Lieve Stad – behalve voor joden

“Ik vind een boerkaverbod zó niet bij Amsterdam passen” – Femke Halsema (GroenLinks), burgemeester van Amsterdam.

Afb: Nitin Madhav / wikimedia-commons

Alweer jaren geleden las ik in de Panorama een artikel over een tweetal Panorama-redacteuren, die in persoon proefondervindelijk gingen vaststellen in hoeverre het nog mogelijk was om zonder problemen met een keppeltje op hun hoofd door – als ik het me nog goed herinner – Amsterdam Oud-West te wandelen. Hun bevindingen werden daarna breed uitgemeten in de Panorama. Helaas heb ik het betreffende artikel niet weten te achterhalen, maar wat hen overkwam, verdiende – wat ik me er nog van herinner – op zijn zachtst gezegd bepaald geen schoonheidsprijs. Het betreffende artikel staat echter niet op zichzelf; u treft aan het einde van dit artikel een selectie aan van links naar artikelen waarin vergelijkbare situaties beschreven staan. Spoiler: het is werkelijk tenhemelschreiend.

Wat zo mogelijk nóg tenhemelschreiender is, is dat het toenemende antisemitisme in West-Europa door met name media en politiek wordt toegeschreven aan wat zij aanduiden als extreem-rechts. Dat is naar mijn mening nogal merkwaardig, aangezien alleen het nationaal-socialisme als een uiterst racistische ideologie wordt gekenmerkt door een virulente jodenhaat en het aantal neo-nazi’s slechts marginaal is. Het fascisme en aanverwante stromingen kennen een dergelijke rassenleer helemaal niet. Wèl worden steeds meer partijen en groeperingen van conservatieve signatuur steeds meer de extreem-rechtse hoek ingedrukt door partijen en groeperingen die niets ophebben met het conservatisme. Het zijn juist veeleer partijen en groeperingen ter línkerzijde van het politieke spectrum, die zich steeds meer als antisemitisch profileren, met als afschrikwekkend voorbeeld de Britse Labour-leider Jeremy Corbyn. Hieraan ligt een afkeer van het optreden van de staat Israël ten opzichte van de zelfbenoemde Palestijnen ten grondslag; iets, waar Corbyn helaas niet het patent op blijkt te hebben. Voor meer achtergronden in dezen verwijs ik graag naar de artikelen die Charlef Brantz over dit onderwerp op onze site heeft gepubliceerd.

Terug naar Amsterdam en burgemeester Halsema. Afgelopen zaterdagavond zei de burgemeester in een georganiseerd debat in jongerencentrum Argan in Slotervaart dat ze ziet dat moslims het moeilijker in de stad hebben dan anderen: “Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Zeker als je herkend wordt door je sluier of baard. Dan heb je het soms zwaar te verduren”. Dat is natuurlijk een gotspe en daarnaast slechts het zoveelste voorbeeld van dhimmitude, van islamisering, van het buigen voor de islam, van het verdraaien van de werkelijkheid, van het mislukken van de veelbezongen multiculturele samenleving en de integratie. Er wórdt helemaal niet samen geleefd, laat staan geïntegreerd: in weerwil van de ontzuiling is er gewoon een nieuwe zuil ontstaan, met eigen politieke partijen, media, onderwijs, verenigingsleven en religieuze centra. “Ik heb het gevoel dat mijn vrije leven, waar ik in de jaren zeventig voor gevochten heb, weer in de pan wordt gehakt door dat soort mensen. De salafisten en de fundamentele moslims”, sprak een zeer geëmotioneerde Amsterdammer in het debat met burgemeester Halsema.

Halsema kreeg uit de zaal ook kritiek over het feit dat ze een deel van de moslims zou hebben weggezet met haar brief over het anti-radicaliseringsbeleid van de stad. Ze reageerde fel op het verwijt: “Volgens mij heeft een bestuurder in Nederland nog nooit zo pal voor geloofsvrijheid gestaan. Dat geldt niet alleen voor de gematigde gelovigen, maar ook voor de orthodoxe. Ik verdedig de orthodoxie in Amsterdam. Ik stop daar pas mee als ze over de grens van de democratie heengaan. Pas dan ontstaat er een probleem”. Met andere woorden: er gaat opnieuw pas een put worden gedempt als het kalf verdronken is. Het probleem ís er namelijk al: blijkbaar mogen moslimvrouwen in Amsterdam, en straks ook in Rotterdam en Utrecht, in weerwil van de wet gewoon gesluierd over straat, maar wordt de vrijheid van het dragen van religieus-culturele uitingen de joden, die in Amsterdam aantoonbaar aanmerkelijk oudere wortels hebben, glashard ontzegd door antisemitisch gespuis. Het zou Femke Halsema als burgemeester van nota bene Amsterdam en als zelfbenoemde voorvechtster van geloofsvrijheid sieren om krachtdadig op te treden tegen het te na komen van onze joden, die niet zozeer iets te vrezen hebben vanuit de extreem-rechtse hoek, maar aanmerkelijk meer vanuit de islamitische. En dat probleem mag blijkbaar koste wat kost niet als zodanig benoemd worden.

——————————————

https://www.trouw.nl/home/mannen-draag-een-keppeltje-~acd626af/

https://www.ad.nl/binnenland/joodse-student-ik-kan-hier-niet-zijn-wie-ik-wil-zijn~a73c12d8/

https://www.ad.nl/buitenland/joodse-raad-raadt-keppeltje-in-duitse-steden-af~a350e32c/

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/kun-je-nog-met-een-keppeltje-op-door-amsterdam-~adbe0fd7/

https://www.parool.nl/amsterdam/verbeet-nog-te-veel-anti-joodse-incidenten~a4607465/

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2842479/veel-joden-durven-niet-openlijk-joods-te-zijn?utm_source=google&utm_medium=organic

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/veel-nederlandse-joden-durven-niet-openlijk-joods-te-zijn/

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/joodse-nederlanders-vertellen-met-een-keppel-op-kun-je-in-amsterdam-niet-jezelf-zijn/

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
5 jaren geleden

**Er wordt helemaal niet samen geleefd, laat staan geïntegreerd: in weerwil van de ontzuiling is er gewoon een nieuwe zuil ontstaan, met eigen politieke partijen, media, onderwijs, verenigingsleven en religieuze centra. “Ik heb het gevoel dat mijn vrije leven, waar ik in de jaren zeventig voor gevochten heb, weer in de pan wordt gehakt door dat soort mensen. De salafisten en de fundamentele moslims”, sprak een zeer geëmotioneerde Amsterdammer in het debat met burgemeester Halsema.***, aldus het artikel.

Mijn commentaar zal kort zijn. Hoewel ik denk dat het op niemand indruk zal maken als ik de feiten van de afgelopen dertig jaar aan mij voorbij zie gaan, ter zake, exact dezelfde emotionele uitingen die met immigratie te maken hebben.
De politiek, en in het bijzonder de “linkse afdeling”, weet geen raad met de aangedragen demografische verschillen en welke eisen een beschaafd land, met gelukkig ruime opvattingen en humor, dat orthopraxie kan worden genoemd . Dat figuren als Halsema, een Burgemeesterspost kunnen bekleden, komt doordat juist die “linkse afdeling” Halsema heeft gekozen.
Ik heb al zeker een tiental keren geschreven dat immigratie en overbevolking voor Nederland absoluut enorme consequenties zal hebben ,ter zake de “menselijke verhoudingen in de publieke ruimte’.
Let wel, het zijn ALTIJD mensen die een leefomgeving bepalen en er is een enorm verschil in mensen……… daar wil de “linkse afdeling” niets van weten: hun dogma, “dat we allemaal gelijk zijn” , heeft dezelfde waarde als de “grote leugen van het geloof.”
Ook dat is kennelijk menselijk……… ziedaar de/een conflicterende realiteit zoals Halsema dat verkondigd, zonder dat ze werkelijk beseft wat ze doet.
Ik noem zoiets, de ontkenning van een demografische diversiteit, en, dat is een natuurlijk gegeven. Dat veel mensen dat niet begrijpen, of dat niet willen begrijpen, is juist de tekortkomingen in beleving ´én intelligentie, omdat die ontkenning juist een persoonlijk conflict aanduidt, dat dán niet past binnen die orthopraxie. Ook dat is een natuurlijk gegeven.
Het enige dat helpt is “niet opportunistisch leiderschap” met daaraan verbonden, de reële principes. Het globaliseren én immigratie waarbij assimilatie vermogens ontbreken, het aanpassen, zijn bij/in een demografische diversiteit ALTIJD conflicterend. Gedwongen immigratie ,en “men” zich gedwongen moet aanpassen aan een NIET GEWILDE immigratie met een ” wat feodale cultuur, het frustrerende altijd overgaat naar een conflicterende situatie. Femke Halsema kan dat NIET besturen omdat haar “affect” niet toelaat dat zij haar dogma van , “we zijn allemaal gelijk”, moet loslaten. Drs Geert Wilders, PVV, wil dat Halsema wordt ontslagen. Behalve het politiek te vertalen krijgt Halsema van mij het predicaat absoluut ONGESCHIKT. Maar……. dat weten de “Sta-Pal” schrijvers al heel zeker. **De plaatst dewelke het “feminisme” heeft veroverd, moeten we zéker, wat de invloed betreft, niet verwaarlozen.**