Deltaplan islam nodig

Volgens de islam leert vasten aan de mens zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing Bovendien en leert het de mens aan de baas te zijn over begeerten en lusten.

Deze korte introductie van het begrip ‘vasten’ in de islam, ook wel ‘ramadan’ genoemd, komt van wikipedia en beoogt inzicht te verschaffen over deze –voor moslims- heilige periode. Dat ramadan niet in alle moslimse kringen wordt gezien zoals de definitie in wikipedia, wordt momenteel duidelijk in ons land. Van religieuze bezinning is geen sprake, eerder van vernielzucht en vandalisme. Hilversum wordt al jaren geteisterd door rondtrekkende troepen islamitische jongeren die het vooral voorzien hebben op straatmeubilair. Hilversum is zeker niet de enige plaats waar de ramadan noopt tot maatregelen. Middelburg greep vorig jaar in om overlast in te dammen en, net als dit jaar ook in Leidschendam houden agenten ’s nachts een oogje in het zeil. In Haarlem worden momenteel ’s nachts niet weinig auto’s in brand gestoken, bushokjes vernield en lijnbussen bekogeld met stenen.

Islamitisch lesmateriaal… Afb: Flickr.

Tegelijkertijd blijkt het voor veel gemeenten en ook voor de politie lastig om hardop uit te spreken dat de overlast te koppelen is aan de vastenmaand. Vorig jaar nog, kreeg burgemeester Broertjes van Hilversum het aan de stok met de club “Bewust Moslim’. Broertjes legde destijds al zonder veel omhaal een verband tussen ramadan en de straatterreur in de vastenperiode. Nonsens volgens voorzitter Ali Ozturk van ‘Bewust Moslim’:

“De moslims zouden blijkbaar, bevangen door de Hollandse zomerregen en de honger, nog wel eens gek kunnen gaan doen. Na het verbreken van het vasten is het slechts wachten tot ze uit hun huizen kruipen en aan het slopen slaan”. Aldus Ozturk destijds.

Volgens het platform bleek er geen causaal verband tussen crimineel gedrag en de maand ramadan. „Ramadan staat voor moslims in het teken van bezinning, aanbidding, goed gedrag, tolerantie en saamhorigheid en zet nergens aan tot grensoverschrijdend gedrag, integendeel”. Ozturk stelde toen dat andere Hilversumse wijken met een grote moslimpopulatie dit soort jeugdproblematiek niet zouden ervaren.

Dat kan zijn, maar inmiddels weten we beter: overal waar de moslimpopulatie voldoende omvang heeft, wordt vandalisme gepleegd. De geschiedenis laat zien dat hoe meer islamitisch een samenleving wordt, hoe gewelddadiger en onverdraaglijk het wordt voor niet-moslims. De islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet te onderwerpen. Hoe meer islamitisch ons land wordt, hoe minder veilig het voor ons zal zijn. Niet minder dan twee derde van de moslims in Nederland vindt islamitische regels belangrijker dan onze seculiere democratische wetten. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam laat zien dat 11 procent van de Nederlandse moslims het acceptabel vindt om geweld in de naam van de islam te gebruiken. Dat zijn meer dan 100.000 moslims in Nederland.

Naast de vernielingen tijdens de ramadan periode, hebben we in ons land inmiddels ook het dossier ‘vrouwenrechten’ in de islam toegeschoven gekregen.

“Imams worden actief betrokken in de bemiddeling bij eer-gerelateerd. Nederland is bovendien het enige Europese land dat wel een scheiding van kerk en staat kent, maar geen scheiding van moskee en staat. Het moslim-patriarchaat heeft een dubbele pet op: aan de ene kant werken de vertegenwoordigers ervan samen met de staat, anderzijds heeft het patriarchaat er belang bij om de kuisheidsnorm te prediken en via de gemeenschap te laten handhaven. Een aanzienlijk deel van de rond 500.000 moslimvrouwen in Nederland kan mede hierom geen volledig gebruik maken van de rechten die hen in Nederland toekomen en kan zich maar beperkt ontplooien. Door het probleem te bagatelliseren zorgen we ervoor dat deze afhankelijkheid en onveiligheid van generatie op generatie wordt doorgegeven”.
Aldus Shirin Musa van vrouwenrechtenorganisatie ‘Femmes For Freedom’ in het Algemeen Dagblad.

Zomaar twee bijverschijnselen van de islam in één week. Het opvallende aan deze twee kwesties is dat de islam, als enige religieus getinte organisatie in ons land, kennelijk moeite heeft onze wetten en regels te eerbiedigen, laat staan ze te volgen. Dat geldt niet voor alle moslims, maar anderzijds kunnen we ons ook niet meer aan de indruk onttrekken dat er een rode draad in de activiteiten is te ontdekken. Laten we er een interview bij pakken tussen de Franse journalist Philippe Aziz en de 25-jarige Mohammed Sabaoui, student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. Het gesprek dateert van 2007. (!)

Vraag journalist: Moet de opkomst van de islam niet een zekere vrees wekken in Frankrijk en de wereld?

Antw M. Sabaoui: Zeker. het islamitische rijk was ooit groter dan Rome en deed zijn invloed gelden over een groot gedeelte van de wereld, zoals onze Profeet dat wenst.

Vraag: In Frankrijk is uw religie toch erkend en vertegenwoordigd? Er zijn meer dan 1500 moskeeën.

Antw: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U legt ons uw wetten op, terwijl mohammedanen alleen door de Sharia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om de macht te grijpen. In Roubaix bv waar er een islamitische meerderheid is van ongeveer 60%. Bij de gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de volgende burgemeester zal mohammedaan zijn. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave verklaren en de sharia opleggen aan alle inwoners.

Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen zijn toch vergaand geïntegreerd?

Antw: u onderschat de islamitische solidariteit, men blijft Arabier, zelfs als men geboren is uit een huwelijk van een Arabier en een ongelovige. Uw vraag bewijst uw naïviteit.

Vraag: Om terug te komen op Roubaiz, wat gaat u doen met niet-mohammedanen?

Antw: De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie vormen en hun vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te bekeren. Tienduizenden Fransen hebben dat over het hele land al gedaan, waarom zij niet? Op dit ogenblik worden er met dit doel aan de universiteit van Rijsel al geloofsgroepen opgericht, want god Allah wil dat! Zij die weigeren, zullen behandeld worden zoals het hoort. Als wij de sterksten zijn is het omdat god Allah dat wil, wij hebben niet de dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming aan de weduwe de wees, etc. …… Wij moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.

Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.

Antw: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw kersteningen. (nb: van katholieken!! niet van bijbelgetrouwe christenen) U vergeet bovendien de enorme vruchtbaarheid van onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financiert en voedt hen die uw meesters zullen worden. De zes miljoen Arabieren (of niet-Fransen) in Frankrijk, vormen een leger van minstens drie miljoen soldaten van Allah. Wij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk: zelfs uw autoriteiten erkennen 1400 buitenwettelijke gebieden in Frankrijk.

Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen?

Antw: Onze ‘vreedzame’ invasie op Europees niveau is nog niet ten einde. Wij willen in alle landen gelijktijdig handelen. Daar u voor ons een steeds grotere plaats inruimt, zou het dom zij daarvan niet te profiteren. Wij zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de Rechten van de Mens, waarin u verstrikt zit, hebt u slechts uzelf gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saudi-Ararbië bijv. tegen mij spreken zoals ik nu tegen u, dan zou u in het beste geval minimaal onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen respect af te dwingen! Waarom zouden zij een Frankrijk respecteren dat voor hen capituleert? Men respecteert slechts wat men vreest. Wanneer wij de macht hebben zult u geen moslim Arabieren meer auto’s in brand zien steken, winkeldiefstallen plegen enz… Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal betekent amputatie. Wij zullen overwinnen.

Bron: KPN.nl

Veel duidelijker kan het niet worden gezegd. De vijfde colonne begint zich te roeren, ook in onze steden. De ‘kleine jihad’ is het vandalisme door de jeugd en vormt een opleiding voor de kennelijk aanstaande ‘grote jihad’ in Europa.

Het risico dat Wilders gelijk heeft is aanmerkelijk groter dan dat de Aarde opwarmt. We zijn geen groen deltaplan nodig, maar een deltaplan islam.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

Hoogte tijd dat de (wortels van de) gifslang wordt vernietigd ,Een keuze, hoelang dit te accepteren voor onze veiligheid dan het toezien , Anders opzouten naar een islamitisch land

Willem
7 jaren geleden

Soms heb ik het gevoel dat D66 de christenen ook als dhimmi’s behandeld.

r.dunki
7 jaren geleden

Een ooggetuige van het drama in London verklaarde dat het drietal terroristen riep : ’this is for Islam’.

Wie schetst mijn verbazing dat het NOS journaal deze passage uit de verklaring manipuleert?

r.dunki
7 jaren geleden

Na wat er weer in London is gebeurd komt er vast weer een rondje “wij staan schouder aan schouder en wij zijn echte Londoners:Parijzenaren/…invullen op stippellijn..; en laten ons niet intimideren, door de Islam want het leven hier gaat gewoon door en zij bedoelen het niet zo slecht….” Salonsocialistische prietpraat zoals altijd!

Maar die vervloekte gekken gaan ook door dankzij Asscher, Pechtold en Klaver etc. !

Tenzij er eindelijk eens krachtig wordt opgetreden tegen onacceptabele Sharia rechtbanken in Engeland en Duitsland, geen subsidie meer van Asscher aan door de Emiraten,Saudi of Erdogan gefinancierde terroristen en aan haat-moskeeën en -predikers komt en er serieus werk wordt gemaakt van uitzetting resp. zware gevangenisstraffen voor deze idioten i.p.v. het verknipte O.M.onze eigen militairen te zien vervolgen die zich verdedigen bij actie’s in het buitenland namens de Nl. regering.

De verkiezingen geven een duidelijk resultaat dat centrum tot rechts winst ziet boeken en links in de pan hakt, want ook de paar PvdA stemmen aan GL veranderen die trend niet.

Desondanks blijft de kromme regent Rutte proberen bij de 5e colonne van Pechtold en Klaver in bed te kruipen en het verkiezingsresultaat negeren, want als één ding helder is dan is het wel dat Rutte alleen weet wat goed voor dit land is en de kiezer moet stil zijn.
Is hij bang dat de PVV sterk zal groeien bij meeregeren?

Dat is onvermijdelijk, want elke dag van meer sluipende federalisering van de EU, van slap of helemaal geen optreden tegen de Islam terreur zal sowieso de trend van deze verkiezingen doorzetten, ook al roept Rutte er weer een Turkse minister bij om hem op de valreep te redden

r.dunki
7 jaren geleden

Ik heb het ‘voorrecht’ gehad enkele jaren in het midden oosten te mogen wonen en werken en kan u verzekeren dat Wilders feitelijk volkomen gelijk heeft. De ‘linkse’ stelling dat Islam niets van doen heeft met Islamitisch geweld, maar slechts een vorm van misbruik van die religie zou zijn, is onjuist en getuigt van de subversieve, demagogische vooringenomenheid waaraan de Pechtolds, Klavers en Asschers van onze wereld zich schuldig maken.

De Egyptische schrijver Hamed Abdel-Samad was een muslim extremist maar is nu seculier geworden en keert zich ondubbelzinnig tegen het ignorante excuus dat Islamitisch geweld en Islam niets met elkaar van doen hebben in een interview op 23.03.2017 met de erudiete hoofdredacteur Gujer en de politieke filosoof Gentinetta van de Neue Zürcher Zeitung (een verademing in ons landje waar niet één dergelijke kwaliteitskrant voorhanden is….)

Ik heb e.e.a. vertaald, met citaten van Abdel-Samad tussen aanhalingstekens:

‘ Er is geen sprake van misbruik, maar gewoon gebruik van de religie die ernaar schreeuwt om gebruikt te worden voor geweld, dat een expliciet onderdeel is van die religie met 25 bevelen in de Koran tot het doden van ongelovigen, waar God de dood en ook bloed wil zien ’. (Mohammed was een bloeddorstige ‘warlord’ die pretendeerde een profeet te zijn).

‘ Die Koran is voor de ‘gelovigen’ een uitdrukkelijke opdracht tot geweld, een boek met ongelooflijke invloed omdat het het laatste directe woord van God zou zijn voor de mensheid, met daarin een politieke opdracht, een juridisch manifest, een grondwet die voorschrijft hoe mensen moeten leven.’ (Let wel, dit zijn voorschriften uit de 7e eeuw afkomstig van een primitieve, gewelddadige ‘warlord’, met ideeën uit het stenen tijdperk, die vandaag in de Wahabis en IS zijn 21e eeuwse evenbeeld ziet. Dus als God daar voor de laatste maal sprak is dit voor zijn veelal zéér primitieve gelovigen een opdracht die met geweld wordt uitgevoerd).

Deze Egyptische Auteur Hamed Abdel Samad (Kairo, 1972) was lid van de moordlustige Moslim Broederschap die naar Duitsland is geëmigreerd en getransformeerd in één der meest uitgesproken critici van de Islam en het Islamisme: ‘De opdracht om God’s woord in daden om te zetten is niet door moderne Islamisten uitgevonden. Dat staat in de Koran, dat heeft Mohammed zo in de practijk gebracht en dat doen nu zijn navolgers en dat belemmert iedere vorm van vrijheid in de moslim-landen.’ (Abdel Samad wijt zijn conversie aan zijn individualisme en intellectuele nieuwsgierigheid, twee eigenschappen die haaks staan op de, vaak met terreur afgedwongen, Islamitische kuddegeest).

‘Religie in het algemeen, maar in het bijzonder de Islam neigt ertoe zich in het privébestaan der mensen binnen te dringen. Als men die inbreuk geen halt toeroept is de volgende stap pure onderdrukking; waar de Islam de hoofdrol speelt in de wetgeving ( lees : Sharia ) verandert ieder land in een openlucht gevangenis.’ ‘De Koran vervloekt ‘ongelovigen’ en schrijft hun onderdrukking voor: de opdeling van de wereld in de Koran is er altijd één tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ geweest’.

‘ De Islam gaat er van uit dat moslims een ‘verheven groep’ zijn die vèr boven de mensheid staat (over racisme en discriminatie gesproken…). Dat staat zo in de Koran: ‘ Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensheid is voortgebracht. Wij moeten het Westen overwinnen zodat wij God’s opdracht vervullen ’.(sic!)

‘ De consequentie’s voor de samenleving: Hier begint het fascisme, de vervloeking en demonisering der ‘ongelovigen’ waarbij hun bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Wanneer ‘ongelovigen’ als smerig of als varkens of apen gelden, zoals letterlijk in de Koran staat, dan is het moeilijk voor een ‘gelovige’ om normaal met deze ‘ongelovigen’ om te gaan’. (Inburgering van de eerste generatie faalt in ons Nederlandse politiek-correcte schrikbewind en onaangepaste volgende generatie’s vallen terug op deze ‘bijbelse waarheid’, ook al hebben zij nog nooit een Koran gezien…).

‘ Het Islamisme is een consequente vertaling van wat er in de Koran staat en die houding tegenover ‘ongelovigen’ en geweld – dat is de vertalingvan de politieke opdracht van de Islam, die met deze opdracht is geboren. Dit is de ‘geboorteafwijking’ van de Islam, de mix van geloof, politiek, economie en wetgeving zit in de genen van de Koran ’(lees: de Sharia).

‘Een Islamitische hervorming is uitgesloten – volgens Hamed Abdel-Samad – want hervorming zou betekenen ‘dat wij ons openstellen’ voor het Westen en van hen zouden leren. Maar vanuit Islamitisch perspectief zou dat gelijkstaan aan overgave. Zij moeten zegevieren over het Westen om God’s opdracht te vervullen en bij gebreke daarvan door vrede of goede samenwerking wordt God’s plan niet gerealiseerd ’.

Tot zover enkele highlights uit het N.Z.Z. interview.

Laat ik daar mijn persoonlijke ervaring aan toevoegen, gebaseerd met zeer erudiete Arabische collegae en kennisen, die luidt dat de Islam per se géén religie maar bij uitstek een puur fascistische ideologie is, maar zolang een Asscher hier toestaat dat de Sharia zijn reeds landelijk bestaande infrastructuur meer en meer uitbreidt omdat zijn linkse ideologie hem niet toestaat te erkennen dat onze maatschappijj ondermijnd wordt door de Islam, zelfs door heel vriendelijke muslims die te bang zijn om op te treden tegen hun gewelddadige maatjes, rennen wij op de afgrond af.

‘Progressiviteit’ ‘ en ‘politieke correctheid’ zijn, zoals ook al in Roubaix blijkt, de ideale bondgenoten van de Sharia, die nog het minste respect van alles heeft voor deze laffe 5e colonne van P.v.d.A,, G.L. en D66, die hun eigen land en cultuur op een presenteer-blaadje aan de Sharia aanbieden omdat hun linkse ideologie hen ieder spoortje van gezond verstand ontneemt, voorzover zij dat ooit gehad hebben…..