Verliest Trump de strijd tegen Obama’s ‘deep state’ in 2018?

Trump belichaamt de overwinning van het Amerikaanse populisme op de meest gehate politica van het land; het is geen geringe taak om succesvol daarop voort te borduren in een smerige ‘culture war’.

Trump

Donald Trump. Afb: wikimedia-commons

Toch heeft hij véél voor elkaar gekregen ondanks zijn politieke onervarenheid, terwijl de maniakale Obama probeert door te regeren over zijn eigen graf via de hem toegewijde ‘deep state’, een soort van besmettelijke ziekte waarmee de overheid tot op het bot is geïnfiltreerd.

Desondanks begint in de laatste 12 maanden gestage, bezwarende informatie daarover naar buiten te komen, ondanks onbeschaamde sabotage van ‘deep state’, en nemen honderden ongeruste activisten ontslag om de strijd elders voort te zetten met de hulp van Obama’s ‘partner in crime’, George Soros. Bovendien, laat dit nu eens duidelijk hardop gezegd worden, is Obama niet alleen een pure communist maar ook een onversneden moslim die zich met hand en tand verzette tegen het linken van de Islam aan terrorisme. In die dubbelrol heeft hij bewust enorme schade berokkend aan het door hem zo gehate Amerika, laten wij dat nooit vergeten….

Die gestage informatiestroom, die nu al dicht bij Obama zelf en medeplichtigen lijkt te komen, wordt met engelen-geduld gerealiseerd door o.a. Judicial Watch (J.W.), een in 1994 opgerichte stichting die – als ‘watchdog’ – het motto heeft: ’nobody is above the law.’ Zij maken gebruik van FOIA (Freedom of Information Act) procedure’s en hebben een dagtaak aan al het dubieuze, onwettige handelen en/of nalaten van Obama, Clinton en ‘deep state.  Hoewel het onkreukbare Judicial Watch aanvankelijk positief stond tegenover Robert Mueller’s onderzoek naar de illusoire ‘collusion’ van de Trump campagne, waren zij ook de eersten om onacceptabele anomalieën te constateren in het acteren en de samenstelling van Mueller’s team en derhalve, via FOIA procedure’s, opheldering te vragen aan het nog steeds weigerachtige Department of Justice. Dat blijkt, geloof het of niet, stevig in handen van Obama’s manipulatieve ‘deep state’ mafia in hun brutale pogingen om Hillary Clinton te beschermen en Trump onderuit te halen met wat deze noemt:’Hillary’s crooked pile of garbage’. De mala-fide Democraten zijn zich hier donders goed van bewust van maar hebben de lef om te dreigen met landelijke actie’s als de FBI gedwongen wordt het dossier te sluiten en dus Mueller naar huis te sturen. De activistische linkse pers schrijft al dagen over ‘a potential constitutional crisis’terwijl het hele gebeuren één grote Democratische farce is. Daarom is een ‘watchdog’ als J.W. zo belangrijk, want de ‘deep state’ traineert al meer dan een jaar, maar de waarheid komt een keer boven water.

Aanvankelijk was dat een eenzame opdracht voor J.W., maar langzamerhand beginnen zij gezelschap te krijgen van invloedrijke partners, die aanvankelijk slechts voorzichtig vraagtekens in de marge van het politieke debat plaatsten. Nu vliegen de beschuldigingen rond  dat F.B.I. en Justice Department (D.o.J.) samenspannen tegen Trump sinds 2016.  Tom Fitton, president van Judicial Watch meldt dat hun verdenkingen tegen Mueller snel substantie krijgen en de ontdekking dat FBI’s (voormalige) leidende onderzoeker Peter Strzok een onverholen vijand van Trump was en een grote fan van Clinton, was een enorme rode vlag. Strzok stelde al ruim voor de verkiezingen in 2016 in een intern memo aan zijn maîtresse, dat – voor het geval Trump zou winnen – het zaak was ‘een verzekeringspolis’ af te sluiten.  Doelde dat op deze Democratische ‘fake’ beschuldigingen die zij nu zelf onderzoeken?

Strzok is al lang ontslagen, maar Mueller weigert koppig opening van zaken te geven over de gronden daarvoor, ook al is hij daartoe wettelijk verplicht. Republikeinse leden van het Congres, die aanvankelijk samen met de Democraten het Mueller onderzoek verwelkomden, staan nu op het standpunt dat Trump wel eens gelijk zou kunnen hebben met zijn kwalificatie van dit onderzoek als een heksenjacht want hoewel vrouwe Justitia blind is blijkt de FBI wel zwaar op haar weegschaal geleund te hebben. Ongeruste Democraten maken hierover, traditiegetrouw, (te) veel lawaai o.l.v. Adam Schiff, de topdemocraat in het ‘House Intelligence Committee’ maar hoewel die politiek correcte clique niet erg op objectieve feiten gesteld is spreken die voor zich. Trump, die als gekozen president het onderzoek, noodgedwongen, laat doorwoekeren, lacht in zijn vuistje maar krijgt te verstaan dat, met zijn omstreden polemische stijl, de tussentijdse verkiezingen van eind 2018 niet bepaald ‘kat in het bakkie’ zijn, dus laat het op zijn beloop, zolang hij zich nog kan bedwingen.

Onder degenen die nu, op hun beurt, Mueller op de korrel nemen zijn door de wol geverfde onderzoekers die in het verleden D.o.J-onderzoeken tegen de corrupte Clintons in de jaren ’90 leidden, en uit ervaring weten hoe belangrijk het is om misleidende Democratische anti-Trump-retoriek van minuut tot minuut te pareren om het grote publiek niet al te zeer te laten manipuleren.  Niet ten onrechte, want zo te zien heeft Mueller een team van puur activistische advocaten ingehuurd.

Het begint steeds duidelijker te worden in Washington dat veel seniore lagen binnen de FBI zwaar geïnfecteerd zijn door politiek-correcte partijdigheid die ertoe leidt dat het – nog steeds onbewezen – Democratische melkkoetje van de illusoire ‘collusion’ zolang mogelijk in leven wordt gehouden in de hoop dat het tij keert in 2018 en dat zij het op een impeachment procedure kunnen gooien.

De actuele stand van zaken is onthutsend voor een democratie: de FBI weigert botweg het corrupte Rusland dossier te sluiten – waarop het grotendeels bouwde om een ‘onderzoek’ naar de Trump campagne te beginnen – terwijl de dienst nu, 17 lange maanden later, expliciet moet toegeven dat er geen enkele substantie is in hun eigen beschuldigingen; logisch, want die zijn 100% vals!

FBI’s Deputy Director mr.’deep state’ Andrew McCabe is de afgelopen week gedurende 8 uren gehoord in het ‘House Permanent Select Committee on Intelligence” over een ‘fake’-dossier dat door het Democratic National Committee (lees: Hillary Clinton) gefinancierd was o.g.v. pure roddel uit het Kremlin. Desondanks weigerde McCabe om de 35 pagina’s van dit equivalent aan een artikel uit een boulevardblaadje te critiseren maar gaf wel toe dat e.e.a. niet geverifieerd is, let wel, na 17 maanden!  Hij is door het ‘House of Representatives’ al drie keer aan de tand gevoeld, mede omdat zijn vrouw, die politiek ambt zoekt, enorme sommen van schimmige sponsors uit de Clinton Foundation hoek ontving, dus laat niemand zeggen dat de Republikeinen dit onderzoek zouden saboteren…

Trump brandt zich (nog) niet aan verdere ontslagen in de FBI, ondanks deze evidentie van corruptie, want zijn persoonlijke populariteit is te laag voor een ‘dik-hout-planken-Steve-Bannon-stijl’ operatie. Maar, zoals Charlef Brantz hier al eerder over schreef, onderzoek naar de dubieuze rol die Obama’s D.o.J. en de F.B.I. speelden in het goedkeuren van de Uranium One deal kan wel eens het eind betekenen van de toenmalige F.B.I. baas Mueller Boomerangs komen terug!

Kortom, het gaat spannend worden in 2018, want alleen als Trump de charismatische leider kan zijn die de G.O.P. zo node mist, dan is er een gerede kans dat hij daar goed doorheen rolt en dan komt een tweede ambtstermijn wellicht ook in zicht. Hij sloot 2017 goed af met de nieuwe belastingwet, na de aanvankelijke zeperd m.b.t. Obamacare, maar daar maakt deze belastingwet impliciet ook al een begin van het einde aan. Ook de rechterlijke macht die op een (meer dan) D’66 achtige manier geïnfiltreerd is (sabotage van de travel ban, sanctuary cities) en het volledig ontspoorde, welhaast Marxistische  voortgezet (colleges) en hoger onderwijs worden aangepakt; de E.P.A. die verantwoordelijk is samen met de U.N. voor de klimaat farce, wordt gesaneerd en zo kan ik nog een handvol ‘communistische’ Obama bolwerken in Washington noemen waar een frisse wind doorheen begint te waaien, maar het is een kwestie van tijd. Kostbare tijd voor een ongeduldige querulant die op elke provocatie reageert i.p.v. zijn troepen te verenigen en achter zich te scharen.

Er zijn nog veel obstakels op de weg voor 2018 zoals op het binnenlandse front de déficitaire financiering van het overheidsbudget, de wederopbouw van de door Obama gesaboteerde defensie en diens rampzalige medische verzekeringsproblematiek, die andere giga projecten als infrastructuur en ‘welfare’ kunnen doen ontsporen als Trump niet alleen zijn eigen G.O.P. niet snel volledig achter zich krijgt maar ook als een èchte president van alle Amerikanen een handreiking laat zien en gematigde Democratische stemmen vergaart om het niet allemaal op de november 2018 verkiezingen aan te laten komen. Of Obama en de ‘deep state’ dat zullen (moeten) toestaan hangt er vanaf hoeveel vuil er hoe snel over hen op tafel komt om de bezem eens door die corrupte subversieve bende te halen. Op het buitenlandse front spelen de erfenissen van Obama in het terroristische Iran, noord-Korea, de zuid-Chinese zee, terrorisme en orde op zaken in het midden oosten, de dreiging van Putin richting oost-Europa etc.

Curieus genoeg verkoopt Trump zijn recente legislatieve successen héél slecht, reden waarom veel kiezers denken dat bijvoorbeeld de nieuwe belastingwetgeving hen benadeelt terwijl zij juist plots onverwachte bonussen ontvingen en minder belasting gaan betalen. Maar de linkse pers liegt er weer vrolijk op los…  Daar zou Trump veel agressiever punten mee moeten scoren dan voorlopig het geval lijkt, maar 2018 is jong. Waarin Trump te kort schiet is niet alleen het gebrek aan een coherente visie – zoals bij de grote handelsverdragen- maar ook het persoonlijke charisma van een Reagan.

Voor een samenhangende visie inzake buitenlands beleid heeft hij de éminence grise Henry Kissinger om de hoek,die notabene al jaren door China geraadpleegd wordt, want visie komt niet met onroerend goed projecten. V.w.b. het ontbrekende charisma zal Trump ‘ de boer op moeten’ en onder de kiezers komen, een mildere toon zien te treffen dan tot nu toe en niet voortdurend afdwalen om Hillary nog een schop na te geven. Juist door dat ontbrekende charisma hopen, van de weeromstuit, veel Republikeinen dat hij thuis blijft bij Melania, want hij ziet kans om in één klap maanden arbeid te niet te doen met zijn grote mond of zijn geschetter op Twitter.

Soms vraag je je af aan welke criteria een ware wereldleider moet voldoen, maar alles lijkt beter dan de kwaadaardige kruising tussen communisme en Islam genaamd Obama.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelia
6 jaren geleden

De wereld moet gewoon nog even wennen aan een leider die zich expliciet druk maakt voor de bevolking van zijn land.
Hij ziet ook kans om langs de fake media te komen.
Alles wat hij kwijt wil kan iedereen op YouTube en Twitter nalezen, ongekleurd door de fake pers. Zomaar een quoteje uit zijn verband rukken gaat namelijk niet meer.
Bovendien, ook in Amerika heeft men de alternatieve pers ontdekt.