De nieuwe toren van Babel

In een redactioneel commentaar schrijft Eric Gujer, hoofdredacteur van de Neue Zürcher Zeitung, over Johannes R. Becher, een keiharde communist en de eerste minister van cultuur van de D.D.R. die  lofzangen op Stalin en het nieuwe volkslied schreef.

Afb: wikimedia-commons

Een overtuigde, dichterlijke dogmaticus, muurvast in zijn ideologie en als het ware gemaakt voor de 20e eeuw met zijn bloedige ideologieën die, naarmate er meerdere miljoenen slachtoffers vielen, meer “waarheidsgehalte” kregen. Totdat Becker in zijn gedicht ‘de toren van Babel’ erkende dat zijn hele artificiële, op zinloze woorden gebouwde constructie, volledig zou (kunnen) instorten.

Wij zien dagelijks de fnuikende invloed van het neo-marxisme met de leugenpers die op voorhand eenieder voor Nazi uitmaakt in een extreme polarisatie van meningen waarbij links het beproefde recept van Marx hanteert door op vermeende ‘ongelijkheid’ gebaseerde, illusoire maatschappelijke problemen te creëren en conservatief rechts daarbij probeert de mond te snoeren door de vrijheid van meningsuiting te beperken. Wie iets verkeerds zegt, bijvoorbeeld in de fantastische, wetenschappelijk ongefundeerde klimaat-business wordt geëxcommuniceerd en liefst werkeloos en volledig kapot gemaakt door de gedachtenpolitie die de democratie ondergraaft.

De oude toren van Babel stortte niet in maar werd simpelweg verlaten, terwijl hij in Becker’s D.D.R. de metafoor werd voor de twijfel aan een intolerante, monopolistische ideologie die het alleenrecht op de waarheid pretendeerde in een, als altijd bittere, cultuur-oorlog.

Wij zien vandaag de dag die Babylonische spraakverwarring terug  nu de grote ideologieën verkalkt zijn geraakt. Becker’s communisme is ten onder gegaan terwijl de welvaartsstaat het ongebreidelde kapitalisme heeft getemd, maar wij zijn blijven zitten met extreme neo-marxistische polarisering over racisme, xenofobie, feminisme en andere hersenspinsels die eindigen op  -isme, terwijl rechts de ‘Gutmensch’ op de korrel neemt die de op hersenloze wijze de EU-grenzen opent en een raciale vermenging beoogt. Maar de termen ‘rechts en links’ hebben een andere lading dan destijds gekregen en staan iedere vorm van differentiatie in de weg dankzij de voortdurende brainwashing der neo-marxisten met wie geen discussie mogelijk lijkt omdat hun fascisten van AntiFa dan op de proppen komen of democratisch gekozen gemeenteraadsleden in Amsterdam en Rotterdam op voorhand worden ‘kaltgestellt’.  Dit alles onder het motto van ‘pluralisme’ waar alle rationele argumenten ontbreken maar de linkse activisten meer en meer naar anarchie tenderen, of het nu in Stockholm, Washington of Amsterdam is…  Kortom, het krijgt meer en meer het karakter van een seculaire godsdienstoorlog waarin holle woorden zinloos worden ( en de islam de lachende derde is.)

Hoe is het zo ver gekomen? Drie sleutelwoorden zijn globalisering, identiteit en individualisme, waarbij het vermaledijde internet slechts een ondersteunende rol speelt..

Tot de crisis van 2008 ging het de Aziatische en Westerse middenklassen goed en met name in ons land is de welvaart in macro economische termen weliswaar weer toegenomen maar heeft e.e.a.  zich nooit vertaald in enige zichtbare toename van het besteedbare inkomen dat grotendeels door de inefficiënte overheid van Rutte c.s. wordt wegbelast met “blijvende tijdelijke” belasting-verhogingen waar niets tegenover staat. Daarbij worden peperdure en onverantwoorde ideologische stokpaarden als het klimaat – dat in de rest der ondertekenende landen van het akkoord van Parijs slechts als cynische wandversiering dient om inkomsten uit het naïeve westen te genereren – voor rekening van de apathische Nederlandse middenklasse gebracht, terwijl aan de onderzijde van de maatschappij onze overheid de kantjes eraf loopt in o.a. de ouderenzorg en probeert  de grote verborgen armoede zoveel mogelijk verborgen te houden, maar buitenlandse, vaak illegale, gelukzoekers in de watten worden gelegd.  Over discriminatie gesproken? Ook in de USA heeft deze uitholling van de maatschappij een grote rol gespeeld waar de Democraten bij de laatste verkiezingen, terecht, de prijs voor betaalden.

Dit aspect van de globalisering verdient veel meer aandacht, maar een blik op de agenda van ons regeer-akkoord toont al snel aan waar de focus niet op ligt. Het lijkt wel of er een geheim regeer-akkoord is dat als agenda voert waar Rutte c.s. per se niet aan willen beginnen:  de wet handhaven, openheid geven over achterbakse Brusselse manipulatie,  hondsbrutale illegale krakers arresteren, sanering resp. herstel van de (ouderen-)zorg, werkelozen aan het werk zetten, verspillingen – zoals weggegooide miljarden met het peperdure en dwaze akkoord van Parijs en  honderden miljoenen met de subsidiëring van de subversieve Sharia saboteurs-  stopzetten, aanpak van misbruik van ontwikkelingshulp waarbij zelfs een notoire crimineel van Hamas in de 2e Kamer op de publieke tribune komt kijken of mw.Kaag wel doet wat zij hem kennelijk beloofd heeft, illegale migranten,  Jihadisten en haatbaarden uitwijzen, corrupte  bestuurders aanpakken, MH-17 afwikkelen, de milieumaffia aanpakken,kortom, alles waar een beetje ruggengraat bij nodig is.

Deze globalisering streeft ernaar de nationale staat op te heffen ten gunste van een incompetente, moreel corrupte, geldverslindende  en vooral ongekozen, neo-marxistische Brusselse clique die alleen maar problemen veroorzaakt, o.a. op gebied van de migratie omdat zij een levensgevaarlijke activiste als Merkel niet durven aan te pakken maar wèl achteraf de Visegrad landen durven te verwijten dat zij niet aan die onwettige manipulatie meedoen. Diezelfde bedreigde onderkant van de middenklasse voelt zich hier dubbel en dwars bedreigd omdat de bescherming die een nationale staat van nature biedt door Juncker c.s. bewust wordt ondermijnd.

Brexit was er typisch op uit om die controle weer terug te krijgen en de globalisering is een boemerang geworden voor de zogenaamd ‘progressieven’ die daar intellectueel niet mee weten om te gaan, behalve in persoonlijke aanvallen zonder rationele argumenten op tegenstanders die nu allemaal “Nazi’s, fascisten en racisten” zijn, om maar niet te spreken van het levensgevaarlijke stam der “journalisten”.  Het ergste bij-effect van de globalisering is dat de massaal toegestroomde gelukzoekers hier te lande grosso modo niet in staat of bereid zijn om ‘in te burgeren’ ( daarbij gesteund door ‘progressieven’ en de subversieve 5e colonne van Erdogan’s ‘Denk’) maar een toenemend beroep doen op de sociale voorzieningen die binnen één generatie vastlopen.

Iedere vorm van maatschappelijke coherentie wordt hiermee onderuit gehaald en uiteindelijk verloedert dit proces in een vorm van semi-anarchie zoals wij nu in Amsterdam waarnemen, waar de ideologische grachtengordel-clique gestaag verder gaat met de ondermijning van de samenleving. Voeg daar nog eens hun identiteitsonzin en islamisering aan toe en de boel loopt uit de hand.

Hoe blind kan deze zelfingenomen élite zijn? Zij zijn in volledige ontkenning, al was het maar om zodoende de ‘andersdenkenden’ lekker te provoceren en de polarisering te maximaliseren, hetgeen uiteindelijk leidt tot het door hen zo gevreesde ‘populisme’, dat te vuur en te zwaard bestreden moet worden en waarbij ieder middel het doel heiligt. Kijk maar naar de brutale manipulatie waaraan een Ollongren en Pechtold zich schuldig maken…  Hun politieke correctheid en inperking van de vrijheid van meningsuiting krijgt daarbij spontaan alle hulp van leugenachtige media die hun eigen geloofwaardigheid daarmee ondermijnen, zoals ook een dwaze scribent van het degelijke Elsevier die dezer dagen plots op goedkope wijze ‘ ad hominem’ tegen Paul Cliteur van leer trok zonder enig rationeel argument. Een grote spiegel doet soms wonderen!

Hun identiteitspolitiek stoelt puur op de neo-marxistische strategie om Trotski’s “permanente revolutie” te bedrijven en zo de maatschappij te blijven verdelen. Wie weet nu nog wat de komische afkorting  LGBTQQIAAP in de USA betekent? Laat ook maar, maar zij maken veel te veel lawaai en krijgen subsidie om niet langer ‘inclusief’ te zijn maar juist ‘exclusief’ en zodoende als een nieuwe volksstam van idioten erkend te worden.

Deze decadent liberalen wierpen zich eens op als de kampioenen der onderdrukten maar profileren zich nu als een aan sclerose lijdende élite die zwaar neerkijkt op hun vroegere protegés, hetgeen moge verklaren waarom Clinton, Merkel en Hollande zo “zwaar‘op de bek gingen” bij de laatste verkiezingen.  Zij hebben geen enkele relatie tot de fabrieksarbeider maar maken zich afhankelijk van verdwaasde decadent-liberale activisten.  Daarmee creëert deze élite een vorm van tribalisme die aan het midden-oosten doet denken waar ook niemand met een ‘andersdenkende’ mag praten van de Koran maar expliciet de religieuze verplichting heeft om ‘andersdenkenden’ te vermoorden.

Geen wonder dat politici die dit aan de kaak stellen, of het nu een Trump is danwel een Wilders of Baudet, veel respons krijgen van het electoraat dat zich bekeert tot ‘populisme’ in de klassieke zin des woords:  het zich afzetten tegen de moreel en financieel corrupte élite.

In het resulterende individualisme preekt eenieder voor de eigen parochie en lopen alle kleuren door elkaar: oorlog en handelsoorlog, populisme en polarisering, alles eindigt in politiek correcte ideologie, waarbij ons binnenkort zelfs voorgeschreven wordt wat wij moeten eten .

In de bouw van de Bijbelse toren van Babel daagde de mensheid God uit en het is een goede zaak dat de mensheid voortdurend probeert de grenzen te verleggen, maar de veel te grote mate van zelfingenomenheid en overmoed van onze generatie der decadent-liberale hemelbestormers en hun dédain ten opzicht van de medemens leidt slechts tot hoogmoed en polarisatie en daarmee zet hun huidige verval in.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties