Bijkleuren

Onlangs kon de aandachtige kijker een opmerkelijk reële observering uit de mond van de Vader des Vaderlands horen: ”de huidige politiek concentreert zich niet meer op het anticiperen van bedreigingen van de welvaartsstaat, maar op besturen, het bedenken en vastleggen van regels en regeltjes”. Gespannen zat ik op het puntje van mijn stoel te wachten op de aanvulling “om de financiering van binnen – en buitenlandse hobby´s te faciliteren”.

Helaas liet Tjeenk Willink die aanvulling achterwege. De Europese elitocratie die zich inspant om doelstellingen van het globalisme te realiseren, concentreert zich dientengevolge op de twee grootste hobby´s van globalisten: omvolken en islamiseren van Europa middels massamigratie en pamperen van moslims en het redden van de wereld door klimaatbeheersing en energietransitie.

Boetedoening

Het lijkt er sterk op dat bij de elitocratie eindelijk het besef is gekomen dat massamigratie niet het gewenste instrument is geworden om nationale economieën springlevend te houden. Nu Europa de laatste jaren wordt overspoeld door kwaliteitsarme migranten waarvan het gros islamitisch is met een geringe bereidheid tot arbeidsparticipatie en de druk op de sociale voorzieningen ongewenst groot is, kan dat argument kan niet meer serieus genomen worden. Hoewel West Europese en Noord Amerikaanse arbeidsmarkten staan te springen om multitaskend hoogwaardig personeel met technologische kwaliteiten vormt de huidige migrantenstroom niet de gewenste bron waaruit onbeperkt geput kan worden. Wetenschappers en IT arbeidskrachten zijn slecht vertegenwoordigd bij migrantenstromen die West Europa dreigen te overspoelen. Kortom arbeidsschaarste en gunstige economische vooruitzichten gebruiken als argument voor migratie, kan de elitocratie in het vervolg van de migratiediscussie vergeten.

De elitocratie die liever door een roze bril dromerig in de verte kijkt dan zich inspannen om de ellende op te ruimen die haar kortzichtige beleid voor het eigen volk veroorzaakt, heeft dat argument vervangen door de morele verplichting om de westerse welvaart te herverdelen en uit te strooien over de hoofden van de armsten der aarde. Die globalisten vinden dat de moderne blanke mens moet boeten voor de zonden die vorige generaties hebben begaan en schuiven luidruchtig de zonden die de Arabische, Afrikaanse en Aziatische mens blanken hebben aangedaan onder het tapijt. Zoals de huidige genocide van de blanke mens in Zuid Afrika waar zwarte politici onder de leuze “jullie tijd is voorbij, blanken” landonteigeningen zonder compensatie wettelijk vast te leggen en het uitmoorden van blanke boerengezinnen ongemoeid laat.

Reisgids naar Duitsland

Om het migratie en omvolkingsproces soepel en snel te laten verlopen, circuleert in een groot aantal moslim staten een handige epistel van vier pagina´s. Met duidelijk beelden wordt uitgelegd welke stappen genomen moeten worden om zonder de noodzaak om te integreren en zonder arbeidsparticipatie een goed bestaan opgebouwd kan worden. Gelet op het ruimhartige en ongecontroleerde willkommen beleid van Duitsland, is de uitleg van de stappen op Duitsland geconcentreerd en niet kan worden uitgesloten dat Duitse hulpverleningsorganisaties hebben meegewerkt aan de samenstelling van dat pamflet.

Niet verrassend dat het pamflet gretig aftrek vindt in de moslim wereld Uit begeleidende video´s blijkt dat Duitsland in moslimstaten beschouwd wordt als een lachertje, een overwonnen land waar dhimmi´s wonen; een land dat bereidwillig betaalt voor iedereen die de islam wil introduceren. Jonge islamieten lachen zich rot om het feit dat zij zonder een vinger te hoeven uitsteken maandelijks geld in handen of rekening krijgen en de autochtone Duitsers daarvoor hard moet werken. Daarom zien veel Islamieten uit de hele wereld hun toekomst vooral in Duitsland, waarbij toetreden tot de Duitse arbeidsmarkt niet de hoogste prioriteit heeft.
Het pamflet is ingedeeld in een overzicht van de te nemen migratie routes naar Duitsland en de stappen die in Duitsland genomen moeten worden om onder de radar van Duitse instituties te blijven. Bij die activiteiten speelt de organisatie Millî Görüş (‘Nationale Visie’) een sleutelrol.

In het pamfletstaat o.m. te lezen dat integreren niet nodig is; Duitse vrouwen beschouwd kunnen worden als jachtwild; geld kan worden gekregen zonder daarvoor een tegenprestatie te hoeven leveren en bij bewezen illegaliteit of na het plegen van criminele handelingen, deportatie niet het logische gevolg is. Migranten moeten zich snel laten registreren en de tekst in het pamflet legt uit hoe zij contacten kunnen onderhouden met de islamitische gemeenschap. Expliciet wordt gesteld dat Millî Görüş daarin een sleutelrol vervult.

In Duitsland bevestigen de ministeries van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen en Baden-Württemberg dat de Millî Görüş beweging een antisemitistisch karakter heeft en een gevaar is voor het democratische fundament. Die Bondsstaten staan in die mening niet alleen. Andere Europese landen beschouwen de beweging als een destabiliserend instrument om de democratie te ondergraven.

In het pamflet worden islamieten opgeroepen zich aan de Koran houden en de eigen cultuur te blijven koesteren. Het is een oproep voor het instellen en in leven houden van parallelle samenlevingen. In het pamflet is ook een lijst van (financiële) uitkeringen opgenomen die moslimmigranten dankzij de Duitse belastingbetaler kunnen verwachten. Tenslotte staan in het pamflet een aantal tips om uitzetting of conflicten met autoriteiten te voorkomen. Gelukkig wordt aangestipt dat doden, zwaar lichamelijk letsel en massaverkrachting in Duitsland verboden zijn, maar er wordt ook een aantal criminele handelingen vermeld dat door de veiligheidsinstanties genegeerd worden: Diefstal, winkeldiefstal, straatroof, matig lichamelijk letsel en intimidatie van lokale vrouwen.

Het zal niet lang duren of dit pamflet zal ook in de zakken van Noord Afrikaanse jongeren en die uit de Sahel landen te vinden zijn.

Berlijn, norm voor toestanden in Duitse grote steden

Wanneer men een indruk wil krijgen van de effecten van het Willkommen beleid van mutti Merkel op het voortbestaan van de Duitse welvaartsstaat, dan is een kort verblijf in het centrum van Berlijn een goede graadmeter. Daar ziet men dat delen van Duitsland naar van een natie met een voormalige hoge technologische standaard naar een Bananen republiek status aan het afglijden is. Berlijn-centrum kan de vergelijking met de levensomgeving in Noord Afrika glansrijk doorstaan. Daklozen op straat; bedelaars op ieder station, voor iedere bank of spaarbank; verzamelaars van lege flessen, oude mensen die in het vuilnis wroeten; veel armoedig geklede mensen, veel migranten; de helft van de sneltrams wordt bevolkt door muzikanten, die hun levensonderhoud bij elkaar spelen.

Overal ligt vuil. Grofvuil in de straten, hondenstront, kots op de trappen van de stations, duivenpoep; ratten op straat, die niet veel haast hebben en zich duidelijk thuis voelen; roltrappen die het niet doen, volledig vervuilde openbare liften stinkend naar urine. In het centrum moet men voortdurend uitkijken waar men zijn voet neerzet. Vertragingen van treinen zijn heel normaal; in de wagons valt af en toe de verwarming uit of ontbreken “treinonderdelen” (wagons). Er zijn gaten in het internet en mobiele telefoonnet, zelfs bij een telefoontje van de Rijksdag naar de Potsdammer Platz valt de verbinding uit. Het onderwijsniveau op de scholen daalt schrikbarend. De stadse inwoners worden regelmatig opgeschrikt door massale vechtpartijen van en tussen vrij rondlopende bewapende criminelen.

Blank is de schuld van armoede

De blanke man moet dus boeten voor de zonden van vorige generaties. De elitocratie met in hun spoor activisten, onderwijsfiguren, artiesten, sportlieden en andere opvoeders, vrijwel iedereen die zichzelf als Bekende Nederlander, Duitser of Europeaan beschouwt, gebruikt te pas en te onpas dat onzinnige argument. Blijkbaar is men vergeten dat ook duidelijk te maken bij de inwoners van Tijuana. Of die van andere Mexicaanse steden in het Mexicaans-Amerikaans grensgebied. Die hebben genoeg van het zich opstapelende vuil in hun straten, de groeiende criminalisering van het dagelijkse leven en de dalende gezondheid doordat migranten met TBC, HIV, of de in Europa al lang verdwenen kinderziektes Mexicaanse personen en vooral kinderen infecteren. Dat deel van de door de elitocratie en aanhangers van hun ideeën gewenste mondiale samenleving, heeft er genoeg van en eist dat de burgemeesters en gemeenteraden hun steden verlossen van deze medische, criminele en vervuilende massa. Of zoals conservatieve ankerpersonen op diverse zenders ze karakteriseren: Cynical shakedown artists who’ve been watching too much CNN. No surprise there. When rich liberals tell you that America owes you a comfortable life, nobody should be shocked when you believe them.

Berlijn en Tijuana zijn bevestigingen van de stelling dat migratie uit moslimstaten, Noord – en Centraal Afrika gestopt moet worden om de verdwijning van de autochtone middenklasse en verpaupering van de autochtone onderklasse en in het verlengde daarvan het afglijden naar een bananenrepubliek te voorkomen. Vermenging van kleuren vindt al eeuwen plaats en moet niet gekunsteld gestimuleerd te worden door globalisme, migratie en diversiteit.

Als je wilt bijkleuren, ga je maar naar de Zonnebank.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
SouthernComfort
5 jaren geleden

Die twee grote hobbies van de globalisten zullen nimmer realiseerbaar zijn, daar ze tegenstrijdig zijn.

Je kunt een ontwikkeld, fatsoenlijk en verantwoordelijk volk besef voor een goed klimaat bijbrengen, maar juist deze volken worden op grote schaal vervangen door onderontwikkelde, onfatsoenlijke en onverantwoordelijke volken. Neem alleen maar de krankzinnige voortplantingsdrift der migranten (op kosten van de autochtone volken) die een garantie vormen voor milieuvervuiling, hongersnood, onlusten en oorlog.

Dat toont toch wel aan dat globalisten morbide dromers zijn.