De transgender binnen de krijgsmacht

Transgenderisme lijkt de nieuwe hobby van de policor politicus te worden en Amsterdam staat te trappelen om de gewone burger in de transgender wereld rond te leiden. Zoals gebruikelijk begint zo´n hobby met romantische semantiek. Voortaan “geen dames en heren” meer maar “beste mensen” en het wekt daardoor de indruk dat transgenders in hun oude of nieuwe gedaante als man of vrouw geen mensen waren.

Je moet er maar opkomen. Het zal niet lang duren of er zullen policor stemmen opgaan om bij bolwerken die door de liberale medemens als typische mannelijk beschouwd worden, de transgender de ruimte te geven om in te stromen. Ook bij de Krijgsmacht.

Het summum van de EU-cultuur: Conchita Wurst. Afb: Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conchita_Wurst,_ESC2014_Meet_%26_Greet_16.jpg

In de USA stelde de meester van de sociale probeersels de Krijgsmacht op 1 juli 2016 open voor transgenders. Zoals bij hem tijdens zijn acht jarige regeerperiode routine is geworden, bleek hij uitermate gevoelig voor de argumenten van liberale lobbyisten en ging fluks voorbij aan de rapporten die vrijwel allemaal adviseerden zo´n stap niet te zetten. Om moverende redenen en vooral geadviseerd door zijn opper en vlag officieren in het Pentagon heeft de nieuwe POTUS dat sociale probeersel onlangs teruggedraaid. Een politicus die het advies van zijn militaire adviseurs in daden omzet en ratio boven emotie prefereert. Voor de militaire werkvloer een verademing.

Toen Trump in 2016 duidelijk liet weten dat hij de stap van Obama een heuse faux pas vond en Obama de Krijgsmacht met grote problemen opgescheepte, betichtte Obama hem er van een ontkenner van wetenschappelijk onderzoek te zijn. In een toespraak op de Rutgers Universiteit sneerde hij “ Facts, evidence, reason, logic, an understanding of science: These are good things. These are qualities you want in people making policy…We traditionally have valued those things, but if you’re listening to today’s political debate, you might wonder where this strain of anti-intellectualism came from”. Gelet op de wijze waarop Obama in al die jaren zelf met wetenschappelijke resultaten is omgegaan zijn het woorden van een gekunstelde intellectueel die zich hoofdzakelijk omringd voelt door onnadenkend plebs[1].

De persman van het Obama Pentagon wekte vorig jaar de indruk dat het onderwerp diepgaand was onderzocht en terdege rekening was gehouden met de myriade[2] van medische, privacy en krijgsmacht unieke aspecten. Uit de volgorde waarin deze woordvoerder de componenten van de myriade opnoemde, zou een aandachtige toehoorder kunnen vaststellen dat unieke krijgsmacht karakteristieken zoals de psychische stabiliteit min of meer als sluitpost zijn gebruikt om tot die beslissing te komen de Krijgsmacht open te stellen voor transgenders. Een slip of the tongue? Terugverwijzend naar Obama´s streven om de Amerikaanse Krijgsmacht te ontmantelen lijkt me dat niet en dat is gelet op de omstandigheden waaronder een militair zijn taken moet uitvoeren – mild uitgedrukt – een vervelende omissie.

Wetenschappers hebben vastgesteld dat transgenderisme een psychische of endocrinologische[3] aangelegenheid is en de onzekerheid over de geaardheid niet altijd verdwijnt na de fysieke aanpassing. Een bepaalde mate van psychische instabiliteit blijkt bij een transgender onontkoombaar. Een binnen de krijgsmacht ongewenste situatie. De militair moet onder levensbedreigende omstandigheden snelle beslissingen nemen over leven en dood en is bij die beslissingen afhankelijk van een stabiele omgeving waarin hij kan terugvallen op de loyaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en vooral de psychische stabiliteit van medemilitairen. Onder die omstandigheden is de mentale component belangrijker dan de beschikbare technologie.[4].

In Amerika blijken transgenders sterk ontvankelijk te zijn voor zelfmoord[5]. In 2016 is een onderzoek gedaan onder militairen waarvan werd verondersteld dat zij transgender zijn. Van dat segment bleek 90% aan een of meerdere psychische aandoeningen te lijden en na een zelfmoordpoging te hebben gedaan of van plan te zijn er een te doen is 50% van hen in een ziekenhuis beland. Het blijkt dat van nature psychisch kwetsbare mensen onder levensbedreigende omstandigheden zwaar door het ijs kunnen zakken. Vanuit die invalshoek bekeken is het wreed om hen ondanks die wetenschap aan die condities bloot te stellen en is het wreed om het risico van diens medemilitairen nodeloos te verhogen.

Behalve het psychische element, kleven er nog andere bezwaren aan de integratie van transgenders in de Krijgsmacht. Het toepassen en handhaven van militaire normen en criteria is daar een van. Aan welke fysieke normen moet iemand die de wens te kennen heeft gegeven tijdens zijn dienstperiode van sekse te veranderen in de rest van zijn actieve periode voldoen? Als een vrouw transformeert in een man, moet zij/hij aan de hogere normen voldoen? Wat als zij/hij daarin faalt? Wat als het omgekeerde het geval is? Het is nu al een feit dat vrouwen veel meer moeite hebben om aan de criteria te voldoen van functioneren onder levensbedreigende omstandigheden. Hoe moet de militaire leider op de diverse niveaus met een dergelijke situatie omgaan? Andere bijeffecten zoals legering en medische kosten verbonden aan een sekse aanpassing zijn weliswaar oplosbaar maar kostbaar. Wanneer de kosten van de sekse transformatie en nazorg door Defensie volledig en de medische kosten van actief dienende militair en veteraan niet of deels gecompenseerd worden, genereert dat een onevenwichtigheid. Bovendien kunnen afhankelijk van het volume transgenders de medische kosten explosief groeien, wat ten koste van andere kostenplaatsen binnen het defensiebudget zal gaan.

Of, hoe en welke kant de discussie over dit onderwerp in het policor Nederland zal verlopen, is voorshands ongewis. Het is wenselijk om voordat een gepassioneerde discussie binnen het krimpende policor Kartel wordt gestart, deelnemers aan die discussie zich eerst de woorden van een Amerikaanse militaire transgender ter harte nemen

“Gender dysphoria, the common diagnosis for one who feels at odds with his or her birth gender, develops from prolonged anxiety and depression… the proof for a diagnosis of gender dysphoria is having strongly held feelings…but feelings can and often do change over time…. the military is expected to prepare its members in warfare: to kill, destroy, and break our enemies. The most important factors in preparing a strong military are not hormone therapy, surgical sex changes, or politically correct education… Paying for transition-related surgeries for military service members and their families is beyond comprehensible….Perhaps they have forgotten that our military was forged to be the world’s strongest fighting force, not a government-funded, politically correct, medical sex change clinic for people with gender dysphoria…. I think he (POTUS) made the right decision—and as someone who lived as trans-female for several years, I should know”.

Voordat een policor dwaallicht uit het raam gaat hangen om te roepen dat Transgender life matters is het verstandig dat die persoon de inhoud van diverse onderzoeken over de wenselijkheid van de transgender in de Krijgsmacht tot zich laat doordringen. En dan pas een evenwichtige beslissing nemen. We moeten de fouten vermijden die zijn gemaakt bij de instroming van de militair met een voorkeur voor dezelfde sekse.  Om het policor uit te drukken.

————————————————-

[1] Behalve het ontkennen van de bewezen problematiek die transgenders in de Krijgsmacht genereren zijn er nog meer voorbeelden. In 2008 suggereerde hij dat er een relatie was tussen entstoffen en autisme zou bestaan en die relatie dieper onderzocht diende te worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft eenduidig bevestigd dat die relatie niet bestaat en Obama heeft dat later ook bevestigd. Hij heeft tegen alle wetenschappelijke bewijzen in voortdurend beweerd dat het menselijke leven niet begint bij de conceptie van een foetus; een argument om zijn abortie houding te rechtvaardigen. Hij propageerde openlijk kindermoord en ageerde tegen de Born Alive wet. Een soortgelijke arrogante opstelling vertoonde hij ook in de klimaatdiscussie. Critici van de opwarming van de aarde door de mens hoonde hij weg en kleineerde hen. Hij negeerde het feit dat de aarde in een opwarming pauze verkeert, die al 18 jaar duurt.

[2] Van het Griekse woord myrias: ontelbaar of als aanduiding voor tienduizend

[3] Afscheiding van klieren in het lichaam zoals schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnieren.

[4] Een militair moet onder die omstandigheden de veiligheidspal van het wapen op vuren willen zetten om het leven van een ander te nemen en dat van zijn medemilitairen en de burger die hij moet beschermen te redden.

[5] Onderzoek in de USA heeft aangetoond dat ruim 40% van de transgenders een zelfmoordpoging hebben gedaan en dat is een stuk hoger dan het nationaal gemiddelde van 4.6%. Ruim 30% van Afghanistan en Irak veteranen heeft een zelfmoordpoging gedaan en 45% stelde dat zij iemand kende die een zelfmoord poging had geprobeerd.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Remouchamps Victor A.C.
6 jaren geleden

TRANSGENDERS IN DE KRIJGSMACHT
Omdat het onderwerp kennelijk tegenwoordig nogal wat stof doet opwaaien, kan ik niet nalaten om even aandacht te schenken aan het onderwerp “Transgenders in de Krijgsmacht.”
Het verhaal speelt zich af eind van de jaren tachtig toen nog nauwelijks een mens en zeker geen batterijcommandant van een opleidingscentrum een idee had over wat nu een probleem schijnt te zijn (en in de USA blijkbaar al een probleem is geworden)
Ik ben commandant van een opleidindingsbatterij van het Opleidingscentrum Luchtdoelartillerie en ik had het voorrecht om de eerste vrouwelijk kandidaten voor het behalen van de onderofficiersrang te mogen opleiden. Na een korte periode van “aanpassing” zoals “waar moeten die meiden douchen?” en ”waar slapen ze tijdens oefeningen” stromen er drie aardige jonge meiden in die natuurlijk begeleid door verslaggevers van de “Margriet” en de “Libelle” in het kader van de vernieuwing van de Krijgsmacht de rangen van de luchtdoelartillerie komen versterken. Het is natuurlijk even wennen, maar over het algemeen loopt het integratieproces volgens normale wegen. Niks geen verkrachtingen onder de douche, geen strippoker wedstrijden in de late avonduren en eigenlijk een normale manier van aanpassing aan een nieuwe situatie waar een Nederlandse militair om bekend staat.
Na een maand of twee krijg ik een VRA’tje waarin een van de meisjes om een “persoonlijk onderhoud” vraagt. Nou was dit bij ons, zelfs in die jaren niet erg gebruikelijk om een dergelijk formeel verzoek te doen want wanneer er bij een van de leerlingen een scheet dwars zat dat kon hij mij daar in de gang op aanspreken. Maar enfin, ik verwachtte mogelijk wat “dak op het huis” wanneer er misschien wat gevoelige onderwerpen zouden worden besproken.
Dus ik stem formeel in en nodig “Alice” uit op mijn bureau. (de naam is fictief en doet ook niet ter zake)Ik laat zelfs thee serveren om een gemoedelijke atmosfeer te scheppen en vraag na een paar minuten: “En meisje, heb je problemen met de opleiding ? Of hebben er hitsige medeleerlingen het op je eer voorzien? Na een paar minuten van zuchten ende keel schrapen, vertelt Alice da ze geen enkel probleem heeft met de opleiding , maar dat ze “niet goed in haar vel steekt.”
Ik doe vooraleerst nog wat schamper en maak haar een compliment dat dat dit vel haar toch buitengewoon aardig staat.
VAUDT!!
“Majoor. Ik voel me als vrouw niet op mijn plaats in deze mannenmaatschappij en ik zou graag van geslacht veranderen.
Wel, Ik drink nét een slokje van mijn thee (met een schijfje citroen) dat er met de snelheid van het licht al proestend weer uitkomt.
“Hoe bedoel je dat?” vraag ik stomverbaasd. Geslachtsverandering in de jaren tachtig was nauwelijks een besproken onderwerp en ik was er als simpele majoor ook niet op voorbereid om daar een mening over , laat staan een oplossing voor te hebben.
“Kunt u mij helpen?” is de vraag van het meisje. “Ik zou niet weten waar ik met dat probleem verder naar toe moet.”
Natuurlijk was dat mijn eer te na en ik snelde naar mijn baas die direct een verzameling specialisten optrommelde om het onderwerp nog dezelfde dag te bespreken. Ik kan me de bespreking van dat onderwerp nog als de dag van vandaag herinneren. Alle specialisten (aalmoezenier, arts maatschappelijk werker) zaten mij met open mond een beetje dommig aan te kijken. Enfin, na een twee uur durende meeting werd besloten om “Den Haag” om hulp te vragen. Wel, tot ieders verbazing kwam die al binnen een dag.
De leerling wordt op kosten van het Rijk “behandeld”
Alice krijgt buitengewoon verlof om de behandeling te gaan volgen en ik zie het meisje meer dan acht maanden niet terug.
Totdat mijn batterijopperwachtmeester op een goede dag komt melden dat een kanonnier zich weer komt melden voor de dienst. Ik luister opnieuw met open mond naar mijn opper die schijnheilig staat te lachen, want hij is in stegenstelling tot mij, wél op de hoogte. De deur van mijn bureau gaat open en er staat een knappe jongeman in uniform.
Met snor !
Meldt zich stram met een zware stem:
“De kanonnier XYZ!
Henk!”
Nondeju, denk ik dat is/was Alice! Nu Henk!
“En vertel me eens wat er met jou gebeurd is na de behandeling” vraag ik haar/hem, nadat ik ter verwelkoming weer thee heb laten serveren (alweer met citroen, maar nu vers)
“Het gaat me prima, majoor. De behandeling is geslaagd en ik woon samen met een vriendin en maandag kom ik weer om mijn opleiding te voltooien.
Mijn nieuwsgierigheid is gewekt en ik vraag terloops. “Met een vriendin? En hoe gaat dat dan?
“Ik dacht al dat u daar naar zou vragen, majoor, maar we hebben een prima relatie samen”
Weet ik nog niks.
“Relatie?”
Jawel, ze hebben een opblaasbaar instrument bij mij ingebracht dat ik met een “knijpbol” kan opblazen. En dat werkt prima.
Wilt u het eens zien?”
Opnieuw spuit er uit mijn mond een golfje thee, want ik had nét een slokje genomen.
“Nou neen, Henk! Even niet voor de lunch.
Misschien later!”
Enfin, mijn eerste ervaring met het onderwerp “transgender” Ik begreep later dat de man een prima onderofficier is geworden en ik heb van die ervaring het nodige geleerd.
Allereerst dat vooringenomenheid een dommigheid is.
En ten tweede, dat een mens nooit te oud is om te leren

r dunki
6 jaren geleden

Bijgaand artikel van een Amerikaanse kinderarts beschrijft het grootschalige kindermisbruik dat in de USA is ontstaan en hoe critische artsen worden bedreigd in hun ‘jobsecurity’ door de linkse ideologische transgender waanzin :

http://dailysignal.com/2017/07/03/im-pediatrician-transgender-ideology-infiltrated-field-produced-large-scale-child-abuse/?

r dunki
6 jaren geleden

‘Pervers Links’ streeft er naar – als standaard modus operandi – om naieve salonsocialisten (een tautologie) schuldgevoelens en angst aan te praten met hun manipulatieve hersenspinsels om vervolgens, als redder in nood, hun ‘nihilistische oplossingen’aan te dragen in de trant van ‘de wereld vergaat, dus:‘word lid van onze club van Parijs en waag het niet een eigen mening te vormen want dan ben je een science-denier’.

Voilà hun nieuwste idée-fixe : Chromosomen en anatomie gaan overboord met moeder natuur ten gunste van het nieuwste snufje van linkse ‘transgender- waanzin’.
Deze volstrekt onscrupuleuze clique is bereid om hun linkse terreur beweging, op straat en in de media, te activeren tegen ‘ongelovigen’ die weigeren te accepteren dat een man een vrouw kan worden of dat een ‘vrouw’ niet per se een vagina hoeft te hebben maar best eens heel verrassend anders zou kunnen ‘uitpakken’. In de USA worden al baarmoeder-transplantaties gepland voor geesteszieke mannen, en onschuldige pubers worden met levensgevaarlijke hormonenkuren behandeld door hun gewetenloze ‘progressieve’ ouders om de groei van hun ‘verkeerde lichaam’ te remmen want het lucratieve ’klimaat-geleuter’ is kennelijk alweer een beetje passé.

In de Amerikaanse strijdkrachten schijnen zo’n 15.000 (potentiële) transgenders rond te lopen die hopen op kosten van de belastingbetaler “omgebouwd” en verzorgd te worden, reden waarom het Amerikaanse Congres vorige maand het Pentagon’s miljarden-budget voor deze Obama flauwe kul naar nul terugdraaide, waarna Trump de puntjes op de i zette.

Dit heeft niets met Obama’s pretentieuze prietpraat over ‘science’ te maken maar is doodgewoon een levensgevaarlijk onderdeel van Alinsky’s culturele oorlog die deze activist op de eigen maatschappij heeft losgelaten.

Enkele jaren geleden werden zulke geesteszieken zachtjes afgevoerd naar een speciaal reservaat, maar nu hebben zij in de USA de perverse website ‘planned parenthood’ die uitlegt hoe ouders hun 3 jarige kleuter moeten uitleggen dat hij/zij geen dinosaurus meer mag zijn maar er rekening mee moet houden dat ‘het’ transgender is… Ik verzin dit niet : kijk naar die immorele site en ween.

Voor de goede orde : de grootste subversieve sponsor van deze perverse site is de ‘anti-fascistische- fascist’ George Soros die tijdens W.O.II met de Nazi’s collaboreerde in de Hongaarse Jodenvervolging maar nu zijn eigen betaalde, gewelddadige ‘Antifa-militie’ heeft gecreëerd (op Craigslist wordt deze bruinhemden $ 15 p.u. toegezegd om de boel kort en klein te slaan) en ook is hij de grootste sponsor van Black Lives Matter en nog 200 andere subversieve clubs! (daarom krijgt hij alle steun van het linkse EU-duo Juncker & Timmermans om Hongarije’s regering te ondermijnen).

In die krankzinnige beweging zijn met name feministische organisaties heel actief. Respectabele feministen bestaan al héél lang niet meer : wij zien slechts politiek-correcte, sexueel zwaar gedesoriënteerde homofiele dames die stiekem van het ‘dominante’ mannelijk geslacht willen zijn en liefst ook van het ‘bevoorrechte’ blanke ras omdat zij, conform de curieuze symptomen van hun zelfgekozen geestesziekte, in ’een verkeerd lichaam’ geboren zouden zijn. Dit schijnt ook iets met hun feministische ‘verkeerde hersens ’ van doen te hebben en dàt wil ik grif beamen!

Hun redelijke conclusie, dat er iets afschuwelijks aan de hand zou zijn met hun ‘verkeerde lichamen’ – misschien wel door ‘discriminerend’ prutswerk van moeder natuur? – wordt m.i. zonder meer bevestigd in foto-en film-reportages waar zij in al hun griezelige glorie figureren, maar is uiteraard niet van medische doch puur (on-)esthetische aard. Al evenzeer verknipte mannen die zichzelf laten mutileren om vervolgens hun leven lang op peperdure hormonenkuren te leven als sexloze biggetjes zouden niet mogen parasiteren over de rug van bona fide, premiebetalende medisch verzekerden.

Hoe lang zal een ruggegraatloze samenleving deze kwaadaardige dwaaltocht van geesteszieke linkse drammers als Obama naar hun Utopia nog tolereren? Hun verwoestend pad gaat slechts in vicieuze cirkels.