordt gesproken van OVERBEVOLKING……… en dat is het grote kwaad.
Maar, het woord overbevolking is kennelijk een taboe en daarom niet op de politiek agenda komt.
Hoe “men: het ook went of keert, het huidige kabinet wil alleen Europa, de gelijkstelling tussen de landen binnen Europa, ook als deze landen een heel hoge schuld hebben, zoals Italië, Spanje,Portugal, Griekenland en Frankrijk.
Dat er inmiddels ™ 2600.000.000.000,- door de Europese Centrale bank is opgekocht, ook de schulden van bedrijven in de Zuidelijke landen, én de Europese Economie slechts met 1.9% groeit……… is dat ,mijns inziens, gewoon “fraude op de hoogste plank”. Immers:’ als de rente zal stijgen zullen die kosten ook op het bordje van de Noordelijke landen komen, omdat de Zuidelijk landen die verhoging toch niet kunnen betalen. Wat Brantz schrijft:” Rutte is de verpersoonlijking van de menselijke neiging om vormen te herkennen, te benoemen, te interpreteren en betekenis te geven. Wat hij in de maan ziet verschilt wezenlijk van het beeld van de samenleving. “**. Nu ,ik meen dat Rutte gewoon en dwaas is, een pathologische leugenaar en mogelijk zelfs een verpersoonlijking is van neoliberale dictator en een volksmenner.
Mr dr. Thierry Baudet zei, ná een speech in de Tweede Kamer der Staten Generaal, “dat we worden bestuurd door idioten”. En, mijn woordenboek geeft aan dat het woord Idioot betekent:” Zwakzinnige,stompzinnige, onwetende domkop, dwaas.”
En, van die mensen is zeker géén “empathie” te verwachten. De gehele “klimaathysterie” is mijns inziens de meest stompzinnige van de laatste dertig jaar, met uitzondering van de invoering van de Euro……… dat is inmiddels naar een catastrofe gegroeid.