Nepnieuwszender

Arnold Karskens heeft een jaar lang het nieuws gevolgd dat de NOS dagelijks op primetime (20.00-20.30 uur) uitspuwt. Bij het toetsen van de manier waarop de onderwerpen op het scherm worden gebracht, heeft hij de NOS code als meetlat gebruikt. In die code staat “de NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van evenwichtigheid, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevoordeeldheid”.

Afb: wikimedia

In dat jaar van NOS berichtgeving op NPO 1 heeft Karskens niet alleen ontdekt dat de NOS regelmatig zijn eigen code schendt, maar ook de Algemene Wet Gelijke Behandeling artikel 1 van de Nederlandse Grondwet overtreedt: “allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Een derde instrument om de nieuwsgaring van de NOS op waarde te toetsen is de methode van de Belgische krant om nepnieuws te herkennen: “wees sceptisch ten aanzien van titels en krantenkoppen. Nepnieuws-verslagen hebben vaak pakkende koppen met hoofdletters en uitroeptekens. Als schokkende beweringen in de kop ongeloofwaardig klinken, zijn ze dat waarschijnlijk ook” Met deze drie werktuigen in de hand moet het mogelijk zijn om de bevooroordeelde nieuwsgaring van de NOS te ontmantelen.

Voorbeelden van schendingen en overtredingen

Om een inzicht te krijgen in de ernst van schendingen en overtredingen is het wenselijk om de tien vangsten die Karskens in dat jaar heeft gedaan, op zijn merites te bekijken. In dit artikel beperk ik me tot de vangsten zoals Karskens die noemde, uit de juni-augustus 2018 periode, die kenmerkend zijn voor de kwalijke toonzetting en strekking van het NOS journaal. Bedoeld om de kijker te hersenspoelen en de publieke opinie in de richting van de idealen van de links georiënteerde mens te masseren.

In die twee maanden maakte de NOS zich schuldig aan het onterecht demoniseren van de berichtgeving op en door sociale media platformen en stelde merkwaardig genoeg vast dat onderzoek had uitgewezen dat de NOS door jongeren tussen 18 en 25 jaar als betrouwbaar werd gekwalificeerd. Die vaststelling komt uit de mond van een vertegenwoordiger van de Commissie van de Media (CvdM), dat toezicht houdt op de naleving van de mediawet, maar wel uit dezelfde subsidie ruif eet als de NOS. Een voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Ook maakte de NOS zich meerdere keren schuldig aan liegen m.b.v. statistieken en cijfers. N.a.v. het gesol met 629 migranten die door een NGO schip voor de kust van Libië waren opgehaald, maar niet in Malta noch in Italië voet aan land mochten zetten, vroeg de NOS zich af of er sprake was van een nieuwe migratiecrisis. Voor het gemak van de kijker beantwoordde de NOS die vraag zelf met “niet als je naar de cijfers van de afgelopen jaren kijkt.” Ter onderbouwing van dat antwoord toverde de NOS getallen op het scherm die sterk afweken van Eurostat gegevens. Volgens de NOS overschreden in 2015 ruim een miljoen migranten op illegale wijze de grenzen, waarbij de cijfers van asielaanvragen wel en migranten die het illegale circuit induiken, niet werden meegenomen. Eurostat houdt het op ruim 2 miljoen illegale grensoverschrijdingen. Voor 2016 komt de NOS met een volume dat een kwart is van de Eurostat gegevens. Voor 2017 liet de NOS die gegevens weg, maar Eurostat noemde een aantal van ruim 730.000. Tenslotte stelde de NOS in die uitzending dat in het eerste half jaar van 2018 ruim 40.000 migranten zijn geteld; Eurostat houdt het op 130.000 in de eerste drie maanden van 2018.

Op 13 augustus 2018 googelde de NOS opnieuw met cijfers om een bezuinigingsplannetje van Menzis te promoten. Volgens de NOS bedroegen de kosten voor de geestelijke gezondheid in 2015 € 21 miljard oplopend naar € 47 miljard in 2040. Ten onrechte rekende de NOS ook de kosten voor dementie en verstandelijk gehandicapten daarbij. Het GGZ berekende voor 2015 een bedrag van ruim € 6 miljard. Op 14 en 19 juni 2018 was de opwarming van de aarde aan de beurt. Nadrukkelijk werd gewezen op het sneller smelten van de ijskap van Antarctica, maar werd verzwegen dat het ijs al decennia groeit

Onlangs werd met veel bravoure geroepen dat Griekenland van zijn schuldenlast af zou zijn, de schuldencrisis voorbij is, de Europese landen niets gekost heeft en de Griekse economie weer op orde zou zijn. Hoe die vaststelling rijmt met het feit dat leningen nog steeds uitstaan; Europese landen al een bedrag van € 53 miljard aan Griekenland hebben overgemaakt. waarvan ruim € 3 miljard belastinggeld uit Nederland en de Griekse staatsschuld inmiddels is opgelopen naar € 280 miljard[1].

Moet de kijker verrast zijn?

Natuurlijk niet. Is het nieuw? Ook niet. In de Studie “Covering the Bosnian War: Journalism of Attachment in Dutch Papers” (2006) van Ruigrok, Schoenbach, Scholten, en De Ridder wordt een onthutsend beeld geschetst van de inspanningen van Nederlandse media (organen en vertegenwoordigers). Uit die studie blijkt dat Nederlandse media een belangrijke rol hebben gespeeld in de beeldvorming van Nederlandse beleidsbepalers en de vorming van de Nederlandse publieke opinie m.b.t. kleuring en verloop van de Bosnische Burgeroorlog. Zij hebben daarbij een beeld voor hun publiek gecreëerd dat sterk afweek van de realiteit in het missiegebied. Ook in Nederland kozen en werden journalisten partij in het conflict en selecteerden nieuwsbronnen die hun streven naar een militaire interventie om de Bosniërs te redden, ondersteunden en versterkten. Kenners noemen dat journalism of attachment.

Ruim 20 jaar later reflecteert de berichtgeving op NPO 1 herhaaldelijk de voorkeuren van de eindredacteuren van het NOS nieuws en de voorbeelden onderstrepen de manier waarop zij denken de kijker te moeten heropvoeden. Die redacteuren gaan zich in hun neiging om het kijkerspubliek hun visie op te dringen, regelmatig te buiten aan kleuring, (ver) knippen, manipulatie en bashen. Helldesk benadrukt op de website van Geenstijl dat de NOS de “religie van de politieke correctheid” uitdraagt m.a.w. het is pas nieuws als het in het gedachtengoed van de redactie past dan wel diens politieke voorkeuren onderstreept. En diens politieke voorkeuren zijn die van de Amerikaanse nieuwsnetwerken de NYT, CNN en MSNBC.

De voorbeelden weerspiegelen de arrogantie die ook politiek correcte politici zich onder de noemer “de goede populist” denken te kunnen veroorloven. De NOS eindredactie maakt het blijkbaar niets uit dat in de berichtgeving regelmatig dikke sporen van discriminatie en racisme te herkennen zijn, omdat het draait om het goede gevoel van de politiek correcte mens. Wie de berichtgeving over Trump, migratie en opwarming van de aarde volgt, beseft dat alle stoplichten op rood gaan staan zodra de NOS- trein een kruispunt nadert.

Gekleurd en onevenwichtig

In die twee maanden maakte de NOS zich herhaaldelijk schuldig aan activistisch en deugnieuws; emo en suggestieve journalistiek, wegzetten van bevolkingssegmenten en natuurlijk napapegaaien. Regelmatig wordt het woord en wederwoord principe overboord gegooid; PC politici, linkse activisten, hulporganisaties krijgen voortdurend een podium; de stem van de rechtse activist en realist wordt stelselmatig genegeerd. Herhaaldelijk wordt de helft van een ontwikkeling belicht, waardoor uitspraken uit zijn verband worden gerukt. Waarheidsvinding blijkt voor de journalisten en reporters van de NOS een dermate vermoeiende bezigheid te zijn dat napapegaaien een terugkerende sport is. Draaien, verdraaien van feiten en data, informatie niet toetsen op juistheid of feiten weglaten met het doel de emotie van de kijker te voeden en de publieke opinie te masseren.

Uit de nieuwsuitzendingen van twee maanden blijkt dat de NOS herhaaldelijk zijn eigen gedragscode met de voeten treedt, regelmatig artikel 1 van de Nederlandse Grondwet schendt en te vaak nepnieuws verkoopt. De tekst van de code moet dientengevolge luiden: “….hanteert nauwelijks journalistieke eisen, draagt voortdurend het linkse politieke correcte gedachtengoed uit, verkoopt regelmatig nepnieuws, misbruikt daarvoor statistieken en goochelt met cijfers om de kijker te misleiden en de publieke opinie in de door de eindredacteur gewenste richting te sturen”.

—————————————————-

[1] De financieel expert van de Telegraaf berekende dat de Griekse schuld is opgelopen naar €326 miljard, waarbij de Nederlandse belastingbetaler er voor € 16 miljard inzit.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Louise Van Hoven
5 jaren geleden

Dit is zo ontzettend waar. Het is waar ik dagelijks tegen aan loop als ik NOS teletekst kijk. Het journaal bekijk ik niet meer. Dat verdraagt mijn hart niet. Een groot deel van de bevolking echter, slikt al deze bedriegerij voor zoete koek. Zeer verontrustend en ook nog van ons eigen belastinggeld.

Jos Vroomen
5 jaren geleden

Klopt, ze zenden alleen maar uit wat in hun straatje past