Obama’s verderfelijke erfenis verder afgebouwd.

De nieuwe Republikeinse belastingwetgeving is er door en daarmee is ook Obamacare, één van de rampzalige onderdelen van Obama’s erfenis, bijna ongemerkt van de baan. In de nieuwe belasting wetgeving is namelijk het zogenaamde ‘individual mandate’ afgeschaft.

Afb: FloppingAces.net

Dat was de boete die de belastingbetaler moesten betalen om niet gedwongen verzekerd te zijn en verstrikt te raken in een corrupt systeem van juist voor arme Amerikanen onbetaalbare en spiralende premie’s en steeds slechtere dekking. Ondanks hysterisch kabaal van democratische zijde was dit zoveelste blijk van Obama’s schokkende incompetentie hard aan vervanging toe. De leegte van dit holle vat heeft gedurende acht jaren geleid tot een ongekende duikvlucht van zijn status als een soort halfgod, een door delirische linkse  massa’s binnengehaalde ‘redder in politiek correcte geestelijke nood’.

Deze narcist kon moeiteloos preken over ‘het begin van de perfectie’, uiteraard samenvallend met zijn ambtsaanvaarding, maar binnen één jaar viel hij van zijn voetstuk en begon politieke impact te verliezen, resulterend in het successievelijke Democratische verlies van het House of Representatives, vervolgens de Senaat, het presidentschap en tot slot het collectieve Democratische verstand na Trump’s aantreden.  Hij wist aardig zijn persoonlijke imago onder linkse liberalen te conserveren, maar bleek verre van de charismatische leider te zijn die een Ronald Reagan bij uitstek wèl was. Reagan steeg boven de instituties uit en kon ook in 1981 de Democratische meerderheid meekrijgen en werd de charismatische president die herverkozen werd door 49 van de 50 staten in 1984, terwijl Obama op steeds meer tegenstand stuitte en teruggreep op de bureaucratische machine van presidentiële decreten buiten het Congres om. Zijn incompetentie en gebrek aan inhoud leidden tot zijn transformatie in een rancuneuze, betweterige leider.

Zijn Obamacare (A.C.A.) is geen formele wet, zoals het accoord van Parijs en de nucleaire Iran deal door U.S.House en U.S.Senate al evenmin op constitutionele wijze goedgekeurde en geratificeerde verdragen zijn.  A.C.A. is als een executive order “binnengeloodsd” omdat objectieve berekeningen al het failliet ervan hadden voorspeld en Congres er derhalve geen trek in had: Obama had namelijk met A.C.A. een gedrocht van rond de 2.735 onleesbare pagina’s in elkaar geflanst dat op voorhand mathematisch gedoemd was te falen.

Vandaar deze “shortcut” die slechts ter meerdere glorie van Obama moest dienen, want dit gedrocht van meer dan 2.735 pagina’s is nooit aan het Amerikaanse parlement voorgelegd omdat het prutswerk was : Inderdaad waren in eind 2015 / begin 2016 al een kleine 50 van de Obama Care offices de facto failliet door de onbeheersbare kosten, daarmee onbetaalbaar voor respectievelijke staten èn waren de basispremies ook onbetaalbaar geworden (niet alleen) voor de armsten met premies van minimaal US $ 2.900 p.a. + allerlei eigen risico’s die in de (tien-)duizenden Dollars konden oplopen (vergelijk dat met het gekrakeel Nl. over € 380 eigen risico).

Dit steekt schril af tegen Obama’s leugenachtige belofte’s dat iedereen o.a. zijn eigen arts kon behouden (dus niet), de premie’s niet omhoog zouden gaan (dus wèl) en dat er een overvloed aan keuze voor medische zorg zou ontstaan (al evenmin). Het was dus pertinent niet waar dat Jan en Alleman dekking zou hebben dankzij A.C.A. en dat zij die door Trump zouden verliezen, zoals de Democraten nog steeds suggereren, integendeel, hele volksstammen konden de premie’s al jaren niet betalen en haakten af of betaalden vrijwillig de boete en doen ook niet mee uit vrije keuze.

Ter illustratie enkele cijfers van Obama care rechtstreeks uit https://www.healthcare.gov/ (de formele cijfers van de overheid).  In 2013, was de gemiddelde prijs van een premie voor een individuele ziekte-verzekering $ 2,784, in 2017 was het gemiddelde – zie HealthCare.gov – reeds $5,712.  In 24 staten is de premie per 2017 het dubbele van 2013 terwijl 4 staten op drie keer de 2013 premie zitten; dit terwijl Obama altijd van de daken schreeuwde dat de premie’s jaarlijks zouden dalen… Jaar in jaar uit zijn de kosten ontploft!
Ik citeer hier Bob Moffit, senior fellow and health care expert van The Heritage Foundation: “Obamacare has literally wrecked the individual market with skyrocketing premiums, crazy deductibles, restrictive physician networks, and a radical decline in plan participation and competition,” Moffit said.  “The roots of the current crisis were baked into the law from the beginning, [along with] costly benefit mandates and inflexible insurance regulations.”

De conclusie dat A.C.A. een incompetente, ideologische gedreven haastklus per executive order van de activist Obama was, die hij nooit heeft durven voorleggen aan het Congress als wetsontwerp, is een zoveelste testimonium paupertatis voor Obama.

Gelukkig is deze onheilsprofeet weg en worden zijn modderige voetsporen keurig uitgewist.
 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties