2017

Het jaar 2017 is, wonderlijk genoeg, formeel zonder aanslagen verlopen in ons land. Tenminste: wanneer we de acht slachtoffers voor het Centraal Station in Amsterdam (begin juni) door Khalid Karmaoui (Marokko, 1971) niet meetellen. Ook de aanslag op het Joodse restaurant in Amsterdam mag kennelijk geen aanslag heten. De autoriteiten geven de voorkeur aan de titel ‘verwarde man’.

Afb: pixabay

De eerste aanslag is mogelijk ‘geframed’ als een incident omdat de autoriteiten, in het kader van de dan onderhanden zijnde formatie, niet gestoord wilden worden door onbenulligheden als een aanslag, laat staan een aanslag met islamitische achtergronden. Bovendien hebben we het afgelopen jaar geleerd dat onze hoofdstad wordt geteisterd door een merkwaardig opererende politieleiding, die de falende integratie en minderwaardigheid van andersoortige culturen graag onder het tapijt houden. Zo werd de islamitische ‘iftar’ vol overgave meegevierd en onderzocht politiechef Aalbersberg de mogelijkheden tot het dragen van een middeleeuwse hoofddoek door agentes. Diversiteitsadviseur Fatima Elatik (€ 144.000 per jaar) was daar niet tegen, maar zou het -naar eigen zeggen- niet zelf hebben aanbevolen. Een korrel halal-zout (AKZO!) doet wonderen… Haar vriendin, ene Saaida A., moest in dezelfde periode het veld ruimen als beleidsambtenaar ‘radicalisering’ vanwege vermoedelijke fraude. Gaat de overheid ooit nog de leiding ter hand nemen in de falende processen in onze hoofdstad?

De verkiezingen van maart j.l. zijn op een drama uitgelopen voor de PvdA. De regentenpartij bij uitstek was decennialang niet uit de politieke top weg te slaan, maar leed in 2017 de grootste nederlaag ooit en leverde maar liefst 29 zetels in. In de Tweede Kamer is de partij nog in de marge aanwezig met negen zetels. De formatie na de verkiezingen vergde geruime tijd en de jonge Klaver (GL) werd eenvoudig afgeserveerd teneinde ruim baan te maken voor een coalitie van VVD met de eerdere ‘gedogers’ van het vorige Kabinet. Recht aan de verkiezingsuitslag deed het zeker niet, vooral ook gelet op het regeerakkoord, maar dat is in onze democratische orde na Fortuyn dan ook bijzaak geworden. Een kabinet als dit zal overigens de rit waarschijnlijk niet uitzitten. In de eerste plaats omdat de CU nog steeds een appeltje heeft te schillen met D66 en in de tweede plaats lijkt onze huidige Minister-president de gedoodverfde kandidaat om EU-chef Juncker op te volgen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat eind 2018 de verschillen tussen CU en D66 ontsporen, waarna de Minister-president eenvoudig zijn handen vrij kan maken voor ‘Europa’. Voor een dergelijke  verkiezing is overigens geen volksraadpleging nodig en dat zou voor ieder zichzelf respecterend politicus voldoende reden moeten zijn van die functie af te zien.

Intussen heeft D66-leider Pechtold zijn vingers gebrand aan een schenking van (beweerdelijk) 135.000 euro, bestaande uit een appartement in Scheveningen. Wanneer dat bedrag overigens klopt moeten de huizenprijzen in de veelgeprezen badplaats op wonderlijke wijze ernstig onder druk zijn komen te staan, maar dat terzijde. De schenking zou zijn gedaan door een voormalig Canadees diplomaat. Oud-diplomaten worden overigens wel vaker ingezet voor klussen die het volle daglicht niet kunnen verdragen en misschien is dat hier ook aan de hand? Helaas wenst de D66-leider de kwestie te beschouwen als een ‘privékwestie’, integenstelling tot flessen wijn á € 4,95 en boekjes van een tientje die wel in het register staan genoteerd. Hoe het ook zij: met het aannemen en niet melden van een dergelijke gift, heeft de D66-leider tenminste de schijn van belangenverstrengeling op zich geladen. Dat maakt zijn verdere optreden in de Staten Generaal onmogelijk en het zou hem sieren het benodigde te concluderen. Dat wij hem daarna mogelijk terugzien als Burgemeester van Amsterdam is jammer voor de stad, maar nogmaals: na Fortuyn is een dergelijke koehandel binnen de democratische orde gemeengoed geworden.

Onder leiding van diezelfde partijleider, heeft D66 korte metten gemaakt met haar oprichtingsidealen. Nog voor de formatie rond was gooide de partij eensgezind het door hen ooit zo hevig verlangde referendum overboord. De door hen geleverde Minister, Ollongren, ontdekte het fenomeen ‘nepnieuws’ en gebruikt dat thans om de vrijheid van meningsuiting verder aan banden te leggen. De nieuwbakken Minister trapte zodoende in haar eigen nepnieuws en onthulde op onthutsende wijze wat het democratische gehalte van onze politici nog is: niets. De partij heeft één -vermeend- succesje kunnen boeken: de toiletten in openbare gebouwen dienen allemaal ‘genderneutraal’ te worden. Al met al sloeg D66 in 2017 dus gewoon een pleefiguur.

Na jaren van lastenverzwaringen voor de burgers, zou hieraan een einde gemaakt worden door een nieuw Kabinet met de VVD. Althans: dat was de belofte voorafgaand aan de verkiezingen via ANP en NOS. Niets blijkt minder waar, want nog steeds gaan burgers erop achteruit. Is het niet via de toch tegenvallende loonbelastingen en woonlasten, dan wel via de scherp stijgende belastingen op de energierekening. In het kader van ‘milieumaatregelen’ worden op de energienota’s inmiddels al forse belastingen geïnd. De voorgenomen ‘milieumaatregelen’ hebben een beperking van de vermeende temperatuurstijging tot gevolg van maar liefst 0,0001% volgens deskundigen. Voorwaar een set van maatregelen dus die met het milieu ongeveer evenveel van doen hebben als koeien met touwtjespringen in verenigingsverband. Een schandalige fraude waarvoor, als dit land niet al een bananenrepubliek is, de verantwoordelijken normaliter voor het gerecht zouden worden gedaagd. Hoe dan ook: wij zullen de komende jaren weer een veelheid aan oud-politici terugzien in functies die in dat marktgebied eenvoudig subsidies transformeren tot persoonlijke rijkdom. Dat was op het terrein van de ‘geprivatiseerde’ gezondheidszorg immers ook al zo.

Intussen is doorgedrongen dat ons land de burgers geen veiligheid meer kan bieden. Leger en politie zijn er zó ellendig aan toe, dat zelfs de kraaien op hun rug over politiebureaus en kazernes vliegen: de beestjes kunnen de ellende ook al niet meer aanzien. Vooralsnog is er geen ‘deltaplan’ opgesteld om in die situatie razendsnel orde op zaken te stellen. Datzelfde is het geval in de gezondheidszorg. Bijna een miljoen mensen kunnen hun zorgverzekering niet meer betalen. De verzekeraars worden in hun pogingen alsnog te innen, trouw bijgestaan door de overheid die daarvoor het CJIB ter beschikking stelt. Wat hebben de overige ondernemers in ons land verkeerd gedaan dat zij van de staatsdeurwaarders geen gebruik kunnen maken?

Alhoewel de treinen in ons land bijna even secuur op tijd rijden als gedurende de Tweede Wereldoorlog, is de NS amper in staat om het passagiersaanbod te verwerken. Wel is er ooit een compleet zinloze ‘Hoge Snelheidslijn’ aangelegd, mogelijk om het voortdurende falen van een passend monument te voorzien. Onze wegen zijn een garantie op files en een oerwoud aan bebording verzorgt voldoende verwarring bij automobilisten teneinde een lucratieve stroom aan boetes te garanderen. Onze infrastructuur kortom, staat op instorten v.w.b. het arbeidsverkeer. En niemand heeft kennelijk in de gaten dat -om te beginnen- eerst anders naar ons land moet worden gekeken: geen treinverbindingen, maar metroverbindingen. Niet méér inwoners (ook al zijn die uitgenodigd door een bevriende staat) maar juist minder. Met name het aantal uitkeringstrekkende gelukszoekers dient drastisch te dalen.

Als geen ander instituut verzorgt de Europese Unie crises aan de lopende band. Het ongekozen gezelschap ‘Commissarissen’ in Brussel legt dictaten op die slaafs worden gevolgd in de democratisch tot stand gekomen parlementen. Wie zich afvraagt hoe dergelijk semi-dictatoriaal gedrag in vredesnaam mogelijk is, moet rekening houden met het stigma van ‘Eurofoob’, ‘Populistisch Nationalist’ of erger. Toch slaagt die club er niet eens in een ordentelijke grens te handhaven. Geen wonder dat grenslanden zoals de Visegrad-groep aan de noodrem trekken. Evenals de Britten heeft Nederland in de EU niets te zoeken en wie meent dat de Nederlandse economie ernstig te lijden zal hebben na een eventueel vertrek uit de EU, begrijpt iets niet. Om dat zichtbaar te maken voor diegenen, moet wellicht de handel vanuit Rotterdam en Brabant naar het Europese achterland een paar dagen worden stilgelegd.

Als klap op de vuurpijl heeft ‘Eurocommissaris’ Timmermans (Nederland, PvdA) geoordeeld dat het Poolse voornemen tot een grondwetswijziging ‘de Poolse rechtstaat bedreigt’. De Polen willen namelijk de hoogste rechters voortaan laten kiezen door het Poolse parlement. Dat mag een weinig fraaie oplossing zijn in West-Europese ogen, maar voor voormalig communistische landen wel een probaat middel om van de laatste communisten in topfuncties af te komen. Overigens moet Timmermans eerst maar eens kijken naar de procedure rond zijn eigen benoeming en de schimmige wijze waarop onze Hoge Raad tot stand komt, evenals de bezetting van de Raad van State.

De ‘vluchtelingencrisis’ neemt inmiddels bedenkelijke vormen aan. In feite betreft het hier een volksverhuizing van moslims die de geestelijke rijkdom en vreugde van Allah ontvluchten, maar eenmaal hier vervallen in onverklaarbare eisen tot herinrichting van onze maatschappijen naar Allah’s schnitt…. Zouden zij zelf de oorspronkelijke reden van hun ‘vlucht’ uit het oog hebben verloren?  Hoe dan ook: hun vreugde over gratis kost en inwoning valt voor alsnog buiten het bereik van onze bejaarden in de AOW-pakhuizen. Of de vrouwelijke leden van de zangkoren die met het lied ‘Welkom in mijn land’ een topnotering in de hitlijsten wisten te scoren, vanavond feest kunnen vieren op een stadsplein zonder in hun kruis te worden gegrepen door verwarde mannen met het standaard daderprofiel, staat nog maar te bezien.

Vooralsnog biedt deze vrij willekeurige greep uit het nieuws van 2017 weinig aanknopingspunten om 2018 met vertrouwen tegemoet te zien.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

Ton stelt de rhetorische vraag: “Gaat de overheid ooit nog de leiding ter hand nemen in de falende processen in onze hoofdstad?” Dat roept de vraag op ‘welke falende processen?’, want de ‘grote leider en alom geliefde’ van der Laan kon toch geen kwaad doen?

De Moslim Broederschap heeft al ruim een halve eeuw geleden feilloos opgepikt dat ’the universal declaration of human rights’ van de U.N. de achilleshiel van de westerse maatschappij is omdat die alleen maar in naïeve – lees ‘democratische’ – landen wordt nageleefd terwijl zij er de facto hun …. mee afvegen (daar zal de gemeente Amsterdam, waar zojuist de bouw van een enorme moskee in Noord ongemerkt is goedgekeurd, geen enkele moeite mee hebben).

Intussen hebben een aantal hondsbrutale moslim staten al meermaals geprobeerd om in de Algemene Vergadering van de U.N. deze mensenrechten verklaring ook formeel te verkrachten door in een nieuwe resolutie een amendement in te dienen waarmee e.a.a. compatibel wordt met de Sharia door de formulering inzake de rechten van de mens te veranderen.

Dat zal dan gebeuren door ‘de mens’ het recht te ontzeggen om van godsdienst te veranderen en om “defamatie” van godsdienst te bannen! (dit heeft meermaals in het NOS Journaal en de kwaliteitsmedia gefigureerd, maar is toevallig aan uw aandacht ontgaan…).

In Amsterdam is een collectie clowns als Cohen en van der Laan al jaren geleden dit ‘lichtend pad’ opgegaan teneinde de kwaliteit van leven aldaar op het ‘pure’ niveau van de Rif te brengen, dus een Pechtold zou in dat rijtje niet misstaan om de continuïteit der falende processen te garanderen.