De ondergang van de Sharia Partei Deutschland en de opkomst van de AfD

De SPD is één der ankers van de heilloze ‘grosse Koalition’ die Merkels subversieve beleid coûte que coûte wil bestendigen, terwijl hun morele failliet en ’gebrek aan democratisch gehalte’ gelijkgesteld mag worden aan dat van de totalitaire EU van Juncker & Timmermans. 

Afb: pixabay

De SPD is verworden tot een narcistische club, net zoals de EU die in hun huidige wanhoopsoffensief het lef heeft om een vibrante democratie als Hongarije te verwijten dat deze zich zou kenmerken door ‘een gebrek aan democratisch gehalte’. Dit is de retorisch niet al te snuggere ‘gespreks-techniek van een salonsocialist’ die geen weerwoord meer heeft en dan de ander gemakshalve maar ‘racist, nazi of fascist’ noemt. Zoals Churchill al voorspelde dat de nieuwe fascisten zich anti-fascisten zouden noemen – hetgeen wij nu in de Duitse antifa-gangs zien – zo noemt de ondemocratische EU een democratisch gekozen regering ‘ondemocratisch’ !?

In Europa heeft een anti-EU-tendens ingezet, manifest in landen als Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk, Oostenrijk en de Visegrad-groep.  Nederland kan, zoals gebruikelijk, nooit een helder standpunt formuleren, maar duidelijk is dat ook hier te lande het decadent-liberale blok der linkse partijen als totale groepering op zijn retour is in het spoor van de PvdA en nu D66. De Brusselse salonsocialisten proberen zo het schrijnende gebrek aan democratisch gehalte van de EU te misbruiken,zolang de Europese kiezers nog geen directe greep op hen hebben gekregen. Eén der grootste charlatans in die decadent-liberale Europese politiek, de marxist Martin Schulz, heeft afgelopen weekend afscheid genomen van de SPD, één der hoofdschuldige partijen – samen met de door Merkel steeds verder naar links gemanipuleerde CDU – aan de islamisering en migratieproblemen van niet alleen Duitsland, maar van geheel West-Europa.

Schulz is er medeplichtig aan dat aan het rampzalige beleid van Merkel bij de recente formatie geen einde werd toegeroepen in hun poging om de AfD buiten de deur te houden op een wanhopige wijze die wij al eerder in Frankrijk zagen. Schulz is een schoolvoorbeeld van een door gebrek aan gewicht omhooggevallen opportunist, een ‘bek op poten’ die keer op keer weer verbaasd moet hebben gestaan hoever dat euvele concept kon reiken.

Kennelijk is hij nu wéér verbaasd omdat het onverwacht einde oefening is, nadat hij zowel in Duitsland als in Brussel, samen met Juncker, jarenlang ongestraft enorme schade heeft aangericht met zijn pogingen om de West-Europese cultuur en identiteit om zeep te helpen middels ongecontroleerde, illegale migratie en islamisering. Die islamisering heeft in Duitsland tot bijna volslagen wetteloosheid geleid dankzij het ’gedoogbeleid’ van Merkel en De Maizière, reden waarom de SPD in de wandelgangen tot Sharia Partei für Deutschland werd gedoopt.

Wat Schulz in zijn dédain voor ‘andersdenkenden’ en zijn mateloze arrogantie teweeg heeft gebracht, is dat het door hem zo gehate ‘populisme’ juist in Duitsland in de vorm van de AfD gestalte kreeg als een respectabele, sterk groeiende politieke partij die momenteel de corrupte gevestigde orde dreigt te overvleugelen. In zijn afscheidsrede kon hij niet nalaten om nogmaals te brallen over een verenigd Europa en het gevaar van het populisme, maar opgeruimd staat netjes…

Het roer van de SPD – een reddeloze en radeloze mix van subversieve ideeën die wij hier te lande terugvinden in de PvdA, D66 en GL – is overgenomen door Andrea Nahles die ondanks de stemmen van 66% der SPD-leden absoluut geen solide steun geniet. Impliciet mogen wij op verder verval van dit decadent-liberale bolwerk rekenen, want haar tegenstander Simone Lang wist op de linkervleugel de extreme partijgelederen te mobiliseren. Geloof het of niet, maar anno 2018 ziet Simone Lang nog steeds kans om een allesoverheersende socialistische overheid te eisen, vol van de ‘solidariteit’ zoals Karl Marx die propageerde met alle gevolgen van dien. Met  17% der stemmen en gestaag verder op weg naar de bodem is de SPD “kaltgestellt”, want Nahles is uiteraard ook ongeïnspireerde oude garde die geen idee heeft van strategische verandering, reden waarom de ‘grosse Koalition’ met Merkel snel onder druk zal komen te staan omdat Langs extremisten die wèl ideeën hebben liefst linea recta terug naar Marx willen, dit ten faveure van de AfD.

De diepe val van Schulz was kennelijk nog niet genoeg teken aan de wand, dus hij mocht nog één keer van leer te trekken tegen ‘populisme’ en voor de  ondemocratische federalisering van Europa, waarmee hij de tegenstanders van Nahles alleen maar in de kaart speelde door de SPD nog verder te ondermijnen. Sommige mensen leren het (gelukkig ) nooit!

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties