Wie kent hem niet

John Brennan, voormalig directeur van de CIA, die een a-politieke inlichtingenorganisatie zou moeten aansturen. John Brennan heeft die organisatie in acht jaar tijd veranderd in een politiek instrument, dat het presidentschap oneindig in Democratische handen wilde houden.

John Brennan. Afb: Flickr / DonkeyHotey.

John Brennan maakte deel uit van een inlichtingenwereld die de belangen van de Clintons en Obama´s tot het gaatje heeft beschermd. John Brennan acht zich een voorvechter en pleitbezorger van het Democratische gedachtengoed en vanuit die invalshoek heeft hij gepassioneerd geprobeerd Trumps route naar het presidentschap vol te stoppen met hinderlagen en valkuilen. Juist ja, díe John Brennan.

Brennan is het typische voorbeeld van een straatvechter die alle middelen aangrijpt om zijn tegenstanders uit te schakelen en personen die zijn loyaliteit verdiend hebben aan de macht te brengen en te houden. Als hij zijn doel wil bereiken, schrikt hij zelfs niet terug voor het plegen van meineed. In zijn optiek heiligt het doel de middelen. In april 2016 krijgt de wereld voor het eerst iets van hem te horen. Tijdens een interview voor NBC News Sunday beklemtoont hij extreme ondervragingsmethoden als waterboarding niet toe te staan. Voor een Senaatscommissie beweert hij een paar maanden later stellig dat hij zo´n opdracht van een president naast zich neer zal leggen en zelfs zou overwegen op te stappen. In 2016 is Brennan heel dapper in zijn uitspraken, omdat hij net als zijn inlichtingenbroeders in het kwaad, er vast van overtuigd is dat Hillary Clinton de volgende president zal zijn.

Beïnvloeding van presidentsverkiezingen

In juli 2016 wordt het tijdens een hoorzitting voor de Senaatscommissie duidelijk dat de top van de inlichtingensamenleving onder leiding van Brennan hun pijlen gericht hebben op Trump. De CIA blijkt een Task Force (TF) samengesteld te hebben…to investigate Trump’s campaign as a weapon against Trump and his possible election…the motive behind the investigation was not to ensure a clean campaign free of Russian influence but to work against Trump’s election chances. The CIA was dismayed by what appeared to them to be a possible president who was aiming to work with Putin and not against him.” Pas een week voor de inauguratie van Trump als de vijfenveertigste president, berichten sommige mediainstanties dat de CIA die TF[i] in 2016 heeft ingesteld om eventuele Russische geldstromen naar de Trump-campagne boven tafel te krijgen. Volgens de BBC werd die beslissing genomen na ontvangst van een tape, waarop blijkbaar gesproken werd over een Russisch geldstroom naar de Trump-campagne. De tape kwam uit een van de Baltische Staten.

De TF slaagt er weliswaar niet in om die samenspanning te onderbouwen, maar onder het motto “waar rook is, is vuur” denkt de inlichtingenelite toch zijn doel te hebben bereikt en Hillary Clinton genoeg munitie in handen te hebben gegeven om het verloop van de verkiezingen naar haar hand te zetten. BBC’s Paul Wood berichtte: “John Brennan is the key player in the anti-Trump movementhe wants to see Trump’s presidency brought to a quick end or otherwise neutered and made compliant to rule by the CIA…by their control over information and its interpretation, the leaders of the CIA have gained considerable power within the government. They’ve enhanced this by developing operational forces in the field…” Helaas hebben ze buiten de waard, het electoraat, gerekend.

Brennan blijft volharden in zijn pogingen om Trump aan het kruis te nagelen en start in augustus 2016 zijn persoonlijke anti-Trumpcampagne om in lijn met de propagandaboodschappen van Clinton opnieuw de aanval te openen op Trump c.s. In zijn pogingen om een anti-Trumpfront te vormen benadert Brennan Comey, maar Comey heeft aanvankelijk weinig trek in een dergelijke inspanning en een breuk dreigt binnen de inlichtingenelite. Toch weet Brennan Comey voor zijn karretje te spannen en hem ertoe te bewegen om een mogelijke samenspanning tussen Trump en Moskou te onderzoeken. Kort daarna voegt Clapper zich bij hen. Ze stellen een veiligheidsteam samen van een klein aantal analisten, dat de taak krijgt om vóór de inauguratie van Donald Trump bewijzen van die samenspanning boven tafel te krijgen. Uit de herstelde teksten van de Strzok-Page-communicatie blijkt dat Obama op zijn minst een luisterend oor had voor de inspanningen van de weinig patriottische bende,

In september 2016 komt de inlichtingengemeenschap met de eerste zware aanval op Trumps geloofwaardigheid. Ondersteund door wetshandhavers start het team een onderzoek om bij de Amerikaanse kiezer onrust te zaaien en tweespalt te veroorzaken. Uit de teksten van Michael Doran op de website OpnieZ.com wordt duidelijk dat Brennan de kwade genius in het geheel en de verlengde arm van Obama is. Met de ruwe teksten uit de eerste versie van het betwiste Steele-rapport in de hand, rollen de anti-Trumpteksten regelmatig uit zijn mond. Dat hij gebruik maakt van de onbevestigde onbetrouwbare informatie uit dat rapport blijkt ook uit de Strzok- Lisa Page-communicatie. Een bloemlezing van zijn teksten bevestigt het gebrek aan respect voor de machtigste man van de wereld:

  • Op 30 november 2016 kort na de verkiezing van Trump tot de nieuwe president, waarschuwt Brennan waarschuwt Trump nadrukkelijk voor het uitstappen uit de overeenkomst met Iran en noemt een dergelijke daad: the height of folly and disastrous.’
  • Hoewel harde bewijzen ontbreken en het hoofdzakelijk een idée-fixe is dat in de hersenen van Democraten heeft postgevat, stelt Brennan op 9 december 2016 vast dat Russia intervened in the 2016 election to help Donald Trump win the presidency…….
  • Dagen voordat Trump als de nieuwe president wordt ingehuldigd, waarschuwt Brennan op 15 januari 2017 Trump om de sancties tegen Rusland niet te verzachten en op te passen met wat hij in het openbaar zegt en via twitter de samenleving laat weten.
  • Ondanks het ontbreken van bewijs ziet de veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Flynn, zich door dubieuze media publicaties in mei 2017 gedwongen om af te treden. Hij wil zijn gezin beschermen. Uit die mediapublicaties blijkt dat informatie uit afluisteractiviteiten zijn doorgespeeld naar een selectief aantal mediainstanties. Alleen inlichtingenfunctionarissen hebben toegang tot die informatie die door de NSA verzameld wordt. Weer een bevestiging dat de inlichtingenelite er op uit is om Trump te ondermijnen.
  • In mei 2017 pleegt Brennan meineed door voor een Congrescommissie glashard te verklaren dat hij tijdens de 2016 presidentscampagne onbekend was met de inhoud van het betwistte Steele-dossier en ook niet op de hoogte was van het feit dat de DOJ het dossier gebruikt had om na de verkiezingen een FISA-toestemming van de verantwoordelijke rechtbank te krijgen. Het rapport circuleerde in de periode december 2016-januari 2017 weken binnen de inlichtingengemeenschap en kort voor de inauguratie lekt de CIA de inhoud naar de publieke arena. Opnieuw een poging de nieuwe president in een lastig parket te manoeuvreren.

Brennans uitspraken, acties van TF en veiligheidsteam bevestigen twee belangrijke observaties: primair dat de inlichtingenelite politiek georiënteerd is en secundair dat die elite met Brennan als boegbeeld in de periode maart-november 2016 anti-Trumpactiviteiten heeft ontplooid om de verkiezingen te beïnvloeden. Hoewel Brennan c.s. voor de inauguratie geen enkel bewijs hebben geleverd voor een Trump-Moskou-connectie, is de inlichtingenelite na de inauguratie doorgegaan met het verspreiden van geruchten, verdachtmakingen en nepnieuws en het lekken van geclassificeerde data.

Veiligheidsverklaring

Waarom een voormalige overheidsfunctionaris nog steeds in het bezit zou moeten zijn van een veiligheidsverklaring en inzage kan en wil hebben in geclassificeerde informatie, is voor mij een raadsel. Weg is weg. Vermoedelijk deelde Trump die mening en trok onlangs de veiligheidsverklaring van John Brennan in. Zoals verwacht gingen Democraten en liberale deel van de media de barricaden op om die beslissing scherp te veroordelen. Vanzelfsprekend kon de wereld op de twitterreactie van Brennan wachten en die kwam ook:  “I am going to do whatever I can personally to try to prevent these abuses in the future,” he added. “And if it means going to court, I will do that.” Gelet op de reactie van Trump had hij misschien iets dieper en langer moeten nadenken: “I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country’s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. En Rudy Giuliani voegde daaraan toe: ”I would question Brennan about alleged intelligence failures that took place under his leadership, including the 1996 Khobar Towers bombing in Saudi Arabia, a terror attack which killed 19 U.S. servicemen while he was CIA station chief in Riyadh.” Trump legde ook uit waarom voormalige overheidsfunctionarissen en politici zo graag hun veiligheidsverklaring willen behouden: “Everybody wants to keep their Security Clearance, it’s worth great prestige and big dollars, even board seats, and that is why certain people are coming forward to protect Brennan. It certainly isn’t because of the good job he did!” Die laatste uitspraak verklaart waarom politici samen met de media de barricaden op zijn gegaan.

Schade aan de democratie

John Brennan blijft anti-Trumpteksten uitbraken zoals “…Trump-Putin press conference nothing short of treasonous…not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin.,,,(over het inreisverbod voor burgers van geselecteerde moslimstaten). Any man can make mistakes, but only an idiot persists in his error… I will speak out until integrity returns to the White House”. Het zijn trieste uitspraken van een man die blind is voor zijn eigen normloos gedrag. Kijkend naar de door hem geaccepteerde en in bepaalde gevallen geïnitieerde spionage- en afluisterpraktijken in de USA, waar Democratische politieke tegenstanders en mediavertegenwoordigers de dupe werden en de leugens die hij de wereld heeft ingeslingerd om een door hem ongewenste politicus te besmeuren, is het buitengewoon hypocriet om de term integriteit in de mond te nemen. Brennan heeft door zijn uitspraken en daden de geloofwaardigheid van het Amerikaanse democratische bestuursmodel ondergraven en daarom past het hem absoluut niet om Trump van een stuitend gebrek aan patriottisme te beschuldigen. Het is John Brennan de straatvechter ten voeten uit.

Wie hem niet kent?

John Brennan, wie kent hem niet? Uit de berichtgeving in Europese media blijkt dat Brennan een onbekende grootheid in Europa is en blijft. Blijkbaar hebben Europese Amerikakenners niet de moeite genomen om deze man eens goed te onderzoeken. Dat zo´n onderzoek in Nederland niet gebeurt, kan niemand verbazen. Wanneer een islamitische despoot aan het kleed gezeten wordt, komen politiek en Openbaar Ministerie direct in actie. Als politieke domoren en geborneerde cabaretiers vileine en ongefundeerde uitspraken doen over een belangrijke westerse leider blijft het akelig stil op het Binnenhof en bij de elite van het Openbaar Ministerie en politie. Het bevestigt opnieuw hoever het normbesef in Nederland is weggezakt.

———————————————————

[i] De TF was samengesteld uit functionarissen van de CIA; FBI; Financiën, Justitie, DNI en NSA

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

John Brennan, het toonbeeld van de laffe, achterbakse linkse activist.

John Brennan, geregistreerd als kiezer van de Amerikaanse communistische partij.

John Brennan, bekeerd tot de Islam die zijn bedevaart (Haj) naar Mecca heeft gemaakt.

John Brennan die nu met veel poeha Trump voor de rechter ging sleuren wegens het intrekken van zijn ‘security clearance’ (een lucratieve gunst, geen constitutioneel recht), maar daar toch maar snel van afzag toen Rudy Giuliani, Trump’s advocaat, aankondigde dat dat een prima idee was omdat hij Brennan dan onder ede aan de tand ging voelen; daar had de lafbek Brennan echter niet de moed voor….

John Brennan, van wie zelfs de linkse activist James Clapper nu stelt dat hij te ver is doorgeslagen in zijn anti-Trump psychose.