Informatie corruptie

De gevestigde media in Nederland hebben in het kielzog van hun linkse broeders aan de andere kant van de Atlantische Oceaan acht jaar lang hardnekkig geweigerd om de misstappen van de vorige POTUS aan de kaak te stellen. Acht jaar lang hebben ze zich bewust laten misleiden door zijn prachtige vaak met een verheven stem uitgesproken speeches die hij van de media borden links en rechts van zijn spreekstoel oplas.

Afb: FloppingAces.net

Weinig media vertegenwoordigers hebben de moeite genomen om de draagkracht en achtergronden van zijn mooie woorden te onderzoeken en van feitencontrole is amper sprake geweest. Lijdzaam heeft de neutrale denker al die jaren moeten toezien hoe de westerse wereld onder zijn leiding met de geestdriftige steun van liberale media, actiegroepen en individuele sponsors zoals Soros, steeds meer opschoof naar het linkse gedachtegoed van Saul Alinsky. Helaas bleef het daar niet toe beperkt. In het verlengde van de Obama berichtgeving werd ook de hand gelicht met de informatie over andere voor de doorsnee burger relevante en voor zijn invulling van het dagelijkse bestaan belangrijke gebeurtenissen.

Dat het door Obama in Amerika de verkeerde weg op is gegaan, is nog te begrijpen. De relatie tussen gevestigde media zoals CNN, ABC en NBC en Democratische politici of hun achterban was en is nogal intens. De moslim invloed in de regering Obama en de belangrijkste instituties bleek ook groot te zijn. Vandaar dat Obama´s socialistisch georiënteerde aanpak en zijn fluwelen benadering van de islam en diens extremistische ideeën zo enthousiast op de voorpagina´s van dagbladen gepubliceerd werden en in de vele praatprogramma´s dankbare discussie onderwerpen werden. Islamitische extremisten werden aangeprezen als vrijheidsstrijders, in de aard gewelddadige fascistisch georiënteerde antifascisten werden en worden verkocht als strijders voor onrecht en hun vernielende acties werden en worden herhaaldelijk goedgepraat. In Amerika dreigt het gros van de Universiteiten uit te groeien tot bolwerken waar vrijheid van meningsuiting een voorrecht is van de linkse relschopper. In Amerika breiden anti democratische krachten die het westerse bestuurstelsel omver willen werpen gesponsord door moguls als Soros hun invloed in de grote steden uit.

Maar dat de BV Nederland in de ogen van de doorsnee burger tijdens de regeerperiode van het “beste kabinet sinds de Tweede Wereld oorlog” (volgens onze demissionaire Minister President) herhaaldelijk de verkeerde afslag neemt, gaat het verstand van die doorsnee burger te boven. In Nederland bepaalt het politieke kartel wat goed en minder goed is voor de doorsnee burger. Uitslagen van verkiezingen worden gebruikt om de kleur uitgedrukt in zetelverdeling van het Parlement te bepalen en niet om het politieke beleid naar de wensen van het electoraat in te vullen. Referenda resultaten waarin de burger een mening kan geven over een deel van het regeringsbeleid worden schielijk in het ronde archief gegooid. Keer op keer wordt de Nederlandse samenleving een rad voor de ogen gedraaid; gevoed met informatie die een scheef beeld van de werkelijkheid schetst.

Het resultaat van bevoogding en informatie misleiding door het Politieke kartel en een deel van de media is herkenbaar in de open deur politiek voor de migrant en het uitkleden van middengroepen die de verzorgingstaat op de been moeten houden. Voor de migrant zijn huisvesting, onderwijs, zorg, gratis; verbreiding van de islam wordt ruim baan gegeven; kerken veranderen in moskeeën; getto vorming en no-go gebieden groeien; omvolking en omvallen van de verzorgingstaat dreigen. De manier waarop het BNP wordt verdeeld, resulteert in veiligheidsorganisaties die niet meer in staat zijn om de grondwettelijke taken structureel uit te voeren, waardoor de veiligheid van de BV Nederland wankelt. Het onderwijs ligt al jaren op zijn rug. De duurdere zorg die mede wordt veroorzaakt door vergrijzing en golf aan migranten, wordt niet gecompenseerd door de overheid noch komen de benodigde financiële middelen uit de ruime reserves van de verzekeraars[1]. Opnieuw is het middensegment van de bevolking de klos en wordt opgezadeld met een hoger eigen risico en hogere verzekeringskosten. De zegeningen van het policor denken en doen zijn schier eindeloos.

Het deel van het electoraat dat niet in de pas wil lopen van de het politieke kartel en het policor denken en doen niet omarmt wordt verketterd, wegzet, gediscrimineerd. Nuancering en onderbouwing van linkse meningen is overbodig. Berichten die een beeld schetsen van de werkelijkheid, worden door liberale media verkocht als nepnieuws. Dagelijks wordt op TV; dagbladen en hun websites, radio het linkse evangelie bewierookt. Policor is blijkbaar het middel om de mens te bevrijden van zijn kleingeestige rechtse denken.

Delen van de westerse samenleving worden nu geconfronteerd met een wereld waarin democratische verworvenheden stap voor stap worden uitgehold, uit het raam gegooid. Vrijheid van meningsuiting, demonstratie en vergadering zijn blijkbaar linkse privileges. Reputaties van personen die Alinsky´s principes niet omarmen, maar zich concentreren op feiten en realiteit moeten vernietigd worden; (volgens Leon de Winter) narratives (verklaringen van de werkelijkheid) moeten progressief van karakter zijn en dat betekent dat de realiteit maakbaar is beantwoordend aan de progressieve normen en waarden. In de meeste gevallen is die schets onjuist. De boodschap van het linkse evangelie luidt “het gedrag van mensen is het gevolg van sociale constructies; alles is aangeleerd door onderdrukkende patriarchale waarden en normen. De linkse mens in de westerse samenleving wil alle opinies horen zolang ze maar zijn opinie herhalen en versterken[2]. Dat is de onjuiste realiteit waarmee de burger wordt gevoed.

Dankzij informatie corruptie door politici en media zijn we in het westen in een situatie beland dat het westen op weg is naar een tirannie van het neo-marxisme waarin de vrijheid van meningsuiting wordt beschouwd als het zielige restant van een achterhaalde burgerlijke cultuur[3]. Nog even en politici en media verkopen de verwerpelijke activiteiten van fascistische despoten als een pure uiting van democratie.

—————————————————————

[1] Onder druk van de DNB als toezichthouder moeten verzekeraars voldoen aan de strenge Europese regels en mogen hun reserves niet verlagen. De verzekeraars moeten volgens de voorzitter van de Zorgverzekeraars een buffer aanhouden die 50% hoger is dan wettelijk is vastgesteld. De aan te houden reserves staan dientengevolge niet in verhouding met het veronderstelde risico.

[2] Citaten Leon de Winter in zijn Telegraaf 6 september column.

[3] Citaat Leon de Winter.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties