‘Marrakesh’: de oorlogsverklaring van de UN aan onze soevereiniteit.

Na het infame ‘akkoord’ van Parijs en nu weer de peperdure, haast exhibitionistische klimaat-show in Katowice – die, op zich, al ruim US $ 130 Mln. kost en in totaal, gedurende recente jaren, reeds enkele miljarden aan weggesmeten Dollars kostte – heeft een naïeve Harbers Nederland in Marrakesh in de uitverkoop gezet.

Afb: pixabay

Daarmee staat de deur wijd open voor nieuwe, ongelimiteerde, illegale-migratie-gerelateerde ellende op de Middellandse Zee en op ons continent. Allemaal potentiële ellende, na ‘Wir schaffen das’, ter ondermijning van de soevereiniteit en identiteit van onze Westerse wereld door de UN, als voorbeeld voor de EU.

Wie als eerste, ruim een jaar geleden, deze sabotage van onze democratieën een gedecideerd halt toeriep was Nickey Haley, Trump’s ambassadeur in de UN. Zij maakte meteen duidelijk dat de USA meer migranten dan wie ooit opnam en opneemt, maar geen behoefte voelt om daarvoor hun soevereiniteit te offeren aan de (subversieve) UN.

Op 5 februari schreef ik in ‘De Afrikaanse bevolkingsexplosie overspoelt binnen 20 jaar Europa’, hoe UN salonsocialisten en idem Haagse ambtenaren een deceptief ‘mooi weer’ beeld proberen te schetsen van Afrikaanse landen die kapotgaan aan de intense corruptie der eigen politici, bij het ontbreken van geboortebeperking. ‘Marrakesh’ is afkomstig van de hand van UN-beroeps-intriganten en is niets anders dan een poging om de soevereiniteit der Westerse democratieën uit te hollen – kolfje naar de klamme handjes van D’66, PvdA, GL. Zij vermommen hun subversie als ‘een eerste stap naar betere behandeling van migranten èn vluchtelingen’ (die zijn er kennelijk ook, naast de overgrote meerderheid der ‘golddiggers’).
De onvermijdelijke ‘tweede stap’ is het morbide scenario van Coudenhove Kalergi’s raciale recept voor de ‘Untergang des Abendlandes’. Na Merkel’s rampzalige invasie van 1 miljoen ‘rocketscientists’, had zij nog eens de lef om in Marrakesh de afwezige Trump een bedekt verwijt te maken met haar ‘dit pact is het waard om voor te vechten. Het is tijd dat wij de migratie samen aanpakken’. Leve het multilateralisme!

Geen woord over de èchte oorzaak van alle ellende in Afrika, de corruptie, de kleptocratie, de fatale geboortegolf…. Alleen maar ideologisch geleuter in het straatje van de verknipte vrijmetselaar Coudenhove Kalergi en uiteraard ook over hoe zielig ‘misbruikte vluchtelingen’ zijn (vooral Afrikaanse economische migranten). Altijd weer datzelfde socialistische refrein over de ‘slachtoffers’ waarvan hun wereld zo boordevol is, maar geen woord over hun eigen corrupte landgenoten die hen tot zulke ‘slachtoffers’ maken om vervolgens ons via de moreel-corrupte UN met hen op te schepen in een bedrieglijk, ‘niet bindend’ pact!

Wellicht is het een beter idee om die door en door corrupte Afrikaanse politici eerst eens goed aan te pakken, zoals ik in februari al betoogde. Het kwaad bij de wortel aanpakken is meestal efficiënter, dus de opheffing van de UN zou in die context ook de overweging waard zijn.

Wat duidelijk was, en nu weer benadrukt wordt, is het feit dat ‘multilateralisten’ als Merkel geen spatje respect hebben voor de grens tussen de ‘mensenrechten’ der (economische) migranten en het absolute recht om nationale grenzen te overschrijden zonder enig respect voor de nationale wetgeving! Zoals het goede salonsocialisten betaamt, is dit pact vergeven van prietpraat over ‘rechten van (il-)legale migranten op ‘family life’, privacy, legale identiteit en zelfs sociale voorzieningen (sic!) – die geen enkele basis hebben in het internationale recht – die zelfs de nationale wetgeving der individuele (Europese) ‘slachtoffer-landen’ te boven zou kunnen gaan’. Daar is de aap dan eindelijk uit de mouw!

Let wel, van echte vluchtelingen is in dit onbeschaamde verhaal uit het New Yorkse rovershol nauwelijks meer sprake, het dient enkel en alleen de migratie van zwarte hordes uit Afrika om Europa te ontregelen en te plunderen. Alle gewapende conflicten van de laatste decennia, in Libië, Syrië, zuid-Sahara, Soedan, de Hoorn van Afrika worden erbij gesleept. Toen waren er miljoenen èchte vluchtelingen, waarvan velen helaas verdronken in de Middellandse Zee of hopeloos ten onder gingen in kampen in Afrika; maar nu…?.

Voor de goede orde: de meest welvarende Aziatische landen hebben ook al luid en duidelijk te kennen gegeven niet op gelukzoekers te zitten wachten onder het motto ‘los je eigen problemen thuis op, i.p.v. bij ons de hand op te houden’. Daar is geen woord Frans bij en dat raakt ook de essentie van dit salon-socialistische probleem dat principieel weigert het kwaad bij de wortel aan te pakken in de context van hun permanente zieligheids-industrie.

Dit ‘compact’ is er slechts op uit om het verschil tussen die echte vluchtelingen en de gelukzoekers uit te gummen en iedereen dezelfde rechten te geven conform de 1951 Refugee Convention. Aan de zuidelijke grens van de USA is nu hetzelfde aan de gang met een door Soros gefinancierde en georganiseerde ‘caravaan’ van economische gelukzoekers, die nu ‘bereid zijn’ om terug naar huis te gaan als de USA hen elk US $ 50.000 p.p. geven, d.w.z. rond de tien jaarinkomens in Guatemala en Honduras.

Voorts gaat onze duur bevochten vrijheid van meningsuiting en passant onder de linkse bus: voor de zekerheid mag er van de UN ‘niet intolerant opgetreden worden’ tegen hun gelukzoekers, ‘waarbij noch onderscheiden mag worden tussen haat en rationele argumenten inzake de nationale wetten, de verdediging der grenzen of hoeveel immigratie verstandig zou zijn voor een individueel land, laat staan dat tegenstand tegen illegale immigratie getolereerd kan worden’! Kortom; iedereen die de nationale soevereiniteit verdedigt en optreedt tegen illegale immigratie en open grenzen-ongein, is op voorhand door de UN gebrandmerkt en ‘kaltgestellt’, met volledig medeweten en de zegen van onze windvaan Rutte, D’66, PvdA en GL! Big Brother rijdt zegevierend Europa binnen (notabene op kosten van de USA die de UN – nog steeds – financieel overeind houden à raison van US $ 10 miljard per jaar!)

In Duitsland hebben wij al gezien hoe van een miljoen migranten praktisch de helft illegaal ‘ondergronds’ is gegaan, hoe zodoende parallelle gemeenschappen en samenhangende criminaliteit exponentieel gegroeid zijn samen met het rabiate antisemitisme van deze primitieve fanatici.
Het feit dat de EU uiteraard graag voorop wil lopen bij deze travestie, terwijl de Visegrad landen dat weigeren, kan de implosie van de EU versnellen omdat die landen aan hun grenzen met de Balkan de achterdeur hebben dichtgespijkerd maar nooit zullen accepteren dat via ‘vrij verkeer’ deze horde der barbaren via de voordeur binnendringt.

Het multilaterlisme van de UN heeft de West Europese democratie de oorlog verklaard!

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
5 jaren geleden

***Na het infame ‘akkoord’ van Parijs en nu weer de peperdure, haast exhibitionistische klimaat-show in Katowice – die, op zich, al ruim US $ 130 Mln. kost en in totaal, gedurende recente jaren, reeds enkele miljarden aan weggesmeten Dollars kostte – heeft een naïeve Harbers Nederland in Marrakesh in de uitverkoop gezet.*** Aldus de heer Dunki.
Het sterke artikel van de heer Dunki is een aanklacht tegen de onredelijkheid, de minachting voor de burger, het duidelijk uiteenzetten van de bestuurlijke tekortkomingen, zoals die van Harbers, de naar mijn mening misdadige ambities om soevereine landen te dwingen zich aan te sluiten bij een misdaadorganisatie: Immers:”** Let wel, van echte vluchtelingen is in dit onbeschaamde verhaal uit het New Yorkse rovershol nauwelijks meer sprake, het dient enkel en alleen de migratie van zwarte hordes uit Afrika om Europa te ontregelen en te plunderen. ***
De burger in Nederland heeft dus te maken van pathologische leugenaars, volks- verlakkers, zoals het CDA, de ChristenUnie en D-66 en de Partij van de Arbeid, als ook de dwaas Rutte cs. Maar…….. het fatalisme bij de burger is levensgevaarlijk en geeft de elitaire bende een vrijbrief om te doen wat zij willen.
De burger wordt behandeld als oud vuil en is nog slechts de financier van die zieke ambities waarvan de gevolgen zijn, zoals dhr. Dunki schrijft:” ***Let wel, van echte vluchtelingen is in dit onbeschaamde verhaal uit het New Yorkse rovershol nauwelijks meer sprake, het dient enkel en alleen de migratie van zwarte hordes uit Afrika om Europa te ontregelen en te plunderen. “***.

In feite is dat een regelrechte oorlogsverklaring van de “New Yorkse rovershol” aan Europa met toedoen van “moeder Angela Merkel”.
We…… hebben dus te maken met een “anarchistische bende” die U en mij van ons/het “ERF” willen verjagen.
De brief van Rutte is toch het duidelijke bewijs van diepe minachting voor de burger, en het Pact van Marrakesh is de uitwerking van die minachting. Ook dit is een gevolg van bestuurlijke incompetentie;” ***Zoals …. de ‘Armoede’ zal sterk toenemen’
en naast de traditioneel zwakke groepen dreigen meer middeninkomens door het beoogde nivelleringsbeleid van het nieuwe kabinet in het **armoedewak** terecht te komen. Kerkelijke noodfondsen vrezen dan ook voor een sterke toename van de armoede in Nederland. *** ( Telegraaf, d.d. 5 november 2012)
De conclusie van de heer Dunki liegt er niet om.:” ***Het multilateralisme van de UN heeft de West Europese democratie de oorlog verklaard! ***

Mijn conclusie is evenwel;” Dat we te maken hebben met psychisch zieke bestuurders die hun macht en hun ambities, zoals de globalisering, het willen ontnemen van ook onze soevereiniteit en ons ondergeschikt willen maken aan een wereldregering. De bestaande elitaire bende heeft de consolidatieprocessen achter de rug, wat aangeeft dat er een Kartelvorming is, waarmede de elite hun baantjes zeker hebben gesteld. Een revolutie zal, mijns inziens, volgen omdat de symptomen in die richting wijzen. Gele hesjes en de opkomst van zowel linkse- als wel rechtse- extremistische partijen.
Daarnaast zien we ,dat de macht van de elite op een oneigenlijke wijze wordt misbruikt, het détounement de pouvoir”, waartegen de burger machteloos is………. en juist die machteloosheid zal onverbiddelijk overslaan in rellen en mogelijk naar een “revolutie” wijzen. Dat de huidige politieke partijen, VVD, CDA,D-66 en ChristenUnie slechts de macht wensen en de burger gewoon laten barsten, komt tot uiting bij de debatten in de “Tweede Kamer der Staten Generaal,” waar mr dr. Thierry Baudet met “HARDE” feiten komt en die feiten gewoon worden gewoon ontkent en/of gebagatelliseerd. Vooral het CDA maakt zich daaraan schuldig. De kinderpraat van Groen Links is niet alleen irritant maar ook sfeer verpestend.
Wat de islamitische groepen ons nog willen aandoen, hebt nog maar even in het midden gelaten……. maar veel goeds is het zeker niet.