We zijn in oorlog met IS, niet met de islam[i].

“We zijn in oorlog met IS, niet met de Islam” waren de woorden die Rutte uitsprak na de bloedige aanslagen in Parijs. Vervolgens werd de Nederlandse bevolking overspoeld met obligate reacties waarin politici op een veilige afstand kijkend naar het bloed op straten, uitspanningen en recreatie gelegenheden, telkens weer uitblinken.

Afb: wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Military_activity_of_ISIL#/media/File:%C4%B0D_bayra%C4%9F%C4%B1_ile_bir_militan.jpg

Tien woorden die bevestigen dat Nederlandse politici in 2015 niet begrepen met welk kwaad ze geconfronteerd werden. Of misschien ook wel, maar het gaf hen misschien een prettig gevoel om weg te kijken van de route die de islamitische sluipmoordenaar in 2015 gevolgd had om bloedbaden in Madrid, Parijs, Londen en Brussel aan te richten.

Ruim baan voor de vredelievende Islam?

Hoezo, we zijn niet in oorlog met de islam? Wat bedoelde Rutte met “we””? We, in mijn belevingswereld omvat zeker niet de politiek; we is de gewone burger die in de straten en gebouwen van Nederland met kwaadwillige bedoelingen van islamadepten kan worden geconfronteerd. Hoewel nog geen sprake is van een gewapende strijd noch van een oorlog, staat die we op gespannen voet met de principes die islamitische evangelisten geholpen door politieke partijen en zieligheidindustrie die we wil opleggen.

Waarom denken Nederlandse politici dat IS, AQ, Moslim Broederschap en Taliban niet de islam zijn, terwijl die bewegingen zichzelf beschouwen als de personificatie van Koran en sharia? IS, AQ en Wahhabisten beweren evangelisten van de pure – uit de zevende eeuw daterende teksten – islam te zijn. Willen die Nederlandse politici dus beweren dat ze een beter beeld hebben van de islam dan de personen die eeuwenlang leven onder de knoet van de islam dan wel de Koran gebruiken als alibi voor het op massale schaal vermoorden van andersdenkenden, de ongelovigen, en moslimsamenlevingen die zich niet in dezelfde kompasrichting bewegen als de genoemde islamitisch extremistische bewegingen, de afvalligen? IS, AQ, Moslim Broederschap en Taliban zijn de islam.

Wanneer In Nederland iets gebeurt dat verdacht veel kenmerken bezit van een islamitisch extremistische aanslag, komen politiek kartel en media met de bekende verwarde persoon op de proppen. Of wordt het incident zodanig gespind dat de Nederlandse burger niet in de gaten mag hebben dat ook de Nederlandse samenleving werd getroffen door een aanslagpleger wiens modus operandi veel lijkt op acties van lone wolves in Londen en Hamburg. Want de Islam is immers een vredelievende ideologie? En als die warhoofden in Den Haag en Hilversum dat zeggen, dan moet het wel waar zijn. Dus, ruim baan voor de godvruchtige moslim.

Het navelstarende politieke kartel put zich daarentegen uit in het voortdurend opleggen van gedragsregels aan de eigen bevolking en schiet door het zelfverklaarde geldgebrek, tekort in de beloofde veiligheid, afgesproken welvaart en medische zorg. Er blijkt echter genoeg geld in de overheidsbeurs te zitten voor het pamperen van de migrant. Het is werkelijk stuitend te zien hoe hooghartige het politieke kartel en diens deugvolgers de eigen bevolking behandelen. Als een onmondige, tweederangs mens. Alsof die niet in staat is om links en rechts van elkaar te onderscheiden. Misschien dat het grote succes van de serie de Luizenmoeder en de kijkdichtheid van Voetbal Inside een aantal belletjes doet rinkelen in de Haagse schemering. Nee? Dacht ik wel.

Niets meer dan een instructieboekje.

Rutte vindt extremistische bewegingen die hun daden baseren op de inhoud van de Koran wel gewelddadig, maar de islam die via dezelfde Koran oproept tot geweld tegen ongelovigen en afvalligen, is dus volgens hem niet gewelddadig. Een merkwaardige redenering. Misschien kan een bloemlezing van teksten uit de Koran, Rutte overtuigen hoe Islamevangelisten accentueren dat andersdenkenden benaderd en behandeld moeten worden. Moeten, de moslim kan niet uit een menu kiezen wat hij wel of niet denkt te gaan doen.

Kill the unbelievers wherever you find them.” Koran 2:191; Make war on the infidels living in your neighbourhood.” Koran 9:123; When opportunity arises, kill the infidels wherever you catch them.” Koran 9:5; Jews and Christians are perverts; fight them.” Koran 9:30; Maim and crucify the infidels if they criticize Islam” Koran 5:33; Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies.” Koran 22:19; Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the Qur’an.” Koran 8:12; Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels.” Koran 8:60.

Deze bloemlezing is een beperkte weergave van de aansporingen uit de Koran hoe de gemiddelde moslim een andersdenkende en afvallige moet benaderen en behandelen. Wanneer men beseft dat Mohammed in die periode van de geschiedenis slechts een van de vele bloeddorstige krijgsheren was, zijn zulke teksten vanzelfsprekend,. Geweld, vaak buitensporig geweld, was noodzakelijk om zich als krijgsheer staande en in leven te kunnen houden. Door te pretenderen een profeet te zijn, kon hij zich onderscheiden van die anderen. Het is dan ook niet verrassend dat de Koran 25 bevelen bevat die opdragen om ongelovigen en afvalligen te doden. Van tolerantie, begrip en vrijheid van denken zoals dat bij een religie het geval is, kan dan ook geen sprake zijn. Dat zijn westerse uitvindingen die in de loop der tijd zich hebben ontwikkeld tot morele  basiswaarden van westerse democratieën. Vanuit die invalshoek beschouwd is de Koran niets meer dan een instructie boekje die uitlegt waarom en hoe volgers van Mohammed, tegenstanders moeten aanpakken.

Niet hervormen, niet integreren.

Moslims gevoed door de teksten van de Koran, voelen zich verheven boven alle niet volgens de Koran levende etnische entiteiten. De Koran gehoorzamend, mogen ze niet integreren in westerse democratische samenlevingen en inhoud gevend aan de autocratische tribale principes blijft de mate van vrijheid in moslimstaten beperkt. De Koran staat blijkbaar wel toe om verworvenheden van die volgens Koran criteria gedegenereerde samenlevingmodellen, te misbruiken om de bovenliggende partij te worden. Helaas beseffen ze niet dat zodra ze de bovenliggende partij zijn, die staten afglijden naar de grauwe wereld waarin de teksten van de Koran op papier werden gezet. De Koran geeft ook nog een paar handige tips hoe de ongelovige en afvallige in de geest van Mohammed aan het verstand moet worden gebracht om hun kompasrichting van het leven af te stemmen op de kompasrichting van de islam:

I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah” – (Muslim 1:33); Muhammad’s life was a succession of warfare, plundering and killings… and every Muslim is invited to imitate this supreme “model. Fight everyone in the way of Allah and kill those who disbelieve in Allah.”  (Ibn Ishaq 992). He himself beheaded 800 Jewish men and boys, (Abu Dawud 4390) ordered the murder of women (Ibn Ishaq 819, 995) and killed those who insulted him.(Bukhari 56:369, 4:241); According to him, Jihad in the way of Allah elevates one’s position in Paradise by a hundred fold. (Muslim 4645); He encouraged his men to rape enslaved women, (Abu Dawood 2150, Quran 4:24), he put apostates to death, plundered and lived off the wealth of others, captured and enslaved non-Muslim people; after Mohammed’s death, his followers attacked and conquered the populations of 28 countries and declared holy war on the people of five major world religions.

Er ademt niet veel naastenliefde uit de adviezen van diverse moslimvoorgangers. Uit die adviezen kunnen andersdenkenden en afvalligen echt niet de stellige indruk krijgen, dat een moslim die zich sterk maakt voor het uitdragen van de pure islam, het goede met hen voorheeft. Als die twee categorieën zich bekeren tot de Islam en leven naar de principes van Mohammed zoals is verwoord in de Koran, hoeven ze zich nergens zorgen over te maken. Mochten ze de goedbedoelde adviezen in de wind slaan en een eigen kompasrichting willen volgen, dan leert de geschiedenis hoe hun nabije toekomst eruit kan zien..

Each year, thousands of Christian homes and churches are torched or bombed by Muslim mobs, and hundreds of Christians, priests, pastors, nuns and other church workers are murdered at the hands of Islamic extremists. We witness daily religious violence against Hindus, Jews, Buddhists, Muslims, Christians. The converts to Christianity are beheaded. The victims of slave traffic done by the Arabs during almost ten centuries amount to tens of millions of people The so-called justification varies, from charges of apostasy or evangelism, to purported blasphemy or insulting the Islam.  Innocent people have even been hacked to death by devout Muslims over cartoons.

Integratie en hervorming betekent binnen de context van de Koran dat men zich moet aanpassen aan de beginselen van zwakkere samenlevingen en open moet staan voor invloeden van buitenaf met consequenties voor de veronderstelde puurheid van de Islam. In de ogen van een fanatieke moslim betekent dat overgave i.p.v overwinning. Wanneer westerse goeddenkers blijven volharden in hun bewering dat de islam wel open staat voor hervormingen, dan moeten ze de strijd binnen de Wahhabistische beweging eens goed bestuderen.

Strijd aanbinden met een ideologie.   

We zijn inderdaad nog niet in oorlog met de islam. Toch moet het inmiddels ook in policor Den Haag helder zijn geworden, dat de Islam zich wel in oorlog beschouwt met alles dat riekt naar en eruit ziet als niet-Islam. Gegeven de principes in de Koran en strekking en toonzetting van de inhoud, is de islam geen religie, maar een keiharde ideologie. Een ideologie die geen andersdenkenden op zijn pad naar de av+absolute wereld macht duldt en zijn pijlen heeft gericht op christenen en Joden. Dat blijkt duidelijk uit de lopende uitdunning van de Christelijke gelederen op alle continenten. Ook in Europa.

Het trieste is dat het kartel niets heeft geleerd van bloedige aanslagen ver van eigen huis en haard en blijkbaar ook geen lering wil trekken. Hooghartigheid en onbenulligheid overheersen in uitspraken over islamitische extremisten en hun verbinding met de Islam. Rutte en zijn politieke paladijnen sluiten welwillend de ogen voor het oplopend spanningsveld tussen Christenen, Joden en moslims waarbij Christenen en Joden tegen de policor stroom in zwemmend, proberen te overleven in een poel van deugdzaamheid die door deugmensen is aangelegd en wordt onderhouden.

Om te overleven moet de strijd met de Islam aangegaan worden, maar de vissers in het Haagse politieke moeras, willen onder leiding van Rutte hun vingers daaraan niet branden en laten de doorsnee Nederlander liever in de kou staan. De deugmens is in feite een echte deugniet.

—————————————-

[i] Koran en moslim citaten komen uit het artikel “Jesuit Scholar: Seeking to Defend Islam at All Costs Is Betraying the Truth” op de website www.ncregister.com

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties