Wie redt ons nog uit de klauwen van Big Brother?

U kunt de strijd tegen de politiek correcte subversie zèlf winnen! Maar alleen als u de moeite neemt om uw stem uit te brengen op politici die u daarvoor ook erkentelijk zijn en trouw blijven. 

Afb: pixabay

De motor van het actuele, hollende activisme, Barack Obama, is nu minder invloedrijk maar niet minder gevaarlijk achter de schermen. Serieuze verhalen doen al maanden de ronde dat het duo  Obama en Soros achter de ‘antifa’ agressie in Charlottesville, Berkeley, Boston en Phoenix zit en de Stalinistische actiegroep ‘Refuse Fascism’  –wederom gefinancierd door George Soros – is nu druk doende met een campagne om de Amerikaanse president en vicepresident te ‘delegitimiseren’.  Zie de betreffende link : http://dailycaller.com/2017/08/21/rooting-against-america-activists-plan-to-make-americas-leaders-lose-international-legitimacy/   (Leve de democratie: Putin had deze jongens al  lang onder handen genomen op een donkere avond.) Waarom acteren communistische activisten als Obama en Soros zo panisch? Simpel: Donald Trump.

Trump heeft de stemmen gekregen van de zwijgende minderheid die, na een halve eeuw linkse brainwashing, “het zat was” om ook nog eens door de mensenhaatster Hillary Clinton als “deplorables” te worden weggezet, maar niet alleen daarom.  Zelfs de Trump-haters bij CNN moeten erkennen dat hij één der bitter weinige politici is die zijn beloftes nakomt :

  • Hij heeft NAFTA opnieuw onderhandeld.
  • Hij is uit de Trans Pacific Partnership gestapt
  • Hij is uit de klimaat-hysterie van het akkoord van Parijs gestapt
  • Hij houdt als enige, terwijl de slappe EU zich prostitueert voor de Iraanse centen, het Joint Comprehensive Plan of Action (het nucleaire Iran akkoord), tegen het licht omdat Iran dit met voeten treedt en wereldwijd op zoek is naar zware centrifuges om uranium te verrijken voor hun wapen programma’s, omdat Iran raketten levert aan Noord Korea en Hamas en als agressieve bully probeert het M.O. aan zijn invloed te onderwerpen(Jemen, Syrië, Libanon) en de vrije vaart in de straat van Hormuz te belemmeren (dagelijkse confrontaties met de Amerikaanse 5e vloot).
  • Hij heeft de broodnodige “travel ban” geïmplementeerd jegens landen die als broeinesten van islamitisch terrorisme gelden en de Supreme Court heeft de subversieve lagere rechters terechtgewezen.
  • Hij knokt om verdere greep te krijgen op immigratie – i.t.t. tot Merkel en Timmermans.
  • Hij maakt een einde aan A.C.A. (de voor arme Amerikanen onbetaalbare “Obamacare”).
  • De economie en de aandelenmarkten groeien en bloeien
  • Hij komt binnen een jaar met nieuwe belastingwetgeving die sinds Reagan “vast zat”.

Kortom, hij belooft niet alleen maar levert ook, ondanks zijn vaak infantiele reacties op linkse provocaties, die de indruk proberen te wekken dat er niet veel gebeurt, en hem er niet populairder op maken.  De ideoloog Steve Bannon heeft het Witte huis verlaten, maar blijft natuurlijk de onvermoeibare motor achter de grote schoonmaak in Washington (“draining the swamp”).  Diens meer gematigde voormalige N°2, de anti terrorisme specialist en hoogleraar Sebastian Gorka, zegt tegen de conservatieve kiezers: “relax, it’s OK. Count to ten, take a deep breath and don’t worry” .

Naar zijn zeggen doet het er niet toe waar hij en Bannon vertoeven: “ het gaat erom wat jullie, de kiezers, ertoe bewoog om jullie stem uit te brengen en ervoor te zorgen dat dat ook op langere termijn gaat werken.  Denk aan 8 jaren Trump en dan nog eens 8 jaren Pence als president”.  “Links was aan de winnende hand en domineert op sociale onderwerpen, heeft het onderwijs geïnfiltreerd en ondermijnd, en dan komt Trump die de politiek correcte agenda aan zijn laars lapt en als een ijsbreker doorstoomt”.

Daarnaast respecteert Trump de scheiding der machten in tegenstelling tot zijn voorgangers en geeft de wettelijke bevoegdheid om (mee) te regeren bewust aan het Congres terug, in tegenstelling tot Obama die bijvoorbeeld Obamacare, het akkoord van Parijs en de Iran deal schielijk via de achterdeur binnensmokkelde zonder de grondwettelijke vereisten daartoe te respecteren.

Feiten spreken voor zich: drie kwartalen van 3% groei van het BNP, ruim 1,5 Miljoen banen gecreëerd, de laagste werkeloosheid in 17 jaar, dus tel uit je winst.  Waar Trump (nog) te kort schiet is op het gebied van de bemanning van zijn schip, dat vol “deep state” provocateurs zit, zoals ook nu het team van special prosecutor Mueller vol blijkt te zitten met Democratische, openlijke tegenstanders van Trump uit de FBI.  In feite keert Trump zich net zo hard tegen het republikeinse establishment, maar na de hulp van Mitch Mc Connell bij het binnenhalen van de belastingwetgeving zal hij toch een minder extreem pad moeten bewandelen.  In het bedrijfsleven heet zoiets een ‘leveraged hostile takeover”.

Naast het aanzwengelen van de economie, het verscherpen van het immigratie- en antiterrorismebeleid en de aanpak van de linkse ideologische  invloed in het onderwijs en de overheid, rest een monumentale klus op zowel binnenlands als buitenlands beleid (M.O., N.Korea, China), maar niemand kan ontkennen dat Trump levert wat hij belooft, hetgeen op ons knusse Binnenhof anathema is.

Zolang “ons” rammelende Haagse regeerakkoord de persoonlijke ambitie van Rutte maar bevredigt, doch het woord islam niet noemt, noch een steviger immigratiebeleid omarmt en de kiezer doodleuk wil “kaltstellen’ door hem en passant het referendum te ontnemen, domineert de politiek correcte clique van D’66 en G.L.  Op zowel binnen- als buitenlands (wan-)beleid is hier geen of nauwelijks oog voor zaken die ons ècht bedreigen, zoals de islamitische de facto annexatie van Europa en de door de megalomane maar zieke EU gesponsorde massa- immigratie en federalisering, die desperaat gesteund worden door Rutte en het kartel.  Zo ook wordt, geheel conform de agenda van de Islamitische Broederschap, ons democratische politieke systeem geïnfiltreerd door, bijvoorbeeld, Erdogan’s islamitische 5e colonne; DENK’s sluwe maar oerdomme brutaliteit tart iedere beschrijving.

Een voorbeeld: ruim een jaar geleden speelde in Duitsland een enorm schandaal dat door de “Gutmenschen” zo succesvol onder tafel werd geveegd, inclusief ons NOS Journaal, dat het slechts landelijke bekendheid kreeg . Het ging om grootscheeps, Turks seksueel misbruik van tientallen kleine kinderen, waarvan de Turkse minister van Familie- en sociale zaken mevrouw Sema Ramazonoglu glashard, letterlijk zei: “van éénmaal verkracht worden loopt een kind toch niets op?”  Ter info: Zij is nauw bevriend met de Erdogan familie en medeoprichtster van diens AKP partij.  Zij is ook degene die er geen moeite mee had dat jonge vrouwen vermoord worden die “de eer van hun familie bezoedeld hadden” (omdat zij hand in hand met een jongen hadden gewandeld).

Typerende reactie der “Gutmenschen” van de SPD, in Duitsland ook wel de Sharia Partei Deutschland genoemd: “laat de kinderen vooral een armlengte afstand bewaren” en zij moesten “veel bidden en hun kwelgeesten met veel liefde tegemoet te treden.”  De op linkse ideologische richtlijnen opererende, moreel totaal corrupte Duitse justitie is stevig in handen van Merkel en haar activisten, want er is daar geen scheiding van machten, geloof het of niet!   Die Turkse minister was ook degene, vlak voor onze verkiezingen,  in Rotterdam wel eens zou komen vertellen op wie er hier gestemd moest worden; het is veelzeggend dat zij rond diezelfde tijd door de “Gutmenschen” in San Francisco gedwongen werd om op te krassen voordat zij haar verderfelijke praatjes ook daar kon houden.

In de 2e Kamer zal DENK Erdogan’s publiekelijk aangekondigde plannen voor de feitelijke islamitische annexatie van Europa stap voor stap ondersteunen, ter ondermijning van onze democratie waaraan zij bij de aanvaarding van hun ambt trouw hebben gezworen, maar dat lijkt bijzaak op het Binnenhof.

Zolang wij te lui zijn om onze stem uit te brengen op een politicus die ècht verandering wil brengen en er – à la Trump – ook blijkt van geeft dat hij zijn kiezers niet vergeet, zullen wij verder afglijden naar Big Brother’s  schaduwrijk der gelobotomiseerde linkse geestjes.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties