De sluimerende Broederschap heidebrand

Europese politici concentreren zich hoofdzakelijk op de bestrijding van herkenbare geweldsuitingen en vergeten om de sluipende activiteiten van de Moslim Broederschap en diens geallieerden voortdurend in de gaten te houden. Dat zal de westerse wereld opbreken.

Moslimbroeder Qaradawi en consorten. Afb: wiki

De Moslim Broederschap wordt in de islamitische wereld beschouwd als een luis in de pels van genormaliseerde moslimsamenlevingen die neigen naar het westerse democratische model. Het blokkeren van Al Jazeera zoals Saudi Arabië en Egypte onlangs hebben gedaan om de propaganda invloed van de Broederschap in te dammen, is daarvan een helder signaal. De Cartoon Jihad en de tijdelijke machtsovername in Egypte hebben bevestigd dat de Moslim Broederschap d.m.v. zijn vaak verborgen en geweldloze manier van invloedsuitbreiding, gelijksoortige resultaten kan bereiken als de gewelddadige manier waarop IS en AQ te werk gaan. In wezen is de Moslim Broederschap door de manier waarop die haarscheuren weet te veroorzaken in het fundament van samenlevingen, een gevaarlijkere tegenstander dan het onbehouwen rondspringen van islamitisch extremistische structuren als IS, AQ en met die twee verbonden regionale en lokale splinter groeperingen.

Inside the Muslim Brotherhood[1].

De bovenstaande teksten sluiten het artikel “Moslim Broederschap; weinig Westerse Broeders” af. Op 2 februari verscheen op de website christenenvoorisrael.nl het verhaal van de Israëlische Midden-Oostenexpert Tzvi Yechezkeli die verslag doet van zijn ervaringen in de boezem van de Moslim Broederschap. Op die website bevestigt het artikel dat een kruipende islamitische revolutie gaande is in westerse landen met een substantiële moslimminderheid en dat weinig goeds voorspelt voor Europa.

Yechezkeli had in 2012 middels zijn video “Allah Islam” al gewezen op het gevaar van een groeiende radicalisering binnen Europese moslimgemeenschappen en de gevaarlijke effecten die uit die radicalisering zouden voortkomen. Na deze op film vastgelegde ervaringen van zijn rondreis langs verschillende Europese moslimminderheden, besloot hij een stap verder te gaan en van binnen uit de ontwikkelingen in verschillende Europese Hoofdkwartieren van de Moslim Broederschap een tijdje op de voet te volgen. Hij suggereerde op visitekaartjes en websites eigenaar te zijn van een Jordaans export/importbedrijf dat geld wilde doneren aan Europese moslimorganisaties voor liefdadigheid die geleid worden door de Moslimbroederschap. Vanzelfsprekend paste hij kleding en haardracht aan zijn nieuwe omgeving aan, liet zich uitbundig in en voorlichten door een Palestijnse sjeik en Shin Beth hoe hij zich in kringen van de Moslim Broederschap moest gedragen en spreken, hoe hij als moslim in moskeeën moest bidden en hoe hij twijfels over zijn identiteit tijdens zijn ontmoetingen met leiders en functionarissen van de Moslimbroederschap kon herkennen. Tenslotte leerde hij allerlei nuttige details over zijn familie in Jordanië uit het hoofd. Met zijn undercover operatie wilde hij twee doelen bereiken: het blootleggen van het gevaar voor het Westen i.h.a. en West en Noord Europa i.h.b. en wellicht onder de huidige omstandigheden nog belangrijker, het blootleggen van de grenzeloze naïviteit van Europese politici die maar niet willen begrijpen hoe gevaarlijk de activiteiten en intenties van de Broederschap zijn.

Tijdens die geheime rondgang filmde hij o.m. de islamitische revolutie in Turkije die door Erdogan, lid van de Turkse afdeling van de Moslim Broederschap, geleid en gestuurd werd. Hij ontdekte dat Erdogan islamitische groeperingen en Arabische gemeenschappen in Jeruzalem financiert. Organisaties die actief streven naar radicalisering van jonge Arabieren. Moslim Broederschap en Palestijnse extremistisch entiteiten denken gesteund door Erdogan met een volgende Intifada de controle over Jeruzalem in handen te krijgen. Op zich is dat geen verrassende informatie, omdat al langer bekend is dat Erdogan graag met islamitisch extremistische structuren tijdelijk en plaatselijk samenwerkt als daardoor zijn eigen doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Bij de inval in het noorden van Syrië gebruikte hij AQ strijders als stoottroepen tegen de Koerdische YPG. Daarmee bewees Erdogan toch enige humor te bezitten: terroristen gebruiken om door hem als terroristen betitelde YPG militanten te bestrijden.

In Frankrijk ontdekte hij dat de Moslim Broederschap probeert moslimgemeenschappen tot de islamitische beginselen van de Broederschap te bekeren en d.m.v. liefdadigheidsprojecten (dawa) controle over die groeperingen te krijgen en te houden. Tijdens hun inspanningen spreken ze letterlijk met een dubbele tong: in het Frans wordt opgeroepen tot co-existentie en verdraagzaamheid, maar in het Arabisch wordt opgeroepen tot de Jihad. Scholen zijn een van de instrumenten om de jongeren op termijn in het geweer te doen komen en de macht over Frankrijk d.m.v. een fluwelen revolutie over te nemen. Onder het motto “de Moslimbroederschap onderwijst en de Franse overheid subsidieert” wordt de moslimjeugd op scholen en moskeen geleerd dat de Franse samenleving door een gebrek aan (islamitische) normen en waarden zal instorten. Het onderwijssysteem op de Franse moslim scholen vertoont sterke overeenkomsten met die op de Gaza strook, omdat ook op Franse moslimscholen en moskeen gepredikt wordt dat de Jihad de enige manier is om controle over delen van Europa te krijgen. Overigens zijn die ontwikkelingen ook in Nederland steeds duidelijker herkenbaar.

In wezen verschillen de ideologieën[2] van de grote drie islamitisch extremistische structuren niet veel van elkaar. Alle drie gebruiken ze de beginselen van Hassan Al Bana de oprichter van de Broederschap als kompasrichting. Al-Banna ontleende zijn wijsheden aan de filosofie van de eerste ideoloog en spiritueel leider van de Broederschap in Egypte, Al Qutb. Hij slaagde er in om diens opvattingen over islam in een slogan samen te vatten en die slogan staat tegenwoordig op witte en zwarte vlaggen van islamitische terreurgroepen: “Allah is ons doel, de Koran is onze constitutie, de Profeet onze leider; strijd is onze weg en de dood voor Allah is onze hoogste aspiratie” Bij IS en AQ is de Jihad een strijd die van meet af aan gevoerd moet worden; de Broederschap start met de Dawa[3], die afhankelijk van de weerstand altijd gevolgd wordt door een gewapende strijd tegen ongelovigen en afvalligen. Om dat in een razend tempo mogelijk te maken, gebruikte Al-Bana SS-achtige  schokbataljons om vooral de bevolking in de belangrijkste Europese staten te terroriseren. Volgens Yechezkeli is binnen die context IS een puistje en de Broederschap de kanker.

Broederschap consumptie.

Franse politici weigeren te zien wat er om hen heen gebeurt. De buitenwijken van de grote Franse steden zijn kleine moslim gemeenschappen waar vrouwen en mannen gescheiden zijn, islamitische normen en waarden de boventoon voeren en in sommige buitenwijken de sharia is ingevoerd. Een moslimstad met meer kracht en macht in een verzwakkende christelijke stad. Die weg gaan Scandinavische landen als Denemarken en Zweden en op termijn Nederland en België, ook op. Het gebeurt onder onze neus en door het wegkijken ziet geen van de Europese politici wat zich om heen speelt. Door te pamperen los je het probleem niet op.

In verschillende artikelen waarin de inspanningen van IS nader belicht werden, is gewaarschuwd voor de export van de Jihad. Het is inmiddels bekend dat IS gebruik gemaakt heeft van de vluchtelingenstromen om Jihad veteranen naar hun thuislanden terug te laten keren. De Broederschap volgt een andere route om zijn invloed binnen Europese staten te vergroten. Hoe dan ook. Het Jihad volume groeit gestadig en de kans is groot dat het gros van de Europese staten binnen een of twee decennia onder de islamitische knoet zal zuchten. Vooral Frankrijk zal daaraan niet kunnen ontkomen. Het is een geleidelijke proces afgesloten met  een aanval  op de Franse cultuur en waarden en een geleidelijk proces is gevaarlijker dan een verrassingsaanval. Tenzij er hard wordt ingegrepen.

Undercover operatie in Nederland overbodig.

Yechezkeli wilde met zijn undercover operatie de grenzeloze naïviteit van Europese politici blootleggen en daarin is hij in Frankrijk met vlag en wimpel geslaagd. In Nederland hoeft hij niet eens undercover te gaan om die naïviteit bloot te kunnen leggen. Met bewindslieden als Ollogren, Kaag en de naïeveling Zijlstra in de rug gesteund door moslim liefhebbende policor partijen als D 66 en Groen Links zijn in Nederland ideale voorwaarden geschapen voor een explosieve uitbreiding van de invloed van de  Moslim Broederschap.

—————————————–

[1] De volgende teksten zijn een aangepaste reflectie van de inhoud van het artikel op de website christenenvoorisrael.nl

[2] De ideologieën van AQ, IS en Jaish Tahrir al-Sham, (inmiddels de machtigste islamitische rebellengroep in Syrië) is gebaseerd op de geschriften van Sayyid Qutb, de eerste ideoloog en spiritueel leider van de Moslimbroederschap.

[3] Tegen het jaar 2000 waren veel Europese moslimgemeenschappen onder de controle van deze liefdadigheidorganisaties gebracht. De Moslim Broederschap bouwde een wereldwijd financieel netwerk en opende in 1988 de al-Taqwa-bank die betrokken was bij de financiering van de AQ aanval op de Verenigde Staten op 11 september 2001.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

De Nederlandse politiek-correcte clowns waar Charlef naar verwijst missen iedere “grounding”, maar 10 jaren in Frankrijk hebben mij geleerd dat de politici daar zo mogelijk nog een graadje erger zijn. Het land holt Zweden achterna!

Ik verwijs naar het interview met de 85 jarige Egyptische Jesuit Henri Boulad die stelt :
“Islam is an openended declaration of war to the western world”!

In dat interview rollen de harde argumenten van iemand die 85 jaren geleefd heeft met de Islam achter elkaar op tafel. ( http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/jesuit-scholar-seeking-to-defend-islam-at-all-costs-is-betraying-the-truth )