Duurzame slappe kwats

“Beste heer Buma”, zo begint een gesponsord bericht op mijn Facebookpaginaatje, “U hebt de sleutel tot een duurzame toekomst in handen.

Juist nu, na het mislukken van de eerste formatieronde, dagen we u uit om lef, ambitie en daadkracht te tonen en werk te maken van een #duurzaamregeerakkoord. Zo schrijft u geschiedenis. Een positieve geschiedenis om later met trots op terug te kijken”.

Afb: Flickr, Eric de Redelijkheid.

Achteraf is het makkelijk praten zeggen ze vaak. Maar dat gaat nu niet op. Want dat het vreselijk misgaat met de wereld als we niet vol voor duurzaamheid gaan, is duidelijk. Nu is de tijd om de handen ineen te slaan. Dus doe Nederland en de wereld een enorme dienst. Ga voor een #duurzaamregeerakkoord. Stel de sustainable development goals (SDGs) van de Verenigde Naties centraal. Wie wij zijn? Een brede coalitie van ruim 400 bedrijven en organisaties. Kijk op duurzaamregeerakkoord.nl”. Met 214 ‘likes’ op Facebook. Ik hoop dat het er niet meer worden.

Want dat hele duurzaamheidsgeleuter hangt me onderhand mijlenver de keel uit en is, zoals de Brabanders het wellicht zouden noemen, één grote brij van ‘slappe kwats’ en de ellende ervan is dat het niet over gaat. Alles moet ‘duurzaam’ zijn. Als je de betekenis van het woord ‘duurzaam’ niet kent, gebruik het dan ook niet. Duurzame melk. Melk is ten eerste al hartstikke bederfelijk, en dus niet duurzaam. Slok-slik-weg. Dag melk. Niks duurzaams aan, dus. En ten tweede is het over een uurtje urine. Hetzelfde geldt voor vlees en vis. Hartstikke bederfelijk. Hap-slik-weg. Dag vlees, dag vis. Niks duurzaams aan, dus. Morgen is het poep.

Om van ‘duurzame energie’ nog maar te zwijgen… Báárlijke nonsens. Een verzinsel van de milieumafia, die er een miljardenindustrie omheen heeft onwikkeld, waar iedereen intuint. Iets wat je opwekt, om het vervolgens direct te verbruiken, kan nóóit ‘duurzaam’ zijn.

Nieuwe gebouwen winnen ‘duurzaamheids’prijzen terwijl ze er nog maar net een paar jaar staan. Die moeten hun duurzaamheid dus nog bewijzen. Hoe kun je er dan in vredesnaam al prijzen voor weggeven? Gebouwen met een monumentenstatus, díe zijn duurzaam. Die staan er soms al eeuwen en veruit de meesten zijn ouder dan honderd jaar. Dát is duurzaam, niet die verspilling van bouwmaterialen waarvan we nieuwe gebouwen maken die hooguit enkele decennia meegaan en dan alweer moeten worden vervangen.

En dan die website. De naam alleen al is gruwelijk: duurzaam regeerakkoord. Zowel qua uitvoerbaarheid als taalkundig onmogelijk. Een regeerakkoord is sterk aan bederf onderhevig, omdat tijdens het spel altijd de spelregels worden veranderd. Op zijn hoogst is een regeerakkoord vier jaar houdbaar: de termijn  van het uitzitten van een kabinetsperiode. Daar is niks duurzaams aan en de effecten die een regeerakkoord teweeg zou moeten brengen, zijn dat over het algemeen ook niet: in een nieuw, andere kabinet worden die effecten zo snel mogelijk weer teniet gedaan. Niks duurzaams aan, dus. Straks al is het geschiedenis.

duurzaam, I (bn.), I geschikt, bestemd om te duren, weinig vergankelijk: deze stof is zeer duurzaam; een duurzame herinnering; een duurzame vrede, die op hechte grondslagen rust; 2 lang aanhoudend, syn. gedurig: een duurzaam gebruik; 3 (bn. van tijd), voor lange duur; op den duur: de vijand duurzaam het hoofd bieden.

Aldus de onvolprezen dikke Van Dale, gedrukt op duurzaam, stevig  papier, gebonden in een duurzame harde kaft en beschermd door een duurzame, stevige cassette.

Als je al niet eens weet waar je het over hebt, begin er dan ook niet over.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koos
5 jaren geleden

De papieren Vandale is toch niet zo duurzaam is als je dacht. De huidige versie heeft daadwerkelijk de betekenis waar iedereen het over heeft:

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/Duurzaam

r.dunki
6 jaren geleden

P.S:

vanavond ( 20.05 ) zag ik ook weer zo’n typische vorm van “nieuwsgaring” in “één vandaag” waar een vriendelijke, onwetende jongedame aperte onwaarheden stond te debiteren over “Rusland in Washington”. Kennelijk omdat het Democratische clubblad the Washington Post weer eens een zogenaamde anonieme bron had geciteerd die iets -uiteraard- dubieus over Trump zou hebben gemeld.

Maar ondertussen hadden vandaag al zo’n 7 Democratische kopstukken daarover in de pers gemeld dat “there is no trace of evidence”, maar dat paste kennelijk niet in het dubieuze verhaal.. Desalniettemin wist “één vandaag” ook nog een opgewonden activist uit NRC hoek te produceren die het vuurtje onder hun onbetrouwbare “reportage” probeerde op te stoken en dan zijn wij er weer: trieste collusie van de NPO en het locale sufferdje de NRC.

r.dunki
6 jaren geleden

Geachte Heer Girbes,

De defecte “modellen” waaraan ik refereerde zijn financiëel/economisch van aard en hebben tot op heden slechts één ding onomstotelijk bewezen en dat is dat George Soros slechts door handig te speculeren is binnengelopen. Niet dankzij één of ander geniaal model dat de ontwikkeling van een investerings-portefeuille (of het klimaat) op termijn kan voorspellen (zoals het evenmin ’s morgens een kop koffie voor mij kan zetten).

Wat boven mijn pet gaat is dat klimaat activisten, vooropgesteld dat zij een keer naar iemand anders luisteren (wellicht als zij buiten adem zijn geraakt), per definitie melden dat er “meerdere goede modellen” zijn die de door hen gewenste resultaten voorspellen.

Hoe onzeker moet men zijn om zulke kinderlijke onzin te debiteren? Ik ken maar één wet van de zwaartekracht en één relativiteitstheorie, dus dat er “meerdere goede klimaat-modellen zouden zijn” maakt misschien indruk op de padvinderij van Groen Links, maar er kan maar één correct model zijn. En dat is er niet eens omdat het gebrek aan intellectuele capaciteiten der klimaat alarmisten hen niet in staat stelt om zo een model zelf te creëren.

Ik bedoel dat niet denigrerend – hoewel ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat hun ideologische drijfveren groter zijn dan hun intellectuele capaciteiten – maar de variabelen zijn dermate talrijk dat zelfs Einstein er waarschijnlijk niet uit zou komen, laat staan deze activisten met hun ideologische agenda.

Kortom, de vermogensbeleggers branden zich niet aan dergelijk boerenbedrog, maar de klimaat lobby denkt kennelijk dat iedereen achterlijk is danwel “willig meeloopt” als zij maar hard genoeg schreeuwen over “science-denial”.Daar word ik ontzettend obstinaat van.

A.R. Girbes sr
6 jaren geleden

Hr Dunki.

“”Redelijkerwijze kan ik niet anders dan concluderen dat er eigenlijk géén enkel betrouwbaar model beschikbaar is. Wie overtuigt mij?””

Ik zal het niet proberen. Immers: het , duurzaamheid, bestaat gewoon niet Er is maar een manier……. om de natuur te helpen om zijn “duurzaamheid” te continueren. MINDER MENSEN.
In zijn boek, :Méér mens met minder mensen”, beschrijft Drs Paul Gerbrands dat overbevolking tot een ramp zal leiden. Maar de Politiek, politici, willen geen haast maken dit op de politieke agenda te plaatsen, en, dat is dus zelfs noodzakelijk.
De enge echte duurzaamheid is “de natuur zelf”. Het besef dat iedereen van de natuur afhankelijk is, is niet sterk genoeg omdat slechts het NU geldt en de behoefte aan “brood en spelen” blijft. Het is gewoon ” Na ons de zondvloed”.
Ook in zijn boek:” Gebrek aan schaarste”, geeft hij duidelijk aan dat het tijd wordt voor een democratische revolutie.
In paragraaf 8, Blz. 51 schrijft Gerbrands:” Nederland is het meest dichtbevolkte land en bevind zich daardoor in een kwetsbare positie.”.
De “roep om duurzaamheid” is daarmede voor een deel verklaart. Immers” Nederland wordt/is OVERBEVOLKT…….. !!!!
Het woord, ” duurzaamheid” is een”fantasie” uit de koker van linkse denkers. Nimmer hoor ik dat er te veel mensen zijn. Maar, laten we eerlijk blijven. Het rechts fundamentalistisch kapitalisme, met een super opportunistische attitude, geeft kennelijk ook niets om ” duurzaamheid”, gezien het massaal boomkappen, zoals in Indonesië, waar hele stukken oerwoud wordt geofferd voor de Palmplantages, zodat de duurzaamheid, de continuïteit van mens en dier, zeer ernstig gevaar loopt. Het rapport van ” De Club van Rome” dat in 1972 verscheen, “Limit to grow” , is gewoon door de politiek genegeerd. Demografische en economische groei was kennelijk noodzakelijk maar nu de grenzen van die groei in zicht komen ,begint ” men” te mopperen en heeft :”men” de term Duurzaamheid uitgevonden. Bij ” een minder mensen beleid” ( kinderbijslag afschaffen en minder of geen immigratie) zal de ” duurzaamheid” vanzelf op de voorgrond treden. “Oude” economische groei- modellen zijn achterhaald.

r.dunki
6 jaren geleden

Enkele dagen geleden had ik onderstaand commentaar inzake manipulatie en voodoo practijken van de klimaat club al elders op deze site geplaatst.

Maar ik denk dat het nog actueel is, want ik sta volledig open voor serieus onderzoek door gerenommeerde klimaat-wetenschappers omdat de kans redelijk is dat zij meer weten dan ik. Maar ik zie nu al meer dan tien jaren dat zij niet in staat zijn om de mensheid van hun standpunten te overtuigen, zelfs niet ondergetekende die open staat voor hun wijsheid, terwijl hun tegenstanders zo simpel en overtuigend kunnen overkomen. Dat klopt niet!

Om de planeet te redden zouden die wetenschappers hun klimaat wetenschap eens wat meer solide moeten onderbouwen om sceptici op intelligente en objectieve wijze te overtuigen i.p.v. voortdurend de mensheid te willen overtuigen met hun subjectieve quasi “argumenten” in de trant van “ de modellen” zijn zo goed”. Ik weet donders goed dat er honderden niet goed waren en overboord gegooid zijn en als er nu ook maar één goed zou zijn zie ik niet hoe ik onder de indruk moet raken omdat “meerdere modellen” zo goed zouden zijn.. Dat klinkt toch alleen maar erg verdacht? Als er maar één model correct is, gooi dan die incorrecte rest overboord, maar scherm niet met “meerdere modellen”, want daarvan is niemand onder de indruk.

Als de klimaat-wetenschappers in het nauw komen voeren zij het ultieme argument aan dat iedere minieme wijziging al fataal zou kunnen zijn… Dat is een bekende trouvaille van Pascal, maar dan heb je het argument allang verloren : Noord Korea zou misschien ook wel een ICBM met kernkop kunnen afschieten! Dat zijn geen argumenten waar een serieus mens wat mee kan.

Ik weet alles van’financial forecasting’ en hoe die teruggrijpt op historische patronen en er vervolgens geen bal van bakt voor de toekomst. De naieve overname van die economische resp. financiële modellen door de klimaat wetenschappers is daarom tot falen gedoemd van de start. De zogenaamde ‘hind-casting’ is geen enkele garantie voor correcte ’forecasting’, dat is een vorm van boerenbedrog.

Ik begrijp dat de aarde in één eeuw 0,85° C is opgewarmd, afgezien van puur incidentele fluctuatie’s als een locale hittegolf hier en een idem koudegolf daar, en dat slechts 5% van de mondiale CO² uitstoot voor rekening van de mensheid komt, terwijl andere gassen,met name methaan, door de natuur op véél grotere schaal worden geproduceerd. Dat feit hoor ik nooit van de klimaat wetenschappers en is daarom verdacht.

Wat ik wèl zie is dat eenieder die twijfel uitspreekt over de klimaat wetenschap zonder enige coulance voor “science denier” wordt uitgekreten, zonder dat er ooit wordt ingegaan op zijn argumenten, hetgeen ik ook symptomatisch vind. Engelse piloten in W.O.II hadden bij losbrekende Duitse luchtafweer-barrage’s tijdens bombardementen, de droge conclusie: “we must be over the target”. Dat lijkt hier ook niet bezijden de waarheid…

Recent onderzoek op Svalbard toont aan dat er een enorme afkoeling van het zeewater heeft plaatsgevonden door de afname van onderzees opborrelend methaangas, reden waarom er enorme hoeveelheden CO² zijn geabsorbeerd door de Noordelijke IJszee.
Dit was te lezen in de Daily Caller News Foundation en Science Magazine, als product van de onderzoekers John Poleman, een Amerikaanse Geological Survey biochemicus als leider van Amerikaanse, Duitse en Noorse wetenschappers die in Svalbard ontdekten dat er 2000 keer meer CO² uit de atmosfeer was getrokken dan er onderzeese methaan werd geproduceerd (die onze atmosfeer op veel agressievere wijze aangrijpt dan het relatief onschuldige CO²).

Waarom moet ik daarnaar zoeken terwijl het NOS journaal maar niet uitgepraat raakt over een snoepreisje naar Svalbard van niets vermoedende en niet-critische toeristen?

Ook zie ik objectieve onderzoeken waaruit blijkt dat de temperatuur op Antarctica al jaren daalt en het land- en zeeijs daar toeneemt, maar ook daar hoor ik de klimaat wetenschap nooit over. Het zee niveau zegt mij niets want elke oceaan-zeiler weet bijvoorbeeld dat er t.g.v. de zwaartekracht van aarde en maan soms een “bergrug” van water op de Indische Oceaan kan ontstaan waar het zeeniveau vele tientallen meters hoger kan zijn dan het gemiddelde zeeniveau, dus als de Seychellen verdwijnen wil dat nog niets zeggen, want er is niet zoiets als één globaal zeeniveau.

Hoe kan ik de vele onbetrouwbare (in feite dus zowel economische als financiële) modellen der klimaat wetenschappers ooit vertrouwen als ik niet volstrekt naief ben? Objectieve feiten mogen betrouwbaar zijn, zoals temperatuurmetingen, maar zodra “klimaat wetenschappers” onbetrouwbare modellen uit andere discipline’s gaan transplanteren naar hun eigen werkterrein zit de rot er al 100% op voorhand ingebouwd.Dat is toch geen wetenschap?

Het uitspreken van al deze twijfels maakt mij waarschijnlijk ook tot een ‘science denier’ in de geborneerde visie van veel klimaat fanatici, maar ik heb echt geen last van hun onderbuik-gevoelens Let wel: onverantwoordelijke predictie’s op basis van een financiëel-economisch model waarvoor een financieel analist zonder meer de bajes in zou gaan, worden er niet beter op door hard te schreeuwen in een ‘science march’.

Het is en blijft strafbaar boerenbedrog als een bank zoiets als een “betrouwbare” prognose voor investeringen presenteert, laat staan probeert te verkopen, dus waarom zouden klimaat wetenschappers wèl met identiek boerenbedrog mogen wegkomen?

Redelijkerwijze kan ik niet anders dan concluderen dat er eigenlijk géén enkel betrouwbaar model beschikbaar is. Wie overtuigt mij?

Hein
6 jaren geleden

Eindelijk eens een weerwoord tegen de maffiose duurzaamheidsindustrie van de groene (s)linksen!