Sprintend op weg naar Armageddon

Veiligheidsorganisaties beroepen zich er graag op, verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van alle leden van een samenleving. Vaak worden ze door de argeloze burger benoemd als Geheime Dienst.

Afb: pixabay

Een term die vaak in een verkeerde context gebruikt wordt, waardoor structuren, netwerken en organisaties een onjuist etiket opgeplakt krijgen. De algemene uitleg van de term luidt “een overheidsorganisatie die mede op heimelijke (clandestiene) wijze onderzoek doet ten behoeve van de nationale veiligheid van een land”. In die uitleg staat gelet op de ontwikkelingen rond de Russia Probe van Mueller´s Special Counsel een aantal termen op gespannen voet met de werkelijkheid.

Mede door het paranoïde gedrag van de vorige POTUS die in lijn met het Nederlandse gezegde “zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten” achter iedere boom een beer ontdekte, werden de bevoegdheden van Amerikaanse Veiligheidsdiensten en vooral die van FBI en CIA op een ongewenste manier opgerekt. Blijkbaar was Obama de mening toegedaan dat zijn politieke belangen bij uitstek nationale belangen waren en werden Amerikaanse veiligheidsdiensten omgebouwd tot een onderzoek en toezicht netwerk om duistere acties te beschermen. Niet verrassend dat FBI en CIA gevuld werden met Obama adepten die vooral de taak hadden om politieke tegenstanders in de gaten en in het gareel te houden. Waartoe dat heeft geleid, wordt de doorsnee Amerikaan vrijwel dagelijks duidelijk.

Dean Wright, Democraat en voormalige werknemer van de CIA, beschreef begin 2017 de schemerstrijd van Obama getrouwen in de diverse veiligheidsdiensten tegen de huidige Commander in Chief. Onder het motto de wet is er voor anderen en niet voor mij vinden zij dat hun superieure oordeel veel belangrijker is dan het volgen van de wet of het handelen volgens de eed die ze hebben afgelegd. Uit een misplaatst gevoel van rechtvaardigheid versterkt of aangevuld door haatgevoelens voor een andere opponent, besluiten ze als rechter, jury en beul op te treden. Ondersteund door media outlets als CNN, ABC, NBC, New York Times en Washington Post willen ze hun zaak uitvechten in de rechtbank van de publieke opinie. Functionarissen waarop niemand heeft gestemd en alleen tegenover elkaar verantwoordelijkheid dragen, hebben besloten om een democratisch gekozen overheidsfunctionaris te bestrijden omdat het proces dat leidde tot diens verkiezing niet democratisch naar hun maatstaven was. Immers hun kandidaat viel naast de pot.

De laatste maanden bevestigen Amerikaanse onderzoekjournalisten dat de Mueller Special Counsel sterk anti-Trump gekleurd is en gelet op de magere resultaten alleen maar belastinggeld uit het raam smijt. Tot nu toe een deal met een onbetrouwbare zakenman, een aanklacht wegens liegen tegen een gesjeesde generaal en een kleine $ 6 miljoen uit de schatkist. Mueller – een Republikein – onderzoekt een FBI volgepropt met Obama adepten en beweert bij hoog en bij laag dat hij – een voormalige directeur van de FBI – objectief en neutraal de zaken aanpakt. Waarom hij dan zijn activiteiten op een schimmig dossier baseert dat is samengesteld en betaald door de Democratische Partij en de Campagne van Clinton, is voor de neutrale toeschouwer een raadsel. Die FBI blijkt onder de vleugels van de twee dikke vrienden Mueller en Comey met steun van de DOJ zich bezig te hebben gehouden met het uit de wind houden van een aantal coryfeeën van de Democratische Partij en het stelselmatig treiteren van Conservatieve tegenstanders en organisaties Zelfs als het landsbelang en democratische principes daardoor beschadigd resp. ondergraven werden. Het Uranium One schandaal is daarvan een treffend voorbeeld. Een ander voorbeeld is de manier waarop de voormalige Directeur van de FBI Comey, ondersteund – gestuurd is wellicht een betere term – door AG Loretta Lynch, op een werkelijk onbeschofte manier voorkomen heeft dat Hillary Clinton zich vroegtijdig uit de presidentsverkiezingen moest terugtrekken. De schendingen die namens of door Obama op inlichtingen en veiligheidsgebied gepleegd werden, waarbij de FBI voortdurend een andere kant op keek, zijn al bijna niet meer op de vingers van een hand te tellen. Diverse artikelen hebben dat inmiddels duidelijk gemaakt.

James Comey. Afb: Flickr

Comey deed wat de veronderstelde neutraliteit van de FBI betreft, ook een duit in het zakje. Hij twitterde onlangs “The FBI is and will always be independent” en de burger die binnen wettelijke en fatsoen kaders zijn dagelijkse bestaan probeert in te vullen, kreeg spontaan braakneigingen. Bewijzen dat G-men has gone roque stapelen zich dagelijks op en vaak heeft de Amerikaanse burger het gevoel dat Poetin en zijn FSB ook in Washington aan de touwtjes trekt. Die volgens Comey onafhankelijke FBI werkt hand in hand met Muellers Special Counsel door voortdurend gevoelige en geclassificeerde informatie over Trumps inner circle te lekken naar de media, verzoeken van Congres commissies om openheid van zaken te geven te vertragen, frustreren of er zelfs helemaal niet op te reageren. Bovendien negeren ze bewust onwettelijke en illegale praktijken van Democratische politici of aan de Democratische partij gelieerde organisaties. ,

Door al die ontwikkelingen en gebeurtenissen lijkt het of de FBI en vermoedelijk ook andere veiligheidsinstanties waar het Obama gehalte hoog is, deel uitmaakt van een Deep State of in ieder geval een Deep State-achtige structuur aanstuurt. Het gerucht gaat dat voormalige FBI autoriteiten als Comey, Rosenthal, Mc Gabe, Sally Yates en god mag weten hoeveel agenten, de hoogste echelons van de Deep State bevolken. Echelons die twee doelen voor ogen hebben en in goed Engels zo onder woorden gebracht kunnen worden: Trump must go, whatever it takes en whitewash Hillary’s potential criminal liability”. Verberg Clintons onwettelijke streken en overdrijf problemen voor het Trump Team. Daar zetten ze 24/7 hun schouders onder.

Peter Strzok kon als FBI autoritei en lid van het Special Counsel Team maanden zijn gang gaan en zijn eigen agenda nastreven. De man die namens de FBI onderzoeken leidde naar het veronderstelde Rusland-Trump complot en het antwoord op de vraag of Clinton voor haar server gebruik moest worden aangeklaagd, kreeg van Mueller en Comey de vrije hand. Zijn maîtresse, een FBI advocate, en hij stuurden elkaar vunzige mails waar de anti Trump emoties en het hijgerige pro-Clinton gevoel vanaf dropen. Hij speelde een hoofdrol bij het wegpoetsen van het laakbare server gebruik van Cinton, opstellen van het Trump dossier en het onderzoek naar Flynn. Om onverklaarbare redenen die vermoedelijk anti-Trump emoties overstijgen, werd Strzok door Mueller aan de dijk gezet. Het bovenstaande geeft een inzicht in het beoordelingsvermogen van Comey en Mueller.

Wat is het effect van de beschreven ontwikkelingen? De POTUS heeft beloofd het moeras te dempen, voordat de goeden, fatsoenlijken en rechtschapenen er in dreigen te verdwijnen. Dat zal een hele toer zijn en men kan zich afvragen of het überhaupt zal lukken. Voorlopig zit de doorsnee burger te kijken en te luisteren naar vuilbekkende Democratische politici en hun adepten bij media en Hollywood, naar knielende professionals waarvan het gros niet eens weet waarom dat tijdens het spelen van het volkslied moet gebeuren en een groeiend aantal naar dames en heren grijpende Democratische politici en Hollywood iconen. Het zijn dezelfde mensen die hard van de toren schreeuwend, Trump ongepast gedrag verweten; die tegenstanders het recht op de vrijheid van meningsuiting menen te moeten ontzeggen onder het motto “vrijheid van meningsuiting is een privilege van de Democraten” en juichen als pogingen worden gedaan met verbaal en fysiek geweld een andersdenkende dat recht te ontnemen.

Het westerse democratische model is in verval. Normen en waarden vervagen. Gezinnen, scholen, leefomgeving en overheden schieten tekort in het meegeven of afdwingen van regels waardoor integriteit en respect van jongsaf aan in het menselijke systeem worden geslepen. Geen sociale controle, geen innerlijke discipline noch beschaving, voortdurend laveren binnen het grijze gebied, herhaaldelijk de grenzen opzoeken van het speelveld en als het persoonlijk niet uitkomt, voortdurend oprekken van de regels. In goed Nederlands alles moet kunnen. Door het void verklaren van de strekking van wetten, afgelegde eed of belofte, ongeschreven en geschreven gedragsregels wordt er gemorreld aan de poten van de fundering waarop de Amerikaanse democratie rust.

Rondkijkend in de zichzelf zalvende westerse democratieën zien we gelijksoortige verschijnselen in West Europese staten. Ook in Nederland. Door de uitspraken van nieuw aangetreden ministers, verwijten naar niet-liberale politici en kopstukken en pogingen om via de media lastige politici de mond te snoeren, blijkt ook de Nederlandse democratie op weg naar de uitgang te zijn. Vermoedelijk willen policor politici en bestuurders liever een democratie naar Chinees, Russisch of Islamitisch model. Misschien vinden ze de manier waarop Mugabe Zimbabwe 40+ jaren naar de afgrond heeft geleid, wel heel aantrekkelijk.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

P.S:

Als het Congres nu eens zou doorzetten met hun, reeds lopende, discussie over een soortgelijk onderzoek naar de, werkelijk criminele, activiteiten van Hillary Clinton en de feministen van “me too” de, tot nu welhaast onaantastbare, Bill Clinton aanpakken, zal ik begrijpen waarom die politiek-correcte clique elkaar geen “prettige kerstdagen” wenst…

r.dunki
6 jaren geleden

Mooie samenvatting van wat er allemaal door het Washingtonse riool spoelt !

De hele operette rond Trump’s vermeende contacten met Rusland valt en staat met het doodsimpele feit dat een “president-elect” het volste recht heeft om alvast te anticiperen op zijn aantreden, bijvoorbeeld door buitenlandse contacten te exploreren. Eke president deed dat, Carter, Reagan, Clinton en uiteraard Obama voorop.
Omdat al is vastgesteld dat “candidate Trump” geen soortgelijke, premature, contacten heeft gelegd, proberen Obama’s desperate deep-state activisten in overheid en pers nu rook te creëren waar geen vuur is. Na een jaar wordt zo’n infantiele tactiek wèl een beetje sleets.

In de afgelopen dagen ging Brian Ross, ABC News’ bijna hondsdolle anti Trump activist / journalist te ver, door volkomen ongefundeerd te beweren dat de “candidate Trump” via generaal Flynn wèl dergelijke contacten gehad zou hebben, quod non ! Dit kostte hem de kop met een 4 weken onbetaalde schorsing, maar de effectenbeursen kelderden door zijn nonsens en Trump moedigt nu alle benadeelden aan om ABC voor de rechter te sleuren.

Ook CNN, dat kennelijk nooit van een boomerang heeft gehoord, had weer eens een grove blunder gemaakt door Trump aan te willen smeren Wikileaks artikelen te hebben bezeten voordat die officiëel gepubliceerd waren, quod non!
Trump’s zoon ontving dergelijke e.mails namelijk ruim een week na hun publicatie, dus Trump veegt nu niet alleen de vloer met CNN aan maar de domme mainpress geeft hem nu zelf de onderbouwing dat zij synoniem zijn aan “fake news”.

Boontje komt om zijn loontje…