Misdaden tegen de mensheid en linkse ontwikkelingshulp

Er is een begin gemaakt in Singapore met de discussie over Noord-Korea’s nucleaire chantage, maar ‘little rocket man’ is ook verantwoordelijk voor de mensonterende mensenrechten situatie in een land dat al drie generaties lang wordt geteisterd door deze Stalinistische ‘profiteurs.

afb: pixabay

De Neue Zürcher Zeitung heeft de laatste maanden uitgebreid aandacht geschonken, in diepgaande reportages, aan de desperate situatie in Noord-Korea en de ontmoetingen van Trump en Kim en Moon Jae, hand in hand met Kim bij de DMZ-grenslijn. Plots reist Kim, die tot voor kort nog nooit het land verlaten had, als een ‘rockstar’ van Singapore, naar Beijing, naar Seoul en Jakarta.

Het is goed dat hij en zijn regime loskomen uit hun isolatie en communiceren en dat Moon Jae en Trump bereid zijn om met een gangster als Kim aan tafel aan te schuiven; alles is beter dan het borstgeroffel en schuimbekkende agressie van de afgelopen decennia. Nu de rook van Singapore is opgetrokken heeft Pompeo het stokje overgenomen en is de kans op ongelukken na ruim 65 jaar van dreiging en intimidatie afgenomen, hoe moeizaam het proces om tot een kernvrij Koreaans schiereiland te komen ook zijn moge, maar de MSM heeft geen belangstelling voor de schrijnende mensenrechten situatie.

Daarom was Singapore opmerkelijk als keuze voor de top ontmoeting omdat het Internationale Strafhof daar geen jurisdictie heeft en Kim dus niet door de mensenrechten commissie van de UNO aangeklaagd kon worden! De UNO commissie voor de mensenrechten is één van de moreel notoir corrupte clubs van de UN, dus het moet wel heel bont zijn dat zij vaststelden dat in Noord-Korea sprake is van moord, slavernij, folteringen en het uithongeren van grote bevolkingsgroepen, waarbij er 80.000 tot 120.000 mensen in politieke strafkampen als slaven van de wereld afgezonderd zijn.

Dit werd in 2014 vastgelegd o.g.v. interviews met 300 getuigen. Voor de UNO Commissie stond het als een paal boven water dat Kim Jong Un de schuldige is, want alle lijntjes in het Noord-Koreaanse organogram lopen naar hem. In veel gevallen kwamen de bevelen ook rechtstreeks van hem, aldus de UNO die er niet in slaagde om met Kim in gesprek te geraken maar toen de UNO naar het Internationale Strafhof in Den Haag wilde stappen waren het Kim’s onfrisse vrienden Poetin en Xi die een veto uitbrachten.

In de slotverklaring van Singapore kwam het begrip mensenrechten niet eens aan de orde, hoewel Trump stelt dat hij Kim hierop heeft aangesproken, maar een grote hobby van Trump lijkt dit niet te zijn. Kortom, er zit geen enkel schot in het lot van de straatarme bevolking die in een ijzeren greep wordt gehouden, maar dat er zelfs een dagelijks gebrek aan voedsel en elementaire gezondheidszorg is deert niemand. Het weinige geld gaat nu eenmaal altijd naar bewapening, daarnaast zijn tienduizenden Koreanen letterlijk als slaven in het buitenland werkzaam om harde valuta voor Kim te verdienen onder erbarmelijke omstandigheden terwijl zij slechts een fractie van hun loon mogen behouden. De UNO schat dat dit jaarlijks tussen 1,3 tot 2,3 miljard Dollar in het laatje brengt, min of meer het bedrag dat het atoomprogramma, met een plafond van $ 3,2 miljard, minimaal kost.

Zolang deze paranoïde clan van psychopaten, die overal bedreigingen voor hun tirannie op de loer zien liggen, niet geëlimineerd wordt komt hier nooit verbetering in want de onderdrukking is integraal deel van het systeem om aan de macht te blijven. Of het nu gaat om concentratie kampen voor politieke gevangenen of ordinaire misdadigers, in een land met collectieve aansprakelijkheid van hele families bedenkt men zich twee maal. Dit botte geweld staat al bijna 70 jaar garant voor het voortbestaan van de ‘Democratische Volksrepubliek Noord-Korea’, met alle openlijke steun van China en Rusland voor hun brutaal geweld, onderdrukking en zelfs volledige controle over niet alleen het doen en laten maar ook het denken van de bevolking: George Orwell’s gedachtenpolitie, de stiekeme droom van elke rechtgeaarde decadente liberaal zoals onze toverkol Ollongren. Maar heeft iedere westerse politicus wel het besef dat hij of zij met een volstrekte crimineel en verkrachter der mensenrechten van doen heeft, en dit trouwens niet alleen in Noord-Korea? Daarnaar handelen vergt moed en die is niet synoniem aan Haags politiek opportunisme en eigenbelang.

De ontwikkelingen der laatste maanden veranderen daar niets aan, maar het kromme westerse denken over niet alleen morele maar ook financiële hulp is toe aan een ernstige introspectie! De door het moreel corrupte ‘links’ zo verguisde Trump is niet te beroerd om Kim aan te pakken en de Iraanse oppositie zijn morele steun te geven, iets waaraan Obama nog nooit heeft gedacht, maar de westerse landen smijten bakken met geld weg in de vorm van nutteloze ontwikkelingshulp, met name in het Afrikaanse continent, die soms zelfs volstrekt contraproductief uitpakt en nieuwe dictatoriale regimes kan vormen.

Onze ontwikkelingshulp is in feite een door linkse elementen gedomineerd, hoogst ondoordacht afgedankt modelletje dat vaak juist economische ontwikkeling remt door hun meest ondernemende, maar hier veelal volstrekt niet inpasbare en nutteloze, jonge inwoners te verjagen en corrupte dictatoren in het zadel helpt en houdt. Kunnen wij eens proberen om naar Afrika te kijken zonder in politiek-correcte termen te denken of spreken? Probeer het maar, het lukt niet!

Het idee dat er in Brussel en Berlijn beschikt wordt over gesubsidieerd Afrikaans emigratiebeleid zonder enige vorm van lokale participatie is rechtstreeks afkomstig uit het salon-socialistische handboek! Meldt men iets over alle ellende op dat continent, dan is het contra-‘argument’ uit linkse kringen – veelal actief in de ontwikkelingshulp – dat Afrika toch niet alleen maar bestaat uit oorlogen en catastrofes, men zou eens moeten praten over vooruitgang, modernisering en economische groei en de kennelijk bloeiende middenstand…. ‘Gekke Henkie’ voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is!

Ik schreef al op 22 juni en 6 juli hoe China achter de schermen misbruik maakt van deze situatie door grote delen van het continent in een ijzeren greep te nemen en op 5 februari over de Afrikaanse bevolkingsexplosie en de intense corruptie van politieke leiders, terwijl in Zuid-Afrika nu de blanke boeren in de meest blatante vorm van discriminatie onteigend en vermoord worden door een kliek van dodelijk corrupte politici die het land Zimbabwe achterna sturen. Hoorde u ergens ook maar één protest van diezelfde linkse ontwikkelingshulp farizeeërs als mw. Kaag en de MSM?

Integendeel, wij zouden in George Orwell’s ‘newspeak’ ook het woord ‘Afrika’ moeten vermijden, net zoals de term ‘negers’, terwijl Afrika nog steeds de rode lantaarn draagt van het globale peloton. Er is juist daarom sprake van ‘Afrika’, want een microscopisch klein deel van de bevolking dat goed boert bij alle corruptie, geweld en incompetentie is niet representatief. Wèl representatief is het feit dat ¾ van de bevolking Senegal verlaat terwijl dat nog één der meest stabiele en democratische landen is van dat continent. En daarmee kom ik weer eens op de ontwikkelingshulp, die als een soort verdovend middel wordt toegepast om de oorzaken van alle ellende te verdoezelen, waarbij de hersenloze linkse dialectiek ook nog eens probeert ‘het westen’ de schuld te geven.

Let wel, er moet niet meer generaliserend gesproken worden van ‘Afrika’, maar ‘het Westen’ als schuldige van alles wat denkbaar is doet het nog altijd goed in de communistisch geïndoctrineerde denkraampjes der ontwikkelingshulp strijders die geen enkel oog hebben voor de misstanden die ik in Noord-Korea signaleer noch voor de bijna identieke ellende en misstanden in Afrika. Uiteraard raakt dit volk niet uitgepraat over slavenhandel en kolonialisme om te eindigen bij vermeende handelsbelemmeringen door ‘het Westen die ‘Afrika’ klein zouden houden’. Deze kolder wordt al decennia lang afgedraaid als een gebedsmolen, terwijl deze volstrekte idioten niet eens in de gaten hebben dat de EU vrijwel geen tarieven hanteert voor ‘Afrika’ en al evenmin hoe China het corrupte en inepte continent volledig koloniseert.

Dit terwijl ‘Afrika’ de meest kolderieke invoertarieven hanteert voor import, waaronder artikelen die onder de ontwikkelingshulp vallen. Let wel, eerst moeten er monsterlijke importheffingen en steekpenningen betaald worden aan corrupte ambtenaren en dan worden veel artikelen niet eens gebruikt of gestolen. Het is het beproefde recept: salonsocialisten creëren eerst zelf een probleem, schreeuwen van de daken dat niemand zich daarmee mag bemoeien en geven zichzelf dan ‘carte blanche’ om het met onze belastingcenten te gaan oplossen, zoals onze mw. Kaag nu klakkeloos terroristen als Hamas financieel ondersteunt.

In Afrika heerst een leger van corrupte presidenten die stuk voor stuk goed zijn voor één of ettelijke miljarden, met aan het hoofd Congo’s moordenaar en kleptomaan Kabila, maar daarover horen wij niets in de linkse pers. Dat ontwikkelingshulp aan dat soort landen enig nut heeft kan alleen een dwaas beweren, temeer omdat in de helft van die landen (burger-)oorlogen heersen, derhalve extreme armoede heerst en de veiligheid volledig zoek is dankzij (islamitische)terroristen.

Het geld dat al jaren ging naar multinationale ondernemingen die zich voor een fooi verrijken aan lucratieve grondstoffen, die nu meer en meer naar China gaan wordt niet besteed aan creatie van enige toegevoegde waarde aan het eigen land middels industrialisering en daarmee samenhangende werkgelegenheid. Investeringen daarin worden volkomen gefrustreerd door presidenten die hun landen leegzuigen, samen met hun corrupte kliek, zoals wij nu in toenemende mate in Zuid-Afrika zien. Zij laten hun jonge landgenoten liever naar Europa emigreren en toucheren daarvoor ook nog eens honderden miljoenen fooi van de ideologisch verdwaasde Juncker en Timmermans.

Afrika wordt ‘arm geregeerd’ en de explosieve bevolkingsgroei doet de rest, waardoor ieder spoortje van economische groei sowieso verdampt. Ook hier steekt de politieke correctheid de kop op onder de ontelbare N.G.O.’s die in de rij staan om nutteloze ‘ontwikkelingsprojecten’ aan te bieden of, nog veel erger, ‘budgettaire hulp’ die rechtstreeks naar Zwitserland gaat… Gewoon gratis miljoenen op de bank i.p.v. verbetering aan gezondheidszorg of de levensstandaard van de straatarme bevolking!

In conclusie: armoede is profitabel voor deze ‘roofridder-regimes want de ontelbare linkse N.G.O’s staan te trappelen; het boren van waterputten is prima en het exporteren van met de hand gevlochten rieten manden eveneens, maar het compenseert niet voor een ontbrekende of doodzieke institutionele staatsorganisatie.

Buitenlands -gratis- geld bestendigt de armoede en corruptie slechts! De UNO is zelf dermate corrupt dat hun peperdure projecten verzanden wanneer de corrupte hulpverleners en ambtenaren de buit gaan verdelen i.p.v. de projecten professioneel op te zetten en af te ronden. De enigen die het begrijpen zijn de Chinezen die de corrupte tiran Robert Mugabe zijn eigen land uitgeschopt hebben en zelf het roer in handen hebben genomen, zonder de lokale parasieten.

Uiteraard komen de linkse onheilsprofeten dan nog aanzetten met ‘neo-kolonisme’ om ons het gebruikelijke slechte geweten aan te praten, maar het probleem is het ontbreken van een integere, georganiseerde staat die er is voor de burgers i.p.v. voor zichzelf. De parallel met Noord-Korea is perfect, zij het dat de chantage met kernwapens ontbreekt.

Frappant is dat de oude koloniën in Azië zich zo anders ontwikkelden, zoals een Vietnam dat na meerdere koloniseringen zich razendsnel oprichtte en tot bloei kwam, dus het ligt niet allemaal aan de blanken zoals de zwarten in Afrika vaak pretenderen (maar pas op voor racistische gedachten.)

Europeanen zijn dankzij de linkse, puur Marxistische retoriek – op hoogst tegenstrijdige wijze – al grotendeels synoniem geraakt met schurken, kolonialisten, uitbuiters, onderdrukkers, uiteraard racisten, maar gelukkig ook nog als redders in nood, verlossers, gevers en weldoeners. Geen wonder dat de ‘would-be’ emigranten ons enerzijds zien als het paradijs en anderzijds zich – al op voorhand – beklagen over racisme, een waarlijk gezonde drijfveer voor emigratie! Zelfs in Afrika heeft het Marxisme diepe culturele sporen achtergelaten, niet alleen in de door Rusland veroorzaakte oorlogen van Jonas Savimbi c.s. in de jaren ’70.

Het westen heeft geen belang bij een arm Afrika, dus het is zaak dat zowel hulpverleners als politici veranderen en de plundering van dat continent door multinationals en de Chinezen gestopt wordt. De ruwe grondstoffen die nu rechtstreeks naar de havens gaan kunnen ook lokaal bewerkt worden in nieuw op te richten lokale bedrijven, mits de corrupte ellendelingen er van afblijven. Zodoende zou een productief Afrika ook een afzetgebied kunnen worden en profiteren van deelname aan de wereldhandel, maar de wortel van het kwaad ligt bij de salon-socialistische activisten die de malaise, zowel op het gebied van gebrek aan mensenrechten als frustratie van de economische groei op oliedomme en gewetenloze wijze noest in stand houden.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties