The Accidental Tourist

In het artikel “Een verdwaalde senior uit Rotterdam”, waarin twee senioren op hun verkeerde inschatting van de voordelen van migratie worden gekapitteld, staan twee zaken die bij het grootste deel van de Nederlandse samenleving de wenkbrauwen heeft doen fronsen.

Afb: Publicdomainpictures.net. http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=183784&picture=woman-tourist-in-nature-read-map

Die twee senioren, in de rug gedekt door de Wir schaffen daß uitspraak van Merkel, beweren dat parels uit Noord-Afrika, Sub-Sahelregio, Centraal-Azië en het Midden-Oosten de belangrijkste demografische problemen van Europa gaan oplossen. Vergrijzing van de Europese staten die de oorzaak zullen zijn van toekomstige problemen op de arbeidsmarkt en natuurlijk het opkrikken van de culturele identiteit. Daarom pleitte Lubbers met in zijn kielzog zijn uitermate geleerde adept voor het opnemen van 25.000 migranten per jaar en streeft Merkel met haar open-deurpolitiek naar 25% moslims in 2060 om het actieve arbeidsvolume op peil te houden.

De grenzen moeten open om vergrijzing van de samenleving en krimp van het arbeidsvolume tegen te gaan en de culturele kwaliteit te stimuleren. Dat is de boodschap die partijleiders als Pechtold en Klaver voortdurend aan de domme doorsnee Nederlandse burger proberen te slijten. In het duister van de politieke coulissen ondersteunen de grote roerganger en de man van katholieke huize stilletjes die plannen. Vandaar het enthousiasme van Lubbers en Merkel, ware het niet dat een zekere Jan van de Beek heeft voorgerekend dat de Nederlandse belastingbetaler straks per binnenkomend volume van 100.000 migranten per jaar (en geen 25.000, want ook de volgers zullen een warm plekje in gidsland Nederland krijgen) door de geringe kansen op de arbeidsmarkt, matige arbeidsparticipatie en het gegeven dat het gros in de lager betaalde banen terecht zullen komen, ca. € 70 miljard voor de gehele levensduur van die 100.000 bij elkaar zal moeten schrapen. In Duitsland hebben ze berekend dat Merkels open deur beleid de belastingbetaler in de periode 2017-2020 ruim € 90 miljard moet ophoesten. Kwaliteit mag dus wat kosten.

Jarenlang hebben linkse politici -gesouffleerd door hun kornuiten in de asielindustrie- de Nederlandse samenleving wijs proberen te maken dat onder die binnentrekkende migrantenstromen een groot percentage hoogopgeleiden markant aanwezig zou zijn. Ze benadrukten dat sprake was van hoogwaardige kennismigranten en helemaal niet van kansarme ruifgraaiers. Je kunt je afvragen waarom die pareltjes meeschuifelen in de migrantenstromen. Er moeten toch betere manieren zijn om je kennis en ervaring aan te prijzen in het nieuwe thuisland.

Het werd in de achterliggende jaren steeds duidelijker dat -behalve de linkse Gutmensch en verdwaalde politici bij VVD en CDA- geen weldenkend en helder kijkend mens die sprookjes gelooft. Die linkse Gutmensch echter die het altijd beter weet, was en bleef blind voor waarschuwingen die voortkwamen uit de harde realiteit. Geen diploma´s dan wel diploma´s die niet erkend kunnen worden, slechte arbeidsmoraal, geringe integratie bereidheid en streven naar gettovorming. Voorwaarden die het gros in de categorie levenslange sociale voorzieningen en subsidieslurpers doet onderbrengen. De linkse Gutmensch schudt heftig met het hoofd.

Op de website www.pinews,net kwam het duidelijke en weinig verheffende antwoord: 59% van de binnenkomende migranten is analfabeet”. Misschien is de kwalificatie analfabeet ietwat overtrokken, maar niet- of laaggekwalificeerde arbeidskrachten zijn het wel. Van de 500.000 migranten weigerde 25% aan te geven of ze wel of niet een erkend vakdiploma uit het land van herkomst hadden meegenomen. Het Duitse Instituut voor Beroepsopleiding (BIBB) dat een onderzoek naar kennis en ervaring van migranten heeft gedaan, acht het onwaarschijnlijk dat die 25% toch kunnen wijzen op een of ander diploma dan wel een getuigschrift van hun arbeidservaring. Het is volgens de BIBB duidelijk dat ruim 59% van migranten uit de belangrijkste “onveilige” herkomstlanden Eritrea, Somalië, Afghanistan, Irak, Syrië, Nigeria, Iran en Pakistan door het gebrek aan opleiding, vorming en ervaring geen of amper een kans op de arbeidsmarkt zullen hebben. Overigens hadden ze dat in hun land van herkomst ook niet.

Europa heeft de deur open gegooid voor sociale gevallen uit Afrika en Azië en er zullen nog miljoenen volgen. Het is al eerder onderstreept, de verzorgingsstaat die met zorg in de afgelopen zes decennia is opgebouwd staat op instorten. Wanneer Europa in de nabije toekomst geteisterd wordt door golven islamitisch georiënteerde laaggeschoolde en slecht gemotiveerde etnische entiteiten uit Noord- en Centraal Afrika, het Midden-Oosten en Centraal Azië, importeert Europa “Chaos uit Afrika, oorlog uit het Midden-Oosten en terrorisme uit Centraal Azië”. Instorting van de verzorgingsstaat en omvolking van de rijkere Europese landen zullen het resultaat zijn.

 

Het zal de linkse Gutmensch vermoedelijk een zorg zijn, omdat de asielindustrie en de ondersteunende politici er prima door floreren. Zij vinden het blijkbaar een goede zaak. Totdat de schatkist leegstroomt en leeg blijft, subsidies en sociale voorzieningen niet meer uitbetaald kunnen worden en een aanslag op de inhoud van de eigen beurs wordt gepleegd. Dan moet het toerisme uit de onveilig geachte landen gestopt worden.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
6 jaren geleden

Misplaatste angst voor “vergrijzing” was het ondoordachte argument om analfabete muslims binnen te brengen die geen enkele toegevoegde waarde hebben. Het waanidee was dat zij de demografische “leegloop” onder onze beroepsbevolking zouden kunnen compenseren en voorkomen dat het B.N.P. zou teruglopen.

Maar wat als die scheepsladingen muslims veelal analfabeet en sociaal volstrekt oninpasbaar zijn, zowel in cultureel opzicht als in de arbeidsmarkt en zij ook nog ideologisch onbetrouwbare Sharia-parasieten blijken die ons – letterlijk – doodbloeden?

U raadt het : ons krimpende B.N.P. rent dan nog veel harder terug dan voorspeld, want er zijn nog eens enkele honderdduizenden nutteloze en potentiëel ideologisch subversieve “uitkerings-gerechtigden” bij die alleen maar profiteren maar niets bijdragen. Want ook die muslims vergrijzen razendsnel en zij zullen nooit D’66 of G.L. stemmen.

Dus na de W.W. ontploft ook de AOW en Nederland wordt rap een derde wereld land.
Wat dan? Al die muslims zijn dodelijk gefrustreerd door hun sociale outcast positie in een vijandige maatschappij die zij minachten omdat hun ideologie het erin hamert dat zij superieur zijn en dat zij de locale wet niet hoeven te gehoorzamen: Sharia über Alles.
Dus: escalerende confrontatie tot er op een dag een burgeroolog uitbreekt.

De hoofdschuldigen Pechtold, Asscher en Klaver schudden dan vanachter de barricade’s op de grachtengordel de wijze hoofden terwijl de grijnzende Rutte vanuit Brussel roept “dat Nederland altijd zo’n prachtig land is (geweest)”.

Hendrik
6 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

U heeft 200 procent gelijk! Alleen de slapende Nederlander wordt pas wakker als het te laat is.Vroeger zongen we nog van wij willen Holland houden ons Holland fier maar klein.
Beatrix en Balkenende gaven het in 2005 echter weg.