Machtmisbruik

Winning isn’t just everything. It’s the only thing. Lie all you want. Argue against the very claims you just made. If you have standards, make sure they’re double standards.(Harry Reid former Senate Democrat Majority Leader (2012)).

Afb: pixabay

Het laatste half jaar is een groot aantal artikelen gewijd aan de Deep State, de rol van het Inlichtingenkartel, linkse mediakartel, Obama loyalistische amusementskartel, ambtsmisdrijven, machtsmisbruik en de hindernissen die voor Trump c.s. zijn opgeworpen. In die context speelt het Steele dossier en het Shearer memorandum sleutelrollen. Hoewel er veel artikelen zijn geschreven over die twee documenten is het voor het grote publiek nog steeds duister hoe de tijdlijn van het Steele dossier eruit ziet en welke functionarissen en rol hebben gespeeld bij het verzamelen van informatie, samenstelling en verspreiding van die twee epistels. In dit artikel zal m.b.v. de tijdlijn van de Washington Post (WP) aangevuld met informatie uit andere onderzoekbronnen, meer duidelijkheid worden gegeven.

Ontwikkelingen en Gebeurtenissen in 2016

Eind 2015: Republikeinen huren Fusion GPS in om Trump c.s. te onderzoeken.

April 2016: Perkins Coie die de Democratische Partij en Clinton Campagne vertegenwoordigt, huurt Fusion GPS in en geeft opdracht om Republikeinse tegenstanders te onderzoeken, neemt in feite het onderzoek naar Trump van de Republikeinen over.

Juni 2016: Fusion GPS huurt Steele in (in feite diens eenmans firma Orbis Business Intelligence) om compromitterende informatie over Trump te verzamelen en een anti-Trump dossier op te stellen.

20 juni-13 december 2016: Steele verzamelt informatie en stelt een dossier op. Hij heeft zijn pijlen vooral heeft gericht op Carter Page en George Papadopoulos[1].

In de loop van 2017 zal blijken dat het dossier is samengesteld met onbevestigde informatie uit Russische bronnen. De betrouwbaarheid van zijn bronnen en informatie heeft hij niet nagetrokken en in vage termen geeft hij in het dossier aan waar die bronnen binnen Russische instituties geplaatst moeten worden. In zijn rapport geeft Steele de indruk dat die bronnen jarenlang aan een anti-Trump dossier zouden hebben gewerkt. Een beloofde video waarop Trump in een compromitterende situatie zou staan, hebben de Russische informanten nooit gegeven. In ieder geval is helder dat Steele en Fusion GPS met Russische bronnen hebben samengespannen om onbevestigde informatie over Trump op papier te kunnen zetten).

Fox news bericht op 9 februari 2018 dat Jonathan Winer[2] een hoge functionaris van Obama´s Ministerie van Buza tijdens het verzamelen van informatie uit Russische bronnen en samenstellen van het Steele dossier, regelmatig contact met Steele heeft gehad. Hij zou sinds 2009 met Steele, een vriend van hem, berichten en informatie hebben uitgewisseld. Winer blijkt gedurende twee jaar meer dan 100 Steele teksten te hebben voorgelegd aan Rusland experts van BuZa. Onder die teksten ook teksten die werden opgenomen in het Steele dossier. De inhoud daarvan is ter kennis gekomen van de top van BuZa (Nuland en Kerry).

Winer heeft de ruwe tekst van het Steele rapport via het Clinton campagne team onder ogen gehad (onduidelijk wanneer en wie) en daarvan een samenvatting van twee pagina´s gemaakt. Die samenvatting heeft hij getoond aan een top diplomaat van BuZa, Victoria Nuland, die adviseerde die samenvatting aan John Kerry voor te leggen. Winer erkent ook dat hij informatie verzameld door Shearer[3] (vervolgens genoemd het Shearer Memorandum), via een ander Clinton campagnelid, Sidney Blumenthal, heeft gekregen om de witte vlekken in het Steele rapport in te kunnen vullen. De WP informatie bevestigt twee zaken: Steele onderhield vriendschappelijke banden met overheidsfunctionarissen van de Obama regering (BuZa, DOJ en State Department);  er circuleren twee dossiers over de vermeende Moskou-Trump samenzwering en het ruwe Steele dossier en Shearer Memorandum is via FBI (Comey) en/of BuZa (John Kerry), bij Obama terecht gekomen[4]. Er circuleerde al voor voltooiing van het Steele dossier ongecontroleerde en onbetrouwbare anti-Trump informatie in hoge regeringskringen en is zelfs door de handen van Obama is gegaan.

Breitbart berichtte op 12 maart 2018 dat Winer in een visa kwestie in 2006 een Russische oligarch vertegenwoordigde uit de inner circle van Poetin. Deze oligarch, Oleg Deripaska, wordt ervan verdacht een van Steeles bronnen te zijn geweest. Er is nog een andere relatie met een lid van het congres waarin Deripaska een indirecte rol blijkt te hebben gespeeld. Senator Mark Warner de top democraat van de Senaat Inlichtingen Commissie blijkt via Adam Waldman, een hoogbetaalde Amerikaanse lobbyist voor Deripaska, geprobeerd te hebben contact te krijgen met Steele voor een gesprek over zijn dossier.

Juli 2016: Page brengt drie dagen door in Moskou om een presentatie te geven op de New Economic School. De presentatie prikkelt de nieuwsgierigheid van de FBI en zou het onderzoek naar de Trump campagne hebben gestimuleerd.

5 juli 2016: (Australische) Informatie over het gedrag van Papadopoulos en de voorlopige vaststellingen die Steele aan Gaeta heeft gegeven, leiden tot een FBI onderzoek. Comey geeft Peter Strzok opdracht om een eventuele band tussen Moskou en Trump te onderzoeken.

25 augustus 2016: Paul Sperry[5] stelt in zijn rapport dat John Brennan, directeur CIA, een opmerkelijke briefing geeft aan Harry Reid. Twee dagen later eist Reid in een brief aan Comey dat de FBI een onderzoek doet naar Carter Page en als onderbouwing van zijn eis een niet bewezen beschuldiging uit het Steele dossier gebruikt.

23 september 2016: Hope Hicks woordvoerder van Trump verklaart aan een reporter die bezig is om Carter Page in kaart te brengen, dat Page geen formele rol speelt in de verkiezingscampagne. Yahoo!News publiceert het Isikoff artikel.

21 oktober 2016: DOJ en FBI dienen een FISA verzoek bij de FISC in om de handel en wandel van Carter Page te mogen volgen en zijn communicatie in de breedste zin van het woord te mogen afluisteren. Later blijkt dat informatie uit het Steele dossier en het interview van Steele dat Isikoff in een artikel voor Yahoo News heeft verwerkt als onderbouwing werd gebruikt om aan te tonen dat Page vermoedelijk voor een andere staat (Rusland) werkzaamheden verrichtte. Het verzoek wordt driemaal herhaald en steeds wordt informatie uit het Steele dossiers als onderbouwing gebruikt.

31 oktober 2016: de FBI beëindigt de samenwerking met Steele als een FBI informant, omdat hij de overeenkomst heeft geschonden door zijn positie als FBI informant te openbaren (informatie van Bill Priestap een hoge FBI autoriteit tijdens zijn hoorzitting voor de Senaatscommissie in juni 2017).

8 november 2016: Trump wint de verkiezingen.

13 december 2016: Steele voltooit zijn dossier met o.m. informatie uit de boezem van BuZa (Winer) en informatie afkomstig van het Clinton campagne team (Shearer).

Dit dossier kreeg voor Steele nog een vervelend staartje. In maart 2018 kreeg hij in de USA een rechtszaak aan zijn broek, omdat  hij in zijn dossier had beweerd, dat een Russische ondernemer met de naam Aleksej Gubarev een directe rol had gespeeld in het intercepteren en inbreken van de computers van de DNC. Gubarev pikte dat niet en schakelde zijn Amerikaanse advocaten in Boston in om Steele voor het gerecht te slepen. Gubarev doet dat aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In de USA vecht hij de juistheid van de Buzzfeed publicatie aan en in Engeland spitst hij zich toe op het gegeven of Steele “were responsible for the publication of the defamatory statement”. Gubarev concentreert zich in Engeland niet of de lasterlijke bewering waar of niet waar is. Gubarev stelt dat die valse is. De Queen´s Bench ontkent dat ook niet en stelt vast dat Steele “does have relevant evidence to give for trial in the U.S. proceeding.” Steele wilde nog onder die ondervraging uit te komen door te stellen dat the examination would be prohibited by English law. M.a.w.hij is de sjaak.

December 2016: Trumps advocaat Don McGahn schrijft Page dat hij direct moet stoppen met rond te bazuinen een Trump adviseur te zijn, want “You were merely one of the many people named to a foreign policy advisory committee in March of 2016 — a committee that met one time,… you never met Mr. Trump, nor did you ever ‘advise’ Mr. Trump about anything. You are thus not an ‘advisor’ to Mr. Trump in any sense of the word…”

Ontwikkelingen en Gebeurtenissen in 2017

5 januari 2017: Obama geeft tijdens een hoog niveau bespreking aan James Comey, plaatsvervangend AG Sally Yates, Vice President Joe Biden en Nationale Veiligheid Adviseur Susan Rice, de richtlijn hoe met een Russische inmenging moet worden omgegaan Dat moest volgens het boek gaan. Opmerkelijk, omdat in de loop van 2017 duidelijk is geworden op welke wijze het Steele en het Shearer dossier tot stand zijn gekomen. Niet echt by the book, tenzij Obama zijn eigen volgens de Alinsky principes opgestelde boek, bedoelde.

10 januari 2017: Buzzfeed openbaart het Steele dossier en verspreidt het onder het liberale deel van de media. Volgens Judicial Watch Tom Fitton, zijn er rapportages waarin staat dat het Shearer memorandum in handen is gekomen van CIA Directeur John Brennan. Brennan zou dat dossier gevoegd hebben bij een Inlichtingenpresentatie voor het Witte Huis op 13 januari 2016 (zie volgende bullet).

13 januari 2017: Een samenvatting van de onbevestigde en onbewezen bevindingen van Steele is als bijlage gevoegd bij een hoog geclassificeerde presentatie over Russische activiteiten die John Brennan de dienstdoende Directeur van de CIA, geeft aan Obama en Democraten in het Congres. Een goede reden daarvoor kon Brennan bij zijn hoorzitting voor de Senaatscommissie later in het jaar niet geven.

14 januari 2017: mediabronnen berichten dat de CIA in 2016 een Task Force heeft ingesteld om eventuele Russische geldstromen naar de Trump Campagne te onderzoeken. In de Task Force zaten vertegenwoordigers van de CIA, DOJ, FBI en Economische Zaken, Director of National Intelligence en National Security Agency (NSA). De belangrijkste Inlichtingendiensten zaten aan. De vraag waarom die Task Force de opmerkelijke geldstromen naar de Clinton Foundation, Clinton Campagne en de persoonlijke bankrekeningen van de Clintons niet werden onderzocht, beantwoordt zich zelf. Omdat de genoemde instituten en organisaties anti-Trump en pro-Clinton waren.

20 januari 2017: inauguratie Trump.

Susan Rice stuurt zichzelf een mail waarin een samenvatting van de 5 januari 2017 Obama richtlijn staat ““President Obama began the conversation by stressing his continued commitment to ensuring that every aspect of this issue is handled by the Intelligence and law enforcement communities ‘by the book.’ The president stressed that he is not asking about, initiating or instructing anything from a law enforcement perspective. He reiterated that our law enforcement team needs to proceed as it normally would by the book.” De inhoud van die mail wekt de schijn dat Obama ook richtlijnen heeft gegeven over het delen van gevoelige informatie met Moskou en de nieuwe Trump regering.: “The President asked Comey to inform him if anything changes in the next few weeks that should affect how we share classified information with the incoming team”.

11 april 2017: De WP is de eerste mediabron die melding maakt van een FISA bevel voor Carter Page in de zomer van 2016.

6 mei 2017: Foxnews krijgt een dag voordat Comey zijn verklaring voor de Senaatscommissie zal uitspreken, een tip van een bron uit diens inner circle dat die verklaring is opgesteld in samenwerking met Mueller. Comey bevestigt voor de eerste keer gespreksnotities aan Mueller te hebben gegeven. Hij bevestigt dat hij bewust gevoelige vertrouwelijke informatie uit de gesprekken met de president d.t.v. een vriend, Daniel Richmann, een professor op de Columbia Universiteit, naar de NY Times heeft gelekt om een Special Counsel te initiëren.. Hij bevestigt ook dat er een onderzoek naar Flynn liep op de dag dat hij ontslagen werd. De NYT publiceert op 16 mei een artikel aan het lekken van Comey.

17 mei 2017: Na de hoorzitting van Comey voor de Senaatscommissie, stelt waarnemend DOJ Rosenstein (een Obama loyalist) een Special Counsel in en geeft Mueller (een geregistreerde Republikein) opdracht om het onderzoek naar een vermeende Trump-Moskou samenzwering over te nemen. Mueller stelt een sterk Democratisch georiënteerde 21 man en vrouw sterk onderzoeksteam samen (o.m. de FBI agenten Strzok en Page, 10 top functionarissen uit de Obama DOJ en zeven uit Obama gekleurde justitiele instanties.).

Juni 2017: Comey en Priestap bevestigen tijdens hun hoorzitting voor de Senaatscommissie dat de FBI de inhoud van het Steele dossier nauwelijks heeft getoetst. Daarom is het onbegrijpelijk dat Comey de inhoud van het Steele dossier, Shearer Memorandum en het Yahoo!News artikel gebaseerd op Steele uitspraken heeft gebruikt voor de onderbouwing van het initiële FISA verzoek en de vier verzoeken om verlenging (drie door Comey en een door McCabe getekend)

Ontwikkelingen en Gebeurtenissen in 2018

2 februari 2018: Nunes FISA memorandum. Voordat die door het witte Huis geopenbaard werd, is de tekst door hoge FBI functionarissen[6] op juistheid en waarheidsvinding gecontroleerd. Die konden geen enkele onjuistheid of onevenwichtigheid in de tekst ontdekken. Voor de voorzitter van het Comité was dat het groene licht om het memo aan de President te geven.

16 februari 218: DOJ/Mueller vaardigt tenlasteleggingen uit tegen 13 Russische staatsburgers.

20 februari 2018: hoorzitting McCabe voor de Housecommissie. McCabe, voormalig waarnemend directeur van de FBI, wordt door de Commissie aan een verhoor van zeven uur onderworpen. Omdat zijn verklaring op veel punten conflicteert met die van voorgaande functionarissen, is de Hoorcommissie (House Intelligence Committee) gedwongen om nieuwe dagvaardingen aan FBI en DOJ functionarissen die al gehoord waren, uit te vaardigen.

Mc Cabe beweert in tegenstelling tot Comey in zijn hoorzitting o.m. dat de FBI de geloofwaardigheid van het Steele dossier en Shearer memorandum nauwgezet had getoetst, Hij kon geen ander antwoord geven op de vraag om voorbeelden te geven, dan de veronderstelde reis die Carter Page naar Moskou zou hebben gemaakt. Ondanks het feit dat het dossier documenten met zijn handtekening bevatte, kon hij zich plotseling ook niet herinneren dat de DNC en Clinton campagne, het Steele dossier d.t.v. Fusion GPS hadden gefinancierd.

25 februari 2018: Schiff memorandum.

Steele Rapportages aan Fusion GPS, Clinton campagne team en DNC

In de periode 20 juni -13 december 2016 heeft Steele regelmatig Fusion GPS (en dus de Clinton campagne en DNC) schriftelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van zijn onderzoek en wel

20 juni 2016: in zijn eerste rapportage, suggereert hij dat de Russen compromitterende informatie over Trump hebben. Hij legt niet uit wie die Russen zijn en of ze wel of niet betrouwbaar zijn.

5 juli 2016: Steele heeft in London op zijn werkplek bij het Victoria Station, een ontmoeting met FBI agent Mike Gaeta. Overhandigt hem het voorlopige resultaat van zijn ervaringen in de periode 20 juni-5 juli 2016 (?).

Steele heeft aan Glenn Simpson van Fusion GPS gevraagd of hij met de FBI een onderhoud over zijn opdracht mocht hebben. Nadat Simpson zijn fiat had gegeven, belde Steele Gaeta op en zei hem “I can’t discuss it over the phone. You have to come here. Believe me, Mike, you have to come to London”. Na het telefoongesprek nam Gaeta contact op met Victoria Nuland, top diplomaat van BuZa, om haar toestemming te vragen om met Steele te mogen spreken[7]. Iemand van de FBI controleerde bij Nuland of zij van de ontmoeting afwist en ermee instemde. Zij antwoordde dat zij de ontmoeting steunde. Gaeta arriveerde op 5 juli 2016 in Londen en ging direct naar Steele´s kantoor bij het Victoria Station. Daar kreeg hij een kopie van de informatie die Steele tot dan toe had verzameld, op papier had gezet en aan Fusion GPS had gerapporteerd. Het enige wat Gaeta na lezing zei was “I have to report this to headquarters.”. Als dit wordt bevestigd dan heeft Directeur FBI, Comey, een deel van het Steele dossier al in juli 2016 gelezen en verklaart dat zijn uitspraak in januari 2017 dat er geen genoeg vlees op het bot zat voor een aanklacht tegen het team Trump. Volgens polifact.com had Comey op 8 juni 2017 de volgende tekst uitgesproken The IC leadership thought it important, for a variety of reasons, to alert the incoming President to the existence of this material, even though it was salacious and unverified. Among those reasons were: (1) we knew the media was about to publicly report the material and we believed the IC should not keep knowledge of the material and its imminent release from the President-Elect; and (2) to the extent there was some effort to compromise an incoming President, we could blunt any such effort with a defensive briefing.”

26 juli 2016: rapporteert een grote Russische hackers operatie.

30 juli 2016: rapporteert het Russische ongenoegen over het verloop van de Amerikaanse verkiezingen.

10 augustus 2016: stelt dat de Russen tevreden zijn over de verwarring die is gezaaid en adviseert om het Sanders electoraat tegen Trump op te zetten.

14 september 2016: suggereert dat Trump mensen heeft omgekocht en zich in Rusland gecompromitteerd heeft.

18 of 19 september 2016: Steele ontmoet Michael Isikoff[8] d.t.v Glenn Simpson van Fusion GPS in een gereserveerde kamer van een restaurant in Washington. Het onderhoud duurde ongeveer een uur. Steele vertelt hem over de reis van Carter Page naar Moskou waar hij gesprekken zou hebben gevoerd met de inner circle van Poetin over opheffing of verzachting van de westerse sancties. Het feit dat volgens Steele de FBI zijn informatie serieus zou hebben genomen, overtuigde Isikoff van het waarheidsgehalte van de informatie.

3 oktober 2016: ontmoet FBI agenten in Rome en stelt gespreksnotitie op van zijn onderhoud met FBI agenten in Rome.

12 oktober 2016: beweert dat Poetin boos was over het verloop van het verkiezingsproces.

19 oktober 2016: beweert dat Michael Cohen, de advocaat van Trump, contact heeft gezocht met Moskou (geeft niet aan wie Moskou is). NB: Cohen heeft dat ontkend.

13 december 2016: Steele presenteert zijn dossier aan Fusion GPS.

Slotopmerking

De informatie die is vastgelegd in dit artikel wordt door meerdere bronnen bevestigd. Niet alle bronnen zijn echter nauwkeurig geweest in hun dataverwerking, waardoor bijeenkomsten en ontwikkelingen te ruim omschreven worden. Desondanks geeft het een inzicht in de rare schaatspartijen die Steele en diverse Obama functionarissen hebben gereden, waarbij ook Obama niet heeft stilgezeten. Niet kan worden uigesloten dat in de nabije toekomst meer informatie vrijkomt, waardoor de opgenomen tijdlijnen aangevuld of gecorrigeerd kunnen resp. moeten worden. Bestaat er een Deep State, een schaduw regering in de USA en frustreert die het regeren van de USA? Of Course it does!

—————————————

[1] De partner van Papadopoulos, Simona Mangiante,  zegt dat beide heren elkaar een keer hebben ontmoet.

[2] Een voormalige U.S. deputy assistant secretary of state en voormalig Libya special envoy.

[3] Op 12 februari bericht Breitbart News dat Shearer gedurende zes maanden door Europa gereisd heeft om compromitterend Russisch Trump materiaal op te duikelen. Tevergeefs. Hij is een journalist, politieke activist en vertrouweling van Clinton. Shearer wordt verbonden aan een aantal duistere Clinton schandalen en heeft uit de informatie uit het Steele dossier het anti-Trump dossier voor de Clinton campagne samengesteld.

[4] In een Strzok-Page mail van 2 september 2016 staat te lezen: “POTUS wil alles weten” als een aanwijzing voor een briefing die Comey aan Obama moet geven.

[5] Conservatieve auteur en politieke commentator. Hij was verbonden aan het Hoover Instituut een conservatieve denktank.

[6] Directeur FBI Wray kreeg het memo vorige zondag onder ogen; twee hoge FBI functionarissen hebben de tekst op maandag bestudeerd en het Witte Huis liet de tekst op dinsdag door vijf andere hoge FBI functionarissen kon doorspitten. Het resultaat daarvan was dat bronnen en methode een betere bescherming in de tekst moesten krijgen en het dringende FBI advies om het memo niet te publiceren.

[7] Tekstdeel uit het boek Russian Roulette (Michael Isikoff van Yahoo News Report en David Corn van Mother Jones Magazine) dat op 13 maart 2018 is uitgekomen. Bevestigd door een artikel op de website www.dailywire.com

[8] Yahoo News Chief Investigative Correspondent Hij was een conservatieve auteur en politieke commentator. Hij was verbonden aan het Hoover Instituut een conservatieve denktank.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties