Het doorlopende verdriet van Groningen

Op de late avond van 31 januari jl. publiceerde het Groningse Dagblad van het Noorden het artikel ‘Hier zijn ze dan, die geheime stukken uit 1963 over de gaswinning in Groningen’.[i] Hierin komt onomwonden naar voren welke – naar nu blijkt dubieuze – rol de Nederlandse Staat speelt en heeft gespeeld in en rond de vorming van en de participatie in de NAM aangaande de gaswinning in Groningen. Het feit dat de stukken als geheim zijn geclassificeerd, is in dezen veelzeggend voor wat betreft de constructie die voor de gaswinning bedacht is.

Afb: wikimedia

Nog geen dag later volgde nóg een artikel in dezelfde krant met de veelzeggende kop ‘Kabinet schroefde de gaswinning na Huizinge meedogenloos op’.[ii] Opnieuw wordt hier de dubieuze rol van de Staat duidelijk zichtbaar, door in weerwil van de adviezen omtrent de gaswinnng na de aarbeving in Huizinge op 16 augustus 2012 – met 3.6 op de schaal van Richter de zwaarste ooit gemeten in Groningen – de gaspropductie niet te verminderen, maar juist zeer fors op te schroeven. Dit kwam naar voren in een vraaggesprek van de NOS met voormalig inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).[iii] Hij stelt dat de top van het vorige kabinet zeer bewust deze keuze heeft gemaakt, ondanks de enorme risico’s voor de veiligheid van de inwoners.

Op basis van het onderzoekswerk dat is verricht en het vraaggesprek met Jan de Jong van het SodM kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat de respectievelijke kabinetten alleen maar uit waren op snel financieel gewin, daarbij volledig voorbijgaand aan de veiligheidsrisico’s. Dat maakt dat zij werkelijk geen haar beter zijn dan die van de eerste de beste bananenrepubliek en dat rechtvaardigt in mijn optiek volledig het eigenhandig dichtdraaien van de gaskranen door de Groningers. Daarnaast wordt het onderhand de hoogste tijd dat de leden van de regentenkliek eens hoofdelijk aansprakelijk gesteld gaan worden gesteld voor hun beslissingen en daden. Er moesten maar eens wat koppen gaan rollen.

Verder dienen de Groningers die als gevolg van de ongebreidelde gaswinning schade hebben opgelopen – en niet alleen materiële![iv] – met onmiddellijke ingang ruimhartig gecompenseerd te worden, óók door Exxon en Shell. Er is voor honderden miljarden euro’s uit de Groningse bodem opgepompt; dat rechtvaardigt een ruimhartige compensatie ten volste. Schermen met wettelijke regelingen van hogerhand dient achterwege te blijven; wetten zijn slechts door mensen verzonnen dode letters op papier. Waar het om gaat, is rechtvaardigheid. En die was de afgelopen decennia ver te zoeken.

Héél ver.

—————————————————

[i] http://www.dvhn.nl/groningen/Hier-zijn-ze-dan-die-geheime-stukken-uit-1963-over-de-gaswinning-in-Groningen-22871481.html

 

[ii] http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Kabinet-schroefde-de-gaswinning-na-Huizinge-meedogenloos-op%E2%80%99-22871865.html

 

[iii] https://nos.nl/artikel/2214773-vorige-kabinet-nam-meedogenloos-besluit-over-gas.html

 

[iv] http://www.dvhn.nl/groningen/Doden-door-aardbevingsstress-in-Groningen-22867764.html

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
6 jaren geleden

***Nog geen dag later volgde nóg een artikel in dezelfde krant met de veelzeggende kop ‘Kabinet schroefde de gaswinning na Huizinge meedogenloos op’.[ii] Opnieuw wordt hier de dubieuze rol van de Staat duidelijk zichtbaar, door in weerwil van de adviezen omtrent de gaswinnng na de aarbeving in Huizinge op 16 augustus 2012 – met 3.6 op de schaal van Richter de zwaarste ooit gemeten in Groningen – de gaspropductie niet te verminderen, maar juist zeer fors op te schroeven. Dit kwam naar voren in een vraaggesprek van de NOS met voormalig inspecteur-generaal Jan de Jong van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).[iii] Hij stelt dat de top van het vorige kabinet zeer bewust deze keuze heeft gemaakt, ondanks de enorme risico’s voor de veiligheid van de inwoners.*** Aldus Rene Oterdoom.

Als ik hierop een analyse loslaat, dan kom ik tot de “verbijsterende” ontdekking dat “de Staat”, ( de regering en Kamerleden) mijns inziens, een stel criminelen zijn. Immers: De Top van het vorige kabinet zeer BEWUST deze keuze ( meer gas oppompen) heeft gemaakt… ONDANKS DE ENORME RISICO’S VOOR DE VEILIGHEID VAN DE BEWONERS”.
Want: criminelen.hebben lak aan iedere schade dewelke een maatschappij, of bevolking lijdt. Definitie van Criminologie: “De wetenschap verstaat onder criminologie dat: “Welke zich ten doel stelt het verschijnsel van de criminaliteit te bestuderen, zowel de Theoretische als wel de zuivere criminologie. ” Dus de oorzaken en verschijnselen worden onderzocht waarbij ook de JURIDISCHE zijde van misdaden wordt belicht.
Mijn conclusie is dan niet zo moeilijk. Ten eerste: De veiligheid van de bevolking werd bewust op het spel gezet voor de winsten en de contracten die met het buitenland werden afgesloten. Ten Tweede: Het milieuaspect, de verzakking van de grond en de kosten die dat voor de bevolking meebracht, werden ingecalculeerd. De heer Oterdoom noemde dat ook al. Zelfs het “aansprakelijkheid- beginsel” komt ter sprake. Ten derde : Ik doe een stap verder.
De causale aansprakelijkheid geeft aan wanneer een verband van oorzaak en gevolg mag worden aangenomen. De causaliteitsleer geeft een “Conditio sine qua non”: ( de voorwaarde zonder welke het gevolg niet zou zijn ingetreden).
Immers: De keuze van extra veel gas oppompen heeft tot gevolg dat de verzakkingen van de grond ook schade veroorzaakt aan huizen en andere gebouwen. En, die keuze is BEWUST gemaakt.
De Staat zal nu, volgens Minister Wiebes van Economische zaken, de schade in Groningen vergoeden en “mogelijk” verhalen op de NAM of op Shell. Maar…… houdt er maar rekening mede dat de belastingbetaler een nog grotere bijdrage aan belastingen zal moeten ophoesten op zijn “energierekening”.

Wat ik werkelijk denk ,van ook déze regering, Rutte III, blijft geheim.