Racisme

Racisme is het moderne stopwoord om discussies in de kiem te smoren, tegenstanders te belasteren en te beschadigen en het eigen gelijk te cementeren. Racisme, het is niet meer wat het betekent, maar hoe, wanneer en waar het gebruikt wordt.

Social Justice Warrior…. Afb: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=7mF_az89BzY

Paul Cliteur drukt dat kernachtig uit we leven in een tijd van racificatie: tot kwesties van ‘ras’ maken wat daar in feite niets of weinig mee te maken heeft. Kritiek op mensen met een andere nationaliteit? Racisme. Kritiek op een andere cultuur? Racisme. Kritiek op een religie? Racisme. Volgens Cliteur is nationaliteit met ras verwarren een pseudo wetenschap. Het leidt volgens hem tot een proliferatie van beschuldigingen en een vergiftiging van de omgangsvormen. Het tragische is dat men met dit slordige en tendentieuze taalgebruik rond het woord ras ook geen bijdrage levert aan de effectieve racismebestrijding en dat was toch de bedoeling van het Internationaal Verdrag betreffende de uitbanning van alle vormen van rassen discriminatie: raciale discriminatie? Er is tegenwoordig sprake van imaginair racisme. Wanneer iemand een andere mening is toegedaan spreekt men van racisme. Het is een politiek etiket geworden waarmee men tegenstanders snel mee kan wegzetten, een product van vuilspuiterij, van imago beschadiging.

Definities

Mensen die de moeite nemen en het doorzettingsvermogen hebben om de dagelijkse pulpprogramma´s op NPO en RTL te bekijken, krijgen een indruk hoe erg de kennis van racisme is weggezakt, verwaterd. Sterker nog de indruk wordt bevestigd dat het gros van de aanzitters inbegrepen de man of vrouw aan het hoofd van de tafel, die de discussie moet leiden, niet meer weet wat de term betekent en hoe moet worden omgegaan met strekking en toonzetting. Hoewel de uitleg van racisme divers is, kan die goed gebruikt worden om de discussie aan te gaan met domoren die alles onder de noemer racisme scharen om het eigen gelijk te bevestigen.

  • Wikipedia: In de meest algemene zin betekent racisme dat leden van een bepaald ras zich inherent superieur achten aan leden van een ander ras. Bij debatten over racisme is echter vaak sprake van verwarring over de precieze betekenis of implicatie van deze term.
  • Oxford English Dictionary: mening of de ideologie dat leden van een ras bepaalde eigenschappen of kwaliteiten bezitten die specifiek zijn voor dat ras, in het bijzonder om het als beter of slechter van een ander ras te onderscheiden.
  • Merriam-Webster Dictionary: de opvatting dat ras de belangrijkste bepalende factor is van menselijke eigenschappen of vermogens, en dat raciale verschillen de basis vormen van de inherente superioriteit of inferioriteit van een bepaald ras boven een ander ras.

Internationaal Verdrag betreffende de uitbanning van alle vormen van rassen discriminatie: raciale discriminatie: elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.”

Het probleem bij een discussie waarin racisme wordt gebruikt als argument voor een misstand, is de omschrijving van de term ras. In algemene zin duidt men dan op een groepering van mensen in verschillende categorieën op basis van uiterlijke en genetische kenmerken. Het grote probleem is dat in de loop der eeuwen de puurheid van rassen door vermenging en uitsterving in hoge mate verdwenen is. Een ander probleem is dat van sommige bevolkingsgroepen de afkomst onduidelijk is en binnen oorspronkelijke rassen de diversiteit gegroeid is. Het effect van deze twee observaties is dat het racisme meerdere toepassingen heeft gekregen en binnen het door Paul Cliteur omschreven raamwerk als een argument in brede zin kan worden toegepast.

Dreiging met Racisme leidt tot ongewenste misstanden

Waar dat toe kan leiden, kan men in verschillende Europese landen vaststellen, waar de dreiging met racisme – vooral gebruikt door moslims, mensen met niet-Europese genetische karakteristieken en de Europese Goedmensch – de discussie over belangrijke onderwerpen vertroebelt, het westerse normen en waardestelsel doet verwateren en in het verlengde de veiligheid voor de doorsnee burger aantast. In Nederland wordt iemand die ernstige misstappen begaat tegen medeburgers en een andere huidskleur, religie en cultuurachtergrond heeft, steevast aangeduid met de term “verwarde man of vrouw”. Ook al heeft die verwarde toestand geleid tot slachtoffers of zelfs doden. Paul Cliteur wijst er op dat de veroordeling van Geert Wilders wegens, onder andere, aanzetten tot discriminatie op grond van ‘ras’ is gebeurd. Ieder weldenkend mens weet dat Marokkaan zijn, een nationaliteit en geen ras is. Blijkbaar hadden de rechters daar geen boodschap aan en bevestigden politiek georiënteerd te zijn. Dus moest Wilders veroordeeld worden.

In Engeland zijn autoriteiten die toe moeten zien op de veiligheid van de inwoners, stappen verder gegaan. Uit angst van racisme te worden beschuldigd, hebben zij in Telford en Rotherham een jarenlange uitbuiting van jonge kinderen en vrouwen door islamitische bendes, stil gehouden. Liever jonge mensen laten traumatiseren, voor het leven laten beschadigen, tot prostituee, drugsgebruiker laten omvormen, dan krachtdadig ingrijpen tegen criminele levensverwoestende moslims dan van racisme te worden beschuldigd. In Rotherham zijn 1500 en in Telfort 1000 kinderen het slachtoffer geworden van honderden personen die de term mens niet verdienen. Datzelfde is van toepassing op de betrokken politici, politiemensen en functionarissen van het OM. Het grootschalige misbruik waarbij moord niet werd geschuwd, kwam pas aan het licht nadat de Daily Mirror na een aantal anonime tips een eigen onderzoek naar de misdadige praktijken startte en resultaten op de voorpagina van hun dagelijkse edities zetten. Uit documenten die in het bezit zijn van Daily Mirror blijkt dat autoriteiten op de hoogte waren van het lot van sommige slachtoffers, maar niets ondernamen. Ook bewijzen de documenten dat de autoriteiten hebben getracht het onderzoek van Daily Mirror tegen te werken. De betrokken autoriteiten zijn dus kwaad. Niet op die moslim mannen die decennia lang generaties jonge kinderen voor het leven psychisch en fysiek hebben verwond. Nee, op reporters en journalisten van de Daily Mirror. Immers het zijn arme kwetsbare moslims en het beschadigen van jonge mensen maakt deel uit van hun middeleeuwse cultuur. Het is een grof schandaal. Ondertussen is al bekend geworden dat er in meerdere Engelse plaatsen deze walgelijke moslim praktijken hebben plaats gevonden.

In Duitsland is het geen haar beter. Daar buigt zelfs de rechtbank voor het woord racisme en een groeiend aantal rechtbanken past het vonnis aan in lijn met de islamitische wet, omdat of de aanklagers of de verdachten moslim zijn. Die rechtbanken doen uitspraken, die de Shariawet legitimeren en op die manier opzettelijk of niet – de oprichting van een parallel islamitisch rechtssysteem in het land promoten. De betreffende rechtbanken omzeilen bewust artikel 6 van Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), waarin staat…”een legale norm van een andere staat zal niet toegepast worden daar waar het toepassen ervan resulteert in een uitkomst die klaarblijkelijk onverenigbaar is met de essentiële principes van de Duitse wet. In het bijzonder is het niet toe te passen wanneer de toepassing ervan onverenigbaar is met de fundamentele rechten.” Niet alleen Duitse rechtbanken laten zich sturen door het racisme spookbeeld, ook in Nederland is dat prominent aan de orde. Over Zweden kan ik beter zwijgen. Daar kan de lezer de reeds gepubliceerde artikelen op naslaan[i].

Wat staat er in de berichtgeving van de traditionele mediabronnen over deze misstanden te lezen? Na het doorploegen van het wel en wee van de bekende Nederlander – het nieuws van Jineks zwangerschap en de zoveelste kosmetische ingreep van een reeds strakgetrokken BN-er is veel belangrijker dan voor het leven beschadigde mensen door moslims – staat op een van de binnenpagina´s een aantal zinnen daarover. Want het zijn die zielige moslims en die kun je zulk rabiaat gedrag toch echt niet kwalijk nemen.

De hypocrisie van de policor mens blootgelegd

De Franse Marokkaanse Zineb Al Rhazoui, die de aanslag op Charlie Hebdo overleefde en sindsdien zwaar moet worden bewaakt, sloeg in de Volkskrant wel de spijker op de kop met haar uitspraak “linkse politici geven universele mensenrechten op en komen liever op voor islamisten.”. Het zijn niet alleen politici die de samenleving met de term racisme een rad voor de ogen draaien. Bij de asiel en hulpverlening indistrie weten ze ook van wanten. Die vertalen racisme op uiteenlopende manieren. Overigens met hetzelfde resultaat. En die dappere #metoo aanhangers? Die zwijgen. Net als die schreeuwers in Nederland die vinden dat hoofdoeken bij overheidsfunctionarissen en in overheidsruimten moeten kunnen. Maar die maakten zich ook al schaars tijdens de protesten van vrouwen in Iran die in massa hun hoofdoeken verbrand hebben. Wie zijn de slachtoffers van die pokicor instelling? Vrouwen en kinderen. Zieker kun je als mens niet zijn.

————————————————-

[i] Artikelen als “De Zweedse Spiegel” en “Ontmanteling van een Voorbeeld Democratie”.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties