Het extremistische adagium voor christelijke feestdagen

De westerse mens en vooral de West-Europeaan blijkt een voorliefde te hebben voor alles wat als een zielig hoopje mens uit het Midden-Oosten en Noord- en Centraal-Afrika zijn weg probeert te vinden naar het vermeende walhalla in het noorden en westen van Europa.

Afb: wikipedia.

Die groep selectief empathische Europeanen vertegenwoordigt een samenlevingssegment dat extremisten de useful infidel noemen. Mannen en vrouwen die (on)bewust aan de leiband lopen van Moslimbroederschap, Al Qaeda en IS, omdat ze zich diep schamen voor hun blanke huid, relatieve rijkdom, kansen in het leven en natuurlijk het koloniale verleden. Meestal heeft die groep geen benul waarom ze zich waarvoor moeten schamen en bij vragen in die richting blijft het antwoord hangen in kretologieën die de liberale pers hen gretig in de mond legt.

Wat zorgen baart is dat die groep de marges voor extremistische groeperingen vergroot om met terroristische instrumenten toe te slaan. Vanzelfsprekend zijn onschuldige voorbijgangers het slachtoffer. Vermoedelijk voelt die groep toch enige remorse, want de useful infidel is vaak ook de eerste die oproept tot stille tochten, branden van kaarsen en plaatsen van kaarten en foto´s, vergelijkbaar met de wekelijkse biecht. Als je dat doet is je ziel weer gereinigd, hoef je geen berouw meer te voelen en kun je doorgaan met het leven van voor de aanslag. Of gezin, familie van slachtoffers in diep verdriet worden achtergelaten doet er even niet toe. Het draait per slot van rekening om de useful infidel.

Andersoortige jihadisten en nieuwe extremistische fronten.

Die groep wordt in Nederland door bewindslieden regelmatig om de tuin geleid en daarom is het niet verrassend dat de groei van de useful infidel de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. Die groep is ook blind voor de ontwikkelingen die op de hoek van de straat in een willekeurige Europese stad plaatsvinden. Criminelen gestuurd door schulddelging en familiegevoel transformeren zich tot jihadisten met een handvat. Die andere jihadist beantwoordt niet aan de gebruikelijke stereotypering, houdt zich niet aan moslimtradities, zet zijn criminele nevenactiviteiten gewoon voort en is daarom moeilijk voor veiligheidsdiensten op te sporen en in de gaten te houden. Zij vormen een soort superbende van geïslamiseerde radicalen gestuurd door koran en sharia.De steeds sterkere vervlechting van islamitisch extremisme en criminaliteit creëert een jihadist waarvoor geweld geen heilig streven is, maar een manier van (over)leven.

De useful infidel is ook blind voor het ontstaan van een nieuw extremistisch front in de westerse wereld. Binnenlands en religieus extremisme gaan hand in hand de strijd aan met het westerse establishment en beschouwen geweld een perfect breekijzer om hun ideaal – de val van het westerse kapitalisme – te realiseren. De nachtmerrie van westerse veiligheiddiensten en een déjà vu van de periode ’60-’80 toen stadsguerrillagroepen hun heil zochten bij de PFLP, later PLO en het Libië van Khadaffi. Nu zijn het Antifa en Black Lives Matter-bewegingen die aansluiting zoeken met Al-Qaeda, IS en/of Moslimbroederschap voor training in terroristische tactieken en gebruik van terroristische instrumenten en benutting van veilige havens om op krachten te komen.

Ook in Nederland zijn het soepele asielbeleid en risicomijdende, diepduikende, orerende politici ideale katalysatoren om doelen van IS, Al Qaeda en Moslimbroederschap te bereiken. Ook in Nederland treedt de useful infidel herhaaldelijk uit de schaduw en breidt onder het motto “de zielige migrant eerst; eigen volk laatst” zijn subversieve activiteiten uit. Het kost in Nederland weinig moeite de useful infidel te identificeren en vast te stellen tot welke gevolgen diens uitspraken en handelingen voor de samenleving leiden. Het trieste is dat de betrokken personen net als tijdens de Koude Oorlog zelf niet in de gaten hebben dat zij gestuurd worden en de indruk hebben een rechtvaardige zaak te ondersteunen. Ze hebben niet in de gaten dat de useful infidel het takenpakket van de voormalige useful idiot heeft overgenomen.

Het islamitisch extremisme is dood. Leve de nieuwe islamitische extremist.

Hoe vaak hebben politieke onnozelaars trots uit het raam geschreeuwd dat Al Qaeda, IS of Moslimbroederschap aan het infuus lagen? Obama die iets te hard riep dat Al Qaeda na de dood van Osama Bin Laden aan het kruis genageld lag en een soortgelijke kreet slaakte toen IS snel territoir in het Midden-Oosten verloor. In zijn spoor probeerden andere (West-)Europese politici de bevolking met ferme teksten en houding gerust te stellen. Jammer dat de aanslagen in Parijs, Londen, Brussel en Berlijn roet in het eten van de useful infidel gooiden. Vervolgens kon die weer in stilte op pad met spandoeken, kaarsen, plaatsje, bloemen en foto´s. Er moest in 2016 en 2017 wel vaak gebiecht worden.

IS en Al Qaeda hebben hun zwaartepunt verlegd naar de kruisvaarderslanden. Moslimbroederschap lijkt inmiddels zo veel democratische instituten geïnfiltreerd te hebben, dat die uitgegroeid zijn tot prima slagwapens om doelen te bereiken. Het is duidelijk dat iedere islamitisch-extremistische beweging zijn eigen methode gebruikt om het gemeenschappelijke doel te realiseren: eradicatie van de westerse cultuur.

Geholpen door wegkijkende, diepduikende onnozelaars die zich volksvertegenwoordigers durven te noemen, konden potentiële jihadisten en jihadveteranen, ondergedoken in migrantenstromen en gebruikmakend van het open deurbeleid, diverse kruisvaarderslanden zonder veel problemen binnenkomen. Waarschuwingen dat ze een groot aantal paarden van Troje hadden binnengelaten, wuifden onze bekwame politici arrogant weg. Vondsten van wapenarsenalen, arrestaties van leden van slapende extremistische cellen, aanslagen door lone wolves; het maakte allemaal geen enkele indruk in de diverse parlementen. Schermend met identificaties als verwarde mannen, geen terroristische aanslag maar een crimineel georiënteerde daad wilden ze de criticasters monddood maken en beseften niet dat die andere jihadist en het nieuwe extremistische front de wapens hadden opgenomen. De doorsnee burger vraagt zich af hoeveel slachtoffers moeten vallen voordat de gapende politieke bendes in diverse hoofdsteden en vooral bij het EU-hoofdkwartier in Brussel eindelijk wakker worden.

Aanslagen zijn al in de maak

Coming soon to your home, Christmas market and church.

Zou het 17 puntenplan dat IS voor die arme lone wolves heeft opgesteld enige reuring kunnen veroorzaken in de diverse parlementen? In een soort SOP (Standard Operating Procedure) met de titel “maak een bom in de keuken van je moeder” geven ze sturing aan aanslagen op de onschuldige burger. Het individu dat zich krampachtig en soms tegen beter weten in aan de wetten van zijn land houdt, braaf zijn belasting afstaat en zijn schulden inlost. Hij en zij, wij zijn de volgende doelwitten.

Als het aan IS ligt, zal Europa in de komende happy days periode kennis maken met aanslagen op woonhuizen, kerstmarkten en hulpdiensten, brandende christelijke gebedshuizen, ontspoorde treinen en mensenconcentraties. De achterliggende periode heeft bevestigd dat de enkelvoudige jihadist creatiever te werk gaat dan de nationale veiligheidsorganisatie. Geholpen door de extremistische SOP zullen de creatieve alternatieven groter worden; een nieuw soort pijpbom dat niet door honden gedetecteerd kan worden en gebruikmakend van kerstlichten tot ontploffing gebracht wordt; uitgebreide handleidingen en boodschappenlijsten om ontstekers e.d. te maken met huis-, tuin- en keukenmaterialen.

Politici en veiligheidsdiensten kunnen en willen de doorsnee burger in de komende weken niet beter beschermen. Wellicht denken ze of misschien hopen ze dat de vijand, net als tijdens de Koude Oorlog, niet aanvalt in het weekend en op nationale feestdagen, resp. bij een aanslag zich aan de regels van de internationale rechtsorde houdt. Misschien hopen ze dat de betonblokken potentiële aanslag plegers zal afschrikken. De lone wolves liggen te bulderen in hun holen.

Wanneer die aanslagen inderdaad plaatsvinden, zullen politici en de top van de veiligheidsdiensten zich weer uitdrukken in bagatelliserende termen waar de woorden islam en terrorisme zullen ontbreken. Want de lone wolve is de bekende verwarde man of vrouw.

Toch?

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
6 jaren geleden

**Die groep selectief empathische Europeanen vertegenwoordigt een samenlevingssegment dat extremisten de useful infidel noemen. Mannen en vrouwen die (on)bewust aan de leiband lopen van Moslimbroederschap, Al Qaeda en IS, omdat ze zich diep schamen voor hun blanke huid, relatieve rijkdom, kansen in het leven en natuurlijk het koloniale verleden. Meestal heeft die groep geen benul waarom ze zich waarvoor moeten schamen en bij vragen in die richting blijft het antwoord hangen in kretologie die de liberale pers hen gretig in de mond legt.**

Bovenstaande lange alinea is het bewijs dat de auteur van het artikel, Charief Brantz, heel goed BEGREPEN HEEFT HOE ZIEK DE LINKS DENKENDE MENS WEL IS EN WAT DE INVLOED IS GEWEEST VAN DE MEDIA OP DE “LINKS DENKENDE”. De goed gelovige, de minder stabiele “mens”, is nu eenmaal goed gelovig en afhankelijk.
De in de middeleeuwen “werkende” kwakzalvers wisten dit ook al , doordat zij een natuurlijke “mensenkennis” bezaten. De vergelijking is ook te maken met Diederik Samson van de Partij van de Arbeid en Mark Rutte van de VVD. Beiden hebben een moeiteloos verbale capaciteit, waarmede de “gevoelige en goed gelovige burger” wordt”bestookt. Maar de kritische “mens” (burger) bemerkt onmiddellijk de drogreden en de “fantasie” vol beloftes, zoals “in de toekomst hebben we dit of dat” enz. , waarmede de “goedgelovige burger” kennelijk tevreden is. Dat is toch een niet te onderschatten probleem is. De misbruik, in **politieke** zin, dat van de ” goed gelovige burger” wordt gemaakt is, in mijn opinie ,even misdadig als wel de doelstelling van de ” Volksverlakker” de goed gelovige burger af te persen zoals de “Kwakzalvers” dat hebben gedaan. Immers: De “Goedgelovige burger ” heeft nu eenmaal het karakter om goed gelovig te zijn. Moedertje natuur heeft niet iedereen bedeelt met “hoge capaciteiten”. Nu komt ook naar voren dat het respect voor de ander volledig “zoek” is. Dat :Jihadisten” zwaar gestoord zijn heeft de auteur heel duidelijk gemaakt. Zie: **Als het aan IS ligt, zal Europa in de komende “happy days” periode kennis maken met aanslagen op woonhuizen, kerstmarkten en hulpdiensten, brandende christelijke gebedshuizen, ontspoorde treinen en mensenconcentraties***.
Immers: misdaden, gepleegd vanuit een geloofsovertuiging is een misdaad van “krankzinnigen”.

****Wanneer die aanslagen inderdaad plaatsvinden, zullen politici en de top van de veiligheidsdiensten zich weer uitdrukken in bagatelliserende termen waar de woorden islam en terrorisme zullen ontbreken. Want de lone wolve is de bekende verwarde man of vrouw.*****

Een duidelijk symptoom van een “zieke politiek én zieke media én vooral de politiek gestuurde inlichtingendiensten zijn ” mijns inziens” de volkverlakkers bij uitstek. Het “management” bij de inlichtingendiensten is, “kennelijk”, geïndoctrineerd om de waarheid te “versluieren” waarbij de linkse doelstellingen op de voorgrond treden. De nieuwe wereldorde en/of de Europese Unie **moet** kunnen doorgaan met hun “pathogene” werkwijze.

Wat de heer Dunki ons meldt is: EXACT een juiste diagnose stellen:
“” Maar terwijl de islamitische fascist Erdogan Nederland en Nederlanders de laatste maanden heeft uitgemaakt voor nazi’s en alle onreine diersoorten die in zijn beperkte denkraampje pasten, kondigt een ‘verwarde’ dwaas genaamd Rutte – die kennelijk totaal niet weet wat er onder de bevolking in dit ‘apenland’ speelt – aan dat hij het gaat ‘goedmaken’ met Adolf Erdogan…”””

r.dunki
6 jaren geleden

In Duitsland is bekend geworden dat daar woonachtige, voor Erdogan gevluchte Turken nu voor hun leven moeten vrezen omdat Erdogan’s geheime dienst hun op een ‘death-list’ heeft geplaatst. Zou dat onder de noemer ‘islamitisch terrorisme’ vallen? Zonder meer!

Maar terwijl de islamitische fascist Erdogan Nederland en Nederlanders de laatste maanden heeft uitgemaakt voor nazi’s en alle onreine diersoorten die in zijn beperkte denkraampje pasten, kondigt een ‘verwarde’ dwaas genaamd Rutte – die kennelijk totaal niet weet wat er onder de bevolking in dit ‘apenland’ speelt – aan dat hij het gaat ‘goedmaken’ met Adolf Erdogan…